Rath jako Horáková? Ale fuj paní doktorko
Petr Paulczynski

Již delší dobu pozoruji mediální právnickou hvězdu, paní doktorku Samkovou, dříve i Veselou. Mimo jiné i proto, že je to Brňačka a že svého času byla i manželkou Romského aktivisty Veselého z kteréžto doby jí asi zbyla slabost pro některé pachatele.

 Její "sláva" dosáhla až tak hvězdných výšin, že si ji pozval do svého pořadu jímž politicky školí národ, sám velký propagátor Matonky Kraus.

Rovněž se mi občas objeví na FB jako přítelkyně některých mých přátel. Ač mnohými vnímána kontroverzně, ponechávala mne celkem vklidu. S jedinou výjímkou a to když hodlala převzít obhajobu jistých mačetářů. To mě hodně nastolicovala. Naštěstí jí byla tato obhajoba znemožněna, což je ovšem jiný příběh. Jako pikanterii lze vnímat, že příčinou odnětí obhajoby byla táž dr. Bradáčová, která nyní dozoruje kauzu dr.Ratha.

Poté, co se začaly objevovat zprávy, že vstoupí do obhajoby "vinaře" Ratha, říkal jsem si: ha, pomsta je sladká. Poté následovalo několik protichůdných zpráv kdy Ratha zastupovala a hned zase Ratha nezastupovala. Sama paní doktorka si ponechávala dvířka otevřená. Když jí je někdo přibouch, přispěchala ihned s vysvětlením.

Pro ty, kteří ho neznají je zde:
K samotnému "případu Rath" si dovoluji se na základě pouze těch informací, které jsou předkládány médii, vyjádřit takto:

Činy MUDr. Ratha a jejich rozsah, stejně jako rozpor těchto činů s trestním zákonem budou zkoumat orgány činné v trestním řízení. Při neznalosti spisu se nemohu žádným způsobem o vině a míry zavinění MUDr. Ratha vyjádřit. Z průběhu zatýkání MUDr. Ratha a z právních úkonů, které tomuto zatčení předcházely, jmenovitě z existence telefonických odposlechů, však usuzuji, že je zde velká míra pravděpodobnosti, že v případě MUDr. Ratha nebylo postupováno ústavně konformním způsobem. To je ovšem alarmující. Jakákoliv vina kohokoliv nemůže omlouvat a ospravedlňovat použití protiústavních praktik. Jsem hluboce přesvědčena, že forma a obsah musí být ve vzájemném souladu a že užitím protiprávních a zejména protiústavních metod nelze dospět ke spravedlivým a správným závěrům. Existence spravedlivého procesu je bezpodmínečnou podmínkou spravedlivého posouzení viny a udělení spravedlivého trestu. Za použití nesprávných a protizákonných, zejména pak protiústavních nástrojů nelze nikdy ke spravedlnosti dojít a trest, ať už jakýkoliv, bude vždy nespravedlivý. Tento náhled na právo mne také dovedl k úvaze, že je na místě převzít obhajobu MUDr. Ratha, a to bez ohledu na to, že z hlediska politické orientace i životních hodnot a postojů jsou moje osobní názory velmi odlišné od názorů prezentovaných MUDr. Rathem.

Jsem přesvědčena o tom, že právě ledabylé zachovávání práva a obecných principů spravedlnosti i s ohledem na naše historické kořeny dovedo naší zemi tam, kde je, totiž do morální bídy a do velmi složité ekonomické situace. Podle mého názoru je nutné si uvědomit, že nápravy veřejných věcí není možné dosáhnout pouze zamezením ekonomických zločinů, jakými jsou bezesporu úplatkářství, přijímání úplatků, falšování a předražování veřejných zakázek a pod., ale zejména striktním dodržováním ústavních principů a zásad obecné spravedlnosti. Jsem přesvědčena, že právní marasmus, který kolem sebe jako výkonná advokátka denně pociťuji, je způsoben naprostou, všeobecnou a celospolečenskou ignorací čl. 1 Listiny základních práv a svobod, který zní:

"Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné."

Z tohoto hlediska mne hluboce znepokojuje situace, která se okolo MUDr. Ratha a jeho zadržení objevila. Média informují ohledně dění okolo tohoto obviněného prakticky v přímém přenosu a jak je vidět nejen z internetových diskusí, řada lidí je z jeho zatčení zcela nadšena. Nějakou jeho obhajobu považují v podstatě za zbytečné plýtvání časem a za něco, na co člověk jeho - jako kdyby již předem prokázaných - obvinění by neměl mít vůbec žádné právo.

Právo je ze své podstaty veřený nedělitelný statek. To znamená, že tak, jak je právo uplatńováno vůči jednomu kterémukoliv příslušníkovi společnosti, nastavuje laťku, podle které může být a také bude nakládáno se všemi, respektive s každým.

Proto na tomto místě vyslovuji varování před jakýmikoliv odsudky MUDr. Ratha dříve, než dojde k úplnému objasnění všech okolností jeho případu. Pokud se dnes budeme bezuzdně radovat z jeho zatčení, může se velmi dobře stát, že příště se někdo bude radovat nad zatčením naším, přičemž už nikoho nebude zajímat, do jaké míry jsou obvinění na nás kladená oprávněná či nikoliv.

Cesta, kterou se vydalo "veřejné mínění" je cestou, po které přicházely petice pracujících a brigad socialistické práce, dožadujících se exemplárního potrestání nepřítelkyně státu JUDr. Milady Horákové.

Nedopusťme, aby byť i v případu, o kterém se zdá, že stíhání je opodstatněné, nás euforie z "dopadení zločince" opět nezavedla na tuto cestu.
JUDr. KLára A. Samková, Ph.D.

