Řecká inspirace podle Ladislava Jakla
Karel Ledvinka

konzervativnilisty.cz/

S mnoha závěry článku Ladislava Jakla „Řecká inspirace: Změny volebního zákona, nebo raději ústavy?“ (Pravý břeh, 2.2.2015) lze vyslovit souhlas. Jako příklad lze uvést problém Vyšších samosprávně územních celků, ze kterých se prováděcími předpisy – v rozporu s ústavním záměrem – staly z orgánů zaměřených k čisté samosprávné a odvolací činnosti exekutivní krajské vlády. To ale přece nemá vůbec nic společného s nutností ústavní změny. Stejně tak problém nestabilních vlád není věcí špatné Ústavy, ale špatných politiků. Takových „politických kiksů“ v rozporu s Ústavou je několik. S některými závěry článku nesouhlasím jednoznačně, neboť různé pokusy měnit Ústavou volební podmínky jsou pouze účelové. Již po několikáté opakuji, že lepší, než měnit Ústavu, je vyměnit politiky.

S čím tedy musím nesouhlasit velmi nekompromisně, jsou opětovné pokusy upravovat Ústavu. Již 20 let se ukazuje, že všichni, kteří chtěli a stále chtějí Ústavu upravovat, tak činili nikoliv pro její zlepšení, ale pro zlepšení svých osobních, politických, či stranických pozic. Titíž politici, kteří již Ústavu upravili, ji chtějí zase upravit, přesto, že za původní špatnou úpravu nesou plnou odpovědnost. Vždy jim šlo pouze o to, aby si zjednodušili vládnutí a ještě více upevnili svoji moc. Vyvrcholením bylo nesmyslné schválení přímé volby presidenta. Ústava totiž opravdu nemá usnadnit politikům vládnutí. Naopak je má nutit, aby hledali společně nejlepší cesty ne pro sebe, ale pro občany.

Za fatální chybu článku L. Jakla (a mnoha podobných) považuji skutečnost, že právě tento typ článků pomáhá odvádět pozornost občanů od daleko důležitějších věcí, než je úprava – podle mého názoru dobré – Ústavy. Mám vážné obavy, že se tímto způsobem vracíme ke staré, Karlem Čapkem mnohokrát kritizované, špatné novinářské praxi: pomáhat politikům proti zájmům občanů.

Politici by občanům měli přece nejprve na příklad jasně a srozumitelně vysvětlit, kdy se konečně zastaví státní zadlužování a kdy a jak se začne tento dluh splácet. Vysvětlení, že letošní dluh se zvýši „jenom“ o 100 miliard, by nemělo obstát ani v soutěži o nejlepší vtip roku. Nebo kdy a jak konečně dosáhneme alespoň průměrné evropské výše HDP na osobu přepočítaného podle kupní síly. Nebo kdy a jak vyřešíme důchodovou reformu, aniž bychom ohrozili občanskou svobodu v rozhodování o vlastním osudu důstojného stáří. A především jasně deklarovat, zda chceme žít v euroasijském, či euroatlantickém prostoru. Samozřejmě nejsem překvapen, že ti politici, kteří bojovali proti našemu vstupu do Severoatlantické aliance, inklinují k euroasijskému uskupení. Jsem ale opravdu překvapen postojem mnoha politiků, kteří pro náš vstup do NATO hlasovali, ale nyní naše spojenecké závazky zpochybňují. Stejné je to i s naší pozicí v EU. A právě s tímto aspektem souvisí i hledání identity státu i národa. Identita je přece určité dílo, určitý čin, určité postoje, určitá politika, se kterou se občané mohou, a dokonce chtějí, ztotožnit. Hrátky s Ústavou tomu určitě nepomohou!

Teprve až tato témata zodpovědní politici zodpoví a vyřeší, teprve pak by jim občané mohli povolit začít vést debatu o technických úpravách Ústavy. A novináři a analytici by neměli být v žádném případě k politikům servilní, neboť i oni zastupují občany.

 

Autor je ekonom a politik, v 90 letech 20. století poslanec a místopředseda PČR, dnes nestraník a člen Smírčího soudu Konzervativní strany.

Václav Klaus zase do černého

To je opravdu zajímavá

To je opravdu zajímavá myšlenka, patrně pozitivní.

