Sledujme Trumpův příklad!
Ivo Strejček

Stanovisko IVK ke dni 5. 12. 2017

Donald Trump se odvážil dalšího – a opět velmi správného – rozhodnutí. Oznámil, že USA ukončí svoji účast v tzv. Globálním kompaktu o migraci, který v roce 2016 přijalo Valné shromáždění OSN. Své stanovisko zdůvodnil slovy, že “Amerika tímto rozhodnutím sice nekončí svůj štědrý přístup k migraci, ale její rozhodnutí o migrační politice musí být vždy činěno pouze Američany a nikým jiným než Američany”.

Trumpova pozice ostře kontrastuje s aktuální situací v Evropské unii.

Vloni na jaře předložila Evropská komise návrh Směrnice stanovující kritéria a mechanismy povinné pro každý členský stát EU v otázce přijímání a usazování migrantů na svých územích (tzv. Dublin IV). O jejím obsahu běžný občan naší země neví nic. Neuvěřitelné návrhy Bruselu nebyly a nejsou předmětem předvolebního boje a nejsou ani součástí politické a společenské debaty v EU ani u nás. To je nepřijatelná chyba, neboť bruselské návrhy ve svých důsledcích katastrofálně ohrožují budoucnost naší země. Zde jsou pouze ty nejzávažnější:

1. Je navržen tzv. „opravný relokační mechanismus“, který bude automaticky spuštěn okamžitě, když se „jedna ze zemí EU bude potýkat s nepřiměřeně vysokým počtem žádostí o azyl“.
2. Pokud jedna země přijme žádosti o azyl přesahující „150 % referenčního množství“, budou další migranti automaticky a povinně usídlováni v jiných státech EU.
3. Referenční množství bude stanoveno na základě klíče, v němž 50% váhu bude mít velikost populace země, 50% váhu celkový HDP země.
4. Členský stát má možnost se „dočasně relokačního mechanismu neúčastnit. V takovém případě musí za každého migranta zaplatit ve prospěch státu, který žadatele namísto něho přijal, 250 000 eur“.
5. Navrhuje se tříleté přechodné období, po které „budou přednostně vytěžovány ty členské státy, které se zatím na přijímání migrantů nepodílely“.
6. Směrnice stanoví povinnost přijmout na své území ostatní členy rodiny migranta, který byl v daném členském státě přijat.
7. Pro účel „vypořádání žádostí o azyl“ je zřízena nová Agentura EU pro azyl, která je odpovědná „jedenkrát ročně informovat Evropskou komisi“.

Zatímco Donald Trump brání základní princip státní suverenity spočívající v právu rozhodnout svobodně o tom, kdo na jeho území bude vpuštěn a komu bude udělen azyl, nic takového v Evropské unii zjevně neplatí. Návrh na automatické a povinné přesídlování migrantů, aniž by členský stát mohl takovému postupu oponovat, bezprecedentně ničí poslední zbytky státní suverenity. Podobného vývoje se před lety obával prezident Václav Klaus a právě proto tak tvrdošíjně odmítal ratifikovat Lisabonskou smlouvu, jejíž přijetí napříč Evropskou unií podobnou svévoli Bruselu umožnilo.

Je neuvěřitelné, že česká politika k tomu mlčí. O čem ještě můžeme rozhodovat, když už ne o tom, s kým budeme žít v naší zemi? Je trestuhodné, že občané nejsou informováni o hrozbě s tak závažnými důsledky. Je nepřijatelné, že nemají právo k něčemu takovému vyjádřit svůj názor.

Nemáme v aktivní politice žádného „českého“ Donalda Trumpa, máme ale zdravý rozum, který by nám měl velet: v rozhodování o tom, komu bude povoleno žít s námi na našem území, musíme rozhodovat pouze my sami. A pokud ne, máme právo i povinnost rozhodnout, zda nejít vlastní cestou.

všechno je jinak, než se

všechno je jinak, než se zdálo .....Rusko začíná dodávat plyn do USA a amíci se tak stávají čistým importérem ......(sic).
Ještě, že ty sankce jsou jednosměrné, zasmál se soused ......n-tsssss

následuje lidová veselice ve

následuje lidová veselice ve Zmrdově..

