Reforma české myslivosti je nezbytná
Petr Havel

blog.aktualne.cz

Novela mysliveckého zákona, kterou připravuje ministerstvo zemědělství, vzbuzuje bohužel spíše iracionální emoce, než aby se o novele vedla racionální debata – zejména ze strany Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ). Je přitom jasné, že dobře zformulované změny by v řadě případů pomohly i samotné ČMMJ.


Ta je přitom, což se příliš neví, ve svém kategorickém odmítání jakýchkoli změn v oblasti myslivosti stále ve větší izolaci. Například v rámci „kulatého stolu“, který proběhl na téma změny v myslivecké legislativě v úterý 23. dubna na ministerstvu zemědělství, byl zástupce ČMMJ fakticky jediný, který novelizaci mysliveckého zákona odmítl. Svůj původně negativní postoj přehodnotili i zástupci lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze – signatáři petice proti novelizaci zákona. Petice byla prý podle nich namířena proti jinému návrhu, než jaký ve skutečnosti ministerstvo připravuje. Je tedy otázkou, jaké informace o navrhovaných změnách má členská základny ČMMJ, která své protesty a podporou petice proti novelizaci zúžila zejména na nesouhlasné stanovisko s případným snížením minimální plochy honiteb.


To je však jen zástupný problém, který v současné době novela vůbec neřeší. Podstatné jsou totiž úplně jiné věci, z nichž nejviditelnější ambicí novelizace je vytvořit účinné nástroje na snížení stavů přemnožené, zvláště černé zvěře. Kupodivu ale ani to není to systémové, co je třeba na současném stavu měnit, neboť přemnožená zvěř je zase jen důsledkem čehosi, co nefunguje tak, jak by mělo.


Hlavní příčinou jsou přitom okleštěné kompetence vlastníků honebních pozemků. Dalším zásadním problémem je oddělení výkonu práva myslivosti od zemědělského hospodaření v krajině, tedy i okleštěné pravomoci uživatelů honebních pozemků. Ačkoli tvoří dvě třetiny veškerých honiteb v ČR pozemky polní, tedy pozemky, na kterých zemědělci pěstují polní plodiny, případně plochy pastvin a luk, rozhodují o mysliveckém hospodaření na všech těchto plochách v praxi myslivci. Oponenti samozřejmě namítnou, že se vlastníci i uživatelé mohou na mysliveckém hospodaření podílet již nyní – a je to do jisté míry pravda. Ve skutečnosti se tak ale často neděje, zejména proto, že svolání valných hromad honebních společenstev je dnes v zákoně „ošetřeno“ takových způsobem, že se o konání takové akce dozví – nadneseně řečeno – jen ten, kdo je na ní žádoucí. Vlastníci pozemků totiž často žijí úplně někde jinde, než kde jsou jejich honební pozemky – a protože oznámení o konání valné hromady stačí vyvěsit třeba na chodbě obecního zastupitelstva v horní dolní, nedozví se ti, na jejichž pozemcích se myslivecky hospodaří, vůbec nic. Legislativa navíc neukládá pravidelné svolávání valných hromad v nějakém určitém období. To vše v praxi znamená, že vlastník sice teoreticky uplatňovat svá práva může, ale fakticky to často není možné.