Putin : ...ano, nechal jsem

Putin : ...ano, nechal jsem zachránit Janukoviče, jinak by ho zabili ......(sic)

PS. ...shlédl prý film Zachraňte vojína Ryana .....a bylo rozhodnuto .....n-tssss

Kucky Kucky si opět vybral tu

Kucky Kucky si opět vybral tu okrajovou záležitost a tu stěžejní, že rozhodnutí o anexi Krymu Putin učinil mnohem dříve a ještě si zjišťoval preference je vrcholem pokrytectví a proradnosti. Neustále vydává stanoviska, která jsou nahraná v TV Rasija a zase je vyvrací,tj. jsou pro případ vývoje, kdy se které bude hodit. Fuj s takovou politikou dobrou akorát pro mafiány typu Kuckyho.

včera v Událostech

včera v Událostech vysvětloval politolog Schneider, proč hovoří o anexi jen ti, co o tom vůbec nic neví, resp. neznají Ukrajinskou ústavu a právo Krymu na samostatnost z r. 92.

PS. ....škoda, že už jste spal ....i když ono by to bylo stejně jedno .....n-tssss

Hovořil velice rozumně ....jaký rozdíl mezi ním a např. Fištejnem, Romancovem, či Mitrofanovem.

Politolog Schneider ... :-)

Politolog Schneider ... :-) Ano, ano, a taky ještě odborník na bezpečnostní otázky. :-) Tak trochu popleta. Od narození. Ale jeho brácha je normální. :-)

Jan Schneider je odborník na

Jan Schneider je odborník na všechno podobně jako Janyška, navíc je to popírač ukrajinského Holodomoru.

Nadto se "obětoval" dělat za

Nadto se "obětoval" dělat za Babiše zahraniční politiku, resp. její ruskou výseč. To kdyby náhodou někdo nevěděl, co si Babiš myslí (leč nahlas neříká). Kdyby Honzík nevyhovoval, už by dávno dostal padáka. Je to naopak. Píše to, co se od něj očekává. Prostitut light.

Akorát s takovou drobností,

Akorát s takovou drobností, že ústava z r. 1992 nebyla nikdy přijata, dokonce se jednalo o manipulaci, když měla být součástí krymského referenda. Ale co, Schneider je taký Váš, takže mu rozumíte.

Karlíku, tebe šlechtí, že se

Karlíku, tebe šlechtí, že se občas aspoň umeješ, i když tu na Virtually jsi už pěkně zasmrádl a stále zasmraďuješ, ale obávám se, že to umývání je zdaleka to jediné, co umíš.

Hayekova demarchie je v

Hayekova demarchie je v kontinentálním evropském prostoru a nejen v něm naprostou utopií, neboť předpokládá hotovou revoluci lidské mysli. Proto se také nikde nevyskytuje a vyskytovat nikdy nebude, což je naprosto pochopitelné. Jedná se o fikci pro neexistujícího občana, jak jsem již několikrát podotkl.

V evropském kontinentálním prostoru bohužel existuje dlouhodobá historická tradice a naprostá převaha právního pozitivismu nad právem přirozeným, tudíž je zcela nereálné, aby byl někde vytvořen onen nový typ zákonodárného sboru, jenž by umožňoval korekci soukromým právem. Vzpomínám si třeba na premiéra Paroubka, jenž dokazoval dobrou práci poslanců sociální demokracie tím, že vytvořili obrovskou spoustu zákonů a v parlamentu se neflákali. Ani během vlády pravicové Topolánkovy, či Nečasovy koalice, jsem nezaznamenal žádný skokový úbytek legislativní činnosti.

Onen senát, tedy jakési nomothetae s patnáctiletým volebním obdobím postaveném na nestranickém principu občanské společnosti, tedy na jakýchsi místních klubech vrstevníků, z nichž by byli posléze generováni kandidáti každé věkové kategorie na jakéhosi senátora, je prostě něco v reálném světě naprosto nepředstavitelné.

Vy jste, pokud se nepletu, jediným vyznavačem virtuální demarchie v ČR. Docela by mne zajímalo, co jste pro realizaci onoho ideálu udělal a jakou jste měl odezvu.

Tak pravil elektrikář s ODS

Tak pravil elektrikář s ODS rychlokursem základů politické ekonomie...

