Skutečná elita
Petr Robejšek

www.realiste.cz

Na mou kritiku elit reagují někteří odkazem na to, že prý k nim také patřím. Chtějí tím zřejmě říci, že vlastně kritizuji i sám sebe. Dlouho jsem tento argument považoval za tak očividně chybný, že jsem ho nebral vážně. Došel jsem však k závěru, že bych se měl jednoznačně vymezit vůči elitě, se kterou nechci mít nic společného a popsat vlastnosti té elity, k níž bych si považoval za čest náležet.

Kdo patří k elitě

Píši esej a proto nebudu čtenáře nudit politologickou teorií. Mluvím-li o elitě, tak míním převážně sociálně-vědně vzdělané lidi, zastávající významné pozice v politice, v médiích a v akademické oblasti. Na podnikatelskou a uměleckou elitu se následující úvahy vztahují jen částečně.

Významná pozice je taková, která umožňuje lidem měnit společnost buď tím, že jí vládnou nebo svými myšlenkami ovlivňují. Obojí jsou formy moci. Max Weber definoval moc jako možnost donutit lidi dělat i to, co je proti jejich vůli. Politik je k tomu přinutí a vzdělanec je přemluví. Řekl bych, že takovou možnost má v České republice zhruba čtvrt milionu lidí. Jejich přesný počet však není pro moje úvahy rozhodující.

Kdo patří ke skupině politicky mocných a názorově vlivných Čechů? Příslušníci elity mají některé shodné vlastnosti. Na prvním místě se obvykle uvádí vzdělání. Ale vzhledem k tomu, že vysokou školu absolvovalo v naší zemi velmi mnoho lidí, tak ani MBA nedostačuje k tomu, aby se mohli počítat k elitě.

Další vlastnost, která umožňuje rozpoznat příslušníka elity je jeho pozice. Každý z nás však zná řadu lidí na významných místech, jejichž výkon tomu neodpovídá. Spolehlivější nástroj k rozpoznání příslušnosti k elitě je proto kvalita toho co dělají. Ale jak ji měřit?

Když jde o něčí příslušnost k elitě chirurgů, tak je účelné zeptat se, co o něm říkají ostatní chirurgové. Podstatně lepší je ale poslechnout si, co o něm říkají jeho pacienti. To jsou ti, kteří jeho schopnosti poznali na vlastní kůži. A když tedy jde o to, posoudit politická rozhodnutí a politické myšlenky tak je jistě dobré zeptat se ostatních politiků a myslitelů. Ale zdaleka nejlepší je zeptat se občanů.

Dva různé světy

Paul Watzlawick kdysi řekl: Svět je takový, za jaký ho považuje většina lidí. Většinové vnímání světa se prosadí prostě proto, že se podle něho většina lidí chová. A tak v každé společnosti převládají určité názory ohledně toho, jak věci fungují, co je správné a co je chybné, jak nejlépe dosahovat cílů, co je v životě důležité a co bezvýznamné.

Proto je třeba hledat hlavní důvod současných rozporů mezi elitou a většinou obyvatel v tom, že většina politiků a myslitelů žije v „jiné“ společnosti než většina občanů, které chtějí řídit a poučovat. Politici a myslitelé vnímají většinou svět v mnoha ohledech stejně, ale téměř vždy úplně jinak než většina těch, kterým chtějí vládnout.

Elity přeceňují vlastní názory a zájmy a určují podle vlastních měřítek i to kdo k nim náleží. Zatím se jim přesto daří zůstat na svých mocenských pozicích, ale zároveň se stále více odcizují od většinové společnosti. Je nejvyšší čas, aby politici a přední intelektuálové přestali vnucovat lidem svá vlastní osamělá rozhodnutí a iluzorní nápady a místo toho raději začali pečlivě pozorovat a pozorně pečovat o to, v čem a čím většina jejích občanů skutečně žije.

Elita totiž potřebuje národ více než národ elitu, protože může svůj nárok být tím nejlepším z národa, oprávnit pouze mírou služby, kterou mu prokáže. Mimochodem, právě to je společenská funkce elity a jediné oprávnění jejího mocenského nároku.

