Roušky od září
Monika Čírtková

S překvapením jsem zaznamenala snahu ministra zdravotnictví vnutit lidem od 1. září povinně nošení "roušek" v hromadné dopravě a v uzavřených prostorách.

Vysvětluji si to jako pokus testovat ochotu občanů podřídit se zcela iracionálnímu opatření. Zatím se zdá, že tato ochota není příliš velká, což významně ohrožuje popularitu ministra, a tím i této vlády a jejího premiéra. Domnívám se, že opatření bylo vyhlášeno záměrně s předstihem dvou týdnů; to totiž poskytuje dostatečný časový prostor k jeho "přehodnocení", eventuálně k přehodnocení účinkování pana Vojtěcha v křesle ministra zdravotnictví. Pořád lepší obětovat ministra, než naštvat celý národ a riskovat ztrátu velkého počtu hlasů ve volbách, ne?

Pokud toto opatření zůstane v platnosti, což nepředpokládám, vyvstane nutnost vážně odpovědět na otázku, zda má ministerstvo na takový postup právo.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví může ministerstvo, kromě dalších poměrně konkrétních opatření v zákoně vyjmenovaných, rovněž vydat "zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku".

Ovšem, copak je tady nějaká epidemie? Při stávajícím počtu nemocných nemůže podle mne vážně tvrdit, že ČR je ve stavu epidemie, ani ten nejšílenější epidemiolog.
A hrozící epidemie? Opatření jsou zrušena už poměrně dlouho a situace se nijak nezhoršuje, spíš naopak. Do epidemie tak, jak je běžně definována, máme ještě hodně, hodně daleko.

Takže není splněna ani podmínka, že hrdinný ministr likviduje nějakou epidemii. A dost pochybuji, že zákonodárce měl při přijímání zákona o ochraně veřejného zdraví představu, že celý národ bude chodit zabalený v nějakých podomácku spíchnutých "rouškách", jenom abychom se chránili před nákazou, která podle samotné vlády ve většině okresů lidem nehrozí.

Takhle to asi myšleno nebylo?

___________________________________________________________________________________