„Sedmilhář“ Hudeček a jeho právní nihilismus
Pavel Bém

Aneb jak hloupá i nebezpečná může být rétorika současného pražského primátora

Přepišme novodobou právní historii českého státu. Prohlásíme celou Českou republiku za jednu velkou černou stavbu. Zpochybněme standardní smluvní vztahy mezi investorem a jeho dodavatelem/stavitelem. Zpochybněme vlastnictví. Investor, který staví za své na svém pozemku, není vlastníkem majetkové hodnoty, která takto vzniká. Staví vám někdo garáž za vaše vlastní peníze s platným stavebním povolením a řádně podepsanou smlouvou? Garáž není vaše a ještě k tomu se jedná o černou stavbu!


1. Hudečkova lež číslo 1: „Stavba tunelového komplexu Blanka je černá stavba“
Pan Hudeček „and his boys“ prohlásil na začátku tohoto týdne, že tunel Blanka je černá stavba. Jeho výkřik okamžitě převzala česká média a v hlavách české veřejnosti tak byla přijata nová „skutečnost“, nová „pravda“. Zkusme si ve stručnosti říci, co to je „černá stavba“. Černou stavbou je jakákoliv privátní či veřejná stavba, která je realizována bez platného stavebního povolení. Na stavbu tunelového komplexu Blanka bylo vydáno hned několik územních rozhodnutí a stavebních povolení podle platných českých zákonů. Posuzovaly se i dopady stavby na životní prostředí podle poměrně náročných parametrů EIA. Není nic, co by mohlo podpořit toto konstatování současného politického vedení Prahy. Hudeček tedy lže. A v okamžiku, kdy to říkají česká média, lžou s ním.
2. Hudečkova lež číslo 2: „Stavba tunelu Blanka je realizována bez platné smlouvy“
Veřejná zakázka na stavbu celého souboru staveb tunelu Blanka byla řádně vypsána, vyhlášena, vyhodnocena a nakonec i schválena. Podle platných českých zákonů. Rozhodovaly o ní všechny zákonné orgány, které měly. Řídila se dokonce tzv. „červeným“ FIDICEM, tedy metodikou, kterou se řídí složité, především dopravně infrastrukturní stavby v celé Evropě. O nabídce nejvhodnějšího uchazeče rozhodovala, opět podle zákona, Rada hlavního města Prahy. Součástí hodnocených nabídek v procesu otevřeného výběrového řízení byla i navrhovaná smlouva. Samotná Rada rozhodovala o výběru uchazeče, o ceně stavby, a o důležitých parametrech smlouvy, jakými jsou např. termín dodání díla a smluvní sankce. Přesně tak, jak praví zákon a příslušná metodika Ministerstva vnitra. Rada hlavního města Prahy pak zmocnila primátora, aby smlouvu podepsal, a ten tak učinil. Ani jeden akt nebyl v rozporu s platnými a 18 let v praxi aplikovanými zákony. Přesto má pan Hudeček odvahu prohlásit, že se Blanka staví „bez smlouvy“. Hudeček lže podruhé.

3. Hudečkova lež číslo 3: „Stavba není naším majetkem“
Velmi odvážné a originální tvrzení. Pokud by tato teze měla být pravdivá (jak údajně mají říkat panu Hudečkovi nějací právníci…, rád bych znal jejich jména), pak by Praha nebyla vlastníkem přibližně poloviny svého majetku, a pokud by s ním „náhodou“ v čase nakládala (což se odehrává den co den) tak by se logicky dopouštěla protiprávního jednání. Zneplatnila by se většina majetkových rozhodnutí. Ale co hůře. Nejenom v Praze, ale i v jiných krajích či obcích. Byť tuto právní konstrukci považuji za vskutku „šílenou“, tak protože nejsem právník, nebudu se k ní dále vyjadřovat. Vyjádřím se pouze k realitě: řádná smlouva byla řádně podepsána oběma smluvními partnery a podle českého práva je platná. Jediný, kdo ji může zpochybnit, je soud (a tím pádem i desetitisíce dalších smluv). To se ovšem nestalo. Pouze pan Hudeček si to myslí. Údajně na základě nějakého právního posudku, který nikdo neviděl. Toto k „zneplatnění“ smlouvy skutečně nestačí. Smlouva je tedy platná a pan Hudeček opět lže. A s ním všichni, kdo takovou hloupost po něm opakují, včetně novinářů.

