Rusko a demokracie


Během "úklidu" jsem narazil na tento starý text. Nevzpomínám si na rok, kdy jsem jej napsal.
Ale je tu, a chtěl bych jej připomenout.
________________________________________
Ještě jednou - přeji nám všem více znalosti historie, historické paměti, tolerance a zdravého rozumu a měně zaslepenosti, ideologických brýlí, fanatismu a nenávisti.
A vzpomeňme si, až budeme hodnotit Rusko, Rusy a komunismus, že:
Komunismus je západní ideologií, myšlenkou Marxe a Engelse, do Ruska ze západu importovanou krajně levicovou frakcí sociální demokracie (opět západního hnutí) ruským exulantem Leninem, a do absurdní krutosti a totality dovedenou Gruzíncem Stalinem.
Rusové jsou první a největší obětí komunismu. Vzdorovali jeho nástupu ve více než tři roky trvající občanské válce. Jejich odpor měl 600 tisíc až 800 tisíc obětí v řadách protikomunistických sil a životy v občanské válce ztratilo přibližně 5 milionů ruských civilistů.
Po občanské válce a nástupu Stalina museli Rusové čelit diktatuře nestvůrných dimenzí, přesný počet jejíchž obětí nebude nikdy znám, ale odhaduje se až na 30 či více milionů. Není ruské rodiny, která by neztratila někoho v Gulagu.
V dekádách následujících po Stalinově smrti sice jeho následovníci graduálně zmírnili tvrdost represí, ty ale neskončily. Konec systému přišel až s kolapsem jeho ekonomiky v osmdesátých letech. S koncem komunismu přišel i rozpad SSSR na začátku devadesátých let.
Srovnejme si, dříve než začneme plakat nad tím, jak nám Rusové vnutili a přinesli komunismus a jeho represe a zločiny, jak to bylo ve skutečnosti.
Československá exilová vláda kooptovala Komunisty v roce 1945 s spolu s nimi proklamovala v Košickém vládním programu zákaz pravicových stran (zejména pak Agrární strany) a souhlasila se vznikem tzv. Národní fronty, která znamenala faktickou dominanci české politiky Komunistickou stranou Československa. Předsedou vlády se stal bývalý velvyslanec Československé republiky v Moskvě, levicový Sociální demokrat a sovětský agent.
V prvních poválečných volbách v roce 1946 získali komunisté 38 procent hlasů a stali se největší stranou "Národní fronty".
V roce 1948 se díky chybě nekomunistických ministrů a ústupu starého a nemocného prezidenta Beneše zmocnili vlády na dalších 40 let.
Jejich monopol na moc ve státě byl v roce 1968 ohrožen demokratizačním procesem uvnitř komunistické strany. Ani před rokem 1968 však nešlo o skutečný protikomunistický odboj. Ten nebyl nikdy silný, nebo dokonce organizovaný, jednalo se většinou o statečné jednotlivce, velmi malé skupinky, nebo oběti provokací STB.
Proti okupaci Československa Sovětským svazem roku 1968 nikdy nevznikl po neorganizovaném občanském odporu v prvních dvou týdnech skutečný odboj.
Po roce 1968 se o organizovaném odboji nedá mluvit. Vznikly skupiny jako Charta77, nebo VONS, které se nikdy otevřeně nepostavily socialismu, jejich cílem bylo přimět socialistický stát, aby dodržoval vlastní socialistické zákony. A opět se jednalo o statečné jednotlivce a velmi malé skupinky.
Převrat, zvaný "Sametová revoluce" rovněž nebyl protisocialistickým, nebo protikomunistickým aktem.
Komunistické Národní shromáždění po něm zvolilo našeho prvního polistopadového prezidenta, první polistopadová vláda měla komunistického předsedu (před nástupem do funkce ze strany vystoupil) a (bývalí) komunisté byli členy všech následujících vlád. Prezident ujišťoval občany, že socialistický charakter státu bude zachován. A tentýž prezident je dodnes předmětem kultu.
