Masové rozšíření volebního práva začalo v Evropě až v průběhu 19.století s nástupem konstitučních monarchií.