Robert Lee, Wittgenstein a intelektuálská nadřazenost
Petr Hampl

IVK

Dne 19. ledna uplynulo 210 let od narození velitele armád jižanské konfederace Roberta E. Lee. Někteří jej budou připomínat jako prototyp buržoazního ušlechtilého mužného gentlemana. Pro jiné je Robert Lee jen odporný rasista. A dost možná, že v řadě případů bylo výročí podnětem k akci za přejmenování jednoho z těch stovek náměstí a ulic, které dosud nesou Leeho jméno.

Podobný osud má totiž jižanská vlajka. Ještě před pár lety celkem běžně vlála na mnoha místech ve státech bývalé konfederace. Až v letech Obamovy vlády vynaložily úřady obrovské úsilí, aby byly konfederační symboly odstraněny z veřejného prostoru, a nakonec vše směřovalo k úplnému zákazu. Hlavní argument zní, že jižanská vlajka představuje symbol otroctví. Jenže opravdu pro každého? Třeba u nás v českých zemích je dlouhá tradice používání jižanské vlajky v trampských osadách. Znamená to, že čeští trampové si chtějí kupovat černé otroky? Pochopitelně, že ne. Jižanský kříž pro ně symbolizuje svobodu, nezávislosti a odhodlání žít po svém. Totéž platí o použití stejného motivu na vlajce Novoruska. Ať si o tamních lidech myslíme cokoliv, stěží jim můžeme přikládat úmysl založit plantáže a dovážet na ně černé otroky.

Ostatně, stejná sada otázek by mohla být otevřena ve spojení s vlajkou Tibetu, tedy státu, kde hrálo otrokářství minimálně srovnatelnou roli jako na americkém Jihu. Chtějí pražští intelektuálové zavádět otroctví, když pobíhají s tibetskou vlajkou?

To všechno vede ještě k mnohem obecnější otázce. Je možné zakazovat symboly, pokud nevíme, co je jimi myšleno? A je vůbec možné objektivně určit význam určitého symbolu? Mezi válkami se tím zabývala celá filosofická škola a dospěla k závěrům, které asi nejlépe vyjádřil Ludvig Wittgenstein ve svém pozdním díle Filosofická zkoumání. Zavedl pojem jazykové hry a zdůraznil, že každý symbol má význam pouze v rámci určité konkrétní hry. Vezměme třeba bílý kruh s červeným ohraničením. V rámci určité jazykové hry znamená zákaz vjíždět do určité ulice. V rámci jiné může znamenat třeba slunce. A je představitelné, že by v rámci nějaké úplně jiné mohl znamenat příkaz „zabijte všechny plešaté muže.“ Wittgenstein zdůraznil, že z principu není možné porozumět symbolu zvenčí. Až tím, že vstoupíte mezi trampy a osvojíte si jejich myšlení, až tím pochopíte, co pro ně znamená jižanská vlajka.  Pokud to není z nejrůznějších důvodů možné, je na místě kontrolní dotaz – chcete tímto symbolem vyjádřit, že otroctví je prospěšná instituce?

Tolik ze sémiotické teorie. Náš dnešní společenský problém spočívá v tom, že se vytvořila skupina lidí, která nejen, že si nárokuje apriorní morální nadřazenost nad ostatními, ale která také tvrdí, že rozumí myšlenkám ostatních lépe než oni sami. Jedině pokrokový intelektuál dokáže určit, co kdo míní kterým symbolem (aniž by vstoupil do příslušné jazykové hry). Pokud to chcete vidět naprosto konkrétně, doporučuji článek Jaroslava Cermana v Deníku Referendum. Český neomarxistický aktivista ví naprosto přesně, co cítí obyvatel Jižní Karoliny při pohledu na jižanskou vlajku! Ani stín pochybnosti!

A co horšího, spolu s touto až kouzelnickou nadřazeností přichází také cenzura a dokonce vyhrůžky trestním stíháním. Myslel jste to docela nevinně? Omyl! Aktivisté z příslušného vládního odboru vědí lépe než vy, co jste tím myslel.

Základní evropský konsensus posledních více než 50 let je přitom takový, že pouze dva symboly jsou všeobecně uznávány za totalitní: hákový kříž a rudá hvězda, resp. srp a kladivo. Je důležité, aby seznam nebyl rozšiřován. Pokus regulovat symboly a prostředky, jaké lidé používají ve svých debatách, to znamená vstup státu do sféry stejně intimní jako třeba sexualita. Do sféry, která musí být ušetřena politické kontroly za každou cenu.

myslím, že můžeme začít

myslím, že můžeme začít přijímat sázky na to .....kdy se objeví v našich kinech, či snad dokonce v ČT nový film Olivera Stonea ....Ukrajina v ohni ??!!
Autor zde bez příkras ukazuje, že za svržením Janukovyče stojí USA a CIA, kdo organizoval a řídil bandy ostřelovačů, a také o podílu EU na tomto puči, především
baronky Ashton, německého ministra Westerwelleho a dalších ........Oooooouuuu.

