Reakce na komentáře k Otevřenému dopisu SBPV
Miloš Doležal

Poněvadž mám dočasně technický problém s vytvářením nových účtů, uveřejňuji touto formou komentář pana M. Doležala, kterým reaguje na některé z komentářů pod svým textem Otevřený dopis předsedovi Sdružení bývalých politických vězňů, jímž reaguje na tiskovou zprávu SBPV: Exhumace ostatků Otce Toufara. Panu M.Doležalovi, který chtěl svou reakci vložit do diskusní části pod příslušné komentáře, se tímto omlouvám. (JD)

 

Vážený pane Hrbku,

k Vašemu dotazu - instrukce Sanctorum Mater:
Kanonická rekognoskace tělesných pozůstatků Božího služebníka
čl. 3 Podle osvědčené praxe přísluší kompetentnímu biskupovi, aby provedl kanonickou rekognoskaci tělesných pozůstatků Božího služebníka dříve, než se šetření uzavře.
Pokud ostatky nejsou... a není pochybností o historické existenci...není samozřejmě nutná.
Neusiluji o to, aby P. Josef Toufar byl prohlášen za svatého, to mi nepřísluší, neboť o to /o blahoslavení nejdříve/ usiluje katolická církev. Já jsem usiloval o to napsat věrohodnou historickou monografii o Josefu Toufarovi, připravit putovní výstavu, zpracovávám jeho pozůstalost atp.
S pozdravem
Miloš Doležal


Vážený M.V,

dovolte pár věcných poznámek  k Vašim reakcím.
- Otevřený list jsem publikoval na základě toho, že byl na stránkách virtually zveřejněn protest SBPV.  Tedy reagoval jsem na něj. To se nesmí a je nesmysl? 
- Z čeho prosím soudíte, že se ke členům SBPV chovám neuctivě a že jsem otevřený list napsal v hněvu? Vždyť ve svém dopise právo dalších obětí komunistické a nacistické zvůle na důstojné pohřbení neupírám – naopak, píši o tom – prosím, čtěte pozorně: „Pochopitelně jsem pro, aby i další oběti komunistického řádění byly exhumovány a jako lidé důstojně pohřbeni (o tom jsem ostatně také hovořil s paní Mašínovou i paní Musilovou), ale to je přeci možné jen v případě důkladné přípravy, existence archivní dokumentace, žijících blízkých příbuzných, aby mohla být zkoumána DNA (ne u všech je to dnes možné) a aby představitelé státu či reprezentace města takovou akci finančně podpořili.“  

-Není také pravda, že jsem nikde nezmínil, že vyzvednutí ostatků Josefa Toufara uložených v jedné části šachty se dotýká i dalších osob tam zakopaných. Viz např. můj rozsáhlý článek o Toufarově zakopání a novodobé historii ďáblického hřbitova, publikovaný v Lidových novinách, příloha Orientace, 4.října 2014 pod názvem To tělo nesmí být spatřeno! Tam jsem popsal detailně, jak taková šachta „zevnitř“ vypadá a koho všeho v sobě nese. Také jsem zdůraznil, že k dalším politickým obětem (pravděpodobně kolem třiceti mužů a žen), zakopaným na ďáblickém hřbitově, neexistují (či dosud nebyly nalezeny) takové relevantní dokumenty i svědectví jako právě v případě Josefa Toufara /z r. 1950, 1953 i 1968/.

-Bývalé politické vězně nepřirovnávám ke komunistickým zločincům – to mi M.V. podsouvá zcela zlovolně a demagogicky. Pouze upozorňuji, že jejich stanovisko publikované v onom protestu se k mému údivu paradoxně shoduje s názorem komunistů a bývalých příslušníků StB, podílejících se na Toufarově vraždě. Při přípravě nové knihy o Josefu Toufarovi jsem měl možnost s některými z nich /či s jejími rodinnými příslušníky/ hovořit a jejich stanovisko bylo bohužel podobné jako názor SBPV.

- Ptáte se, jaké zkušenosti mám s exhumacemi hromadných hrobů – jsou minimální, ale nikde se přeci napasuji do role zkušeného exhumátora, archeologa. Naopak – ke spolupráci žádám naše přední archeology, genetiky, antropology a specialisty na pohřebnictví. A o polské zkušenosti pochopitelně jako publicista vím, neboť jsem o tom několikrát natáčel pro Český rozhlas a psal (o katyňské exhumaci či o exhumaci přímo na varšavském hřbitově) a mezi mé přátele patří dva polští badatelé a publicisté, kteří se takové exhumace aktivně účastnili.

