Justice

Čím dál hůř!

Jan Suchánek

A tenhle úpadek je tu všude, i když Korejci si tu dělají pěkný auta a Rumuni provozují docela zábavnou televizi. My Češi jsme však neuvěřitelně rigidní, nejde jen o toho korunního svědka, tady se žádná myšlenka, že 1+1=2 neprosadí, protože ta většina průměrných a podprůměrných stejně neví, co je dobře, jak každý týden dokazuje Krampol na Primě.

Profesní solidarita

Jan Suchánek

Mimo vládních bojovníků proti korupci je spousta těch, kteří ví o korupci v justici a pokud bychom za korupci považovali i to, že výkon soudce či prokurátora realizují třídní (socialističtí) právníci, kteří ignorují zejména vlastnická práva a rovnost státu a občana, to znamená, že jednají protiústavně, máme korupci za většinový jev.

Silvestrovské pády

Zdeněk Jemelík

K pozoruhodnostem posledního dne r.2010 patří odchod z funkce hned čtyř významných činitelů státní správy: z postavení ředitele Českého centra v New Yorku odchází Petr Fejk, Pavlovi Kučerovi zaniká mandát místopředsedy Nejvyššího soudu ČR, Oldřich Martinů se loučí s křeslem policejního prezidenta a jednoznačně nedobrovolně odchází nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká.

Na počátku štvanic bývají bubliny

Zdeněk Jemelík

Na počátku velkých mediálních štvanic bývají útržkovité nepodložené chýry, které poletují mediálním prostorem jako mýdlové bubliny. Některé splasknou a nezůstane po nich ani pšouk, jiných se někdo chopí, začne je rozvíjet, přidává k nim další a neštěstí je hotovo.

Ve starých kolejích

Jan Suchánek

Teď jsem někde četl, že bude kárné řízení, které asi skončí napomenutím, jednoho soudce, který zamítl žalobu tím, že zkopíroval bez oprav odůvodnění jiného rozsudku. To je ještě frajer, že to uměl takhle digitálně zpracovat. Podstatný na tom je, že tenhle takhle prasecky odbytý rozsudek je pravomocný, protože jej schválil senát odvolacího soudu. Ten se tím už nijak kárně neprovinil.

Opět narazila

Martin Stín

Předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová vzbudila značnou pozornost veřejnosti neústupností při veřejné obhajobě vlastních práv, když ji prezident republiky s odvoláním na ustanovení tehdy platného znění zákona o soudech a soudcích odvolal z funkce, a navíc jmenoval místopředsedou Nejvyššího soudu ČR jí nemilovaného bývalého ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše. Svůj osobní zájem na udržení skvělého postavení, spojeného s mnoha výhodami, povýšila na veřejný zájem na ochraně nezávislosti moci soudní na moci výkonné.

Rozhodli jsme správně

Jan Suchánek

Takhle popisoval v neděli Kalousek Moravcovi, jak vláda jednohlasně schvalovala Bartákovi všechny předražený nákupy pro armádu. Potíž je jen v tom, že Kalousek, všichni, co s ním kdy seděli ve vládách, Moravec a další novináři nemají pražádnou představu o tom, jak se rozhoduje správně. Pokud vláda a kdokoliv jiný rozhoduje o jediné variantě, pak zásadně a z principu nemůže rozhodovat správně. Správnost a jednohlasnost takovému rozhodnutí dává jen zkorumpovaná solidarita nekvalifikovaných nebo zkorumpovaných. To funguje tak, že kvalifikovaní a zkorumpovaní hrají hru „já na bráchu, brácha na mě“. A zločin sbratřuje nejvíc. Ti nekvalifikovaní se nezeptají jen, aby se nepřišlo na to, že ničemu nerozumí.

Střepiny z kauzy „Barták“

Zdeněk Jemelík


Zatím dostal Martin Barták od některých médií nálepku hlavního mága korupčních rejdů na ministerstvu obrany, ač nezpochybnitelné důkazy předloženy nebyly. Okolnost, že všechny „podezřelé“ obchody, s nimiž je spojován, svými rozhodnutími kryli nadřízení ministři a vláda jako kolektivní orgán, pro média neplatí. Uplatňují proti němu presumpci viny. Měl-li dosud pověst slušného člověka, rozpadá se pod mediálním tlakem na střepiny.

Ministr bezpráví!

Jan Suchánek

    Kolikrát mne už soudy upozornily, že jim nemám vnucovat principy římského práva. Teď pan ministr odvolal místopředsedu dovolacího soudu, aby nebyla zpochybněna jeho rozhodnutí v souvislosti s kárným řízením, jež je proti němu vedeno, protože protiústavně ovlivňoval u dle kárných žalobců a soudců protiústavně ovlivňujících prokurátorů kauzu Čunek ve prospěch vlády, v které pan ministr seděl. Současně ten pan ministr navádí prokurátory, aby soudům posílaly obžaloby na základě nezákonně získaných důkazů.

Oblíbený ale zkorumpovaný ministr

Jan Suchánek

Tak okradeným napsal pan ministr. Teda pověřil k tomu svého úředníka. Jedná se o samotného ministra spravedlnosti, který šéfuje justici, která je podle BISky, premiéra a soudce Cepla v rukou organizovaného zločinu. A s tím ten pan ministr nic nedělá, protože on má teď asi za úkol vyloučit kolizi rozhodnutí odvolacího soudu ve věci justiční mafie, která osvobodila Čunka, a vyloučit kolizi rozhodnutí o osvobození konkurzního soudce Berky s volbami. Nic z toho vládě ani samotnému ministrovi nemůže prospět. Možná jen proto s tím organizovaným zločinem a konkurzní mafií nic nedělá. O zkušenosti s tím jeho nic neděláním s korupčním vlivem mafie na justici se s vámi podělím.

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________