4. Hudečkova lež číslo 4: „Stavba je prodražená díky diletantství mých předchůdců“
I zde se pan primátor mýlí, nebo přesněji řečeno – opět lže. Každá takto složitá stavba se v konečném důsledku vždy a všude na světě prodraží. Otázka zní proč a o kolik. Za mého působení se proinvestovalo cca 18 miliard korun, tedy asi 70% dnes prezentovaných nákladů stavby (cca 25 miliard). Stranou nechám skutečnost, že se bavíme o již existujících fakturách, které posílá Metrostav (jako dodavatel stavby) hlavnímu městu (jako investorovi). Musíme si uvědomit, že ve skutečnosti je prostavěno daleko více než 25 miliard korun, na část díla však nebyly zatím vystavěny faktury. Proč? Protože Praha faktury neplatí. A z každé vystavené faktury platí Metrostav DPH, kterou musí odvádět státu. Jinými slovy: kdyby vystavil dodavatel všechny faktury za již prostavěnou část stavby, nejenom že by se za ně nedostal peníze, ale ještě by musel odvádět daň z přidané hodnoty. Dohromady se jedná o miliardy. To už může ohrozit i „cash flow“ tak velkého stavebního gigantu, jakým je Metrostav. Ale zpátky k „prodražení“. Jistě i za „Béma“ musely nutně vzniknout vícenáklady stavby. Například už kvůli propadům ve Stromovce, stavebně technologickým změnám, zdržení stavby a následnému „šturmování“, aby se časové ztráty dohnaly. Kdo za tyto vícenáklady může? Stavebník nebo investor? Tedy Metrostav nebo Praha? Kdo může za to, že garáž, kterou vám někdo staví, spadne? Ten, kdo ji staví, nebo ten, kdo si práci objednává? Myslím, že odpověď je triviální.
Samozřejmě i za „Béma“ nejspíše vznikly takto vynucené více náklady. Problém je ovšem v tom, že nikdy nebylo schváleno investorem (Prahou), že by je mělo platit právě město. Dokonce „Bém“ podal 2 trestní oznámení na neznámého pachatele, jejichž smyslem mělo být i rozhodnutí, kdo za propady a tedy vícenáklady může. Výsledek vyšetřování byl smutný a „veselý“ zároveň: viníkem byla příroda… Za mého působení ve funkci se tedy proplatilo cca 18 miliard, ale ani koruna navíc v rámci tzv. „vícenákladů“.
To vše je na stole až nyní. V plné odpovědnosti pánů Hudečků, Svobodů and „their boys“. Tito pánové šli dokonce tak daleko, v roce 2012 rozhodli, že celková cena díla bude téměř 36 miliard. Tedy asi o 10 miliard více než se původně předpokládalo (vysoutěžená cena za stavbu a technologické vybavení díla byla více než 25 miliard korun). Jak pánové přišli na 36 miliard, to nechápu. Zvláště, když takzvaně „kategorizovat“ vícepráce začali až 3 měsíce po tomto zdražení… Tedy tím, kdo způsobil zdražení stavby, nemůže být Bém, ale Hudeček se Svobodou. A dokazují to sami aktéři tohoto „prodražení“ svými vlastními rozhodnutími.
Zajímavostí také je, že nikdo nikdy neviděl žádný výsledek takzvané „kategorizace“. Vlastně ani nemohl. Proč? Protože o každé vícepráci a změně projektu musí být sepsán mezi dodavatelem a investorem tzv. „změnový list“. Nic takového neexistuje, protože ve skutečnosti 3 uplynulé roky vlastní stavbu nikdo neřídil! Technický dozor investora zastupující město vlastně neexistoval.
Abych byl spravedlivý. Kdyby pan primátor Hudeček řekl: „Stavba je složitá, my jsme ji špatně kontrolovali, nerozhodovali, když měli, stejně tak pan Svoboda a když jsme u Béma, tak i za něj došlo ke změnám stavby už kvůli opakovaným propadům“, tak bych jako osmiletý primátor s tříletou politickou odpovědností za stavbu Blanky řekl: „Ano, to může být pravda“. V okamžiku, kdy Hudeček říká: „Já nic, já muzikant, za všechno může Svoboda a Bém“, pak mi nezbývá, než znovu nahlas říci: Hudeček je lhář – sedmilhář.
5. Hudečkova lež číslo 5: „Stavíme za vlastní“
Pan Hudeček se nechal slyšet, že staví za vlastní peníze. Opak je pravdou. Pan primátor zdědil oddlužené město hospodařící s vyrovnaným rozpočtem. Za poslední 3 roky jej stačil se svým předchůdcem opět zadlužit. Blanka se staví tedy za půjčené peníze od bank. Tedy – na dluh a na úkor příštích generací. Pan Hudeček i zde lže a potvrzuje, že je také špatný hospodář.