A na závěr - proč mi M.V. opět zlovolně podsouvá, že  neodpovídám na slušně psané dopisy?
Nikdo /tedy ani SBPV/ mi žádný takový dopis v této věci neadresoval...
S pozdravem
Miloš Doležal

Vážený pane Doležale, nic Vám

Vážený pane Doležale,
nic Vám nepodsouvám, natož "zlovolně", jak jste na to přišel?
Naopak je mi líto, že autor tak skvělé knihy do takto jednostranných postojů zabředá hlouběji a hlouběji a v neuctivém napadání Sdružení bývalých politických vězňů pokračujete. Komu ku prospěchu?
Dokázal-li jste SBPV napsat, že je pro Vás "velmi smutným zjištěním, že se vaše Sdružení bývalých politických vězňů stává touto reakcí paradoxně spojencem KSČM, jejich příznivců, včetně žijících bývalých příslušníků StB (např. soudruha L. Máchy, spoluvraha P. Toufara, který má na svých rukou jeho krev)", pak se obávám o Vaši rozlišovací schopnost a nechápu, proč jste se okamžitě bývalým politickým vězňům neomluvil.
Nevšiml jsem si, že by se někdo (snad kromě komunistů) stavěl proti exhumaci P.Josefa Toufara? Např. osobně si přeji jeho Blahoslavení a Svatořečení, i když to nemohu sám nijak ovlivnit, ale nesouhlasím, aby se tak stalo za cenu poškození piety ostatků dalších politických vězňů a dobrého jména církve. Proč musí být každá dobrá věc hned v zárodku pošpiněna?
Spolu s SBPV, s doc. Jiřím Nedomou, CSc., Zdeňkou Mašínovou, Annou Musilovou a dalšími nesouhlasíme, aby bylo předstíráno, že z hromadného pohřebiště lze pietně vyzvednout pouze ostatky jedné z obětí. Zejména když spolu s Vámi víme, že se nacházejí pod několika vrstvami ostatků jiných osob, to celé na místě, kde v minulosti docházelo k půdním pohybům a logickým propadům, k opakovanému navážení půdy těžkou technikou při vyrovnávání terénu hřbitovní správou pro pietní úpravy symbolického prostoru na povrchu hromadného pohřebiště. Váš popis situace z roku 1950 v článku LN popisuje situaci v okamžiku uložení těl do šachet - před pětašedesáti lety. Nikoliv současný stav. V nešťastně jednostranném pořadu Reportéři ČT ze dne 20.10.2014, kde Vás redaktoři ČT označují jako iniciátora celého procesu exhumace, sdělují: Miloš DOLEŽAL, spisovatel, autor knihy o Josefu Toufarovi, uvádí:
"K tomu jednomu jedinému místu, šachtě číslo 16 na Ďáblickém hřbitově, směřuje také výpověď jedné žijící pamětnice a také výpovědi hrobařů, kteří tam tehdy v 50. roce asistovali. Všechny tyto vlastně materiály směřují do jednoho jediného místa, ale ten výsledek je samozřejmě otevřený."
Co znamená "samozřejmě otevřený výsledek"? Je správné hauzírovat s pověstí církve, která z Vašeho popudu exhumaci prosazovala bez toho, aby se dotázala dalších dotčených osob? Adresáty dopisů SBPV, doc. Jiřího Nedomy, CSc., Zdeňky Mašínové, a dalších byly církev a magistrát. Dodnes se jim nedostalo odpovědi. Kdesi jste napsal, že jste se všemi hovořil, jejich názor dobře znáte, ale nikde jste se s jejich argumenty nevypořádal. Dá se říci, že jste je zatajil(?). To je jeden z hlavních důvodů, proč se nyní ozývají. . .
Mějte se hezky a pokuste se o přiměřený odstup.

Vážený pane Doležale, děkuji

Vážený pane Doležale,
děkuji Vám za odpověď. Jak sám víte jde o instrukci kongregace a nikoliv kanon.

V originále Instrikce je také napsáno:
Iuxta antiquam Ecclesiae traditionem, reliquiae Sanctorum et Beatorum veneratione sunt dignae, eorumque sepulcra peregrinationis metam constituunt.

Jde tedy o tradici a nikoliv závazný předpis. Nakonec, jak jsem prokázal, k blahořečení ostatky nutné nejsou.

Pokud se podaří jednoznačně identifikovat ostatky pana Toufara, byl by to významný krok především pro církev katolickou. Proto by náklady mě exhumace a identifikace měla nést církev katolická a ne město Praha. Jak k tomu přijdou ostatky ostatních umučených, kterým tato možnost je zatím odepřena?