Pouze národ posvěcuje svou elitu. Občané jsou zákaznící a zaměstnavatelé elity a její výkon se proto měří tím, je-li schopna sloužit jejich zájmům a reprezentovat jejich postoje. Bohužel jen málokdo z těch, kteří se považují za ty nejlepší z celého národa chápou, že jejich privilegiem a povinností je sloužit jeho občanům. V etablovaných elitách se totiž velmi zřídka vyskytují vlastnosti, bez kterých je skutečná elita nemyslitelná; skromnost a pokora.

Již jsem zmínil, že etablované elity a většinová společnost žijí v rozdílných světech. Tato názorová propast je prostorem pro nové myšlenky a nové politické strany. Není vůbec náhodou, že dnes mnoho občanů věří spíše někomu, kdo je mimo mocenskou pyramidu, ale za to se stará o to, co jim dělá starosti. Není vůbec náhodou, že vznikli Realisté.

Jádro elity

Elity mají úlohu zajistit rámec pro to, aby co největší množství občanů mohlo utvářet svůj život podle svých vloh a rozhodnutí co nejsamostatněji a v co nejstabilnějších podmínkách. Skutečné jádro elity, které v této eseji hledám se tedy vyloupne teprve tím, když národ většinově uznává hodnotu její služby pro zemi. Lidé měří výkon elity tím, co nejlépe znají, tj. svými vlastními životy a to jenom v tom světě, ve které žije většina z nich a na který dosavadní elity jen pohrdavě shlížejí.

Hledáme-li tedy skutečnou politickou a myslitelskou elitu, tak nás na stopu přivede to, kdo má jak silnou odezvu ve společnosti. Často vidíme, že na jedné straně stojí ti, kteří mohou díky své pozici prosazovat svou vůli anebo rozšiřovat své názory a to bez ohledu na to, kolik občanů o ně má zájem. Na druhé straně jsou ti, po jejichž politických rozhodnutích a myšlenkách je silná společenská poptávka, kteří se však pohybují převážne mimo etablovanou elitu. Toto odlišení již naznačuje, v čem je rozdíl mezi domnělou a skutečnou elitou národa a také to, ke které bych rád náležel.

Od mnohých politiků a intelektuálů se liším v názoru na úlohu elity. Ti nejlepší z nejlepších jsou ti, kteří nechtějí technokraticky poručníkovat anebo moralizovat, nýbrž ti, kteří jsou připraveni doprovázet svůj národ na malém kousku jeho cesty dějinami a sloužit mu, jak nejlépe umí. Abychom si dobře rozuměli. Nepředepisuji politické a intelektuální elitě, co si má myslet, ale trvám na tom, jak se má ke své práci pro společnost postavit.

Realistická elita

Právě začínáme přijímat členy naší strany. Realisté se od ostatních stran liší tím, že nenabízejí pouze nějakou další mutaci opotřebované tradiční politiky, nýbrž zcela novou metodu politické práce. Z toho plyne, že potřebují i nově myslící členy.

Můj cíl jako její mentor je, abychom se s pomocí členů strany, zařadili do národní elity. Jak jsem popsal, tak lze příslušnost k národní elitě dokázat hlavně tím, jak se ke své práci pro společnost postaví. Od této skutečnosti se odvozují vlastnosti člena strany Realistů.

Realista myslí tak jak se jmenuje, tedy vnímá a respektuje věci tak jak jsou. Ví také, že jeho hlavním úkolem je to, aby co největší množství občanů mohlo utvářet svůj život podle svých vloh a rozhodnutí a to co nejsamostatněji a v co nejstabilnějších podmínkách.

Ví, že jakkoliv vyjímečnou karieru má za sebou anebo před sebou, tak své sebevědomí může odvozovat především od toho, že smí doprovázet svojí zemi na malém kousku její cesty dějinami a má tu výsadu, že ji smí sloužit. Jeho typické vlastnosti jsou skromnost, píle, obětavost a nezištnost.