6. Hudečkova lež číslo 6: „O Blance nerozhodovalo Zastupitelstvo HMP“
Je až k nevíře, jak rychle lze hloupost a lež pana primátora chytit „za vlasy“. Od roku 2007 je stavba tunelového komplexu Blanka součástí každoroční diskuse a následného schvalování ve všech orgánech města, včetně Zastupitelstva. Výhradní odpovědností Zastupitelstva je ze zákona rozhodování o rozpočtu. Součástí schvalovaného rozpočtu je i střednědobý plán/výhled strategických investic. Jeho klíčovou součástí je právě tunel Blanka. Pochopitelně, především díky své finanční náročnosti. Zastupitelstvo tedy nerozhoduje jenom o roční fiskální výši investičních nákladů na stavbu tunelu, ale i o střednědobém výhledu. Proč? Aby se nestalo, že se jednou kvůli Blance bude muset zadlužit. Že se to už stalo? Ano, pan Hudeček je „rozpočtový zločinec“, který je opakem primátora rozpočtové zodpovědnosti a dobrého hospodáře. O „Blance“ tedy od roku 2007 rozhodovalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy sedmkrát! Z toho třikrát s panem Hudečkem!

7. Hudečkova lež číslo 7: „O Blance se mělo mluvit s lidmi…“
Tato fenomenální ukázka Hudečkovy hlouposti a „upřímného lhaní“ mě téměř baví. Asi těžko si lze představit stavbu, která prochází centrem města, jejíž schvalování se řídí platnými zákony, která je dílem navazujícím na jiné (už postavené) stavby, která se navíc připravuje a realizuje více než 10 let a která by nebyla diskutována na stovkách odborných či občanských fór. Tím vším Blanka prošla. Nejspíše se jedná o vůbec nejdiskutovanější stavbu v tisíciletých dějinách Prahy. Pan primátor o sobě bezelstně prozrazuje, že nejspíše ještě před 4 lety nevěděl, kde hlavní město Praha leží…
Zajímavostí je, že na jeho údiv naskakují někteří mediální „experti“, naposledy ve včerejších televizních „Událostech“ ČT pan Kundrát(?) z týdeníku Respekt. Ten svým přitakáváním panu Hudečkovi prokázal, že buď patří k té relativně naštěstí malé komunitě Pražanů, která si neuvědomuje význam nadřazeného dopravního skeletu Prahy a zjednodušeně nezbytnost dostat auta buď pod zem, anebo za město, kdy při aktuálním stupni automobilizace 1,6 (1,6 občana na 1 auto) je to vitální otázka pro budoucnost naší metropole, anebo patří k té několika procentní minoritě ekologických „teroristů“, kteří by nás všechny, kteří vlastníme osobní automobil, nejradši zastřelili, anebo je také z „Olomouce“ (omlouvám se všem jiným Olomoučanům než je pan Hudeček).