Přeji Vám ve Vaši činnosti úspěch a zůstávám s pozdravem

Antonín Hrbek

Ubohost a malost zabalena v

Ubohost a malost zabalena v navenek uctivem kabate. :-(

Co chcete od sektáře

Co chcete od sektáře lžihvězdáře. Církev na tom smetišti p.Toufara (a další) asi zahrabala, tak ať si ho vyhrabe.

O tom, co jste Vy, raději

O tom, co jste Vy, raději pomlčím. Já jsem se celý život, na rozdíl od Vás, živil poctivě, počínaje sokolovskými doly a hutěmi, kam mne komunistický režim poslal.

Komunisty zahrabáni byli všichni, takže proč má být vyhrabán, identifikován a důtojně uložen pouze jeden a ne všichni? Ti snad nebyli mučedníky? Ti si nezaslouží úcty?

Jinak se podívejte na to, kdo nese podle církevního práva náklady na blahořečení.

BTW: Jak je již u Vás zvykem, vyjadřujete se o věcech, o kterých nemáte ani šajnu.

O vašich šajnech a o

O vašich šajnech a o kvalitách vaší "vědy" škoda mluvit a k vašim zastydlým klábosům o církvi, Kristu nebo evangeliích zde na Virtually jsem se raději nevyjadřoval. Ale jak jste přišel na to, že jsem se na rozdíl od vás měl živit nepoctivě?

Křesťanská láska a úcta k

Křesťanská láska a úcta k názorům jiných v praxi.

Jinak děkuji Všemohoucímu, že mne ušetřil od toho být politologem - zdechlinou s make-upem, jak jste se nechtěně v jednom článku charakterizoval.

Opakuji svoji otázku: kdy a

Opakuji svoji otázku: kdy a jak jste přišel na to, že jsem se na rozdíl od vás měl živit nepoctivě?

Živíte se politologií, což je

Živíte se politologií, což je ve Vašem podání zaujatá politická demagogie.
Podle ovoce jejich poznáte je.
Nemůže dobrý strom nésti špatné ovoce, ani špatný strom nésti dobré ovoce. Vaše "ovoce" není dobré.

Jste obílený hrob, před kterým Kristus varoval a proto nemá cenu s Vámi dále věcně diskutovat.

Tak to uz je opravdova

Tak to uz je opravdova nehoraznost!

Tedy kdyz pominu, ze vubec nevite o kom pisete a pletete si ruzne lidi, ktere neznate ani z rychliku, a presto si dovolujete je osocovat z toho, ze se zivi nepoctive, tak je navic neuveritelna drzost, kdyz nekdo, kdo se prizivuje tim, ze plete lidem hlavy horoskopy a predpovidanim budoucnosti, ma drzost druhym mavat pred nosem Kristem a nedobrym ovocem.

Hleďme, co jste přes noc

Hleďme, co jste přes noc vypotil. To je vskutku argumentace na úrovni Karla Janyšky. Navíc pláčete na špatném "obíleném" hrobě a věcně diskutovat pranic neumíte, šarlatáne. Politologem je můj syn, což jste si mohl snadno zjistit. Přednáší na FSV UK, můžete zajít na jeho přednášky a na místě ho případně usvědčit, že své posluchače vědomě uvádí v omyl. Případně u toho, co píše, mu dokažte, že vědomě lže. Ale tvrdit šmahem o politologii něco v tom smyslu, že je "buržoazní pavěda", a ten, kdo ji praktikuje je spřežencem pekla, může jen manichejský magor jako vy, který má navíc tu neskutečnou drzost, že si svatokrádežně bere do úst slova našeho Pána, popřípadě žvaní o "křesťanské lásce".
Vaši omluvu nečekám, mohu vám pouze vyslovit své pohrdání. JOM

major Terazky by řekl :

major Terazky by řekl : ....takých politologou ( a básníkou ) bysom oknom vyhádzal a eště jich vo vzduchu nakopal do riti ........n-tssss

Možná tak v padání z komína,

Možná tak v padání z komína, troubo.

Existuje typ lidi, kteri radi

Existuje typ lidi, kteri radi druhym cituji z Bible a nejruznejsich cirkevnich ustanoveni, ktera prepeclive a s tuztickou v ruce studuji.

Bohuzel ne proto, aby slyseli slovo Pana a radovali se z neho, ale aby mohli verici a cirkev umlatit citaty a ustanovenimi. Je mi jich vpodstate lito...

Vy nekomu vmetete, ze se

Vy nekomu vmetete, ze se zivil nepoctive a chcete krestanskou uctu ???????????????
Uctu ke lzi a pomluvam ?

Tak to je asi tak krestanske jako horoskopiciny a sutrologie.

___________________________________________________________________________________