Hihihihi. Jak se Rudá trouba

Hihihihi. Jak se Rudá trouba kochá spekulativními nadějemi z možného ojedinělého importu plynu z Británie z důvodu extr. mrazů na východě USA.

http://www.investicniweb.cz/news-britanie-udajne-posila-rusky-plyn-navzd...

K čemu je dobré vědění o

K čemu je dobré vědění o skutečné podstatě lidského světa, tedy kompozitivní teorie ?

Vědecká kompozitivní teorie, tedy suma informací získaná vědeckou kompozitivní, tedy skladnou, metodou společenských věd, navzájem provázaných a neodporujících si, viz slavná Kontrarevoluce vědy od nositele Nobelovy ceny A.F.Hayeka, je vždy nejvyšším, stále vědou aktualizovaným, vědením lidstva a přináší právě taková vysvětlení. Vždyť zkoumá a předkládá informace o samotné podstatě lidského světa a jediné možnosti lidstva existovat a jde do takové hloubky, že vysvětluje až samotnou lidskou mysl.

Samozřejmě, výhradně bez pověr a mýtů a žádné náboženské nebo okultní předsudky nejsou povoleny. Jinak by přístup k tomuto zkoumání nebyl čistě vědecký a nebyl by prost jakýchkoliv zavádějících pseudovědeckých praktik, tedy by nebyl seriózní.

Co tedy relevatní společenští vědci zkoumají, když mají tak vysokou ambici lidstvu předložit hluboké a důkazy podložené vědecké informace, které, jak se ukázalo, zcela mění dosavadní představy lidí o svém původu a principech, které nám, lidstvu, umožňují být. Samozřejmě, to nebylo původním záměrem, ale vědeckým postupem to bylo odhaleno a prokázáno. Okřídlené rčení, lidé si myslí o světě něco jiného, než by si měli myslet, tady dostává skutečně reálný a realistický základ.

V první řadě berou vědci do úvahy, samozřejmě za využití všech poznatků věd přírodních to, odkud se člověk biologicky vzal a jaké jsou jeho první jakési předlidské, pololidské a časem už lidské kroky po Zemi a jeho chování, které si už dovedeme představit a které umíme uchopit inteligenčním instrumentáriem našich myslí. Lidé svoji pouť vesmírem a po zemském povrchu začali ve smečkách a kmenech o velikosti zhruba 50 jedinců a žili v kmenové společnosti se vším všudy, drženi pohromadě altruismem a pudem sebezáchovy, tedy neosobními, genetickými a doslova přírodními principy, shodnými s ostatními druhy.

Kompozitivní teorie se však nezabývá genetickými a biologickými základy lidstva, ty si kdykoliv vypůjčí od věd přírodních, lépe řečeno, zahrne je v případě potřeby a jejich trvalé platnosti do výkladu, nýbrž kulturní evolucí a spontánnímí, tedy neosobními silami, které ji vyprovokovaly a vyprodukovaly. Zabývá se vznikem inteligence, rozumu, mentální výbavou člověka a zejména mezemi a mantinely, které nám souběžná souhra spontánních sil, které nás stvořily a dále nekonečně dotvářejí stran obsahu a výbavy našich myslí, doslova diktuje a klade.

Zabývá se tedy zejména objevem obchodu, coby základním hybatelem kulturního vývoje, neboť to on a důsledky z něho přinesl civilizaci, tedy přeměnu divocha v civilizovaného člověka a tento proces vyšší a vyšší subjektivizace a individializace jednotlivců je nekonečný.