Samostatnou kapitolou je přetrvávající pojetí myslivosti jako hobby zájmu naplňující částečně i zájem veřejný. To již v řadě případů dávno není pravda. Jednak, kdyby myslivci skutečně naplňovali veřejný zájem, nečinily by škody způsobené zvěří jen na polních pozemcích ročně několik miliard korun. K tomu je třeba připočíst škody na lesních pozemcích, ale i na drobné zvěři, kvalitě krajiny, částečně i zvýšené erozi, a podobně. Veřejným zájmem přece není ničit někomu jeho majetek nebo právě i majetek veřejný.
Za druhé, i díky postupně se tenčící základně ČMMJ, ale i nemožnosti ČMMJ hradit vlastníkům způsobené škody, je nutné uvažovat minimálně o částečné profesionalizaci myslivosti. To není nic proti řadovým myslivcům – srdcařům, pro které je myslivost skutečně radostí, některé kusy zvěře nazývají jménem a v zimě je chodí přikrmovat. Myslivost má ale také svou druhou stránku, kterou současná podoba zákona prakticky vůbec nereflektuje – a to je byznys. Tento byznys zdaleka není tak malý, jak by se mohlo zdát. Vše začíná již u inkasa z pronájmů lukrativních honiteb, pokračuje poplatky za střílení trofejní zvěře a končí lovem a prodejem ulovené zvěře do tržní sítě, často navíc načerno. V tomto směru je myslivost podnikání jako každé jiné, a tomu také musí odpovídat příslušné legislativní parametry. Vzhledem k miliardovým škodám způsobených zvěří je navíc jasné, že se minimálně v některých lokalitách se vlastníkům či nájemcům honebních pozemků profesionální, placený myslivec, velmi vyplatí. Pro některé členy ČMMJ to tak může být do budoucna i velmi dobré povolání.


Zvláště za situace, kdy stávající struktura plodin pěstovaných na orné půdě, například rostoucí plochy kukuřice, navyšování počtu divočáků skutečně nahrává. V tom mají autoři v úvodu zmiňované petice pravdu – totiž, že přemnožená zvěř je důsledkem způsobu hospodaření. Tím spíše je ale právě nutná novelizace zákona, která musí na tento stav reagovat.


I proto novelu podporuje vedle Asociace soukromého zemědělství ČR také Svaz vlastníků půdy ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Sdružení vlastníků honebních pozemků, Asociace myslivosti ČR, Řád svatého Huberta a trochu opatrně i Agrární komora ČR. Samozřejmě, ČMMJ je stále dominantním hráčem v české myslivosti, jak počtem členů, tak ale zejména úspěšnou lobby napříč všemi politickými stranami. Je ale třeba vědět, že myslivců, organizovaných i neorganizovaných, je u nás kolem 100 000, zatímco vlastníků pozemků kolem tří milionů. A určitými „vlastníky“ naší krajiny jsme my všichni. Mluví-li se tedy v souvislosti s myslivostí o veřejném zájmu, pak je řádově vyšším veřejným zájmem rozumná novelizace mysliveckého zákona, která bude ku prospěchu všem – i myslivcům.

Kajane, nikdy jsem nebyla na

Kajane, nikdy jsem nebyla na Virtually sprostá. Teď ale musím. Tím vařením psů prasatům jste mne rozpálil doběla. Jste dobytek.

POZOR, Kajan je z opičích

POZOR, Kajan je z opičích hor, tam se pálili čarodějnice a kajani byli vždy u toho, to je ten jejich sřli. Dnes mu nejvíc vyhovuje Klaus a jeho národní socialisté. Kajan je chytré prase. Oni na Kajanském statku s prasaty i spali, vznikali z toho pak generace Kajanů. Kajan je z nich největší prase.

Kdo nejde s námi/Kajan,

Kdo nejde s námi/Kajan, Hayek, Klaus/ jde proti nám! A je pochopitelně komouš! Každá jiná filozofie, je nežádoucí!

Von jako certifikovanej

Von jako certifikovanej myslel, že vařili psy pro sebe.
/podle mně/

Náhodou pes není špatný maso.

Náhodou pes není špatný maso. Jenom někteří lidi to nevímproč odmítají. Jiní nejedí koně. Někteří nejedí lidi. Ale hlad je hlad http://zpravy.idnes.cz/osadnici-z-jamestownu-byli-kanibalove-dxw-/zahran...

co by chtěli

co by chtěli reformovat???....vždyť se po poslední leči ani neshodnou, jestli udělat toho štětináče se zelím, nebo na šípkové omáčce...???
Honitby jsou prázdné..... zajíce dnes člověk již téměř nevidí ( max. přejetého na silnici). koroptve a bažanty jakbysmet......a na vysokou se budeme jezdit dívat na Šumavu, či do Beskyd??!!
A přemnožení černé zvěře...??? Jinde ve světě žijí lidé v pohodě s opicemi, medvědy, či krysami, nebo hady.....tak proč se obávat divočáků ????

díky zelený mužíku za ta

díky zelený mužíku za ta čísla......dochází u nás zřejmě k nechtěnému paradoxu ???
Zemědělci kvičí, že kvůli cenám klesá dramaticky k poklesu vepřového.....a ejhle, v lese se to množí, téměř geometrickou řadou!!!