Ano, to připomíná náboženský řád, pospolitost těch, kteří sdílí jak chápání své role ve společnosti, tak i jedinečnou metodu politické práce. Realisté budou mít politický úspěch a historickou zásluhu pouze tehdy, když většině občanů dokáží, že žijí v jejich světě a ne ve světě odcizené politické kasty anebo mudrujících blouznivců.

psáno pro www.realiste.cz

Určeno těm, kteří věří, že EU

Určeno těm, kteří věří, že EU má zájem vyřešit problém 1,5 mil Britů v EU a 3 mil občanů EU v UK:
Junckera prý nejvíce překvapilo, když pí May řekla, že chce tento problém vyřešit do konce června, ačkoliv totéž sdělila už Tuskovi 6.dubna.

Dle diplomatického protokolu už 11. dubna šéf štábu Tuska Piotr Serafin instruoval zástupce 27 zemí, že pí May chce tento řešit v červnu. Řekl, že to pravděpodobně nebude realizovatelné a každého varoval, že je velice důležité zabránit vzniku dojmu, že EU blokuje brzkou dohodu o právech pobčanů.

EVROPSKÁ ALIANCE SVOBODNÝCH A

EVROPSKÁ ALIANCE SVOBODNÝCH A SUVERENNÍCH STÁTŮ

http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/le-penova-navrhla-a...

Tohle bych bral všemi deseti. Bunga bunga!

Jsem po večeři, dal jsem si

Jsem po večeři, dal jsem si moučník. Doporučuji též!:

http://xtv.cz/archiv/migrace-je-nebezpeci-zaplavuje-celou-evropu-rika-pe...

NEHORÁZNOST: „Krvavý Tony“

NEHORÁZNOST: „Krvavý Tony“ Blair oznámil svůj návrat do politiky!

To však není podstatné. V Británii nazvali Blaira „krvavým Tonim“ za to, jak ochotně rozšiřoval lži o zbraních hromadného ničení v držení Saddáma Husajna, čímž odůvodňoval nelegální útok společně s USA proti Iráku. Stejným (nelegálním) způsobem pomáhal svrhnout režim Kaddáfího v Libyi. Důsledky těchto zločinných operací cítíme dodnes – země v chaosu, rozpoutání sektářských konfliktů a obrovský, dosud nebývalý rozmach terorismu na globální úrovni, a masovou vlnu emigrace.

Britská společnost už nebyla ochotna Blaira tolerovat a musel z politické scény odejít. Tento člověk by se měl podle mnohých kritiků zodpovídat za neuvěřitelné množství mrtvých (cca 1,5 milionu v Afghánistánu a Iráku) před tribunálem v Haagu. Nicméně zcela beztrestně oznamuje návrat do politiky.
prvnizpravy.cz
==============
Někteří politici, kteří mají za sebou spoustu mrtvol, se nedostanou před MTS v Haagu už jenom proto, že veřejné mínění na Západě ovládá pár světových agentur... Blaira by se měli novináři zeptat: co to je svědomí?

To takto nehorázně zeo

To takto nehorázně zeo spíláte demokratickému politiku Blairovi, který se zasloužil o likvidaci takového zločince, jakým byl Husajn, mající na svědomí tisíce obětí ve válkách se sousedy, genocidou Kurdů, náboženských šiítů a to jen pro formální důvod, že proti rezoluci OSN žádající drtivou členskou základnou OSN jeho zničení 2.válkou v Zálivu, se postavilo veto dvou totalitních velmocí Ruska a Číny? Za rezoluce OSN , se kterými si Husajn celou dobu vytíral .. že nepřipouštěl kontrolu plnění jiných rozolucí OSN zamezujících jeho totalitu, výrobu ZHN, atd.? Ne nadarmo Husajn je označován za stejného zločince, jakým byli Hitler či Stalin. Za zbavení se světa takového zločince Husajna byste chtěl opravdu Blaira popravit? Neharaší Vám to již zcela nepokrytě? To omlouváte hrdelní zločiny s formálním lapsusem, kdy 5 velmocí ( z toho 2 nedemokratické) je rovnějších než světová veřejnost, že mají nesmyslné právo veta?