Takto obsáhlý text jsem se rozhodl napsat ze dvou důvodů. Za prvé proto, že jsem přesvědčen, že Hudečkovým lhaním a obsahovou prostotou práce českých médií dochází k nenapravitelnému poškození dobrého jména ve světě zcela unikátní stavby, jakou je tunelový komplex Blanka. Svojí prostořekostí, politickou nezodpovědností, manažerským diletantstvím i lidskou hloupostí tak ničí kredit Prahy, stavebníků, architektů a všech dalších (jsou jich tisíce), kteří se na výstavbě podíleli či podílejí. Pan Hudeček zanáší do české politické kultury fenomén právního nihilismu. Jeho neúcta k právu je tak fenomenální, že je schopen pro záchranu vlastního krku zpochybnit i to, že má nos mezi očima. Lže, špiní, protože nic jiného neumí. Tím vytváří „novou politickou kulturu“. Ta je perverzní a zničující. Život v Praze nejprve zpomalil, dnes zastavil. Nic nového nevzniká, nic se nestaví, smlouvy „neplatí“, stavby se zastavují. Budoucnost je „nikde“, protože ve strachu, aby se nedostal „do tepláků“, totálně paralyzoval chod české metropole.
Druhý důvod je ještě závažnější. Manažerským diletantstvím a lidskou i politickou nezodpovědností stavbu tunelu Blanka prodražil na 36 miliard korun, sankčními poplatky, které jsou součástí pohledávek Metrostavu, opět prodražil o další desítky milionů korun, prodloužením doby výstavby (stavba měla být otevřena už v roce 2012!!!) prodražil inflačně potřetí, tentokrát už o stovky milionů korun. Co hůře: všem nám, kteří žijeme v dotčených městských částech (Praha 1,5,6,7,8) zhoršil kvalitu života. Pane primátore, vraťte se, odkud jste přišel.

Nesmírně by pomohlo jedině

Nesmírně by pomohlo jedině kdyby se čeští politici koupali v koších ve Vltavě jako nepoctiví handlíři ve středověku. Jak Bém, tak Hudeček.

Horolezec, líný poslanec,

Horolezec, líný poslanec, kamarád Janouška, pak až tedy poslanec, resp. ex-primátor Stověžaté. Úlisný dareba, homosexuál a Klausův zparchantělý abort.Ta 4% menšina mi vadí na jeho inner portfóliu nejméně. Typický pražský zmrd, bez morálky, sebereflexe a Golema, který definitivně nasrán, krok další odmítnul vykonat....

Bože už je to tu zase! Nebylo

Bože už je to tu zase! Nebylo lepší, když někde pinkloval či umýval nádobí v izraelském Hiltonu?

:-):-):-) další typický

:-):-):-) další typický "virtuallistický" diskutér...BRAVO!!! Jste mezi svými:-):-):-)

Smailik slaví letos 50 let.

Smailik slaví letos 50 let. Věděl jste to ?

Teatralni gesto aby ukazal

Teatralni gesto

aby ukazal jak je pracovity

Nesouhlasím s Vámi. Každý má

Nesouhlasím s Vámi. Každý má mít právo se svobodně rozhodnout a ne aby mu nějací socialisti diktovali co má se sebou dělat.
PS. Toto vyjádření patří jako odpověď pro Verču.

To je hlavní rozdíl mezi

To je hlavní rozdíl mezi věřícími, věřícími ateisty a nevěřícími.
Věřící ateisté Vašeho typu myslí, že mají právo rozhodovat o svém životě. Myslí, že život je pomíjivý a nemá jiný smysl než to aktuální bytí.
Věřící v boha věří, že o tom nemají právo rozhodovat (aspoň doufám, že se nepletu) stejně jako nemají právo rozhodovat o žití ostatních lidí.
My nevěřící, nevíme, jestli takové právo máme.

Paní Verčo, Vaše příspěvky

Paní Verčo, Vaše příspěvky čtu ráda a ve většině případů , ač ryzí pravičák, s nimi souhlasím. Jsou objektivní a rozumné. S Vašimi závěry ohledně eutanasie však mám problém. Uzákonění eutanasie přece nikomu neukládá povinnost pomoci při ukončení života, ale možnost. Pokusit se o sebevraždu je riziko, protože pokus jednak nemusí vyjít a jednak muže být spojen s velkou bolestí.

Není vynucován a lékař

Není vynucován a lékař usmrtit , i když si to těžce nemocný přeje, nemusí. Je to zase jeho vůle. Vím to, protože jsem to zkoušela.

Ve Švýcarsku. Jenom pro

Ve Švýcarsku. Jenom pro doplnění. Je nutno rozlišovat mezi asistovanou sebevraždou a eutanasií.

Verčo a zaregistrovala jste u

Verčo a zaregistrovala jste u té Belgie, že ač nebyla eutanazie u dětí, do teď legální.....tak doktoři ji přesto prováděli....?? Proč asi......vždyť přece přísahali??!!

souhlas, představa je to

souhlas, představa je to děsivá......ale nejde jen o rakovinu, jsou tu různá, vrozená postižení, či dlouhodobé kóma, atd......ale stejně??!!

