Stanovisko IVK k útokům na kardinála Duku


IVK není náboženskou nebo církevní institucí, ale přesto nám není jedno, co se v katolické církvi – této velmi významné součásti naší společnosti – děje, kam směřuje, jakou úlohu sehrává nebo sehrávat má. Hlavně nám ale není jedno, co se děje v naší zemi. Proto nás rozhořčuje kampaň proti pražskému arcibiskupovi a českému primasovi kardinálovi Dukovi, kterou se skupina katolických progresivistů snaží u nás rozpoutat.

Tato kampaň má formu denunciačního dopisu papeži. Navazuje tak na naši nejhorší udavačskou tradici, která v našich dějinách obvykle předznamenávala rozvrat, společenské tragédie a cizí nadvládu. Sto českých laiků napsalo do Vatikánu papeži, aby neprodlužoval mandát pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Mělo být těch signatářů o jednoho méně a podobnost s 99 pragováky z roku 1968 by byla dokonalá.

Signatáři dopisu si stěžují, že česká katolická církev vedena kardinálem Dukou „hnědne“. O jakém hnědnutí to mluví? Obvinění tohoto typu předem vylučuje věcnou debatu. Vědí petenti, co toto slovo v kontextu evropských a našich dějin obnáší a z čeho kardinála Duku obviňují? Je hnědnutím to, že se nezařadil do šiku vítačů, jejichž cílem je uměle, masově a organizovaně přesouvat z Asie a Afriky miliony nábožensky, kulturně a civilizačně s námi nekompatibilních lidí a řízeně je usídlovat v evropské krajině, v našich městech a obcích? To má být hnědnutím?

Kardinál Duka se v posledních desetiletích zasloužil o českou katolickou církev (a nejen o ni) více než další církevní hodnostáři. Dal jí vlídnou a otevřenou tvář vůči státu i občanům, dokázal nalézt kompromis do té doby neřešitelných sporů a snažil se ji zbavit jisté zahleděnosti do sebe. Zastavil devastující souboj o katedrálu sv. Víta a přispěl k prosazení církevních restitucí. Je primasem českým. Cítí proto odpovědnost za svůj národ a právem se obává umělého vytváření muslimských minorit masovou migrací. Není bezvěrec, heretik ani neomarxistický sociální inženýr. Proto některým neomarxistickým a novolevičáckým jedincům tolik vadí, proto ho udávají do ciziny, proto všechna ta nenávist. A právě proto my cítíme povinnost pozvednout hlas na jeho podporu.

Nejde ale jen o tento dopis, nejde jen o petici pro či proti Dukovi a nejde ani o samotného papeže. Jde o naši domácí společenskou diskusi a její svobodu. Zde musí každý uznat, že je vrcholný představitel katolické církve u nás jejím velice relevantním účastníkem. A pokud petenti místo diskuse plánují i happeningy a jiné nátlakové společenské akce, pak vstupují na hřiště, kde je nutné proti nim rozhodně vystoupit.

Institut Václava Klause, 13. února 2018.

OBROVSKÁ demonstrace s Bárou

OBROVSKÁ demonstrace s Bárou proti komunistům, co nám předložila Čt a ČTK a jaká byla skutečnost!

http://www.skrytapravda.cz/domaci/1465-obrovska-demonstrace-s-barou-prot...
Zhlédnutí: 9633

Jako na pomoc možného

Jako na pomoc možného prohloubení kvality Vašeho nadšení Skryté pravdy upozorňuji na mnoho témat, kterým se grafoman SP vyhýbá.

https://www.zive.cz/bleskovky/usa-a-rusko-zavedly-krizovou-linku-pro-pri...

GARDNESI, asi si sedím na

GARDNESI, asi si sedím na kabelu, ale nepochopil jsem, co jste myslel článkem, který je víc jak čtyři roky starý.
UrčitěVás potěší, počet zhlédnutí na Skryté pravdě je zatím 64 507...

Velice mě potěšilo, že se

Velice mě potěšilo, že se našel jeden "mouřenín", kterému ke štěstí přispívá takový grafomanský brak zvaný Skrytá pravda a hlavně počet jejího zhlédnutí. Příbuzenstvo je instruováno, aby v případě, že budu "zhlédat" informace ve Skrytě pravdě a v podobném braku, aby ihned volali MUDr.Chocholouška.