Za zmínku stojí i to, že postsovětské Rusko svou Komunistickou stranu zakázalo a ruští komunisté si museli založit novou, na zelené louce, na rozdíl od nás, kde si KSČM podržela svou členskou základnu, svůj název a kromě nemovitostí i značnou část svého majetku a získala tak vůči ostatním, z ničeho začínajícím stranám, velkou výhodu.
Rusové žili pod vládou Komunistické strany tři čtvrtiny století.
Po rozpadu systému rozpustili, bez násilí a bez krve „Říši zla“, jak ji nazval Ronald Reagan a vykročili na pomalou a obtížnou cestu k demokracii.
Vyčítat jim, že pouhých dvacet pět let potom se ještě nestali „standardní demokracií“ je pokrytecký nesmysl.
Neexistuje žádná „standardní demokracie“, demokracie nemá standardy, kromě svobody projevu, svobody shromažďování, svobody pohybu a volebního práva, Politický systém každé demokratické země je jiný, od socialistické republiky až po konzervativní monarchie. Dokonce máme i kombinace těchto systémů, socialistické monarchie.
Volební právo je v každé z nich uplatňováno rozdílně a rozdílné jsou i jejich politické systémy a systémy státní správy. Rozsah a hloubka každého atributu demokracie je v každé demokratické zemi jiný a je často podle místních a politických podmínek proměnlivý.
Vadí nám ruský politický systém, nazýváme jej diktaturou, přesto že jeho představitelé a poslanci jsou voleni ve svobodných volbách.
Nepopiratelným faktem je, že
Nikdy v jejich historii neměli Rusové tolik demokracie jako dnes.
Nikdy v jejich historii neměli Rusové tolik svobody, jako dnes.
A nikdy v jejich historii neměli Rusové tak vysokou životní úroveň jako dnes.
Po rozpadu Sovětského svazu se Rusku nedostalo podpory a pomoci Západu, porovnatelné s poválečným Marshallovým plánem pomoci evropským zemím, včetně těch nacistických a fašistických, se kterými nedlouho před tím USA vedly válku.
Rusko nedostalo nic. A dobrovolně převzalo a zaplatilo dluhy celého Sovětského svazu.
Vadí nám Rusko, jehož demokracie po tisíci letech absolutismu a nejhorší komunistické diktatury za pouhých 25 let po pádu represivního režimu ještě není „standardní demokracií“ (ať už to znamená cokoliv), ale spojujeme se s režimy jako Saúdská Arabie a jinými arabskými státy, kde demokracie neexistuje žádná a kde vládne náboženský fanatismus, intolerance a krutá diskriminace.
Kupodivu nám to u nich nevadí.
S Ruskem nemůžeme navázat přátelské vztahy a jednat s ním jakou s jedním z rodiny evropských států a národů. Jeho předchůdce (asi na rozdíl od předchůdce Ukrajiny a jiných bývalých republik a tehdejších satelitních zemí, Německa, Polska, Maďarska a Bulharska) nás přepadl v roce 1968. Následovala okupace s asi 140 obětmi na životech.
V protiruském táboře obránců evropské „standardní demokracie“ dominuje země, která nás okupovala pouhých 30 roků před Sovětským svazem a jejíž okupace měla u nás 300 000 obětí včetně téměř celého židovského a rómského etnika. Odpustili jsme jim
Ta země, též přepadla SSSR, způsobila v něm nevypočitatelné škody a po válce v níž ztratil Sovětský svaz nějakých 20 milionů obětí, dostala na své cestě k demokracii a ekonomické soběstačnosti veškerou pomoc. Dnes je dominantním státem socialistické Evropské Unie, jíž vládne Evropská komise, plná „bývalých“ komunistů, trockistů a Maoistů.
A Evropská unie je největším zastáncem protiruské politiky a tvrdí, že se Rusko nezbavilo své komunistické minulosti.
Můžeme říci, že to, jak se chováme k Rusku a k Rusům, demokracii v jejich očích nepomáhá, ale diskredituje ji.
Děláme vše pro to, aby se „demokracie“ v Rusku stala špinavým slovem.
Pohrdat Rusy, kteří se, na rozdíl od nás, komunismu po léta bránili se zbraní v ruce a proti nepředstavitelné represi, jako „národem bolševiků“, je z naší strany pokrytecké.
Ano, nakonec podlehli. Ale porovnejte si, čemu jsme podlehli my a čemu podlehli oni.