:-)

Revoluci lidské mysli,

Revoluci lidské mysli, Kajane, nikoliv evoluci.

Toto je jedna z mnoha

Toto je jedna z mnoha revolucí, kterou by mysl kabinetního Hayekova ideálu občana fantaskní demarchie musela projít:

"Zatímco se nám zdá, že jsme ve svých životech vedeni našimi zájmy, vůbec to není pravda. Jsme plně vedeni, pokud nejsme kriminogenní, míněním o tom, co je považováno za správné a důsledky z plnění našich zájmů vždy tímto míněním nejprve testujeme..."

Kolik procent obyvatelstva

Kolik procent obyvatelstva této planety tomu rozumí? Až bude v ČR minimálně 51 % voličů, kteří to pochopí a stane se to mezi jiným jejich krédem, bude možné v ČR pozměnit demokracii na demarchii.

Do té doby je Hayekova demarchie utopií pro neexistujícího občana.

Příměr hodný obecního blba.

Příměr hodný obecního blba. Tak to dopadá, když nevzdělaný laik trpící megalománií si přečte některé filozofické úvahy a začne se domnívat, že objevil něco dosud netušeného a praktickou neupotřebitelnost si překládá jako svoji jedinečnost chápání a skrytou genialitu ve své osobě. Typická megalománie.

Typická a klinická.

Typická a klinická.

Nesrovnatelný nesmysl. Jedná

Nesrovnatelný nesmysl. Jedná se o utopii, kterou může prosadit jen občan volič, nebo diktátor.

Hayek navrhl utopii

Hayek navrhl utopii postavenou z velké části na roli občanské společnosti v legislativním procesu, nesmyslnou utopii pro neexistujícího občana.

distimdoprdele obsraný kadle.

distimdoprdele obsraný kadle.

Jste-li chlap, nekličkujte,

Jste-li chlap, nekličkujte, odpovězte a argumentujte.

Uz se na to tesim, Kajane.

Uz se na to tesim, Kajane. Dejte mi vedet, az to spustite. :-)

No vidíte, jak to z Vás leze.

No vidíte, jak to z Vás leze. Jak jsem již mnohokrát podotkl, tvrdím, že Hayekova demarchie je čirou utopií srovnatelnou s Platonovou vládou filosofů, Marxovým komunismem, či Morovou Utopií.

Hayekova demarchie je snem o fiktivním uspořádání správy věcí veřejných pro neexistujícího občana, neboť je postavena na virtuálně kabinetním ideálu člověka, jenž neexistoval, neexistuje a existovat nebude. K tomu, aby onen ideál Hayekova občana mohl vzniknout, by musela lidská mysl projít naprostou revoluční přeměnou, stejně jako tomu je ve virtuálních utopiích Platona a Marxe.

Vy se mýlíte, nic jste o

Vy se mýlíte, nic jste o lidské podstatě nepochopil.

Lidské podstatě. Jen se

Lidské podstatě. Jen se podívejte sám na sebe, na Váš reálný život a na to, co prý vyznáváte za ideály...

Vím, že nejste schopen

Vím, že nejste schopen sebereflexe a tedy poznání rozporu mezi ideálem a realitou.

Pardon? Mohl byste mně

Pardon? Mohl byste mně vysvětlit, co máte na mysli?

Nic o mně nevíte, nejsem a

Nic o mně nevíte, nejsem a nemohu být racionalistou, neboť vyznávám jakousi pomyslnou rovnováhu rozumu a duše, obrazně řečeno jin a jang v kruhu.

Momentálně si dělám srandu z Vaší duté nevzdělanosti a schytal to bohužel i ten chudák Hayek s tou jeho utopií.

:-)

Diskutuji o Hayekově utopii,

Diskutuji o Hayekově utopii, tedy o neuskutečnitelném občansko-společnostním nesmyslu pro neexistujícího občana, jenž se nazývá demarchie. Nikoliv o teorii spontánních řádů, se kterou nemám problémy. Mám pocit, že máte těžkosti s pochopením psaného textu.

No tak, to mate pravdu, ze

No tak, to mate pravdu, ze mame nejvyssi cas se tim zacit zabyvat, aby se to mohlo jednou za 100 let realizovat. Pokud se tedy do te doby neco jeste nezmeni... Znate to, Slunce si psoukne, Zeme si uprdne v Atlantiku, a budou z nas volejovky. ;-)

Jak mohou o vas vubec vedet?