Zejména se však zabývá řídící strukturou, a jiná není možná a nikdy nebyla, spontánním řádem civilizovaných a celého lidského světa. To je podstata přežití lidstva a nelze ji zorganizovat. Je jedinou možností, jak mohou jednotlivci a jejich organizace, sledovat nekonečný počet cílů a účelů svých jednání tak, aby nenaráželi do ostatních. Souběžně tato struktura vyvinula skrze interakci jednotlivců pravidla chování, která se stala obsahem souběžně vyvíjené lidské mysli. Tedy spontámní řád lidského světa, tedy lidský svět řídí nás, ne my jeho. Kdykoliv se pokusíme to zvrátit, a nepůjde to nikdy, přivoláme si na sebe katastrofu.

Tedy důvod existence kompozitivní teorie je, aby lidstvo vyvedla z toho strašného omylu, že je už tak chytré, že si může dělat co chce a že může řídit lidský svět.

Nejde to a nikdy to nepůjde. Lidská mysl je vnitřní součástí tohoto supermechanismu, je složena z jeho pravidel chování a nemá žádnou možnost se dostat mimo něho a organizovat ho. Strašných příkladů takovéto memožnosti je dost a dost, zejména v novodobých dějinách SSSR a jeho světová socialistická soustava. Lidé však nevědí proč to dělají a nevědí ani proč jich u toho vždy tolik zahyne. Věčným pokusům zorganizovat nezorganizovatelné, tedy spontánní řád světa, tedy lidský svět sám, říkáme socialismus. Má nespočet podob. V poslední době rudočernými socialisty řízenou Evropskou unii.

Kompozitivní teorie, tato nejsložiitější vědecká materie nám odpověď dává, a stále přesněji. Jeji výuka však není možná, neboť náboženské a politické předsudky tomu zatím brání a nejsou tedy ani učitelé, kteří by tuto složitou materii zvládali.

Doufejmě všichni, že jednou budou. Situace poučeného lidstva kompozitivní teorií se tak rapidně zlepší. O tom není pochyb.. Dzp.

Jako od Jemelíka. Dlouhý

Jako od Jemelíka. Dlouhý epos. Zbytečná "perla".

Velmi krátký a co možná

Velmi krátký a co možná nejvýstižnější text. Jinak byste museli studovat celé knihy a tady to máte ve zhuštěné a platné formě.

A Jemelík ? Jen takový čajíček popisující skoro viditelné... Dzp.

pan Trump se zřejmě musel

pan Trump se zřejmě musel zbláznit, když přistoupil s Kimem na hru ..." kdo má lepší jaderné tlačítko " ...????
Možná to bude dobré pro další díl Bondovky, ale určitě by si neměl takto trapně zahrávat s osudem této planety a jejích obyvatel ??!!

Uchyl Kim machrujici svym

Uchyl Kim machrujici svym cudlikem na nic jineho neslysi.

protivládní Washington Post

protivládní Washington Post po roce přiznal .....že o ruském zásahu do voleb v USA neexistuje žádný důkaz .....(sic).
PS ...v tu dobu již Vladimír Putin hrál se svými ošetřovatelkami oblíbenou hru Žabák skokan a válel se smíchy .......n-tssssss

PF 2018 všem.

někde jsem četl, že baculatý

někde jsem četl, že baculatý Kim má mít v nejbližších dnech zásadní projev ....(sic).
Těším se na něj a doufám, že nám jejich ČT zprostředkuje buď přímý přenos, nebo čínská zpravodajka Barbora Šámalová provede důkladnou analýzu ??!!
PS .....pozn. autora : Šámalová je sestra programového ředitele ČT Šámala.

Trump mne pozitivně v jedné

Trump mne pozitivně v jedné věci velmi překvapil. Doposud nerozpoutal třetí světovou válku a modrá, nikoliv zelená planeta, stále brouzdá vesmírem. No, třeba nakonec s trochou štěstí lidstvo přežije celé jeho volební období. Je třeba pevně doufat a nepodléhat klasickému IVK katastrofismu a IVK katastrofickým scénářům, je naopak nutné šířit optimismus, o což se dlouhodobě snažím tady, támhle a i všude jinde.