I když po několikerém přečtení jsem dospěl k názoru, že přímé srovnání Ratha s Horákovou v textu není, přesto na FB nastalo pozdvižení a řada lidí si paní doktorku "odfriendovalo", někteří s docela hustými komenty které by multikulti příznivci rozhodně neocenili.  Musím říci, že mít ji v přátelích, učinil bych to taky. I když paní doktorka srovnávala ne osoby ale atmosféru doby, přece jenom srovnání  tehdejší a dnešní doby a rovněž tak uvedených osob je podle mne velmi silně přitažené za vlasy.

Ale to už je holt doktorka Samková. Umí vyvolat emoce. Marketingově tomu nelze nic vytknout. Akorát vidět vedle sebe jako měřítko dr. Ratha a dr.Horákovou je na zblití.

Psáno pro blog.iDnes.cz

Ať si paní JUDr Samková píše

Ať si paní JUDr Samková píše jakékoli srovnání s čímkoli a kýmkoli, mám velký strach o to, že soudruh MUDr Rath z této lapálie vyvázne a to právě kvůli tomu, že nebude dodrženo nějaké jeho "právo", garantované čímsi, co nějaký prominentní (dříve pokoutní) právník vyštrachá z čehosi, co je nedotknutelný pilíř naší křehké demokracie .

A jen tak na okraj: prý ty peníze byly určeny na prezidenstkou kampaň soudruha Dienstbiera juniora, což prý vyplývá z rychlé a nepřekvapené reakce šéfstva asociálních demagogů. Nijak bych se nedivil, kdyby se zjistilo, že podobným způsobem byla financována jejich poslední megalomanská volební kampaň.

Petře, vystihl jste to přesně

Petře, vystihl jste to přesně poznámkou "Marketingově tomu nelze nic vytknout." Zda to pan Rath ocení? Jinak je celý text potvrzením profeisionální perverzity právnického myšlení, které se naží za každou cenu vytlačit selský rozum. Mně se zase hluboce dotklo, když pana Michálka vzývali s voláním Hosana za jeho "pohotové" nahrávky, dále pak mediální a právní Lynč pana Čunka, kdy se paní ještě Veselá Samková velice bila za čest korunní a jediné svědkyně proti panu Čunkovi, kterého nemohla ani čut. Nevím jestli je to její zásluha, že dcerka Urbanová má dostat od Čunka na přilepšenou 80 000 Kč za údajnou újmu na její ctihodné cti. Postoje k té lidské zrůdě jsou morálním zrcadlem společnosti. Je zajímavé ten kolotoč sledovat.

Nevím proč, ale Samková na mě

Nevím proč, ale Samková na mě působí jako autentická arabská sebevražedná útočnice. Neustále bojové sevření rtů, pronikavý pohled, já bych se jí podíval pod sukně jestli tam nějakou nebezpečnou schránku nemá.

Paní Samková se nám nějak

Paní Samková se nám nějak snaží zviditelňovat. To ať si dělá co chce, u mě si tím nepomůže ;-)

Jeden bod, který zmínila, je ale skutečně alarmující. Rathův případ ještě nepokročil až do toho nejhoršího stádia, bezpečně tam ale směřuje. V posledních letech se nám vrací touha naklánět si veřejnost dehonestací souzených lidí. Komunistické procesy ukázaly "výhody" masových sdělovacích prostředků, veřejnost byla z různých důvodů očkována proti obviněným. Případ byl udržován neustále živý, médii byly veřejně šířeny všechny novinky doprovázené jednostrannými komentáři.
A v poslední době se nám tato praxe vrací.Přímé přenosy ze soudní síně. Vítkovští vrazi, potom úplatkář Bárta, kterému podlehl jinak čestný Škárka, jitření emocí a výkřiky o exemplárním potrestání. Soudní proces je atakován médii a jejich snahou přinášet senzace. Médii je vytvářen obraz nezměrného rozhořčení "vůle lidu".

Správně by měl soudce v takovýchto sledovaných případech vyloučit veřejnost. Jen silná osobnost si něco takového troufne a dokáže to obhájit. Půjde totiž proti vůli lidu a vyvolá ošemetné otázky, co to chce tutlat a zametat pod koberec, když se bude jednat za zavřenými dveřmi.

Samková nic moc, ale křivdíte

Samková nic moc, ale křivdíte jí. Nesrovnává Ratha s Horákovou. Použít její případ v této souvislosti je netaktní, ale ne nesmyslné. To, co tím chtěla říct, by dokázala říct i jinak - v obecnější rovině.

Zkuste si to přečíst ještě

Zkuste si to přečíst ještě jednou. Přímé srovnání tam není, to píši, ale stejně srovnává....

Asi tu formulaci vnímáme

Asi tu formulaci vnímáme každý trochu jinak a nemá se smysl o tom dohadovat, to by nikam nevedlo. Já si myslím, že rozumím přesně tomu, co jste chtěl říct a cítím to stejně.

jurasi proboha, co vnímáte

jurasi proboha, co vnímáte jinak? Proč asi Samková toto sugestivní srovnání píše? Ona sama je důkazem toho, co podprahově sděluje. To je ten nejstarší trik. A kolem toho Ratha je těch přirovnání nějak moc. Už aby ten gauner šel k čertu.

Upřesňuji - jinak vnímáme

Upřesňuji - jinak vnímáme "vidět vedle sebe jako měřítko dr. Ratha a dr.Horákovou". Na mě působí že je to jejich přímé srovnání, pan P. to tak nemyslel...

hlavně se brekbreknout, co.

hlavně se brekbreknout, co.

___________________________________________________________________________________