Jak mohou o vas vubec vedet? Zacal jste sice spravne, psat pod svym vlastnim jmenem, Karel Janyska, a popsal jste sve vzdelani, zkusenosti, vse co jste uz dokazal (Certifikat, zkladatel ODS, ideolog ceske pravice a ceskeho kapitalismu, svetovy expert na von Hayeka a jeho uceni), ale na Virtually.cz se nestanete slavnym, i kdybyste tu siril sve myslenky 28 hodin denne. Tady to mezi nami, politickymi lulany, proste zapadne. Musite vyuzit svych znalosti a dostat se na svetove servery, do svetovych medii, abyste svedl boj se svetovou zabednenosti? A nejlepsi krok by byl, dostat se nejdrive do Ceske televize, a znova, do nejake te zasadni debaty na hlavnim kanalu, treba o dulezitosti znalosti kompozitivni teorie...

My uz vas tady zname, ale musite se dostat do povedomi lidstva.

No tak, jedno uchopove

No tak, jedno uchopove instrumentarium bych u sebe nasel, ale o tom bych se tu radeji nesiril, do jake miry bylo povestne. ;-)

Ted ale premyslim, vy se citite osamocen a sam se svym instrumentariem? :-)))

ále hovno, drbane...

ále hovno, drbane...

To vše bude, stejně jako

To vše bude, stejně jako komunismus. Nikdo ani vzdáleně, kromě fantasty z Vrbna o tom ani neuvažuje a neuvažoval. Budou tam.... , budou umět......na sv. Dyndy.

Kajane, nechci vám do té

Kajane, nechci vám do té přípravy kecat .....ale když už změnu, tak pořádnou :

- vytvořit novou Ústavu, která by chránila osobní svobody občanů (limit na zdanění, na regulace…) a zároveň by zakazovala politikům tvořit deficity (zákon o vyrovnaném rozpočtu).
- odebrat centrální vládě téměř veškerou moc a přesunout ji na lokální samosprávy (obce, městské části). A lokální správy budou rozhodovat o daních, sociálních službách, zdravotnictví a regulaci podnikání. Většina daní se nebude platit centrálnímu státu ale lokálním samosprávám. To přinese množství výhod.....
- snížit počet zákonodárců a zrušit Senát jsou již jen kosmetické úpravy.

Současný systém je nefunkční a fungovat nebude. Nestačí jenom vyměnit politiky, o to jsme u nás snažili víc jak 20 let bez výsledku. Chyby systému jsou vrozené. Pouze radikální decentralizace může zabezpečit svobodu a prosperitu a zachování tzv. pseudo-demokratického systému.

A jako řešení navrhl

A jako řešení navrhl neuskutečnitelnou utopii pro neexistujícího občana.

Argumentujte a nekličkujte.

Argumentujte a nekličkujte.

Vy jste zase zastáncem

Vy jste zase zastáncem Hayekova konceptu občanské společnosti, tedy fašismu, jak s oblibou píšete tuhle a támhle...

Nic takového jsem nenapsal,

Nic takového jsem nenapsal, ehm. Měl jsem na mysli Hayekovu vizi tzv. občanské společnosti, tedy ony občanské nestranické kluby založené na principu stejného věku jejich členů, ze kterých by se v jeho utopii generovali kandidáti do senátu. No a tu tzv. občanskou společnost Vy tuhle a tamhle neustále nazýváte fašismem.

Již několikrát jste v

Již několikrát jste v diskuzích argumentoval tím, že to tak filosof Hayek sám vlastně nemyslel a přišel jste s Vaší upravenou verzí jeho díla. Je docela zajímavé, že se v Hayekovi vyznáte mnohem lépe, než sám Hayek...

No, ehm... ;-)

No, ehm...

;-)

hlavně nezapomenout na kvóty

hlavně nezapomenout na kvóty ......Brusel by se zlobil .....kucky.

sám Bedřich když ji

sám Bedřich když ji popisoval, věděl že je to "kočkopes" tedy kompromis mezi demokracií a monarchií......a nebyl pro ni nijak nadšený.
Vzhledem k tomu, že knihu Právo, zákonodárství a svoboda psal před 70. lety....myslím, že dnes, když by viděl tu hrůzu, byl by spíše pro monarchii, stejně jako já .....!!!!