Bára by svým výrokům dodala

Bára by svým výrokům dodala mnohem větší váhu, kdyby si je namalovala na ... ////

Jinak má Bára pravdu, Babiš je zlo a EUrohujeři by s ním neměli spolupracovat. Už se těším, jak přestanou spolupracovat - když přehlédnou, že Babiš je dnes nejsilnější oporou EUrohujerů. ////

BABIŠ je zlo Demonstranti

BABIŠ je zlo

Demonstranti chtěli při příležitosti výročí komunistického puče upozornit na stoupající moc komunistů a hnutí ANO, která podle pořadatelů není zdravá. „Babiš je čistočisté zlo a se zlem se nespolupracuje a ani se nepodporuje,“ pronesla například Štěpánová. Na shromáždění také zazněly výzvy k bojkotu Babišových výrobků.

„Je tragédie, že se demokraticky zvolený prezident hlásí ke komunistům, účastní se jejich sjezdu,“ pronesl například Pospíšil. „Nedopustíme, aby se komunisté plíživě ujali moci jako v roce 1948,“ hřímal do mikrofonu. Že „nevyměkne“ slíbila na pódiu i Adamová.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/demonstrace-vaclavske-namesti-protest-dy9-/domac...
===============
Jak asi předseda TOP 09 hodnotil účast na demonstraci?

Ano, Babiš je zlo... Dzp.

Ano, Babiš je zlo... Dzp.

Na jednu stranu by se mohlo

Na jednu stranu by se mohlo vykládat jako oprávněná radost příznivců bolševické totality, že lidé by opět komunismus s jeho všemi fantasmagoriemi se ztrátou svobod brali, ale skutečnost je jiná. Nehrozí totiž momentálně žádné vážné nebezpečí, že by většina opět zmagořila pod vytrvalou propagandou pohrobků ruských bolševiků, kteří jsou i v tom Rusku na ústupu a zatím je v kurzu autoritativní režim s omezenou demokracií, svobodami a právem, založený na nacionalismu, když byl nepřítel nalezen opět na Západě, především v USA. Což ovšem neznamená, že vývoj nemůže situaci změnit, zejména když se podaří Čechy přesvědčit o neexistujících výhodách osamoceného státu národa českého, mimo existující trendy v Evropě. Jako kdyby poslední poznatky o nových vývojových trendech v oblasti propagandistické kyberválky byly nějakým výmyslem.

https://byznys.ihned.cz/tagy/kybervalka-227543

Pan Gardnes si rozšířil

Pan Gardnes si rozšířil odbornost a napříště bude expertem nejen na bruselské mezinárodní právo, ale i na propagandistickou kyberválku. ////

Druhá možnost je, že pan Gardnes o bezpečnosti počítačů, o nebezpečích a obecně o situaci na Internetu ví úplný kulový a že skočil na špek novinářům (kteří o té problematice samozřejmě také nevědí lautr nic). ////

Vy jste si p. Kocourku ještě

Vy jste si p. Kocourku ještě neráčil povšimnout, jak neustále s vývojem vznikaji nové a nové termíny, myšlenky, systémy, hnutí ap., a to prakticky ve všech oborech lidské činnosti? Dnes každý průměrně orientovaný občan zná podstatu nových poznatků a skutečností a tedy i termínu kyberválky a zda existuje či nikoliv nebezpečí z ní plynoucí.
Pokud jako programátor jedné z největších pojišťoven ČSSR považujete polemiku na toto téma za humbuk postrádající racionalitu, je to Vaše volba.

Kdyby si p.Gardnes chtěl

Kdyby si p.Gardnes chtěl ověřit, jak moc je v problematice "kyberválky" orientovaný on sám, mohl by se podívat na tu svoji odkazovanou stránku, na článek o Obamovi, který "dal souhlas k používání nové válečné zbraně", a mohl by se pokusit odhadnout, co se "vysláním testovacího počítačového kódu do sítě v cizí zemi" dá zjistit. ////

Očekávám, že p.Gardnes po usilovném bádání zjistí, že to, co obdivoval předevčírem, je pouhá snůška bezobsažných blábolů. Ale naštěstí za těch pár hodin už zase "s vývojem vznikly nové a nové termíny, myšlenky, systémy", takže p.Gardnes stále má co řešit a propagovat. ////

ZHLÉDNUTÍ: 22932

ZHLÉDNUTÍ: 22932

KDYŽ slézala ze schodů,

KDYŽ slézala ze schodů, vztekle vyprskla: To se dneska nepovedlo, lidi se na nás vysr...! /Na Skryté pravdě, zhlédnutí 24 751.../

Před chvílí jsem měl Petra Pokorného na drátě. Ptal jsem se ho, jestli to, co Bára Štěpánová řekla, je autentické. Odpověděl, že ano. Jsem zvědavý, jaké bude ještě číslo zhlédnutí večer. Dobrá práce!