ŽHAVÉ NOVINY: To jste

ŽHAVÉ NOVINY: To jste přehnal, Macrone! Polsko a Pražský hrad vrací úder za řeči o trestech za nechtění uprchlíků

... Stojí za zmínku, že tvrdá odpověď Macronovi zazněla nejen z Varšavy, ale také z Pražského hradu. Po sociální síti Twitter poslal Macronovi vzkaz Jiří Ovčáček. Zmínil přitom i premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD).

„Tváří se to jako liberál a chová se to jako parodie na Napoleona. Co to je? Jak se s tupým vyhrožováním středoevropským zemím popasuje vrcholný český podporovatel E. Macrona, pan premiér a předseda ČSSD B. Sobotka? Dnes vyhrožuje Polsku a Maďarsku, zítra bude vyhrožovat Česku nebo Slovensku. Je třeba si to uvědomit a novodobým totalitářům nepodlehnout,“ prohlašuje hradní mluvčí. ParlamentníListy.cz
============
Prezident Miloš Zeman je zárukou, že si ČR nikdo na "chleba mazat nebude"! Bunga bunga!

Slavíte Apríla nebo jste se

Slavíte Apríla nebo jste se jenom zbláznil, pane zeolit? Jezevec je bezva, ale on ani kdokoli z jeho personálu nezabrání Sralbotkovi, aby do Česka vzal libovolný počet čmoudů. Sám Jezevec Sralbotku neohrozí, ale ve spolupráci s Babišem mu mohou zařídit prohru ve volbách. Ale to nějakou dobu potrvá. ////

NEZBLÁZNIL jsem se alespoň v

NEZBLÁZNIL jsem se alespoň v jedné, pro mě nejdůležitější věci. Prezident Miloš Zeman je garantem, že přes naše hranice se nepovalí hordy nelegálních imigrantů. A na tom si trvám.

A jak to ten garant

A jak to ten garant bezpečnosti Zeman docílí? Hradní stráží? Tak jako se jeho ostudné chování nijak zvláštně neprojevilo na ostouzení ČR, tak také nijak nepřispělo k bezpečnosti státu. Zemana světová politika nebere vážně, vesměs, kromě Ruska a Číny, to také dávají ostentativně najevo. Nějak Vám to ale neštimuje ve vztahu Mentor - Klaus-Zeman.

VLASTENECKÝ PROJEV MARINE LE

To vlastenectví zeo

To vlastenectví zeo spatřujete v tom, že už LePen opustila záměr vystoupení Francie z EU, eurozóny, že vlastně EU je to, co Francii prospívá a potěšilo ji, že na základě toho se jí zvýšily volební preference pro 2.kolo prez.voleb.? Jak jste kdysi tu říkal - jen blbec nemění názory!

A kde jste na to přišel,

A kde jste na to přišel, levičácký mudrlante... Dzp.

Sedmadvacítka to v Bruselu

Sedmadvacítka to v Bruselu jednohlasně odklepla, tak a je to. Zajímá mne text celé té dohody, doufám, že se brzy objeví na netu.

Mají Češi opravdu důvod být

Mají Češi opravdu důvod být nejvíce negativní ke svému členství v EU a nebo jde o jev t.zv. českých remcalů k "vrchnosti" jak se projevoval i v historii v dobách husitství či za Habsburgů?

Ale zajímavé zjištění, škoda že tak nepřehledné v členění -pozitivní-negativní-neutrální

https://www.novinky.cz/domaci/436511-cesi-maji-k-eu-nejmene-pozitivni-vz...