Vážený Kucky Kucky, zřejmě

Vážený Kucky Kucky, zřejmě jste si nevšiml, že dnešní monarchie je pouze obecná záležitost, moc exekutivní je všude v evropských monarchiích prováděna vládami podporovanými zákonodárci zvolenými parlamentními volbami. Osvícený monarcha je dnes už fikce, na čemž by se občanstvo zcela jistě neshodlo a jako systém už zcela jistě nikoliv. Alternativa v podobě monarchie se vším všude může napadnout jen zmatenou infantilní duši.

to máte samozřejmě pravdu

to máte samozřejmě pravdu .....ale snad vám nebude vadit, když se tou myšlenkou budu alespoň těšit a uklidňovat .....???? ....n-tsssss

No přece losováním. A když

No přece losováním. A když bude štěstí poněkud unaveno, stanou se voliteli Kucky Kucky, mireček z KV, Kocourek, zeolit, jiřík, Ševeček a vvenc a pár dní po volbách jimi zvolení favorité z Dolní sněmovny odhlasují zákon, že ČR se stává Putinovou ruskou autonomní republikou.
On ten poděs z Vrbna si neuvědomuje, že tato chiméra neuspěšně vyzkoušená v kanadské provincii likviduje politické strany, protože ztrácejí na významu a tím také demokracii, která přes všechny neduhy nemá lepší alternativu. Už dávno, po všech kiksech se zvolením Hitlera či Gottwalda parlamentním stranickým systémem by došlo k jiné variantě, kdyby zde nějaká reálná byla.
I ten F.A.H. o demarchii uvažoval naprosto okrajově při kritice známých neduhů demokracie, kdy názor většiny nemusí být nejdokonalejší, s vědomím, že uplatnění demarchie není vůbec na programu.

Hayekovo snění o ideálu

Hayekovo snění o ideálu demarchie se řadí k jednomu z mnoha filosofických pokusů o popis světa, jenž by mohl být, kdyby nebyl takový, jaký je. Jeho fikce stejně jako fikce Platonova ideálu vlády filosofů vychází z kritiky demokracie, i když každý z obou filosofů ji kritizuje z jiného úhlu.

Jak Hayekův, tak Platonův virtuální svět však naráží na reálného občana, jenž není vysněným kabinetním ideálem, ale člověkem skutečným. Demarchie i vláda filosofů tak navždy zůstanou jen virtuální konstrukcí intelektu, stejně jako marxistický ideál komunismu.

Demarchie v Hayekově pojetí

Demarchie v Hayekově pojetí je neexistující fikcí, kterou si Hayek vysnil pro neexistujícího občana. V tom má Hayek mnoho společného s Platonem, Thomasem Morem, či Marxem. Je popisem fiktivního modelu správy věcí veřejných a je naprosto nerealizovatelná ve světě, jenž reálně existuje.

Když víte kulový o Marxovi,

Když víte kulový o Marxovi, nemusíte svoji neznalost stavět na odiv. Nejspíš si Marxe pletete s Leninem, jak je u virtuálních pravicových neználků běžné. ////

Svůj omyl jistě neuznáte - v tom případě naznačte, co z Marxe je podle vás nerealizovatelné. ////

Pokus o realizaci myšlenek

Pokus o realizaci myšlenek Marxova tzv. vědeckého komunismu o historické úloze a historickém poslání tzv. dělnické třídy v revolučním procesu diktatury proletariátu a budování tzv. beztřídní komunistické společnosti byl sice realizován, ale nepodařil se. Proč se nepodařil, velmi precizně popsal ve svém díle F.A.Hayek.

Totalitní komunistické systémy se až na několik výjimek typu KLDR rozpadly.

V "Soukromém vlastnictví a komunismu" Marx popisuje ten jediný správný komunismus a vychází z premisy zrušení vlastnického principu. V pravém komunismu je podle něj nutné, aby věci (majetek) byly ve společném užívání. No a to je podle mne naprostá utopie, ve které Marx stejně jako Hayek snil o neexistujícím světě pro neexistujícího občana.

K.Marx, Soukromé vlastnictví a komunismus:
http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/efr44/efr44_08.htm

Nebo tomu tak podle Vás není?

___________________________________________________________________________________