Pozitivně. Tak to vy, socani,

Pozitivně. Tak to vy, socani, máte... Dzp.

Kajane, yo, pořád si ze všeho

Kajane, yo, pořád si ze všeho tak trochu dělám srandu a toto byla návnada na candáta z Vrbna.

Pěkný nový rok Vám přeji.

Yo, zrovna čtu dobrou knížku od Misese o scientismu, kolektivismu a tak... Theory and History.

Taky přeji vše dobré, hlavně

Taky přeji vše dobré, hlavně hodně štěstí, zejména ku zdraví.

No a přeji dopochopit to, co nám kompozitivní teorie vzkazuje. Lidský svět je spontánním řádem a nelze ho zorganizovat. Ona spontánní struktura je totiž jedinou možností přežití lidstva... Dzp.

Kdyby nebyl omezenec, tak by

Kdyby nebyl omezenec, tak by se podle slohu poznal, ale v apatyce nekoupí...

Marxisto ? Není

Marxisto ?

Není omezenějších lidí, než vy, marxáni, ba přímo zavedenýchj do bažin lži... Dzp.

hlasování Rady OSN o kterém

hlasování Rady OSN o kterém se příliš nemluví : ......ve čtvrtek hlasovalo 128 států proti 9 o rezoluci o nesmyslném a hloupém kroku USA o uznání Jeruzaléma ......(sic).
PS ......možná dnes v ČT ......ale jenom kratičká zpráva ....kolem půl osmé.
( slaboduchá Haleyová z toho prý dostala kopřivku ....sic).

Jestlipak si vzpomenou

Jestlipak si vzpomenou potref, kdože tady tančil a výskal po zvolení clowna ? To sou věci cóó? A pak navíc tam nepozve českýho zmrda kterej taky křičel bravó a pak ten Jerusalém...to se to v nich musí pěkně prát a sám se asi už považujou za vola, né? A když né voni, tak já určitě...

sem-tam-ťuku, jedna věc je

sem-tam-ťuku, jedna věc je přát mu vítězství proti Hitlary Clinton a druhá pak posuzovat jeho dílčí kroky !!
Uvidíme ještě, jak naloží s tím plotem na mexický hranici ??? Kalifornie je z velké části mafiánská a dealerská, ta to asi nedovolí ......n-tsssss

Co je to lidský rozum

Co je to lidský rozum ?

Kulturní evoluce lidí započala objevem obchodu, jehož účinky individualizovaly a subjektivizovaly divochy. Tento proces je nekonečný a týká se dále i dnešních necivilizovaných i civilizovaných a bude se týkat i těch budoucích.

Jaký význam má toto sdělení pro posouzení toho, co je to lidský rozum ? Zcela zásadní. Ten je totiž evoluční hodnotou stejně, jako všechno, co se lidí a lidského světa týká. Civilizovaní totiž byli a jsou svojí aktivitou, většinou dokonce nezáměrnou, zdrojem vzniku neustále se od nich k necivilizovaným rozšiřujícího spontánního řádu lidské interakce a lidského světa, jako jediné možnosti naší, tedy lidské, existence.

Je-li to tak, a prokazatelně je, potom celý tento proces musel také dát vzniknout i lidskému rozumu, tedy možnosti, adaptovat se účinně a záměrně, i když bez povědomosti lidí o této závislosti, na spontánní řád lidského světa, který jako jediná myslitelná řídící struktura, poskytuje jednotlivcům nástroje ke sledování nekonečného množství svých cílů a záměrů jednání tak, aby přitom nenaráželi do ostatních.