A ještě informace pro Ondřeje, že jsou naprosto normální rozbory sociologických vlivů na názorovou orientaci( vzdělání, venkov, města,ap., věk) a nemají nic společného s jakousi nadřazeností:

https://www.novinky.cz/veda-skoly/429268-vetsina-studentu-vs-je-pro-setr...

nesmíte si chodit pro

nesmíte si chodit pro informace na novinky.cz, idnes.cz, respekt a podobné zdroje.
Pak se divíte, že máte hlavu , jako včelín ....ale uvnitř pusto a prázdno !!
PS ....musíte mezi lidi, do hospody, na hokej, na Matějskou ...a tak, popleto.....ntssss

Evropskou soudržnost v

Evropskou soudržnost v ekonomické a bezpečnostní politice potřebují všichni normálně myslící občané a všechny státy Evropy. Jenom s těmi současnými vůdci půjde rekonstrukce ztuha, tam je nutná obměna, ale to lze jen v příštích volbách. Momentálně půjde jen o kosmetické pokusy. Je to stejné, jakoby měl obnovit někdejší převahu ODS Ukňouranej, až parazitnímu IVK studenti z Bangladéše a firma IG Farben ukončí táčky...

nic takového, jako evropská

nic takového, jako evropská soudržnost neexistuje, a nebo možná jen v hlavách takových fantastů, jako jste vy .....a kterým dvě světové války nestačily k pochopení !!!

Njn, jako vždy máte náskok,

Njn, jako vždy máte náskok, já jsem dvě neprožil

Rozhodně to o něčem svědčí. A

Rozhodně to o něčem svědčí. A nepovažuji to za náhodu nebo podivnost. Je to trend a jasná změna postoje a názoru mezi lidmi.
A to jde ještě o průzkum Eurobarometru, jenž si nechal vypracovat EP. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby to reálně bylo k EU ještě více negativní. A to nejen u nás.
Já osobně to vidím i kolem sebe - dnes již prakticky neznám nikoho, kdo by EU, Brusel a její politiku a kroky hodnotil kladně. Ale je pravda, že se nepohybuji v kruzích bruselských úředníků, pracovníků Evropských hodnot, novinářů ČT či Respektu apod. Tam je jejich víra jistě nadále neochvějná :-)).

Mně nevadí zkoumání sociologických vlivů, mně vadí to, že se na nich staví (a děláte to velmi rád i Vy) různé nafoukané a nadřazené interpretace, jako že nevzdělaní, neúspěšní, venkovští (někdy i staří - to by Vás myslím mělo zajímat) voliči pokazili výsledek voleb těm mladým městským úspěšným vzdělancům s rozhledem.

Nevím, jak se k tomu skutečně

Nevím, jak se k tomu skutečně staví Češi, Moravané a Slezané, ale podle dosavadních volebních výsledků se mně zdá, že nějaký čexit je naprosto nezajímá.

když už je těch nespokojených

když už je těch nespokojených lidí 65%, tak těch důvodů bude jistě více .... Blik.

PS ...já naopak jsem velice spokojený, že Šlechtová konečně protlačila sněmovnou ten zákon o pohřebnictví, protože ty pětivrstvé papírové rakve už byly potřeba ...n-tssss

Je tam nějakej igelit? - aby

Je tam nějakej igelit? - aby to neprosakovalo

Sice ruský trolle Nikito

Sice ruský trolle Nikito petrofe Vás nelze brát vážně, takže reagovat na Vaše kydy postrádá smyslu, ale ten článek pro řadu méně chápajících není šťastný, jelikož zbytek proti pozitivnímu vztahu k EU není negativní, ale je zde ještě vztah neutrální. Takže např. Češi mají k EU vztah ryze pozitivní u 33 % občanů, ale ryze negativní kolem 20 %, protože 45 % Čechů hodnotí EU neutrálně. Stejný problém je zřejmě i u pana podezíravého Ondřeje, protože k jeho spokojenosti není žádný důvod. Proti minulému šetření se sympatie k EU zvýšily z ryze 53 pozitivních % na 57 % a u skeptických Čechů vždy s odporem k "vrchnosti" je negativní hodnocení jen u 1/5. A to za situace, kdy byrokraté opanovali unijní orgány se všemi neduhy i s nedostatečným ohledem na přání občanů.

nehrajte si s procenty, jako

nehrajte si s procenty, jako Moravec, vy odpore k vrchnosti .....faktem je, že jestli jsme v roce 2003 do EU "jen tak tak" a téměř po kolenou vlezli ( 70% při 50% účasti ) .....nyní bychom ji určitě s mnohem větší rozhodností a radostí opustili !!!
PS ...a to vaše : ryze negativní a skoro pozitivní si probírejte večer doma s bytnou ....

