Justice

Bábu nepřemluvíš!

Jan Suchánek

    V rámci rozsáhlé bouře levicových aktivistů za Issovou a Mádlem pošlapané právo staříčků volit zpět jejich minulost - socialismus zaniklo mnoho podstatného, co to video připomnělo. Například to, že tím vzorovým videem v USA levicový intelektuálové štvali proti důchodcům, aby volili Hussaina Obamu k zavedení socialismu či aspoň učinit socialistický rozvrat jejich země a důchodci se proto vzdali amerických tradic svobody a individuální odpovědnosti, zatímco tady je to opačně. Tady je ta tradice vzít šlechtě, vzít židům, vzít Sudeťákům, vzít buržoasii, kulakům a emigrantům - a nakonec socialismus. Jak američtí tak naši socialisté chtějí stejné, jen babičky a dědečky máme jiné.

Spravedlnosti se lze dovolat…občas

Martin Stín

Čtenáři mi často píší, že se v trestním řízení  u našich soudů nelze domoci spravedlnosti. Přenášejí na celé soudnictví trpkou zkušenost ze svého případu, který nemusí být zrovna typický.

Mnoha účastníkům trestního řízení se skutečně někdy děje křivda, jejíž základ byl položen již v nesprávně vedeném přípravném řízení. Domnívám se, že za mřížemi našich věznic žije při nejmenším několik jednotlivců (spíše stovky), kteří se tam neměli nikdy dostat. Považuji to za neodpustitelné provinění státu na občanech, jejichž práva má ochraňovat.

Čiň ďáblu dobře, peklem se ti odmění

Zdeněk Altner

Moudrost lidového přísloví mi vlastní zkušenost natolik vrchovatě potvrdila, že před nadcházejícími volbami do sněmovny PČR se o ni nemohu nepodělit.

Před časem do mojí advokátní kanceláři v Praze vpadlo „komando“ Obvodního soudu pro Prahu 10. Šest exekutorů, dva policisté a dva příslušníci Justiční stráže. Veškeré kancelářské vybavení oblepili nálepkami „EXEKUČNĚ ZABAVENO dne 11.7.2007“. Pro pohledávku 200.000 Kč „zpravomocněnou náhradním doručením“.

Kolářové ministerstvo, bašta korupce

Jan Suchánek

Dostal jsem do rukou kopii dopisu, kterým Kolářová lhala senátorovi Kuberovi, že se zkorumpovanými konkurzy nemůže nic dělat, protože nemůže zasahovat do nezávislosti (zkorumpovaných) soudů. I na Kuberovi mi vadí, že se s touto lživou odpovědí spokojil. Samozřejmě, že ministr spravedlnosti nemůže zasahovat do nezávislosti soudů, ale to neplatí v případě podezření z korupce soudců, když závazek bojovat proti korupci je dle Ústavy nad zákonem. protože v daném případě jde o korupci konkurzních soudců, pak by to měl nezkorumpovaný ministr daleko jednodušší, protože konkurzů se mnohdy účastní státní moc výkonná prostřednictvím prokurátorů.

Pecina, taky špidlovského formátu ekonom

Jan Suchánek

Někde na internetu jsem narazil na blog pana ministra Peciny. Tam se přihlásil k tradici levicových socialistických ekonomů, kterou tady udržují téměř všechny politické partaje, ale ta Pecinova zvlášť výrazně. Jejich základní tezí je, že „naše civilizace je založena na spotřebě“ a za tím účelem, protože „potřebujeme stimulovat vlastní poptávku“ je nutno prostřednictvím socialistických politiků vzít zisky „bohatým, zámožným podnikatelům, manažerům s vysokými platy, majitelům firem“.

Prověřila PČR skutečně zásah do kauzy Čunek?

Martin Stín

V případě Tomáše Pitra a Miroslava Provoda paní ministryně brojí stížností proti porušení zákona proti nepřipuštění klíčového důkazu v řízení o povolení obnovy jejich procesu. Ze stejných důvodů podal spolek Šalamoun stížnost ve prospěch otce dvou malých dětí, v jehož případě se policie zřejmě dopustila záměny osob. Soud nepřipustil v řízení o povolení obnovy procesu výslech nejdůležitějšího z navržených svědků, jenž by asi tuto domněnku potvrdil.

Tak nám chtějí zavřít Berku

Jan Suchánek

Ono je to zatím nepravomocný, ale hlava mi to nebere. Proč by ten soudce Berka měl jít do basy, když já mám tolik rozsudků, proti kterým je opravným prostředkem jen emigrace, že mnou zažití konkurzní soudci mohou krást, podvádět, zkreslovat účetnictví a neplatit daně nebo se na těch konkurzním spisem dokumentovaných trestných činech účastnit, protože proti jejich jednání je jediný možný opravný prostředek a tím je odvolání někdy po dlouhých mnoha letech, kdy škody jsou promlčeny, proti konečné zprávě, kterou podle jiného zákon vykládajícího neopravitelného rozhodnutí nelze schválit a tudíž se ani proti ní odvolat.

Popleta na pokračování

Zdeněk Jemelík

Jako by mi chtěl dát příležitost, abych ještě lépe odůvodnil svou kritiku jeho komentátorského stylu a úrovně, vydal Petr Uhl v Právu z 6.dubna 2010 pod názvem „Dávno už nejde jen o Čunka“ další článek na jeho oblíbený námět „Čunek a justiční mafie“. Je třeba jej číst společně s textem „Čtyři podání Petra Uhla“, uveřejněný v Britských listech z 3. dubna 2010, obsahujícím jeho podnět k obnově řízení proti  Jiřímu Čunkovi, dvě trestní oznámení proti němu pro nové trestné činy, a trestní oznámení proti státním zástupcům Renatě Vesecké, Petru Coufalovi a Arifu Salichovovi, popř. „proti dalším státním zástupcům“.

Spravedlnost pro Renatu Veseckou

Zdeněk Jemelík

Když jsem se dověděl, že nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká zaštítila svou autoritou rozhodnutí státního zástupce NSZ Stanislava Potoczka o předání trestní věci Jiřího Čunka do rukou jihlavského státního zástupce Arifa Salichova, poslal jsem jí „soustrastný“ e-mail s předpovědí neodvratného pádu.

Již před ní jsem podobně „potěšil“ Jana Kubiceho, u něhož mi předpověď vyšla dosti rychle, zatímco  Renata Vesecká stále sedí ve svém křesle.

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________