Někdo by měl ty hovory

Někdo by měl ty hovory zeolita s tím Pokorným natáčet pro potřeby historie a dějin národa českého. Ani bych se nedivil, kdyby na to myslel kterýkoliv z nich a tedy pro budoucnost natáčí.
Pokud jde o tu autentičnost, pozor ! Takový petrov(f) Vám dosvědčí vše, ale prakticky nic z toho nikdy není pravda. Z toho pak vznikají ty nekonečné spory a zatěžování soudů, což se nevyhne ani prezidentovi, zvláště když je tak sebestředný a hádavý.

DNES, v 9,18 h. to bylo 44

DNES, v 9,18 h. to bylo 44 788 zhlédnutí...

UŽ SE TĚŠÍM, brzo to bude víc jak 30 tisíc. Zhlédnutí: 29906
Mám radost z úspěchu druhého...

Tak to je bomba. Neskutečná

Tak to je bomba.

Neskutečná bomba.

jenom připomenu, že v tom 48

jenom připomenu, že v tom 48 bylo na Václaváku ca. 250tis. nadšených lidí ....(sic).

Ano, bylo...

Ano, bylo... Dzp.
------------------------
25.ÚNOR 1948 VYLOŽEN KRÁTCE KOMPOZITIVNÍ TEORIÍ.

Co se tenkrát tedy vlastně stalo ?

Následkem inspirace lidstva socialismem, tedy přesvědčením, že je lidstvo už tak zdatné, že si lidský svět dokáže zorganizovat k obrazu svému samo, které bylo mylně formulováno ve Francii pod tlakem příkladu krvavé francouzské revoluce, viz slavná kniha F.A.Hayeka, Kontrarevoluce vědy, Německo iniciovalo a finančně podporovalo tzv. Velkou říjnovou socialistickou revoluci v Rusku, organizovanou jedním z druhů vyznavačů socialismu, komunisty, které vedl Němci placený Uljanov-Lenin. O jejím průběhu, jejich hrůzách a dopadech se nemá cenu zmiňovat, jsou všeobecně známy.

Úspěch ruských organizátorů však měl za důsledek to, že vývoj v Německu došel pod stejnou inspirací k témuž, i když jinými cestami a za jiných okolností. Místo komunistů podobné zrůdné zorganizování občanstva v Německu provedli tentokrát socialisté nacionální, tedy nacisté. Na světě byl další podobný zločinecký stát, nad nímž jeho občané neměli vládu. A dopady jeho existence byly jak jinak, než zločinné a zločinecké. Rozpoutání druhé světové války bylo otázkou času. A také, že k němu přirozeně došlo. Socialisté mají totiž tendenci, která je zakódována přímo v jejich konstruktivistickém myšlení a přesvědčení, ovládat lidský svět jako celek. A ti nejsilnější prostě odolat nemohou. Nejde to. Katastrofa ze srážky dvou největších socialistických, tedy zločineckých, států světa byla realitou.

Lidská krev tekla proudem jak uvnitř těchto státních monster, tak z jejich vnější srážky a řádění. To, že jedno z nich bude mít navrch a druhé bude prohrávat bylo jasné. Lépe na válku připravení, tedy vyspělejší Němci, doslova drtili okolní svět svojí silou a zločinností a v prvních letech války měli výrazně navrch. Pomiňme jakékoliv historické události a jednotlivosti a sledujme jen směr sil a principy, které daly obě hrůzovlády do pohybu a důsledky pro myšlení tehdejších lidí obecně. Historismus stejně není platnou metodou vysvětlení vývoje lidského světa, neboť události jsou výsledkem střetu spontánních sil, mezi které můžeme počítat nezáměrné i záměrné jednání lidí a jejich skupin, ne jejich důvodem. Tím jsou principy, na kterých vyrostl a stojí lidský svět, tedy zejména jeho spontánní řád a pravidla, jimiž lidi ovládá a stanovuje jim meze jejich možného chování.

