Soutěže

Čtenářská soutěž


Vyhodnocení soutěžě o knihu Temné kouty

Historik, který vás potrápil

Jana Dědečková

Moji milí čtenáři, tentokrát jste příliš nevyznamenali. Odpovědi na soutěžní otázku bych mohla spočítat na prstech jedné ruky, na ty správné by mi dokonce stačily dva prsty. Kdo byl tedy ten tajemný historik, který vás tolik potrápil?

Znát, ale i poznávat

Jana Dědečková

Byla jsem velmi potěšena množstvím správných odpovědí na minulou soutěžní otázku, jakož i skutečnosti, že velká část z vás žádala o vyřazení ze slosování, protože odpověď jste našli na internetu. Tohoto férového přístupu si nesmírně vážím, přesto se domnívám, že správná odpověď tím neztrácí svou hodnotu.

Soutěž: Tentokrát jste bodovali

Jana Dědečková

Milí čtenáři, tentokrát jsem pravděpodobně zvolila skutečně lehkou otázku,protože většina odpovědí správně uvedla historika Karla Kaplana. Druhá část odpovědí obsahovala jméno Viléma Prečana. Přestože životní osudy obou historiků jsou velmi podobné,  (domnívám se, že rozdíl je pouze v tom, že Karel Kaplan nepodepsal Chartu 77 a byl loni? vyznamenán prezidentem republiky),  do slosování jsem tuto odpověd zařadit nemohla.

Schopné ženy se prosadí samy, ty neschopné prosadí kvóty

Jana Dědečková

Dnešní titulek dokonale navozuje výsledek soutěže, kterou jsem pro chytré čtenáře vyhlásila před čtrnácti dny. Výherce správné odpovědi nebylo potřeba losovat, jak jsem se zprvu nadějně domnívala. Ta správná byla totiž jediná. A také jediná s ženským podpisem ze sto třiceti soutěžících. O čem tento stav vypovídá? Jistě ne jen o tom,  že muži jsou prostě hravější. Jak je však patrné z výsledku soutěže, schopné ženy se proti mužské převaze opravdu prosadí samy, ty neschopné prosadí kvóty.

Vyhlašuji první čtenářskou soutěž Virtually

Jana Dědečková

Pro první čtenářskou soutěž jsem připravila část textu z velmi zajímavé knihy, která by dle mého názoru neměla chybět v knihovničce nikoho, kdo se vážně zamýšlí nad dějinami, politikou a společenským vývojem, nebo toho, kdo těmto spojitým nádobám chce porozumět. Prozradím vám jen, že knihu napsal známý britský novinář  a na vás již nechávám odpověď na otázkou:

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________