Co Vás to napadlo, kdepak

Co Vás to napadlo, kdepak procenta, k tomu milý hochu už potřebujete minimálně základní vzdělání, na to je Vaše Pomocná škola málo, přestože jí lidé z legrace u Vás říkají Karlova universita. Jsou autisté, co jednostranně vynikají, ale Vás se to netýká, jinak bych Vám doporučil, naučit se Jízdní řád ve Vašem Západočeskémn kraji nazpaměť. Ale nic, máte ty včeličky, ten zaplivaný pivní lokál 4.cen. skupiny, sice hloupého ale jinak kamarádského souseda, ve Varech miuečka, pravidelný přísun rublíků z ambasády Pod kaštany.......

Tak následující nemůže v

Tak následující nemůže v Británii projít.
Z dnešní deklarace:

Oprava: raději sem dám ten odstavec celý

Any free trade agreement should be balanced, ambitious and wide-ranging. It cannot, however, amount to participation in the Single Market or parts thereof, as this would undermine its integrity and proper functioning. It must ensure a level playing field, notably in terms of competition and state aid, and in this regard encompass safeguards against unfair competitive advantages through, inter alia, tax, social, environmental and regulatory measures and practices.

že by měl Brusel/Komise něco rozhodovat v UK v oblasti daní, průmyslové politiky atd. po odchodu UK z EU ... to je slovníková definice arogance.

Najdete zde:
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/29/eu-brexit-guidelines-document...

Pomalu se dostává na

Pomalu se dostává na veřejnost, jak katastrofální průběh měla besídka mezi Theresou May a Junckerem minulý týden v Downing Street. Obsáhlou informaci o průběhu schůzky přinesl Frankfurter Allgemeine Sontagszeitung

V němčině:
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/brexit/eu-kommission-skeptisch-vor...

Juncker:
Odcházím po 2 hodinové schůzce 10 x skeptičtějš, než jsem byl před ní.
EU ukončí jednání bez obchodní dohody, pokud Británie nezaplatí "rozvodový účet"; Brexit nemůže znamenat úspěch.

Theresa May: "Rozvodový účet nemá žádný právní podklad".

Komentář Telegraphu:
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/01/jean-claude-juncker-says-ther...

Prosím, podívejte se na diskusi. Ale nyní tam je 1005 příspěvků, tak nejlépe dle volby "top comments"

Celé jednání dobře

Celé jednání dobře charakterizuje Steven Swinford v článku, který se v DT objevil nyní, o průběhu a obsahu té schůzky se opravdu - až do článku ve FAZ - mnoho nevědělo.

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/01/seven-things-learned-theresa-...

"7 věcí, které jsme se dověděli ze schůzky plné napětí Theresy May a Junckera v Downing Street"" :

Pane Stane, díky za Vaše

Pane Stane, díky za Vaše komentáře!!!

Ta formulace o zajištění

Ta formulace o zajištění stejných podmínek v UK jako v EU (level-playing field) po Brexitu prozrazuje úděsný strach bruselských aparátčiků z toho, že by se Británii po Brexitu dařilo a že stejný nápad by mohli dostat i ostatní. Udělají vše možné pro opak.

Mají-li být podmínkou obchodní smlouvy stejné podmínky v UK jaké jsou v EU v oblasti daní, státní pomoci, sociálních, enviromentálních a regulatorních opatření a praktik - kromě jiného - pak samozřejmě není o čem jednat. Viz výsledek toho summitu - směrnice pro jednání o Brexitu.

Neuvěřitelná drzost. Ale má to i pozitivní aspekt, čtu ty komentáře v DT a nyní by pro Brexit hlasovali i mnozí tvrdí - dosud - odpůrci.

Smutný jsem z českého stanoviska.