když je ukrajinská ministryně

když je ukrajinská ministryně vybavena Gardnesovskou logikou ......
otázka : .....proč jste ztratili Krym ???
odpověď : ....protože se tam nemluvilo ukrajinsky .......(sic)

Česko a demokracie: Štěpán

Česko a demokracie:
Štěpán Bicera 69286 Blog:
deep state bych přeložil jako státní podsvětí. USA je ovládána deep state a svět pro změnu deep world. Mají na svědomí migraci, Ukrajinu, Libyi, Sýrii, Irák....U nás se k moci dostali bývalí veksláci, kteří si za socialismu osvojili zručnost manipulovat s politiky. Tehdy je za valuty nechali vekslovat na Václaváku a dnes jim politici za úplatky přihrávají státní kšefty, FVE, korunové dluhopisy...... Pro mne je lepší, když si Babiš přihraje nějakou miliardu dotací, kterou by stejně dostal za 12% úplatek, než když je na státní kasu přisáta horda mafiánů, kteří mají už čtvrtstoletí starou gardu politiků v hrsti.

Sluníčkáři, šmejdi všeho

Sluníčkáři, šmejdi všeho druhu a zdejší knížecí lokajové se mohou z Jezevcových výroků ke Krymu vzteky posrat, ale proč? Přece všichnni víme, že Jezevec NEREPREZENTUJE postoje české kolaborantské vlády, a pokud to nějaký cizinec (třeba banderovec) neví, může to zjistit nahlédnutím do Wikipedie. ////

A kdyby vážně hrozilo, že si toto kdokoli neuvědomí, stačilo by, aby Zaorálek zaplatil inzerát ve Washington Post ve smyslu
"Český president nereprezentuje stanoviska české kolaborantské vlády. Stanoviska české kolaborantské vlády ke VŠEM otázkám určuje výhradně Merkelbába a nikdo jiný." ////

Ale jelikož sluníčkáři, šmejdi všeho druhu a zdejší knížecí lokajové ječí i tak, znamená to, že NEJDE o to, že by Jezevec zavázal Česko k tomu či onomu, ale výhradně o to, že jisté názory prostě nesmí být na mezinárodním fóru vysloveny. Lhostejno kým. ////

Pro mne je obsazení Krymu

Pro mne je obsazení Krymu obsazením obsazeného Krymu.

A to se můžu tam v SSSR na všechny vysrat... Dzp.

prostě Krym je hotová věc

prostě Krym je hotová věc ....a je to tak dobře. Máme jiné starosti .....
Značka:. sháním nové klíče .....ty z r. 89 jsem hodil do kanálu ......n-tsssss

Jestli vtrhneme na Donbas,

Jestli vtrhneme na Donbas, čeká nás katastrofa .....přiznal náčelník gen. štábu Ukrajiny ...m.j také Ustašovec .......(sic)
PS ....já zase říkám svým vnoučatům : dostanete na zadelku .......n-tsssss

To myslíte, petrof, že Viktor

To myslíte, petrof, že Viktor Muženko přísahal Poglavnikovi?

"Zaklinjem se, da ću se u ustaškim redovima boriti za izvojevanje samostalne države Hrvatske i sve učiniti, što mi Poglavnik naloži."

Nebo se vám to jen pomotalo, jako ostatně vždycky?

neřeš, nepřepínej

neřeš, nepřepínej .......převzato z tisku..... jinak bez komentáře.

A jak dopadne Stropnický s

A jak dopadne Stropnický s celou katastrofou, pokud česká armáda se pokusí udělat cvičení na Plzeňsku, t.č. ovládaném separatistou petrov(f)em, původem nedaleko od Moskvy, nyní se hlásící v rámci jeho práva na sebeurčení do SRN jako nejvýchodnější spolková země Plzeňsko se státním znakem - Půllitrem Prazdroje?Ještě se čeká těžký souboj o Zisk Krušných hor pod Plzeňsko s perspektivním lithiem, a to ještě velitel separatistů petrov(f) neví, že jsou tam i perspektivní zásoby vzácného india!
Nejhorší je, že stále více občanů si začíná pohrávat s myšlenkou, které je vlastně jeho perspektivně nejužitečnější právo na sebeurčení, bez ohledu na to, zda se mu při tom posledním sebeurčení dobře žilo, nikdo ho od školních lavic nešikanoval, ale když momentálně mají nové zdroje ropy, proč se neosamostatnit. To je už nějaký motiv pro sebeurčení.