Válcování lidsta a povrchu Země Němci nemohlo zůstat bez odezvy. Každá akce budí reakci a narušení spontánního řádu lidského světa lidmi do míry pro něho neúnosné není možné. Jeho sebepořádací, seberegulační a sebezáchovné vlastnosti nic takého neosobně a z důvodů popsaných jinde nedovolí. Zbytek lidí se tedy postavil rozpínavosti Němců na odpor a spojení zcela politicky protichůdných vojenských sil se stalo realitou. Němci byli najednou vnímáni ostatními jako ohrožení lidstva a to si to s nimi lapidárně řečeno vyřídilo. Ne z morálních důvodů, ale kvůli vlastnímu přežití. Konec války byl pak důsledkem těchto vyvažovacích sil spontánního řádu lidského světa, ne záměrů lidí. Výhody odpůrců nacistů v boji proti nim byly získány neosobně, ne vynikajícím řízením protiněmeckých operací.

Jaké to mělo dopady na vědomí a přesvědčení lidí, kteří ovšem o tom, co píši, neměli ani tušení ? Samozřejmě, že logické. Hlavní součást vítězné koalice, tedy SSSR, byl vnímán jako zachránce lidstva, minimálně ve střední Evropě. Vnitřní uspřádání tohoto zločineckého molochu bylo náhle považováno za vzor. A vzory se mají následovat. A 25.únor 1948 se blížil.

A nakonec se podle známých not i uskutečnil. Komunistům dali lidé zelenou a oni s nimi pak logicky zatočili, jako v SSSR. Zločinní socialisté to jinak ani neumějí. Socialismus je totiž nerealizovatelný. Spontánní řád lidského světa, tedy kapitalismus, ho nedovolí... Dzp.

Komunisté měli dobrou

Komunisté měli dobrou strategii.

V 39 tam hajlovalo mnoho

V 39 tam hajlovalo mnoho nadšených vlastenců...

Copak Pražáci, naslinili prst

Copak Pražáci, naslinili prst a věděli odkud vítr fouká.

ano tak, jsme prostě zvláštní

ano tak, jsme prostě zvláštní národ ....proto u nás demokracie nemá šanci. Potřebujeme mít nad sebou karabáč a vládu tvrdé ruky........

Ona nemá šanci nikde. Je

Ona nemá šanci nikde. Je přímou, i když delší, cestou k totalitě... Dzp.

Ve vzpomínaném únoru 1948

Ve vzpomínaném únoru 1948 zřejmě tolik nemrzlo. Hodně mužských účastníků mělo na hlavách klobouky. No, komunisti to tehdy uměli. Nyní mají v parlamentu jen 15 poslanců a proto demokratický blok protestující lid nenalákal, demokracie ohrožena není.

Škoda. Demokracie je na

Škoda. Demokracie je na hovno. To ona vede k totalitě... Dzp.
------------------------------------------------------------------------------------------
DEMARCHIE.

Znovu a znovu se ukazuje jakým omylem je používaný model tzv. liberální většinové demokracie. Přivádí k moci i zločince a lidi všelijak nehodné. Nemohu v této souvislosti neuvést to, že Babiš měl v roce 2013 majetek 40 miliard a dnes, po 4 letém ministrování financí, má 88 miliard. Čert prostě kálí, až mi z té slušnosti je zle, na větší hromadu, jak se říká, když se mu dokonce pomůže, tak ještě víc..

Proto mistr Hayek navrhuje demarchii, která zařídí institucionálně a institucionální vládu jediného práva pravého, práva evolučního, soukromého, které řídí lidský svět ve skutečnosti a které máme všichni v myslích odmalička, kdy jsme ho nasáli od rodičů a okolí. Má výhradně zákazový charakter.

Není pravda, že má platit - lid si to přeje, ať to má. Lid je totiž obří skupina v této věci nevzdělanců, která neví o soustavě používané demokracie nic, vůbec nic. Zato je plně řízen a to 24 hodin denně, právě právem soukromým.

Demarchie je popsána plně v Hayekově světovém majstrštyku Právo, zákonodárství a svoboda a spočívá v tom, že Senát je navolený coby zástupce ročníků, ne politických stran. Ty by měly do Senátu zákaz vstupu stejně jako dnes ho mají jednotlivci do sněmovny. Dosáhlo by se tak potřebného mentálního obsazení, coby vyhledavače tzv. práva právníků v mnohdy až zločinných blafech, které mu pošle sněmovna. Senát by měl samozřejmě vyšší kompetence, než ona a systému by prakticky vládl.