Žádná podobná gigantická

Žádná podobná gigantická stavba se neobejde bez navýšení rozpočtovaných nákladů, protože řadu vlivů a jejich rozsah na náklady nelze přesně předpokládat. Z toho, co uvádí MUDr. Bém vyplývají zejména dva poznatky. Žádný z novinářů si dosud nedal tu práci, aby pronikl do podstaty problému a výkřiky nad dílčími problémy, jak je někde zachytí pouze dezinformují veřejnost.
Zcela neuvěřitelný je přístup k této stavbě u současného primátora, který se chce zbavit problémů pomocí teoretrických právnických kliček, které absolutně nic neřeší a jen přispívají k matení pojmů. Těžko některý z primátorů pochybil tak, aby mohl být volán k zodpovědnosti, takže je třeba vše uzavřít bez přehazování si jakési pofidérní viny.

Mne zarazila informace, že za

Mne zarazila informace, že za poslední 3 roky se Praha zadlužila tak, že neplatí faktury dodavateli této stavby. Jak je tohle možné a kdo nese zodpovědnost ?

Jde jen o sichrování se u

Jde jen o sichrování se u stávajícího primátora v domnění, že dokud se nic nezaplatí, nemůže být volán k zodpovědnosti. Toho přeopatrného chlapce je třeba urychleně nahradit a sepsat dohodu se všemi stranami v HMP k řešení a uzavření. Stejně to tak skončí.

Dohoda.... vždyť tohle je na

Dohoda.... vždyť tohle je na defenestraci....a z toho přeopatrného chlapce udělat pochůzkáře v tunelu....

... za plného provozu.

... za plného provozu.

Kdo nese zodpovědnost ? To je

Kdo nese zodpovědnost ? To je mi dotaz. NIKDO, jsme prece v demokracii ... ////

No to je mi odpověď....

No to je mi odpověď....

Vy jste to nevedel, nebo mi

Vy jste to nevedel, nebo mi to neverite, pane eTony? ////

A co vám mám věřit/nevěřit,

A co vám mám věřit/nevěřit, když jste nic nenapsal ? Tu poznámečku o NIKOM nemůžete myslet vážně.

Myslim to smrtelne vazne, a

Myslim to smrtelne vazne, a vy, pane eTony, byste mel zacit brat vazne tuhle demokracii. ////

"Funguje" to tak, ze demokraticka zvoleny lump smi rozhodovat o vsem, co mu parta jinych demokraticky zvolenych uplacenych a/nebo blbych lumpu sveri do jeho rozhodovaci pravomoci. Zadluzit mesto par miliardami urcite mezi ty pravomoci patri. Tudiz to neni trestne. Lump bude tvrdit, ze jeho svinske rozhodnuti bylo spravne, pripadne nevyhnutelne. A jsme tam, nikdo neodpovida. ////

To, aby politici nesli jakousi odpovednost za svoje silena rozhodnuti (ve skutecnosti male domu kamaradum) chce prosadit Okamura. Ale od formulovani takoveho zakona a jeho prosazeni jsme strasne daleko. ////

Pane eTony, proberte se z vaseho demokratickeho sneni. Je to jen habadura na obcany. Jednotlivy obcan nema moznost cokoli ovlivnit, a papalasi smeji rozhodovat o vsem, ale neodpovidaji za nic. ////

Demokracie fungovala JENOM ve starem Recku, kdy se vsichni vzajemne znali a kdy do bitvy pluli na jedne lodi chudak i bohac. Jakmile se z Aten stala mocnost, sla demokracie do hajzlu uz i tam! ////

Demokracie má svoje

Demokracie má svoje nedostatky i přednosti., Např. při stavbě velikého díla diktátor ví, že vznikají vícenáklady a protože neexistují žádné komise a soupeřící strany, nikdo nehledá hnidy, kterými by se dalo zaútočit na soupeře a politicky jej zašlapat. Pokud se přímo nezjistí nějaká rozkrádačka, náklady se uhradí a je klid po pěšině.
Na druhou stranu, když nějaký kocourek má hloupé řeči, diktátor se o kocourkovi zmíní, dá palec dolů a kocourek přestane existovat. Račte si vybrat a pokud Vám demokracie tolik vadí, zkuste Sev.Koreu nebo Kubu, ale musíte si pospíšit, abyste diktaturu ještě zastihl.

