Už úvodní preambule bytové politiky Lidového domu je spíše k popukání. Prý právo na důstojné bydlení patří k základním lidským právům. Ano, to už tady jednou bylo, Ústava SSSR neblahé paměti zajišťovala všem sovětským občanům právo na byt.