Odsud to vypadá, že Brusel

Odsud to vypadá, že Brusel vede za paní Theresu intenzivní volební kampaň. Chápu, že kdo jen maličko váhal, od teď bude tvrdě LEAVE! ////

Česko "reprezentují" hanební oranžgutani. Ale volby se blíží a lze se nadít leckterých překvapení. Mně by se nejvíc líbilo, kdyby Babiš po podrazech od EUrohujerských lidovců a socdemáků otočil do protisměru - za Czexit. ////

Další možnost je, že SPD udělá solidní volební výsledek, Babiš vezme Tomia do vlády a pak bude hrát proti tradičním EUrohujerským partajím stejnou habaďůru, jako hrála proti voličům ODSI - my to nechtěli, ale koaliční partner nás donutil ... ////

Ano. Jsem zvědav, jestl se

Ano.
Jsem zvědav, jestl se sem dostaví některý ze zdejších eurojásalů a bude ten EU postup obhajovat.
Já si obhajobu takové špíny vůbec neumím představit

Stojí za pozornost, že text

Stojí za pozornost, že text implikuje zákaz jednotlivým protektorátům jednat s UK jednotlivě.

Stejně se to bruseli posere - stačí, aby někdo začal a rozpadne se jakákoliv "společná" politika. Očekávám, že Český protektorát zůstane loyalní až do konce.

... kdyby se neblížily volby.

... kdyby se neblížily volby. ////

Samozřejmě, je tu ten precedent, že Česko přišlo s proti-komunistickou rebélií až po Rumunech. Na druhé straně v Holandsku před volbama i bruselsko-loajální vládní partaj "najednou" začala řešit čmoudy. ////

Do týdne by se měl na netu

Do týdne by se měl na netu objevit celý text. Tak uvidíme.

Ale ten článek v Telegraphu

Ale ten článek v Telegraphu má název: EU Brexit guidelines: Full text, and what the changes mean

Něco jiného asi nemůžete očekávat, navíc jsou tam barevně odlišeny všechny změny ve srovnání s původním Tuskovým textem.

Arogance sama bez týdenního čekání. .

Počkám si na kompletní text

Počkám si na kompletní text ve francouzštině, angličtinu zhruba zvládám, ale ne do detailů. Nechci se unáhlit.

A až to v té francouzštině

A až to v té francouzštině najdete (vzpomínám si, jak kdosi z EU už před lety obhajoval to, co nazval "asymetrické překlady", když se zjistilo, že se ty překlady liší - snad to nebude případ tohoto dokumentu), uznáte pak, že jde o ŠPINU, PODRAZ, DRZOST?

Nevím, nevyskakuji do stropu

Nevím, nevyskakuji do stropu a nebiji rozrušenou hlavou do zdi jako někteří britští novináři. Pokusím se k tomu postavit objektivně, ale nevím, jestli to dokáži. Žiji na kontinentě a vnímám to jinak než vy na těch ostrovech. Ale pokusím se o to, tak přísahám.

Bez zbytečných výkřiků a hromady za sebou jdoucích velkých písmen, či jiných dětinských šmajlíků a tak.

https://www.youtube.com/watch?v=pu4l7F2AUFo

Drzost to jistě je, ale špína

Drzost to jistě je, ale špína a podraz hlavně vůči protektorátům a obyvatelům kontinentu, které Brusel údajně chce "chránit". Vůči Britům to IMO podraz není, protože kdykoli mohou bruselské "vyjednavače" poslat do brusele a ujistit je, že si teda počkají ty dva roky. ////

Jak Britové správně upozorňují, Brusel chce od nich velké prachy a je zcela na dobré vůli Britů ... ////

A za sebe podotýkám, že by mi až tak moc nevadilo nějaké "trápení" Britů, kteří ač v konfliktu s Bruselem, stále lpějí na prosazování BRUSELSKÉ politiky vůči Rusku a Sýrii. Nejsou oni ti Britové trošku blbí? ////

Je to AMERICKÁ politika.

Je to AMERICKÁ politika. Berlínu ani Londýnu nic jiného nezbývá. "doma" si mohou dělat co chtějí, ale "venku" plní "přání" USA, přestože vědí, že jim to škodí.