Jeho pravidla chování jsou od prvopočátku obsahem lidských myslí. Samozřejmě, že zprvu jen na úrovni na které mohla být, jenže časem v závislosti na civilizačním procesu a upřesňování spontánního řádu na úrovni vyšší a vyšší, až špičkové dnešní.

Lidská mysl se tak v čase a v prostoru vyvíjela, coby odezva na vždy momentální současné, a následkem toho se evolučně "přivyvíjel" i mozek, který je doslova jejím technickým sídlem. Lidské smysly, které byly u našich předků přítomny už z genetické evoluce přiváděly do lidské mysli nové a nové informace o novém a novém a daly vzniknout nástroji lidské mysli k uchopení nekonečného množství konkrétního, tedy abstrakci. Takto obří databance informací a nejsložitějšímu spontánnímu řádu vesmíru.

Existence a přítomnost abstrakce nám umožňuje myslet, tedy vybírat z této informační databanky informace, které potřebujeme k adaptaci na spontánní řád, tedy k přežití. Samozřejmě, že i k vnitřním uvažovacím procesům. Ty nám umožňují citit já. Já tedy není ničím jiným, než našim vnitřníkm dialogem a každý z nás musí uznat, že pokud myslí, pak přemýšlí, tedy klade si otázky a sám si na ně odpovídá. I když v jednoduchých věcech nevědomky, ale ve složitých a zásadních to každý z nás víme. Kriticky posuzujeme a vybíráme lepší. A teprve pak se rozhodneme.Tedy, kdykoliv myslíme, abstrakce je přítomna.

A co tedy lidský rozum po tomto výkladu je ?

Je zkušenostní kázní, se kterou nevědomky přistupujeme k abstrakci a jako bychom ji požádaly, aby nám řekla to, co všechno je ve hře a my z ní vybereme to, co nám vyhovuje pro všemožné účely, zejména účely adaptace na spontánní řád. Tedy myslíme, tedy používáme rozum, tedy jsme, jak říká klasik.

Upozorňuji, že tento text nikde jinde nenajdete a že jsem ho pro vás, jako vánoční dárek, připravil sám... Dzp.

Přes 30 (vč. ČR) nehlasovalo,

Přes 30 (vč. ČR) nehlasovalo, přitom jde o záležitost známou jako dělání komára z velblouda. Každý stát si přece za své vládní sídlo může určit kdekoliv na svém území, tedy stejně jako Izraelci i Palestinci v Jerusalémě.. Vyměnit nádherný přímořskýTel Aviv nejen z hlediska klimatu za Jerusalém ovšem není pro diplomaty nějakou výhrou.

jejich Česká veřejnoprávní

jejich Česká veřejnoprávní nám tvrdila, že Havlovo výročí si připomíná celá země ...(sic)
.....ale na záběrech jsem viděl, že hořelo jen asi deset svíček ???
PS ....asi došly ??? ......večer jsme si pak v hospůdce předčítali z Asanace .....n-tsssss

Gratulace Rakousku k rozumne

Gratulace Rakousku k rozumne volbe a vlade.

A dokonce i ten zelenej prezident se choval pri slavnostnim jmenovani pratelsky a tak, jak se k uradu prezidenta hodi, a ne jako ten nas mstivej a nizkej ovad, kteremu kdyz nekdo nevoni, tak na nej mava hulkou a nebo s nim nemluvi.

Je to zvláštní prezident.

Je to zvláštní prezident.

Cítím však intuitivně, že jde po správné stopě. Po stopě spontánního řádu lidského světa, i když, zdá se, že také jen intuitivně... Dzp.

Trump vše prohrál? - čtěte

Trump vše prohrál? - čtěte dnešní PP pana Hampla.

P.s.: Kajane, co ten Váš syn vyvádí v Praze? - prý demonstroval za nigranty?!

Já zase cejtím, že ty Kadle

Já zase cejtím, že ty Kadle jdeš intuitivně doprdele, troubo nevzdělaná...