Pokud budete mít chuť a zájem

Pokud budete mít chuť a zájem se zamyslet nad Vámi dnes tajenou a "prospěšnou" demarchií, lehce zjistíte, že jde o výplod nepolitické politiky, kde ideologie a strany přestávají mít svoji funkčnost a význam, vše směřuje k anarchii se záchranou v diktatuře. Měl byste vědět, že tuto formu Hayek připouští okrajově a navíc v této části z pozice filozofa. A filozofy, jak celý svět ví, nemáte mistře rád. Hayek, Nehayek.

Že jsem šulín a řeča vím. Tak

Že jsem šulín a řeča vím. Tak pokud nemáte něco nového.....

Předmětem jeho poradenství

Předmětem jeho poradenství nikdy nebyla záležitost demarchie a znovu upozorňuji, že se tou myšlenkou zabýval čistě okrajově, jako s určitou možností řešit nedostatky demokracie a nijak ji neprosazoval, protože v té době nezačala nabývat na významu nepolitická politika, vliv občanských iniciativ, rozšíření přímé demokracie, referend a vše, co s tím souvisí.

Ego bez hranic (limitu).

Ego bez hranic (limitu). Velice by Vám pomohlo ubrat na velikášství a ničím podložené domýšlivosti. Napoleone. Už Vám jen chybí, abyste se začal smát bez příčiny, což je jeden ze znaků idiocie.

Jistě, demokracie je určitě

Jistě, demokracie je určitě nedokonalým nástrojem správy věcí veřejných, proto ji, zatím, nezatracujme a neberme ji jako zdůvodnění politických prasáren, kterých se lidé dopouštějí, a to jsou KONKRÉTNÍ lidé. Proto se ptám, kdo tento stav dopustil a je za něj zodpovědný.
Jen snad ještě připomenu v co se demokracie může změnit, buď v totalitu nebo v demarchii, pro kterou variantu se rozhodnete ? A Okamura ? To je normální bolševizujcí šílenec na politické scéně, jeho nápad s referendem bez přívlastku je velice nebezpečný pro občany našeho státu. Srovnání se Švýcarskem v tomto případě nesnese porovnání.

Tak takhle to teď

Tak takhle to teď vedeme.

(viz fotofour v titulku hlavní stránky)

"kdo tento stav dopustil a je za něj zodpovědný." - no, nikdo.
To už Vám řek'
Kocourek.

Nevíc mi vadí to podprahové

Nevíc mi vadí to podprahové sdělení pana Kocourka - nedá se nic dělat..... přičemž by už měli vzduchem svištět facky...

Nerozumím Vám. Co se dá

Nerozumím Vám. Co se dá dělat, jaké facky a proč? "Něco dělat" se snažil třeba Popelka

To nerozumíte ne mně, ale

To nerozumíte ne mně, ale panu Kocourkovi..... ten to takhle, alespoň se mi to tak zdá, pojal. Samozřejmě, že se s tím dá něco dělat k nápravě věcí, ale nejsem si jist, zda zrovna s p. Popelkou..... teda pokud to není shoda jmen s jedním aktivistickým potrhlem.

Od pana Kocourka se až sem do

Od pana Kocourka se až sem do hloubky táhne jeho prohlášení, že v demokracii není nikdo zodpovědný za špatná rozhodnutí. Oponenti, včetně Vás, tomu nerozumí. Máte příklad, kdy by byl někdo za špatná demokratická rozhodování zodpovědný? Samozřejmě nepočítáme prokázané trestné činy páchané se zištnými úmysly - to není ten případ.

Že se s tím nedá nic dělat, je docela zřejmé. Rozhodně ne standardními postupy. Tak se "něco dělat" snaží Babiš s Okamurou. Okamura nedosáhne vůbec ničeho, Babiš možná dosáhne toho, co potřebuje (a co ví jen on), ale na systému nezmění ani ň. A jejich úspěch je asi to nejvíc, co jedinec standardní cestou dokáže. Jako příklad nestandardního postupu jsem vybral toho Popelku, který chce "něco" změnit. Revoluce se mu nepovedla, stejně jako předtím více jiných zoufalých akcí (nahlavu postavené Janouchovo kroužkování odzadu nebo "Děkujeme odejděte"). Co myslíte, že by se dalo dělat? Mektáním paní Němcové, jak to předvedla včera v TV, že "Někdo zvolen byl, někdo zvolen nebyl, to si musíme uvědomit, protože to je profesionální názor" se taky nic nezmění. Jak by člověk mohl dosáhnout co nejúčinněji změny? Vlézt do některé z existujících parlamentních stran a snažit se politicky pracovat, časem postoupit nahoru a nechat se zvolit do PS? To je marná snaha - tím se nic nezmění.