už to nehulte, kozomrde

už to nehulte, kozomrde ......pak to má tyhle konce !!

vyzývám všechny demograty,

vyzývám všechny demograty, aby podpořili úsilí Alexandra Navalného v jeho nesmyslném, a jen těžko pochopitelném snažení, kandidovat v roce 2018 v prezidentských volbách !!!
Pro informaci : podpora Navalného je ca.1,5 %, zatímco Putinova 60%.

PS....jo a Putin dnes slaví 65. narozeniny a celý pokrokový Svět mu blahopřeje.

no, a je po problému

no, a je po problému ......právníci EU prokázali legitimitu přistoupení Krymu k Rusku (sic).

Dokonce připomněli celému světu verdikt Mezinárodního soudního dvora OSN ze dne 22. července 2010, podle kterého má část státu právo vyhlásit jednostranně nezávislost. Závěrem je zdůrazněno, že v mezinárodním právu neexistují žádné normy a dokumenty, které by tomu odporovaly...........což se vztahuje i na Katalánsko. (sic).

PS ....tak teď už bude mít ta neklidná duše Gardnesova konečně pokoj .....n-tsssss

Právník Filip a kdo další

Právník Filip a kdo další oslíku? Celá OSN, kromě několika ruských vazalů neuznala právně ruskou vojenskou agresi s krádeží Krymu, posvěcenou pseudoreferendem bez volebních seznamů, odporujícící ujrajinské ústavě pár dní po agresi v místnostech s ruskými samopalníky atd.
V Katalánsku je také hlavní hledisko v pravomoci centrálního Španělského ústavního soudu, protože nikde neplatí, aby si mohl kdejaký hejhula vyhlašovat nezávislost jak se mu zamane, ale jen při splnění daných podmínek, jak byly po několika letech připraveny v Quebecu, Skotsku... Pochopitelně referendum lze zorganizovat ilegálně kdykoliv, ale bez právního důsledku. Také je třeba vzít do úvahy, že nový stát se vyřazuje ze člentví v EU, protože k přijetí je potřeba souhlasu všech(!) ostatních členů, tedy i např. Španělska
Pokud jde o právní hledisko ke Kosovu a Krymu neexistuje jednotný názor
Reakce Mezinárodního trestního tribunálu
Určitou cestou, jak by se rozhodnutí (např. Mezinárodního soudního dvora či
jiného nadnárodního soudního orgánu) v Krymském případu mohlo ubírat, můžeme
spatřovat v názoru Mezinárodního trestního soudu. Vrchní žalobkyně tohoto soudu
Fatou Bensouda ve Zprávě o řešení předběžných otázek (Report on Preliminary
Examination Activities)
175 ze 14. listopadu 2016 uvedla mimo jiné, že: „Z dostupných
informací vyplývá, že na území Krymu a Sevastopolu probíhá mezinárodní ozbrojený
konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Tento mezinárodní ozbrojený konflikt začal
nejpozději dne 26. února, kdy Ruská federace nasadila své ozbrojené síly, aby získala
kontrolu nad částí území Ukrajiny bez souhlasu ukrajinské vlády. Mezinárodní
ozbrojený konflikt pokračoval i po 18. březnu 2014 do té míry, že se situace na území
Krymu a Sevastopolu fakticky rovná okupací.“ 176 Na základě této zprávy Ruská
federace na protest odvolala svůj podpis pod (Římským) Statutem mezinárodního
trestního tribunálu.177.
Mj, otázka okupace Krymu Ruskem a jeho počínání na východě Ukrajiny byly předloženy k rozhodnutí Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburgu.