- co zalhal Flynn americké

- co zalhal Flynn americké FBI ....a proč se to asi nikdy nedozvíme ???
- kdy už někdo v Americe předloží důkaz o ruských hackerech ???
- jak dlouho budou v Bruselu podporovat tzv. ruské sankce, když to Rusům evidentně pomáhá a naopak škodí Evropanům ??
Na tyto a další otázky vám odpoví mluvčí Rudy Kovanda .....kolem půl osmé ....n-tssss

3. Dokud to bude Rusům

3. Dokud to bude Rusům evidentně "pomáhat". Etot naši molodci.

T. May vydobyla další drtivé

T. May vydobyla další drtivé nevítězství, neboť v parlamentu ji přehlasovali stoupenci prý umíněného brexitu, tak jsem to dnes po poledni slyšel v rádiu. Již nemá ani právo veta ke konečné smlouvě s EU a bude o tom rozhodovat parlament, to jsem si přečetl dnes večer na netu.

Kronika města Kocourkova je podle mne apokryfní popis Británie.

MARTINE, tobě by se líbilo,

MARTINE, tobě by se líbilo, kdyby náš premiér nemusel mít v podobně závažných věcech souhlas parlamentu? Mluvit v této souvislosti o Kocourkově ukazuje na to, že tě Britové museli hodně našvat, jak v referendu rozhodli o BREXITU.

Jsem zvědavý na zpracování z diskusního fóra Alternativy Evropské unie. Petr Pokorný přišel z glosou jako první...
http://www.skrytapravda.cz/domaci/1302-konecne-zacala-diskuze-na-alterna...

Brexit si snad britští občané

Brexit si snad britští občané odhlasovali, nebo ne? No a oni ti její poslanci mají navíc většinu v parlamentu, Jardo, a tak jí připravili něco, co vůbec nečekala. Šoupli dodatek, odhlasovali to společně s opozicí a hotovo, má po ptákách...

Podle posledního průzkumu si

Podle posledního průzkumu si 51 % Britů přeje setrvat v EU a 41 % si přeje z EU vystoupit.

https://www.novinky.cz/zahranicni/458075-pruzkum-51-procent-britu-si-nep...

odborníci radí : ...nečtěte

odborníci radí : ...nečtěte hovínka.cz .....je to samá propaganda !!!
PS ....soused se již teď obává, že na Vánoce kvůli tomu nebudou dávat Mrazíka ??...kucky.

Vyvracet ty soustavné

Vyvracet ty soustavné manipulace eurojásalů s pravdou už vyžaduje plný úvazek.

Výše uvedená čísla jsou průzkumem pro Independenř, prazvláštní to britské medium, které v roce 2010 koupil ruský oligarcha za 1 GBP. (jeho otec vlastní nebo vlastnil banku v Moskvě, bývalý důstojnk KGB). Nikdo to nečetl, takže nyní už v tištěné formě vůbec nevychází.

Podle posledního průzkumu ICM publikovaného 17.12 vedou stoupenci "OUT" o 5 %, dle průzkumu YouGov vedou stoupenci Brexitu o 4 %. (dokud tam byl gen. ředitelem manžel pí Ashton, tak bylo vždy nutné přičíst pro stoupence Brexitu cca 2 %, nevím, nakolik tam jeho duch řádí dál).

Díky pane Stane za informace!

Díky pane Stane za informace! Zdrojem sice nejsou ani levicové novinky.cz ani levicový Guardian, ale mně to nevadí:-). Ba naopak.

Oni ti velcí bruselští EUROpani holt nic jiného než propagandu a manipulaci nemají, tak se jim nedivme. Naštěstí už jim to ale na lidi moc nefunguje a to je dobře.