To je fakt, klem vám

To je fakt, klem vám roztrhnou tepny v rozkroku a je to...

Jinak je to moje nejoblíbenější maso z divočiny. Jsou přemnožení, mám dva kolegy z práce myslivce a cena kančího je tady zhruba jako cena vepřového v supermarketu.

Ragů z divočáka patří k mým velkým kulinářským specialitám :-)

Stát se sere do práv majitelů

Stát se sere do práv majitelů pozemků, už dlouho. Pokud se nechystá zákonem potvrdit, že pozemky opravdu patří majitelům, a to se vším všudy, je jakýkoli nový zákon nejen zbytečný, ale i škodlivý. Ale to žádný politik a státní zaměstnanec nikdy nepochopí. ////

Proč by si nemohli zelení pořadatelé ožíraček v přírodě (spojených se střelbou na živé terče) za ta honební práva platit? Smluvní cena, prachy na dřevo, konkrétní les či pole konkrétního majitele. Do hajzlu s honebními sdruženími, do hajzlu s ČMMJ. ////

Nikoli honební sdružení, pane

Nikoli honební sdružení, pane Kocourku, ale honební společenství. Toto společenství je tvořeno všemi majiteli pozemků, na kterých je provozována myslivost, a má být, ze strany místního mysliveckého sdružení, s nimi podepsána smlouva, která legalizuje činnost mysliveckého sdružení. Takže sotva může jít honební společnost do hajzlu.
A již dnes se pořádají výběrová řízení, která myslivecké sdružení, nebo jednotlivci, si pronajmou, na dobu určitou, honitbu od honební společnosti, a to za dost vysoké částky.

Pomotal jsem název toho

Pomotal jsem název toho zbytečného mezičlánku, ale jinak to, co jste tu, pane eTony, tak pěkně popsal, celkem znám. Šéf jednoho takového sdružení, totiž společenství, sympatický starý pán, bydlel poblíž naší vesnice. V místech, kde venčívám psy. ////

Co by se stalo kdyby ZÁKON nevynucoval existenci těch společenství? Proč lovci nemohou jednat přímo s majiteli pozemků? ////

V jiném příspěvku jsem

V jiném příspěvku jsem napsal, že honební společenství a myslivecké sdružení zákon ( myšleno regulační nebo stanovující kvoty ) nepotřebují, ale..... předmět lovu se bude zcela jistě, jako veškerá činnost, řídit obchodem uzavřeným na základě obchodních podmínek, které jsou rámcově stanoveny v obchodním zákoně.
A čistě z technických důvodů si nedokážu dost dobře představit, že by jednotliví lovci uzavírali s jednotlivými majiteli pozemků smlouvy. A honitby mají svůj význam jen od určité rozlohy, několik hektarů nic neřeší. V honitbách, které jsou malé a jsou v blízkosti obydlených míst nelze odchovat např. zajíce, koroptve apod. Toulaví psi nebo kočky dokážou případný pokus o odchov spolehlivě likvidovat. Přičemž existuje takové nesmyslné nařízení, že z mysliveckého sdružení může jen jediný myslivec tato toulavá zvířata střílet a to dál než několik set metrů od posledního obydleného místa.
Takže zákon, který umožňuje vznik a činnost obou organizací, ale bez toho, aby konkrétně stanovoval jednotné podmínky, bez ohledu na charakteristiky jednotlivých honiteb, si dokážu představit.

A proto Klausův poradce Hájek

A proto Klausův poradce Hájek není z opice nýbrž z prasete. Je chytrý jako Kajan, jako prase.