Dopotručoval bych, aby Vaše

Dopotručoval bych, aby Vaše ambasáda Pod kaštany k tomu udělala nějakou ideovou konferenci, aby všichni ti placení trollové (duo petrov + miueček) i fantasmagorici na čele s Čildou i totalitáři s rudou hvězdou na čele(Kosma, jiřík, Kocourek) už zapěli na stejnou notu, tedy s Nulandovou, Parasjukem,atd. Ještě k tomu vznikne mezinárodní konflikt. Brát si ještě za záštitu pochybných názoru O.St. už nezkouší ani ÚV KS USA. Měl byste ruský trolle se těšit na vytvory české dokumentaristiky, třeba jak pan prezident na běžkách se prohání po zasněžených pláních Vysočiny a v plánu je ještě hokejový zápas v dresu Dukly Jihlava a pak souboj se lvem holými tlapami a vytahování amfor z Novoveselského rybníka.

" A ty tomu věříš? Věřím,

" A ty tomu věříš? Věřím, snad. A s touto nadějí jdi spát." Není nad půlnoční pelmel. A v noci se dědek posral.

Ano, Evropská unie Německu

Ano, Evropská unie Německu patří, takže si udělá co chce i v této věci. Ale zase jen krátkodobě, jako za Hitlera... Dzp.

Pár výhrad: Zakazovači

Pár výhrad: Zakazovači konfedrační vlajky se svatoondřejským křížem nemusí vědět ůplně PRESNÉ, jakou symboliku to představuje, a přesto mají dobrý důvod vlajku zakazovat. Ať už to symbolizuje vzpomínku na starý Jih se zotročenými negry nebo touhu po svobodném světě, kde žádná ústřední vláda nepředepisuje občanům, jak mají žít, v KAZDÉM případě to bude obamovcům nepřátelské. ////

Přikazovači a zakazovači jsou přesvědčeni, že 281 zvolených lumpů a/nebo blbečků smí zakázat nebo přikázat úplně cokoli. V české demokracii bruselského střihu mají pravdu. ////

Základní evropský konsensus posledních více než 50 let je přitom takový, že pouze dva symboly jsou všeobecně uznávány za totalitní: -- blablabla. Jde o to, že v Evropě nemá svoboda projevu co pohledávat. Na tom se vrchnost napříč politickým spektrem dokonale shodne. ////

Ani se nedivím, že má

Ani se nedivím, že má socialista Babiš, a jimi jsou všichni, kteří vlastní obří firmy, najednou je vede přesvědčení, že lze zorganizovat i lidský svět jako firmu, oblíbenou Francii, tento socialismem zcela zblblý kus světa. Právě tam má socialismus své historické hnízdo. Právě tam Auguste Comte založil vědu o socialismu - sociologii, právě z Francie pochází tento institucionalizovaný zločinný výpad proti spontánnímu řádu lidské interakce a lidského světa.

Samozřejmě, že se tento výplod chorých mozků téměř okamžirě přenesl do Německa a Marx dovršil tento omyl svým přihlouplým irelevantním dílem. To ovšem na v tomto smyslu zcela nevědoucí lidstvo stačilo, aby k němu zahořelo obdivem. Bylo tak jednoduché, tak pochopitelné, tak přitažlivé, že dokázalo zbláznit i Einsteina a Církev svatou, která jeho středobod, tedy tzv. sociální spravedlnost, jinak největší nespravedlnost lidstva na sobě samém, přijala do své duchovní strategie v roce 1931 a pak znovu v roce 1937.

Když se pak se svým šarlatánstvím přidal Sigmud Freud, dva největší vědecké omyly lidstvo zasáhly na dobu, kterou nelze zatím vůbec určit. Neomarxismus osolený freodovstvím se ve školským systémech světa vyučuje dále, jako hlavní společenskovědní doktrína. I když tomu ti natvrdlíci tam říkají úplně jinak. Sociální obory... Dzp.

vzpomínám si, jak N.

vzpomínám si, jak N. Armstrong ve studiu NASA, při filmování přistání na Měsíci pravil : ....malý krok pro člověka, ale velký pro lidstvo .....(sic)
PS ....pořád ale nevím, co tím ale ten chlap myslel ??? .....n-tsssss

Asi říkal : " stejně se najde

Asi říkal : " stejně se najde nějaký potrefený kokot, který to zpochybní, tak co jako.."

sorry jako ....ale ty stíny,

sorry jako ....ale ty stíny, každý šel jinak ....to by přece Měsíc nedokázal ????
To dokáží jen osvětlovací lampy ....n-tssss

No tak, argument je to jako

No tak, argument je to jako bejk, jen mě tak napadlo, ten modul tam měl jenom petrolejky?
A navíc:Mez vrženého stínu je stínem meze vlastního stínu. By poňjali..?

Bílý dům rozhodl, že TV kanál

Bílý dům rozhodl, že TV kanál CNN již není vhodný pro šíření Trumpovy politiky (sic) ....a přestane vysílat své zástupce do všech pořadů !!!
PS ....budou tento počin čeští podruhové následovat v případě ČT ??? ....... n-tssss

Čeští socialističtí,

Čeští socialističtí, lidovečtí a "pravicoví" (ODSI a TOP) sráči nemají důvod trestat ČT, neboť ta kope na jejich straně - proti Česku, za Brusel a za Berlín. Ani Babiš nemá důvod nějak organizačně dusit ČT, neboť, pokud mohu soudit, si veřejnokamarádské blbečky dokáže namazat na chleba. ////

Kdo chceme ty veřejnokamarádské lumpy zlikvidovat, ještě si budeme muset hodně dlouho počkat. ////

Kurwa, vy jste ujetý a

Kurwa, vy jste ujetý a neukotvený kverulant... Dzp.

Uložit

Uložit