že vy tady citujete ten

že vy tady citujete ten směšný tribunál ICC v Haagu, který mj. obžaloval v roce 2001 Slobodana Milševiče a držel jej 5 let protiprávně za mřížemi, až do jeho smrti......srovnej s pozváním Jana Huse na koncil v Kostnici !!!
A po 10 letech jej zprostili všech obvinění .....(sic).
PS ....to je opravdu výstavní sebranka povolaných .....asi jako náš ÚS ......n-tsssss

V Rusku demokracie je na

V Rusku demokracie je na vysoké úrovni. Tam skutečně většiny rozhodují až brutálním způsobem bez kontoly soukromým právem... Dzp.

V USA je demokracie rovněž na

V USA je demokracie rovněž na vysoké úrovni. Každý si tam dělá co chce.
Pracovník Národní agentury pro bezpečnost (NSA) přesune do svého domácího počítače citlivá data NSA, která obsahují detaily o pronikání do cizích počítačových sítí a o obraně před kybernetickými útoky.
Samozřejmě pak to ukradnou ruští hackeři.
Noviny nenapsali jestli to bylo zadarmo nebo za peníze.

U.S.A. nejvyspělejší

U.S.A. nejvyspělejší demokracie na Světě: Byli dva střelci.

USA. Bohužel, i demokracie.

USA. Bohužel, i demokracie. Právě ta vede k totalitě. A to všude na světě.... Dzp.

Hoďte na magora deku!!

Hoďte na magora deku!! Neexistuje nic než demokracie ( i se svojí slabinou v možné prohře s totalitou demokratickou volbou) a nebo totalita. Osvícený totalitář je nesystémová náhodná krátkodobá výjimka.

Proto mistr Hayek navrhuje

Proto mistr Hayek navrhuje demarchii, tedy vládu jediného práva pravého, práva soukromého.

A Hayek je jiná třída, než vy, marxánský skřítku... Dzp.

Konec stranického

Konec stranického parlamentarismu, konec zastupitelské parelamentní demokracie. Místo toho chaos a platforma pro uplatnění všech bláznů.

Vůbec nevíte o čem jen řeč.

Vůbec nevíte o čem jen řeč. Jinak byste takovou nepravdivou krávovinu nemohl napsat.

Budou normálně volby a politické strany jako dnes, jen budou mít zákaz vstupu do Senátu stejně, jako dnes je zákaz vstupu do sněmovny jednotlivcům. Senát bude volen a obsazen zástupci ročníků, aby se co možná nejvíce oslabila je politická zabarvenost, neboť jeho funkcí bude vyhledávat právo právníků v blafech, které do něho pošle sněmovna, která byla zvolena v zájmu zájmů voličských skupin.

Senát bude mít vyšší kompetence, než sněmovna prostě proto, neboť lidé jsou řízeni ve svých životech jediným právem pravým, tedy právem soukromým. A to musí parlamentní systém, tedy demokracie, tedy nástroj ku správě věcí veřejných respektovat. Právě to, co se děje dnes je zločinným svévolným počínáním zločinžch většin a to vede k totalitě.

Tomu musí demarchie, jak nový model demokracie Hayek nazval, zabránit.

Doplňte si vzdělání, rudé trdlo... Dzp.

Nebude, protože tato

Nebude, protože tato fatamorgána není realizovatelná. Hayek se stal ceněným pro svoje ekonomická stanoviska, jeho filozofické vstupy byly hodnoceny jako rozporuplné.. Jako třeba ta o demarchii, která v celkovém hodnocení díla F.A.H. ani není zmiňována. Např. celý rozsáhlý jeho životopis na WIKI jeho zmínku o demarchii ani neuvádí a také není citován mezi významnými osobnostmi, kteří prosazovali demarchii. To jen marxán Kajan plácá nesmysly.

Janyška za to nemůže, to ten

Janyška za to nemůže, to ten jeho původ, kulacko/komunisticko/ódées rodina, to by porazilo i vola, natož Janyšku i když vlastně...

Rudý hňupe, co to meleš ?