A zase..... veřejný

A zase..... veřejný zájem.....
A řešit přemnožení zvěře novelizací zákona je, ehm, hovadina. Zvěř, jak si troufám tvrdit, zákony nečte, aby mohla umřít smíchy.
Problém mohou řešit honební společenstva s mysliveckými sdruženími, a na to zákon nepotřebují. Žádný ouřada nemůže ovlivňovat a určovat svými nápady konkrétní situace jednotlivých lokalit. To je jako když kdejaké děti Duhy, nebo co, vědí nejlépe jak mají žít lidé na Šumavě.......

Pro pana Hnízdila,

Pro pana Hnízdila, nemilosrdného diagnostika, by snad vyšlo úsporněji, kdyby namísto negativních výroků vydával positivní dobrozdání, kdo podle něj magorem není. ////

Ale ouha, pokud by se ukázalo, že tímto náročným sítem neproleze NIKDO, byla by hodnota páně Hnízdilových výroků odhalena jako triviální. Tedy s nulovou informační hodnotou. Což jsme, samozřejmě, pochopili již dávno. ////

Positivní dobrozdání že není

Positivní dobrozdání že není magorem, má být synonymum pro negativní diagnózu magor? Jestlipak tady trošku nekajaníte ;-)

Ale ne. Kdo je bližní, se

Ale ne. Kdo je bližní, se dočtete tady.

http://zod.reformace.cz/kdo-je-muj-blizni-cislo-93

Bližním není jakýkoliv člověk a rozhodně to není ten, který se k nám chová nepěkně, zákeřně nebo podle.

Když jsem před několika lety

Když jsem před několika lety zjisti, že "bližní" neznamená "každý člověk", začal jsem spekulovat, co tedy vlastně říká deváté přikázaní "Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!". Tady na to asi není nejlepší místo to rozebírat, některým by to mohlo přivodit duševní újmu :-)

Představa, jak si splést

Představa, jak si splést Angelu Merkel s Brigit Bardot napnula mou představivost k prasknutí a příjemně pobavila.
Též děkuji za upozornění na mé hrubky. Lepší už to nebude, k smrti mě nudí český pravopis.

Míněn byl komplement. Nežli

Míněn byl komplement. Nežli postupně jednotlivě označit všechny za magory, tedy raději začít z opačného konce. ////

Na mých daních závislý

Na mých daních závislý kajane, já pana Hnízdila např. vůbec neznám, pochybuji, že se o něm něco soudí obecně.

Můj přítel lékař pravil, že v

Můj přítel lékař pravil, že v jejich kruzích je Hnízdil za pošuka, nicméně s jeho diagnózou zaměstnance Kellnerova hospicu, nelze nesouhlasit, říká...

To může mít různé příčiny.

To může mít různé příčiny. Třeba je génius a průměr ho nechápe. Stejně jako Klause většina lidí nechápe a proto tvrdí, že je demagog.

ano, nelze nesouhlasit s

ano, nelze nesouhlasit s dagnozou pošuka... A tak je to u vás se vším.

Každý má své světlé chvilky

Každý má své světlé chvilky Tesáku....

Z vonku, laicky, to vizerá

Z vonku, laicky, to vizerá naozaj srandovne.
Myslivci jsou dědci převážně od 60-ti let výš. To znamená bolavé klouby, dýchavičnost a většinou kardiaci. Na honu se málem postřílejímezi sebou.
Náboje jsou tak drahé, že z důchodu sotva nakoupí kaštany na krmení, natož náboje do kulovnice, navíc snad jejich kvalita ke střílení zvěře je špatná.
Myslivecký průkaz je stále obtížnější získat.
Když chtějí naštvaní majítelé honebních revírů vykázat myslivce ze svých území, to si jako myslí, že kanci a vysová se přestěhují za svým vykázaným myslivcem a budou mít pokoj?
Docela legrační představa.
Nebylo by lepší, pěstovat na poli to, co půdě prospívá a nejenom to, co tvrdě vydělává prachy, ale půdu a zvěř devastuje, v lese jenom nekácet, ale taky les udržovat?

Zvěř je přemnožená v důsledku

Zvěř je přemnožená v důsledku chybného zemědělského hospodaření a reformovat se mají myslivci?

___________________________________________________________________________________