Každý případ je nutno

Každý případ je nutno posuzovat individuálně, existují případy, kdy smrt je vysvobozením. nejen u zvířete, kde se rozhodujeme snadněji. Rozhodovat za dítě si ovšem neumím představit.

Střídání nálad u depresí by

Střídání nálad u depresí by nemělo být žádným hlediskem při rozhodování, jde o projev nemoci. Jsou ovšem případy, kdy pacient vnímá, ale je natolik poškozený, že se nemůže jakkoliv projevovat a jen kývnutím vyjadřuje touhu po ukončení. Má se mu jeho přání odmítat? On už si žádnou existenci nepřeje, bez ohledu na mínění příbuzenstva.

Sebevražda je aktivní čin

Sebevražda je aktivní čin vedoucí ke smrti. Odepření léků sebevraždou není. To mají popletené především novináři, kteří dokázali udělat sebevraha např. z Tigrida. Udivuje mne, že i Vy.

Jsem taky proti, ale z jinych

Jsem taky proti, ale z jinych duvodu nez vy.

Vase argumentace, nezlobte se na me, doklada bezutesnost az zoufalost materialistickeho mysleni. Z vaseho pohledu prece ani ta minuta navic nic neresi a nemeni na tom vasem presvedeceni, ze stejne vse brzy definitivne skonci v cerne dire.

Ze stejneho soudku je vase posledni veta. Jiste spravna, ale nelogicka vzhledem k vasemu svetonazoru. Pes (o opici nemluve, Darwine) i clovek jsou prece jen pouha hmota, z niz po smrti nezbude vubec nic, nebo jen kosti. Kde mate ten rozdil ? Pes muze verne "truchlit" na hrobe panicka az do vlastniho umrznuti, nedate mu taky jeste tu minutu ?

Já se zeptám Vás, co je lepší

Já se zeptám Vás, co je lepší - o rok delší život, kvůli němuž strávíte dva roky ve špitále na léčení s podstupováním traumatických vyšetření, anebo o rok kraší život, ale s tím, že ten poslední rok života prožijete v klidu doma?

Na jiném místě hodnotíte

Na jiném místě hodnotíte přerušení léčby jako sebevraždu. Nevím, co všechno kdy a kde zaměňujete.

To s tim mostem je celkem

To s tim mostem je celkem dobry priklad. Jeste bychom si nez ho shodime mohli zavazat oci, abychom to nevideli, tak jak nevidime euthanazii.

Nárazem auta? Vy byste se

Nárazem auta? Vy byste se dokázala zabít nárazem auta? To bych teda neriskoval, to není spolehlivý způsob. Nebo myslíte skočit pod cizí auto? V příčetném stavu by se mi to velmi příčilo - ten chudák řidič by měl šok, mohl by z toho mít právnickou polízanici a nebo být sám ohrožen na životě.

Někteří sebevrazi jsou bezohlední. Jako třeba ten, který skočil pod náš vlak a já jsem kvůli němu jel o několik hodin déle domů.

Zvirata bych do toho fakt

Zvirata bych do toho fakt nepletl.

Proti byla jen krestanska a

Proti byla jen krestanska a jina pravice.
Muj nazor asi znate...

co to?? euthanazie v tunelu

co to?? euthanazie v tunelu Blanka?

Jenomže ... v "Olomouci" teho

Jenomže ... v "Olomouci" teho tanečníka nechcou!

"Nová politická kultura" - co

"Nová politická kultura" - co si občané zvolili, mají. A to se týká nejen Prahy, ale celé ČR.

Odejít z funkce primátora s

Odejít z funkce primátora s vyrovnaným rozpočtem = trestný čin.
Zadlužit město desítkami miliard = rozpočtová zodpovědnost dobrého hospodáře.

Drzé čelo, lepší poplužního

Drzé čelo, lepší poplužního dvora aneb kolibříkova labutí píseň před novým zahnízděním/ na Pankráci v teplácích barvy modré?/

dejte si pohlavek, at´se vám

dejte si pohlavek, at´se vám rozsvítí.

Uložit

Uložit