Rudý hňupe, co to meleš ? Dzp.

nu což, nastal čas k malému

nu což, nastal čas k malému srovnání : po referendu v Katalánsku zůstalo na zemi ležet přes 800 zraněných civilistů .......po referendu na Krymu žádný, naopak lidé zářili štěstím.
Přesto Gardnes tvrdí, že na Západě je demokracie jako řemen ....a má pravdu.
PS ....jen bych to poopravil - jako obušek !! ......n-tsssss

myslím, že o Rusko a jeho

myslím, že o Rusko a jeho demokracii si nemusíme dělat starosti, ale co nám media, EU a proevropští komentátoři tají, je zoufalá a přímo katastrofální situace v Pobaltí.
Zvykli jsme si ( nuceně ?) na problémy Irska, Anglie, Řecka, či Španělska, ale o obrovském exodu obyvatel Litvy, Lotyšska a Estonska se moc nemluví. Proto asi tyto země tak horují pro migrační kvóty.
Výsledky dvacetileté liberální politiky a vedení ekonomiky a průmyslu těchto zemí jsou přímo žalostné ......HDP se propadlo o ca. 15%, platy musely být sníženy o 20-25%, stejně tak důchody a jak již bylo zmíněno i přes emigraci ca. 0,5 - 1 milionu v každé z těchto zemí, vzrostla nezaměstnanost téměř dvojnásobně ......(sic)
PS ...odborníci jsou názoru, že v Pobaltí tiká časovaná bomba, podobná té Řecké, Španělské, Italské .....a vlastně celé EU ........n-tsssss

Vtip a současně lež století.

Vtip a současně lež století.

jedna protiruská lež za

jedna protiruská lež za druhou jsou nyní odhalovány, jako smyšlenky amerických psychopatů. Nastal čas začít pochybovat a rušit ty nesmyslné útvary na dezinformace !!
PS ....haló Chovanec, Romancovová ....končíme !!

..a necht odpadne všetko

..a necht odpadne všetko revizionistické, oportunistické, necht žije CCCP....necht. /ad libitum/
a závery seďemnáctého sjazdu KSČ splníme, súdruhovia, vstanú noví zmrdováci, petrof, soused a to by bylo aby nebylo..

Nechť nežijú takoví rudočerní

Nechť nežijú takoví rudočerní pacholci, jakým jsi ty, hńupe kverulantský... Dzp.

"Třicet milionů obětí" v

"Třicet milionů obětí" v průběhu patnácti let stalinského teroru (1925 - 1940) odpovídá přirozené mortalitě v SSSR v první polovině 20. století.

A nenapadlo Vás, pane

A nenapadlo Vás, pane Ševečku, že těmi 30 miliony obětí které je pro Stalinské čiskyy uváděno, může být množství zemřelých NAD přirozenou mortalitu?

Srdečně Vás zdravím, pane

Srdečně Vás zdravím, pane Haasi.
Zkuste něco, možná tendenčního, ale opřeného o tvrdá data.

třeba http://outsidermedia.cz/demografie-ruskeho-imperia-rsfsr-ruska-1913-2014/

Oceňuji Vaši odvahu za tento článek. Už ta smršť na Síti začala.

A jéjej, tak to bude s vámi

A jéjej, tak to bude s vámi špatné... Dtzp.

miliony sem, miliony tam

miliony sem, miliony tam ...
I když ... jak známo, sovětští vědci dosahovali v padesátých letech u pravého úhlu hodnoty až 102 stupňů a tak je pravděpodobné, že vědci nejvyspělejší civilizace na Světě, západní demokracie, umějí dějiny měnit i zpětně, už od roku 1984.

Ano, vědci nejvyspělejší

Ano, vědci nejvyspělejší civilizace na Světě, západní demokracie, opravdu toto umějí. Modifikovat minulost, přítomnost i budoucnost. Pozoruhodné a příznačné pro západní demokracii je, že tento vědecký průlom je dílem adeptů humanitních oborů, které (tady na kladensku) ani za vědní obory nepovažujeme - marketing, kulturní antropologie, politologie. ////

Západní demokratická metoda modifikace dějin od počátku měla jistá omezení - asi jako léčba vírou ("víra tvá tě uzdraví"). Například funguje jenom na osoby, které s protagonisty západní demokracie sdílí světový názor a veškeré další představy. Odborně se tato cílová skupina nazývá "hejlové". Použití západní demokratické metody modifikace dějin na hejly v nich vyvolává okamžitou a utkvělou představu, že dějiny jsou JINÉ (krádež Kosova není krádež, Saudská Arábie je náš spojenec, Rusko ohrožuje pobaltské zemičky), u ostatních vyvolává použití téže metody pouze pobavený úsměv. ////