Ve spořádaném lidském světě totiž platí: Zatímco se nám zdá, že jsme ve svých životech vedeni svými zájmy, není tomu tak. Plně nás ovládá, pokud nejsme krimonogenní nebo mentálně postižení, mínění o tom co je správné. A tímto míněním důsledky z plnění našich zájmů nejprve testujeme a pak se teprve rozhodneme o jejich realizaci. A správa věcí veřejných, které dnes říkáme demokracie, musí této vazbě odpovída a být její analogií.

Samozřejmě, tato 400 stránková publikace věc popisuje do takové hloubky a souvislostí, že je velmi složité se v ní vyznat...Dzp.

Kdybyste studoval historii

Kdybyste studoval historii Zeolite věděl byste, že i otužilé Němce u Stalingradu porazil generál Mráz. Natož rozmazlené obyvatele Matičky. Jen počkejte až se oteplí, "když nás půjdou miliony, všichni proti větru"...

KAUZY Jaromíra

KAUZY Jaromíra Soukupa:
https://www.barrandov.tv/video/120477-kauzy-jaromira-soukupa-21-2-2018

Zaorálek nazval Bakalu gaunerem. Odvolací soud rozhodl, že se nemusí omluvit
https://zpravy.idnes.cz/zaoralek-se-nemusi-omlouvat-za-to-ze-nazval-baka...

VÁCLAV KLAUS A JIŘÍ WEIGL pro

VÁCLAV KLAUS A JIŘÍ WEIGL pro Literární noviny: Zavře se za tradiční politickou levicí (ale i pravicí) voda?
https://www.klaus.cz/clanky/4247
============
Bral bych VK jako prezidenta a JW jako premiéra. Škoda, že havlérka VK po vyhlášené amnestii politicky v ČR zlikvidovala. Tečka cé zet.

VK se zlikvidoval sám. Prostě

VK se zlikvidoval sám. Prostě mu ta amnestie "za to" stála. Nikdo, ani pan Zeolit, není takový blb, aby neodhadnul, jak na takové svinstvo (amnestování těch nejhorších šmejdů pod nesmyslnou záminkou) bude reagovat veřejnost. Byla to vědomá, úmyslná politická sebevražda. ////

Jak bude reagovat

Jak bude reagovat veřejnost?

- máte na mysli ty zmrdy z odnovin a z ČT?

Měl jsem na mysli voliče -

Měl jsem na mysli voliče - mne a mé známé, kteří volí jako já. ////

Aniž bych zpochybňoval jeho obrovské poplyšákové zásluhy, svojí zkurvenou amnestií se VK v mých očích postavil na úroveň těch šmejdů, které amnestoval. ////

VK končil prezidentský mandát

VK končil prezidentský mandát a jistě v budoucnosti o žádnou politickou funkci nestál. Jeho amnestii nepovažuji za politickou sebevraždu. Od ODS, kterou zakládal se odstřihl již dříve.

Já bych ty dva šašky nechal v

Já bych ty dva šašky nechal v Dejvicích. Jsou tam aspoň za dvojky, jedničkou je Krobot s Trojanem.

PO třech letech v

PO třech letech v Budapešti:

https://www.klaus.cz/clanky/4248

Jediný náš uznávaný pravicový

Jediný náš uznávaný pravicový politik ve světě. Samozžejjmě, že ne levičáky... Dzp.

A proto dal přednost Zemanovi

A proto dal přednost Zemanovi před Drahošem.

Car báťuška v Budapešti,

Car báťuška v Budapešti, globinem si kule leští.

Pak hned jede pro honoris

Pak hned jede pro honoris causa do Mongolské lidové republiky. hotovo.cz

Na Virtually psát

Na Virtually psát nepotřebuje. Má vlastní IVK a je na tůrách po světě. . Kdo z nás na to má?

POD Apeninami se roztahuje

POD Apeninami se roztahuje bída. Rodiny živí důchodce, mladí emigrují

Hlavním tématem italských parlamentních voleb je sice migrace, řadu obyvaetl apeninského poloostrova však daleko více trápí rozmáhající se chudoba. Počet Italů ohrožených chudobou stoupl za deset let o více než tři miliony, píše agentura Reuters.

http://jdem.cz/dv7rb2
=============
Ale zato mají nadhodnocené euro... Zlatá lira a devalvace...

Jsou i tací, co jim radost

Jsou i tací, co jim radost udělá být poslem špatných zpráv. Jen nevím, jestli by při zlaté liře bylo líp..

Gardnesi, uvidíme jak

Gardnesi, uvidíme jak dopadnou za pár dní volby.

