Smutná polská realita
Josef Mlejnek

Lidové noviny 6. prosince 2012

Šéfredaktor týdeníku Uwazam Rze byl odvolán kvůli neloajalitě vůči majiteli 

 

Na konci listopadu proběhly skoro souběžně dvě události, které spolu nesouvisejí jen zdánlivě. Člověku se u nich bezděčně vnucují různé paralely. V ruském Petrohradu vyhodili od místního týmu KHL Miloše Říhu, a to i přesto, že tým je hlavně trenérovým přičiněním průběžně v čele soutěže. V polské Varšavě vyhodili úspěšného šéfredaktora týdeníku Uwazam Rze Pawla Lisického, a to i přesto, že noviny vedou co do počtu prodaných výtisků hlavně šéfredaktorovým přičiněním pomyslnou ligu polských týdeníků. Jistě, v Rusku si může majitel klubu dovolit vyhodit trenéra třeba proto, že se nenaučil správně salutovat, ale s vyhazovy šéfredaktorů majiteli novin by se mělo přece jen alespoň „u nás“ šetřit. 

Zde se paralely začínají trochu rozbíhat. Trenéra Říhu znám jen z televizní obrazovky, ale s bývalým šéfredaktorem druhého nejčtenějšího polského deníku Rzeczpospolita a později šéfredaktorem Uvazam Rze Pawlem Lisickým jsem měl možnost přímo hovořit při jeho posledních dvou návštěvách Prahy. V rozhovoru jsme se nebavili pouze o aktuálním politickém dění. Lisicki dokázal velice zajímavě hovořit o „herezi“ pelagianismu, o níž napsal několik fundovaných knih, a o jejím vlivu na filozofii evropského osvícenství. Líbilo se mi, jak se u tohoto člověka spojují teorie s praxí a jak se filozof v něm nebojí „ušpinit“ manažerskými strategiemi. A úspěšným manažerem vskutku byl. 

Týdeník Uwazam Rze, který založil a jehož obsah tvoří často dlouhé názorové texty, se dokázal v krizi tištěných médií vytáhnout na první místo ve čtenosti a prodalo se ho na 140 tisíc výtisků. A když po čase tým týdeníku začal vydávat měsíčník zaměřený výlučně na dějiny, tak se při fantastickém nákladu 90 tisíc výtisků po jednotlivých číslech jen zaprášilo. Uwazam Rze představovalo v rámci mediálního koncernu Presspublika jediný titul, který přinášel zisk, a tedy vydělával i na ostatní časopisy. 

 

Zaříznutí slepice 

Jak je možné, že vedení Presspubliky jedná takto zjevně proti zájmům vlastní firmy? Pes je přitom skutečně zakopán podobně jako v případě českého trenéra u majitele. Donedávna byl většinovým vlastníkem Presspubliky britský koncern Mecom, majitelem 49procentního podílu byl polský stát, který za vlády dosud vládnoucí Občanské platformy vyvíjel tlak na to, aby zahraniční soukromý majitel od svých zájmů odstoupil. Nepřímým a pochopitelně nepřiznaným důvodem byly dlouhodobé zásadně kritické postoje redakce vůči vládě. Nakonec se zčistajasna objevil polský mediální podnikatel Grzegorz Hajdarowicz a oba vlastnické podíly skoupil. Později se ukázalo, že se tak mohlo stát díky kreditu, který mu poskytl jiný podnik, jenž patří státu. Když jsem s Pawlem Lisickým hovořil podruhé, tak na otázku ohledně šachů v pozadí novin odpověděl: „Vím, že náš majitel je podivný, ale snad nezařízne slepici, která mu snáší zlatá vejce.“ Přecenil domácí standardy, podcenil majitele? 

Už před třemi týdny došlo k čistce ve vedení deníku Rzeczpospolita, kvůli níž se majitel sešel ve tři ráno s mluvčím Tuskovy vlády. Důvodem byl článek o možném nálezu výbušnin v troskách letadla, v němž zahynul u Smolensku prezident Lech Kaczynski. Pawel Lisicki jako šéfredaktor časopisu patřícího stejnému majiteli článek kritizoval jako neprofesionálně odbytou práci, ale zároveň vyjádřil přání, aby jeho týdeník mohl i nadále působit bez cenzury ze strany majitele, a nevyloučil, že by novináři vyhození z Rzeczpospolité mohli občas publikovat v Uwazam Rze. To stačilo. Minulou středu byl Lisicki odvolán kvůli „neloajalitě“ vůči majiteli. Solidárně s ním ohlásila svůj odchod i většina redakce, vesměs esa polské publicistiky. V podobných případech jsou solidární i ostatní novináři, ale u našich severních sousedů dává polovina novinářské obce nepokrytě najevo svou spokojenost s tím, co se stalo. 

Nevím, jak je tomu v Rusku, ale pro paralely netřeba chodit až tam. Polská realita na mne v krátké době už několikrát vycenila jakési běloruské zuby. 

 

 

Rozhovor J. Mlejnka s P. Lisickým Aby se ze zla nestal společenský úzus

Solidární "esa polské

Solidární "esa polské publicistiky" zní zajímavě, ale jelikož v Polsku neznám vůbec nikoho, uvítal bych ilustrativní srovnání s publicisty českými. Jako koho že pan autor považuje za esa české publicistiky. Aby se pak neukázalo, že solidární jsou publicistická esa na úrovni samotného pana autora. ////

Polovina novinářské obce dává nepokrytě najevo svou spokojenost s tím, co se stalo? A co to, proboha, znamená? Že jsou provládní? A to je dobře nebo špatně? ////

Chytrému stačí napovědět, ale

Chytrému stačí napovědět, ale když jinak nedáte, tak si, trapná dvojchybo zdejšího podpalubí, představte, že by se v jedné redakci týdeníku sešli v nejlepší formě B. Doležal, Pečinka, Steigerwald a několik dalších a po vyhazovu šéfredaktora (příkladmo Fištejna, k Lisickému u nás opravdu chybí analogie) z redakce na protest okamžitě odešli. A Wildstein, Zemkiewicz nebo Janke publicistickými esy opravdu jsou. Ale podstatné je to, že jde - v případě Rzeczypospolité a týdeníku Uwazam Rze - o cílenou likvidaci nezávislého opozičního tisku, který se dlouhodobě vykazoval vysokou profesionální kvalitou.