Brexitohujeři zatím

Brexitohujeři zatím nevymysleli žádnou jinou pomůcku podporující jejich stanoviska, než že jednoduše označí zdroje jim nevyhovující za žurnalistický póvl. Přitom je obecně známo, že za seriozní tisk se označuje 5 listů,tj. The Guardian, The Times,, Daily Telegraph, The Independent a Fiancial Times, přestože nepatří k nejrozšířenějším, jako třeba bulvární Sun.

Vážený, důvěryhodné noviny se

Vážený, důvěryhodné noviny se neprodávají za 1 britskou libru, tam je ta cena mnoho řádů jinde.

hlavně ten Guardien a jeho

hlavně ten Guardien a jeho česká sestra Blící listy, vy trubko !!
PS ....to je pro nás antikomunisty Rudé právo po 25 letech, vy to máte jinak ....n-tssss

DOMNÍVÁŠ se, že tedy k

DOMNÍVÁŠ se, že tedy k BREXITU nedojde? Nějak nerozumím, co máš na mysli.

Martine, mně je VB u prdele. Mě zajímá naše "zaprděná" kotlinka! Pokud nevstoupíme do eurozóny, pořád ještě máme šanci. Bunga bunga!

Styl Vobr-Hájková je asi

Styl Vobr-Hájková je asi nějaká nová móda, ale já jsem tak trochu konzervativec a nemusím všude "vyřvávat" za pomocí CapsLock.

Psal jsem o britském Kocourkově a nikoliv o ČR. Mne Británie zase tak nezajímá, je to jiný svět, ať z EU co nejrychleji vypadne, bude to tak dobře jak pro GB, tak pro EU.

Euro nikomu nikdo nenutí, nemám problém s korunou a ani s Eurem.

MARTINE, že "Euro nikomu

MARTINE, že "Euro nikomu nikdo nenutí" snad nemyslíš vážně...

Neboj, Martine, pan Stan nám

Neboj, Martine, pan Stan nám to vysvětlí.

Beztak za to může škůdce Hammond.

dnes přivezla italská

dnes přivezla italská delegace do Bruselu návrh na zastavení invaze čmoudíků do Evropy, který by byl určitě hodný podpory :
- na italském pobřeží budou vybudována po ca. 2000m kulometná hnízda ...n-tssss

dnešní Putinova tiskovka

dnešní Putinova tiskovka .....něco o čem se může ostatním státníkům jen zdát !!!
Jenom akreditovaných bylo 1640 novinářů .......(sic)
https://1gr.cz/fotky/lidovky/17/122/lnc460/ELE6ffba9_MOS24_RUSSIA_PUTIN_...

Tiskovky představitelů

Tiskovky představitelů totalitních a autoritářských režimů jsou vždy sledovány se zvědavostí, zda kultík nepronese něco překvapivého, spekulativného i mezi řádky,ap. Pokud se tak nestane, jde o téměř 4 hodiny nudného a ztraceného času. Je to stejné v Číně, na Kubě, KLDR i v Rusku, protože základem jsou vždy jen jalové propagandistické žvásty.

A po tiskovce si Putin

A po tiskovce si Putin pokecal po telefonu s Trumpem, aby měl prezident USA nezkreslené informace. Novináři by jistě něco vymysleli. Dost možná na korejském poloostrově válečný konflikt do vánoc nebude.

Nas mnooogo.

Nas mnooogo.

asi nemá cenu idiotům vašeho

asi nemá cenu idiotům vašeho střihu dodávat, že 2/3 bylo zahraničních novinářů, a to překvapivě i z rozhlasových stanic USA, která jsou podporovaná vládou resp. CIA.....Ufff

petrof & soused maj hovno co

petrof & soused maj hovno co na práci, tak počítaj mírotvůrci novináře. Umbajkví!

Alabama má zase po 25. letech

Alabama má zase po 25. letech demokratického senátora .....(sic).
Jeho úplně nejvíc nejlepší přítel Forrest Gump byl také z Alabamy .....n-tssssss

Uložit

Uložit