Justice

Nikoli obrana prezidenta, ale soudnosti

John Bok

Předpokládám, že si většina veřejnosti myslí, že státní zástupce Marek Bodlák, který vedl žalobu proti Anně Benešové, odsouzené za údajné úplatkářství, a následně omilostněné prezidentem republiky, z důvodů, které mohou vzbuzovat rozpaky, je hrdina a statečný hoch. Já si nic takového nemyslím. Ne proto, že by nebylo možné kritizovat kohokoliv, včetně prezidenta. Ba naopak, v demokratickém a právním státě, je li co kritizovat, by to mělo být dokonce samozřejmostí a tudíž bez potřeby hrdinství, neboť kritika není trestným činem ani přestupkem.

Chvála kverulace

Zdeněk Jemelík

Případ Romana Smetany vejde do dějin českého trestního řízení díky neuvěřitelnému souběhu úspěšnosti kverulace odsouzeného vandala, náklonnosti předsedkyně Českého helsinského výboru Anny Šabatové k podivným existencím a bezbřehého populismu ministra nespravedlnosti Jiřího Pospíšila.

Soud jako pranýř

Zdeněk Jemelík

Rozčilování nad prvostupňovým rozsudkem je zbytečným plýtváním sil. Do konečného výsledku procesu může být dost daleko a konečný verdikt může být úplně jiný. Platí to i o rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 nad poslanci Vítek Bártou a Jaroslavem Škárkou, který dnes tichým hlasem oddrmolil soudce Jan Šott.

Proč by to mělo být někde jinde u nás jinačí?

Jan Suchánek

Soudci prý musí počítat s tvrdšími tresty, protože „v kárném řízení by také měly být použitelné odposlechy pořízené tajnými službami, když ty v současné době jako důkaz před senátem neobstojí, a to ani v případech, kdy by zachytily zjevné porušení zákona.“ A teď si představme, že národu jsou nastupujícími novými loutkoherci předhozeny dvě parádní superkorupční kauzy, které jsou na tajných nahrávkách založeny. Když pominu, že je zde jakési protiústavně nerovné právo soudce v kárném řízení a obviněného Bárty a ještě neobviněného Béma, pak ty dvě superkorupční kauzy mají jednu významnou charakteristiku.

11 dlouhých let

Jan Suchánek

Ano, 11 dlouhých let trvá v Česku, než justici vysvětlíte něco tak jednoduchého, že 1+1=2 a justice se rozhodne to v jednom konkrétním případě akceptovat. Před těmi dlouhými lety se justiční konkurzní mafie rozhodla na zakázku jednoho celosvětového holdingu, který byl dříve, když tu ještě vládli přiznaní bolševici, podezříván, že je součástí západoevropského organizovaného zločinu, ukrást konkurznímu věřiteli těžební práva na surovinu za víc než miliardu korun v realizačních cenách.

Je správné kriminalizovat přestupky?

Jiří Pospíšil

Ačkoli to tak z novinových titulků možná nevypadá, velkým problémem české společnosti je nejen závažná hospodářská trestná činnost a korupce. Běžný každodenní život občanům možná ještě více otravuje takzvaná drobná kriminalita.

Řadoví "zlodějíčci", podvodníci nebo lidé narušující veřejný pořádek sice nejsou tak viditelní, o to více ale škodí.

Zázračné prozření exprokurátorky

Zdeněk Jemelík

Tytam jsou časy, kdy při častém vystupování ministra nespravedlnosti Jiřího Pospíšila v Otázkách Václava Moravce společně s jeho „televizní tetou“, bývalou nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou, mívala nad ním paní exprokurátorka převahu. V Otázkách ze dne 29. ledna 2012  se sice jako obvykle natřásala samolibostí, nicméně výřečností na svého „synovečka“ již nestačila a kromě několika „perel“ z ní mnoho moudra nepadalo.

Státní kapitalismus, státní terorismus!

Jan Suchánek

Teď se minulý týden strhla diskuse o exekucích, která demonstrovala hluboké právní nevědomí, despekt k soukromému vlastnictví a lživou manipulaci s národem, kterou je pověřen a kterou representuje ministr nespravedlnosti. Má to významné souvislosti, protože v éře dle The Economistu nastupujícího státního kapitalismu po selhání tržního kapitalismu v konfrontaci se sociálním státem, jsme bez ekonomické kvalifikace a právního vědomí ztraceni.

Schettinové

Jan Suchánek

Ona ta justice je poznamenaná synergií zločinnosti a neschopnosti se solidaritou těch zločinných a neschopných. Okradený konkurzní věřitel totiž už kdysi na začátku roku 2004 tomuhle soudu adresovali proti těm chudákům bílým koňům justiční konkurzní mafie žalobu na zaplacení směnky, kterou jim nařídili podepsat, když potřebovali ti, kteří je do obchodního rejstříku nezákonně zapsali, rychle pár miliónů v hotovosti. Teď jsme se prodlevami dostali k tomu, že odvolací soud rozsudek ve prospěch dokonání té zlodějiny musel zrušit, protože byl formálně totálně odfláknutý.

Jednosměrná (ne)spravedlnost

Martin Stín

V obecném povědomí se uhnízdil dojem, že novelizace zákonů má účinnost od jejího nabytí směrem do budoucnosti, naopak posuzování minulých právních vztahů podle ní je nepřípustné. Mimo to se udržuje víra, že nová právní úprava a ani nový právní úkon nemají zhoršovat postavení odsouzených. Pokud se po právní moci rozsudku změnil zákon, každé další rozhodování ve věci se vede buď podle původní, nebo podle nové právní úpravy, podle toho, která je pro odsouzeného výhodnější.

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________