Tím vaším chytrým rozhodně

Tím vaším chytrým rozhodně nejsem, ale děkuji za nápovědu. Tušil jsem, že ta publicistická esa budou něco jako sudetský stipendista Doležal a sedmilhář Fištejn. Zřejmě je i polští novináři tak vnímají. ////

S tou pro- a proti-vládností se mi ztrácíte. V Česku se vám nelíbí, že všechna media jsou protivládní, a v Polsku vám najednou vadí, když vykopnou nějakého protivládního lumpa a ukáže se, že polovina novinářů je provládních a že tomu výkopu tleskají. Je snad Polsko protipólem Česka? ////

Nemusíte mne tak vehementně

Nemusíte mne tak vehementně přesvědčovat, že jste sedmivůl. Ztráta s vámi času.

Příčina vysoké obliby

Příčina vysoké obliby týdeníku UWAZAM u čtenářů se dá odhadnout i bez znalosti všech okolností splněním podmínky v podobě atraktivně zpracovaných textů a pak jistě volbou témat. Z toho lze vydedukovat možné rozdíly k naší realitě. V Polsku asi nebude veškerá mediální fronta(fuj) zaměřena protivládně, jak je tomu u nás. Zná snad někdo jeden jediný článek (natož periodikum), pořad u nás, který by vyzněl provládně vč. podpory nějaké reformy ? Zná někdo mediální prostředek, který by někdo hodnotil jako pravicově zaměřený, jak je tomu za naší západní hranicí?
V tomto směru by jistě bylo zajímavé, zda by u nás oblibu získal týdeník zaměřený pravicově, provládně při nezbytné dávce objektivity. Nevíme, protože nic takového tu není. Kdysi k tomu měl nakročeno Reflex, který ale postupně výměnou šéfredaktorů i redaktorů klesl do průměru a někteří redaktoři typu Holce, Plesla ap. do ubohosti.

Pročítám-li znovu můj text

Pročítám-li znovu můj text zjišťuji, že může vzniknout mylný dojen, že předpokládám servilnost týdeníku k vládě. Chtěl jsem spíše vyslovit mínění, že obliba týdeníku spočívá v tom, že tepá nešvary bez ohledu na jejich původce a že asi není s ostatními v jedné linii, jako je tomu v obráceném gardu u nás. Protože asi většina z nás není podrobněji seznámena s polskými poměry, mohl by vše uvést na pravou míru s polskou situací obeznámený autor jom.

Mám otázku: Bylo by možné,

Mám otázku: Bylo by možné, aby na Západě dva nejdůležitější deníky byly v rukách cizinců? Včetně regionálního tisku? O dalších titulcích ani nemluvím. A naprosto souhlasím s Gardnesem, nestojím o noviny, které by byly pouhou provládní nalejvárnou. Za vzor se snad dává FAZ, je to oprávněné?

Katko, já stojím o noviny, v

Katko, já stojím o noviny, v kterých bych se něco dozvěděl. Nechci noviny, kde vymývání mozků svou laciností přímo uráží člověka s průměrnou inteligencí. Stál bych o noviny, kde kromě informací by byly zajímavé analytické komentáře a polemická stránka. Určitě bych tam uvítal Steigerwalda, Pečinku, Fištejna, Robejška, za chvilku bych si snad vzpomněl i na další :-))

FAZ asi nejsou noviny, které

FAZ asi nejsou noviny, které by plnily funkci bojového šiku. Bojový šik v tom dobrém slova smyslu by mohla být Virtually. ODS by se měla praštit přes kapsu a paní JD sponzorovat. A byly by to dobře investované peníze, proti šíleně drahým billboardům, to určitě. A je dobře, že JD není poslušný kejval stranických sekretariátů. Dobrý novinář má být ve svých názorech svobodný, má nárok se třeba i mýlit :-))

V Janečkově Pozitivní Evoluci

V Janečkově Pozitivní Evoluci jsem viděl skutečné nebezpečí. Narvané sály v tolika krajských městech, nakonec i v Praze atd. atd. Hlavně lidi přitahují "prachy". Vydává je chytřeji než Babiš. Je otázka, jestli havlisti mu vyjádří podporu. Do prezidentských voleb si dali pauzu. Uvidíme v únoru až dubnu, jak se bude jeho projekt vyvíjet. Kéž byste měla pravdu, že se jedná o okrajové nebezpečí, které se samo vyčerpá. Že nemusí být takový "politický génius", předvedl u D. Landy. Tam si vyloženě uškodil. Asi ho zlákala možnost tisíců zmanipulovaných lidech na koncertech. Vy jste to nakonec zažila sama, já jsem viděl něco na YouTube... Zdravím.

Na nás po pádu této médii a

Na nás po pádu této médii a potažmo většinou národa nenáviděné skrz naskrz zkorumpované vlády a machtergreifungu čistých a neposkvrněných neo a echt-bolševiků nebude občas cenit zuby běloruská realita, u nás rovnou nastoupí stalinistická realita.

___________________________________________________________________________________