Jelikož se západní demokratická metoda modifikace dějin používala převážně v marketingu (aby přiměla hejly koupit propagovaný šmejd) a v politice (aby přiměla hejly volit propagovaného šmejda), jelikož rozdíly mezi propagovanmi šmejdy byly minimální (kandidát demokratů proti kandidátu republikánů), a jelikož procentní zastoupení hejlů v populaci bylo značné, metoda přinášela nezanedbatelné úspěchy. A pozapomělo se na známá omezení. ////

Až teprve když se propagovaná alternativa (nechat se podřezat mohamedány) od ostatních výrazně odlišuje, ukazuje se, že hejlů je sice mnoho, ale není jich dost. ////

T.zv. Kocourkova víra, že

T.zv. Kocourkova víra, že Kosovo bylo někomu ukradeno má trvalé slabiny v tom, že dosud nebyl stanoven oficiální status Kosova. Že šlo spíše o politický konflikt, když podíl národností 9 : 1 před konfliktem byl ve prospěch Albánců a že současné uspořádání bylo výsledkem rozhodnutí VS OSN, zejména co se týká motivů zásahu proti rozpoutané genocidě bolševického zločince Miloševiče vůči Kosaovským Albáncům.
Už vůbec mimo realitu je Kocourkův lapsus o neohrožení "pobaltských zemiček " Ruskem, když tu je dostatečný důkaz v realitě se záborem Čečenska, vměšování do stability Gruzie, Podněstří, Donbasu ap.a zejména uloupení ukrajinského Krymu vojenskou agresí, nejtěžším zločinem mezinárodního práva. Jen právní nihilista a ignorant reality zavírá před tímto faktem obě oči.

a teď do toho ještě ten

a teď do toho ještě ten Kurdistán ...... no, být vámi, tak si jedu stěžovat do té žvanírny, jak někteří nazývají OSN ........n-tsssss

A co vy umíte, marxáne ? Jen

A co vy umíte, marxáne ? Jen pěkně pomarxisticku plkat kokotiny... Dzp.

I já se hlásím k tomuto typu

I já se hlásím k tomuto typu marxánů, vážený pane Janyško.

http://www.securitymagazin.cz/historie/miroslav-barta-kolaps-civilizace-...

Já k žádnému. Zakazuje mi to

Já k žádnému. Zakazuje mi to vědění z kompozitivní teorie... Dzp.

Autorově líčení událostí

Autorově líčení událostí týkajících se SSSR a dnešního Ruska, podle mého, chybí určitý geopolitický kontext. Jsme totiž svědky, že již po víc jak dvě století se západní svět zoufale snaží Rusko, později SSSR, dnešní RF „rozkulačit“ a ovládnout její přírodní zdroje. Proto se domnívám, že skutečná ruská historie byla a dodnes je záměrně zkreslována tak, aby euroatlantická kultura (která k nám vnesla multikulti, genderizmus, ekologické a sociální inženýrství..) se dnešním občanům jevila jako superiorní, přestože pravda je jinde.

Geopolitický kontext Ruska

Geopolitický kontext Ruska (SSSR) spočívá v mnohaleté carské despocii, v 70ti letech bolševické totality a již 18ti let nástupu všemocného autoritáře Putina k moci. Prakticky obyvatelé Ruska v celé své historii ještě vůbec nepoznali život v demokracii. Je více zemí s výraznými nerostnými zásobami (Norsko, Švédsko atd.) u kterých není známka nějaké snahy USA o jejich rozkulačení.

... Prakticky obyvatelé Ruska

... Prakticky obyvatelé Ruska v celé své historii ještě vůbec nepoznali život v demokracii....
...ŠŤASTNÁ ZEMĚ... beztak "západní demokracie" prakticky skončila...

Gr8!

Gr8!

A jaká zkratka je pro totální

A jaká zkratka je pro totální nesmysl - Gr ? Jako jeho čelný představitel byste to měl vědět !

cbd

cbd

Uložit

Uložit