Justice

Vládo bacha!

Jan Suchánek

To je jednoduchý a jednoznačný vzkaz nově se tvořící vládě, které by snad chtěla bojovat s korupcí. Umí si někdo představit jednoznačnější varování než, když mafie dokáže, aby se ministerstvo zdravotnictví chlubilo, že dokáže zaštítit nebo možná dokonce objednat podvržený a antidatovaný dokument jednání mezinárodní arbitráže v medializovaném případě, kdy poškozeného Švýcara zastupuje bývalý ministr spravedlnosti?

Válka ministrů

Martin Stín

Zdá se, že po „válce žalobců“, v které na sebe vrčeli stoupenci a odpůrci manipulace státních zástupců s trestním stíháním Jiřího Čunka, nežádoucím způsobem nově oživí zájem veřejnosti o dění v resortu spravedlnosti také „válka ministrů“, v které hrozí vzájemným ostřelováním bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se současnou ministryní Danielou Kovářovou.

Nepřiznaný pat

Jan Suchánek

Je to jako při privatizaci. Tehdy s nástupem svobody chytří a schopní opustili státní podniky, mnozí i s jejich lukrativním podnikáním. Privatizátoři pak museli čelit podnikovým vedením obsazených druhotřídními a neschopnými. Takhle to po letech, kdy vnitrostranické koalice podprůměrných s průměrnými odstraňovali nadprůměrné spolustraníky, když i ti nejschopnější během svých politických kariér zjišťovali, že mohou svými schopnostmi vydělat báječné příjmy, které mimo politiku nebudou korupční, a současně nebudou vystaveni závisti veřejnosti, zdecimovali strany k absenci kvalifikovaných osobností.

Paní ministryně bilancuje

Zdeněk Jemelík

V poslední předvolební středu se na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR objevila lehce opožděná roční bilance působení Daniely Kovářové v úřadě ministryně spravedlnosti, podepsaná tiskovou mluvčí ministerstva Jitkou Zinke. Ušla pozornosti médií, upoutaných blížícími se volbami.

Korupce a volby

Jan Suchánek

  Tenhle trend k chaosu se netýká jen nás. V celé EU vede k likvidaci Evropy jako silné moci, která mohla konkurovat starým dominacím, Rusku a USA, a novým silám, to je Číně a muslimské revoluci. Pěkně to komentoval pan president z summitu EU a latinská Amerika. Jak reportáž z jednání Socialistické internacionály. Ta evropská elita se v nejistotě své nekompetentnosti a defétismu sdružuje v uličnický dav, který se upíná k iluzi, že evropský sociální stát zachrání potlačení tržní svobody ve prospěch světové politické vlády. Jestli se neinspirují u jihoamerických čávezů, kteří vyrostli na idejích Che Guevary? Z hlouposti je usvědčuje to, že ta světová vláda bude závislá na čínských penězích, arabské energii a americkém „know how“. Žádný prostor pro Evropany a jejich politickou representaci.

Hříchy advokátů

Martin Stín

Obvykle v článcích pojednávám o nepřístojnostech státních zástupců, soudců, někdy i policistů. Neznamená to, že mimo mé zorné pole zůstali i další herci, vystupující na divadle, zvaném soud.

Zvláště mě zajímají advokáti, kteří jsou obecně nepřehlédnutelní. Někdy jsou nedocenitelnými pomocníky. Stává se dokonce, že najdou ke klientovi osobní vztah a bojují za něj jako za vlastní dítě. Ale jindy si hledí více svých dobrých vztahů se soudci a vedou obhajobu zdrženlivě, čímž nakonec mohou klienta i poškodit.

Temná moc žalobců XIII

Zdeněk Jemelík

V neděli 16. května 2010 hostil moderátor České televize  Václav Moravec ve svých Otázkách  jedinečnou sestavu představitelů resortu spravedlnosti: ministryni Danielu Kovářovou, předsedu Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského, předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu a nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou. Z neznámých důvodů  k úplnosti sestavy chyběla předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová. 

Řápková prý nezná právo

Jan Suchánek

Podstatné však je, proč by si Řápková měla něco ze studií práva pamatovat, když je nepraktikuje a dle Ústavního soudu kvůli přílepkům zákony neznají ani soudci. A to je to podstatné co médiím absolutně nevadí! A na rozdíl od soudců se Řápková může podívat v případě potřeby do počítače, což soudci v soudní síni nemůžou. Žijeme v době, kdy třetina podstaty státu, soudní moc, je ovládána lidmi, kteří složili slib soudit dle zákonů, které neznají a které nepraktikují. Z toho musí být celá společnost totálně paralyzovaná a i když volby nevyhraje sociální hýřil na dluh, Paroubek, tak absence možnosti dovolat se práva u soudu se musí fatálně projevit.

Řeci by volili Paroubka s Filipem

Jan Suchánek

Druhým projevem tuzemské reakce je útěk české buržoasie. Už se to provalilo na veřejnost, že tuzemští kapitalisté utíkají do daňových rájů a stěhují se pod ochranu právních států. To je významné. Z této zkorumpované země utíkají i ti, kteří na úplatky či výpalné státním či obecním orgánům mají. To znamená, že se bojí justiční mafie. To co tu běžně reportuji, to je jen malý odlesk toho, čemu česká buržoasie musí čelit. Ilustrujícím je, jak soud a marxista Zaorálek označili miliardáře Bakalu za gaunera. Postbolševický soudce vůbec nerespektuje, že Bakala má dle Listiny základních práv a svobod právo na ochranu jeho cti.

Temná noc žalobců XII

Zdeněk JemelíkKdyby nedošlo k trestnímu stíhání Jiřího Čunka a skandálnímu předání jeho věci na samém konci vyšetřování z přerovského státního zastupitelství na jihlavské, drtivá většina národa by nikdy neslyšela o § 25 trestního řádu, který za určitých okolností umožňuje odebrání trestní věci místně a věcně příslušnému soudci a její předání  jinam, a už vůbec ne o možnosti jeho použití per analogiam v soustavě státního zastupitelství.

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________