Justice

Málo Mašínů!

Jan Suchánek

A o tomhle to celým je. Máme všichni svá práva, jsme si rovni, ale to vše jen po tu mez, pokud to nenarazí na konflikt s právy jurokracie a její podnikatelské složky, justiční konkurzní mafie. Dokonce prý naše Ústavou konstatované právo na soudní ochranu ústavních práv není ústavním právem!!! Pak jsme zcela bez práv, a jak vyjádřil ten soud poslední instance, naše práva jsou zcela naplněna, když dáme soudu příležitost, aby nám je soud zcela upřel! 

Trestání časem

Martin Stín

Dalo by se očekávat, že v resortu spravedlnosti, v němž je právo přímo „pracovním prostředkem“, bude zachování procesních lhůt samozřejmostí a svévolné průtahy řízení neznámým úkazem.

Zatím se ale dodržování lhůt přísně vyžaduje pouze od občanů-účastníků řízení. 

Noviny plné bludů

Zdeněk Jemelík

Včerejšek jsem strávil u Okresního soudu v Liberci, kde jsem sledoval  proces s šesti obžalovanými.  Až na jednu ženu jde o policisty a hlavní postavou je bývalý okresní ředitel policie. Soudní řízení bylo zahájeno na podzim loňského roku. Veřejnost na ně byla upozorněna televizním přenosem hysterického výbuchu předsedy senátu, který psychicky nezvládl polemiku s hlavním obžalovaným, trvajícím na právu sdělit soudu vše, co považuje za nutné pro svou obhajobu.

Netrestatelní

Martin Stín

Soudci mají být sice přísní, ale současně moudří a spravedliví. Žalobci mají být při pronásledování zločinu důrazní a neoblomní, ale také nestranní a současně mají chránit obviněné před nadměrnou horlivostí policistů. Policisté mají být nesmiřitelní vůči narušitelům zákona, ale sami se s ním nikdy nesmí dostat do rozporu, ani kdyby se domnívali, že to je v zájmu spravedlnosti.

Ústavní soud dvojího práva

Jan Suchánek

Jsou země, které se dostaly na dlouhá desetiletí do moci zla, které se nazývalo diktatura proletariátu, kterého ideologií byl marxismus a kterého nástrojem bylo třídní právo. Ty země se za toho vládnoucího zla nebyly nakonec schopny uživit a tak se marxisti naoko vzdali ideologie a začali si hrát na svobodu vlastnických vztahů, na které si osobně značně přilepšili.

Stud prostitutky a hroší kůže soudce

Martin Stín

Dlouholetý styk s lidmi, kteří spolu obcují v trestním řízení na obou stranách pomyslné barikády, mě vede k pochybnostem o poznatelnosti hlubin toho, čemu zjednodušeně říkáme „lidská duše“.

To jsem to schytal!

Jan Suchánek

Z té poslední zkušenosti s justicí mi došel nesmírný význam toho, jak česká justice ve prospěch zločinu dovedně manipuluje s průtahy soudních sporů. Vše je podřízeno tomu, aby se odpovědnost státu za korupci promlčela. V tomhle konkrétním případě žaloba po půlročním čekání na odmítnutí odpovědnosti ministerstvem samotným ležela rok na soudu, aby další rok se soud domáhal, aby mu konkurzní soud půjčil spis.

Kolik nás ta propiska stojí?

Jan Suchánek

Už minule jsem psal, že v podnikání by Nečas s pomlouváním svých subdodavatelů rychle zkrachoval, a už tu máme zase další fatální důkaz toho, kam nás despekt k našim povinnostem odpovědně tvořit náš blahobyt přivedl. Veřejnoprávní televize udělá z našeho národa, známého tím, že v okolních státech krade v samoobsluhách, národ, který má v čele symbolicky zloděje. Jsem přesvědčen, že to hlavně vypovídá o zlodějském naturelu těch novinářů, kteří soudili presidenta podle sebe.

Jen zůstat za blbce

Jan Suchánek

Ministr nespravedlnosti odvádí pozornost, že ve prospěch konkurzní mafie ignoruje ustanovení § 3 zákona č. 253/2008 Sb., který definuje v odstavci (1): že „Legalizací výnosů z trestné činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem“. Tohle pasuje zdánlivě na 500 tisíc pro Kočí ale určitě na stovky miliónů pro konkurzní mafii.

Od idejí přes Paroubka ke Kalouskovi!

Jan Suchánek

Místo svobody a práva na spravedlivý proces, nám plzeňští právní prosťáčci budou zase ubírat naše práva, protože nejsou schopni čelit tomu, že v postsocialistické justici platí zákon paní profesorové Parkinsonové, že práce má tendenci naplnit čas, který ji jsou ochotni věnovat. A tím se netržní prostředí justice mění jen na systém sociálního zabezpečení soudců.

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________