Potom, co říká ministr

Potom, co říká ministr zahraničí Boris Johnson, je mi Británie u prdele. 21. století bude stoletím ASIJSKÝM...

A co říká Boris?

A co říká Boris?

Zdá se, Jardo, že se tedy

Zdá se, Jardo, že se tedy přeorientuješ k Okamura SPD. Nebo pořád zůstáváš u prodavače kastrolů na internetovém TV kanálu s charisma Van Rompuy??

Ahoj, Martine. Svoje

Ahoj, Martine. Svoje preference jsem nikdy netajil. Vznik REAL jsem uvítal. Svého hlasu si vážím a proto vždy vím, PROČ vybranou stranu podporuji. Rozhodl jsem se pro Robejška, ale pokud preference budou jasně ukazovat na nepřekročení 5% hranice, budu volit a docela s chutí SPD. Tomio Okamura na sobě hodně zapracoval, s jeho nedávným vystoupením v ČT jsem byl spokojený.
S tím charismatem to není jednoduché. Projevy Nigel Farage jsou zážitkem. I náš Kalousek je jeho odvarem. A přesto se v médiích občas objeví jobovky, že TOP 09 nepřekročí ani těch bájných 5%.
Petr Robejšek se "sebekriticky" charakterizoval jako myslitel a vědec. Táborový řečník, který by hecoval lidi na barikády, určitě není. Snaží se působit na lidi spíše přes tu 2. signální soustavu.
Mně už byl sympatický před čtyřmi lety. Proto jsem tady vykřikoval: Petr Robejšek na Hrad, nebo Petr Robejsek for prezident, už si to přesně nepamatuji.Jeho NÁZORY mě zaujaly. To, že nakonec založil REAL, je oběť. Sleduji jeho kroky od 24. listopadu pozorně. Porovnávám profesionalitu REAL s amaterismem Apačů.
Na webu od počátku tam bylo možné nalézt Deklaraci a Kodex, o chvíli později i stanovy. V dubnu tam přibyl Program. V květnu se mají objevit lídři v krajích. Co zatím postrádám jsou informace o KLUBECH.
Hodně spoléhám na Z24...

No a kdyby preference

No a kdyby preference ukazovaly, ze nepreleze Robejskek ani Tomio, pak si najdete nejakeho jeste vetsiho exota, o to strach nemam...

1. REAL, 2. SPD. Třetí

1. REAL, 2. SPD. Třetí alternativa pro mě neexistuj, poprvé bych zůstal doma.

Mimo jiné postrádám projednání návrhu o obecném referendu. Jestli se nemýlím, byl v Programu vlády.

A kam se podela vase Kotva a

A kam se podela vase Kotva a co pan Kotva mladsi ? To ji nedate ani sanci? No toto...

VE STŘEDU 26. dubna 2017 se v

VE STŘEDU 26. dubna 2017 se v hanspaulském zámečku, sídle IVK, uskutečnily již desáté Rozmluvy, tato neveřejná, velikostí největší místnosti na zámečku limitovaná akce. Jsou to skutečné rozmluvy bez předem připravených referátů. Tématem bylo – podle pozvánky – „Na co si dát v evropské politice po německých volbách pozor v období našich volebních a povolebních nejistot – JAKÉ JSOU NAŠE ZÁJMY?“. Rozmluv se zúčastnilo dvacet účastníků – teoretiků, bývalých politiků, velvyslanců bývalých i současných, jen tří v dnešní době aktivní politici.

MILÁ Konzervo, zakladatel

MILÁ Konzervo, zakladatel ODS, ministr, předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, prezident, zakladatel Institutu Václava Klause se má k světu. Viz http://institutvk.cz/akce
Denně klikám přímo na web VK.
Občas se podívám i na články Klause jr. Jenom se potvrzuje rčení, že jablko nepadá daleko od stromu.
Jinak Václava Klause a Petra Robejška považuji za výjimečné osobnosti. A hlavně jsou DŮVĚROHODNÍ! Bunga bunga! :-)

___________________________________________________________________________________