BAKALA, LA LA

BAKALA, LA LA LA...
================
Luboš Rosí. Pozoruhodná cesta od normálního novináře k ústřednímu cenzorovi. Pak se Petr Žantovský zaměřil na cenu, kterou si roky navzájem uděluje ghetto vyvolených

... Pojďme se podívat na ty, kdo dostali Peroutkovu cenu. Když to vezmu proti proudu času: 2016 Petr Honzejk, Bakalovy Hospodářské noviny. 2014 Martin Veselovský, Bakalova DVTV. 2013 Jiří Peňás, dnes Echo24, dříve Bakalův Respekt. 2012 Petr Fischer, v té době Bakalovy Hospodářské noviny. 2011 Jaroslav Spurný, Bakalův Respekt. 2009 Jan Macháček, v té době Bakalův Respekt. 2008 Erik Tabery, Bakalův Respekt. 2006 Jindřich Šídlo, pracoval v Hospodářských novinách v době, kdy už patřily Bakalovi. 2005 Adam Černý, pracoval tehdy a pracuje doposud v Hospodářských novinách patřících panu Bakalovi. 2004 Tomáš Němeček z Respektu, který krátce poté koupil pan Bakala,“ upozorňuje mediální odborník.
http://jdem.cz/dv5zz5
===============
https://www.youtube.com/watch?v=7-7knsP2n5w
"LEGO" se nějak stalo populárním zkráceným slangem "Let's Go".
===============
Prosím, nehledat souvislosti s Bakalou, ale díky jeho jménu nyní vím, co může znamenat slovo "lego"...

OCENĚNÍ za spacáky na Kavčích

OCENĚNÍ za spacáky na Kavčích horách i další s politickou motivací

Na závěr připomíná, že v porotě Ceny Ferdinanda Peroutky jsou i politici Petr Pithart a poražený prezidentský kandidát Pavel Fischer, a ocenění se rozdávají na rozdíl od Krameriovy ceny i za politické zásluhy. „Například v roce 2000 to bylo týmu zpravodajství ČT za zásluhy v tzv. televizní krizi. V roce 2001 to bylo Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi za tzv. kauzu Olovo. To jsou typicky politicky motivovaná ocenění. Taková ocenění mezi Krameriovými cenami nenajdete. Tak já opravdu nedokážu pochopit to slovo pochybný, se kterým se vytasil pan Rosí v České televizi. Čím je ta cena pochybná, když jsem předestřel celou její podstatu, celý její průběh a srovnal to s Peroutkovou cenou? Naopak Peroutkova cena je jednostranná, vyjadřuje názory jedné skupiny novinářů. Krameriova cena je všestranná a vyjadřuje kvalitu všech možných různých skupin novinářů. To je můj závěr a dost by mě zajímalo, jestli by ho byl někdo schopen argumenty vyvrátit,“ uzavírá Petr Žantovský.
http://jdem.cz/dv5zz5

Bakala si holt dovede vybrat

Bakala si holt dovede vybrat ty nejlepší odnovináře.

Ujo Andréš maká a EU ho

Ujo Andréš maká a EU ho dlabe, nepozvali Agrofert na důležité jednání "co dál "? Tož tak, Idiotstán, kde idioti volí Babiše, Zemana, Okamuru, nebere nikdo vážně. Správně...Ještě že máme Ester!

Ruská bobistka

Ruská bobistka dopovala.

"Pozitivní test Sergejevové potvrdil listu Sport Express šéf ruského svazu bobistů Alexander Zubkov, jenž sám kvůli dopingu přišel o dvě zlaté medaile ze Soči."

Zdroj: https://oh.idnes.cz/doping-rusko-bobistka-sergejevova-d5h-/zoh-ostatni-s...

A to se říkalo, že prý OSRali (jak jim říká s. Ševeček) budou čistí. Zlatý voči.

(Už jsem to tady napsal dřív: Před lety jsem si řekl, že budu fandit ruským sportovkyním, u kterých je šance, že snad nebudou dopovat:

1. Jekaterina Jurjevová, biatlon - vypadala sympaticky, nebude dopovat
2. Marija Savinovová, atletika, 800m - pěkně běží, nebude dopovat
3. Marija Šarapovová, tenis - hraje dobře a bojovně tenis, žije v Americe, ta určitě nebude dopovat.

Hádejte, jak to dopadlo.
No jasně, všechny tři, všechny tři, jedna po druhé, kurvafix. (U mnoha a mnoha dalších, to bylo tak nějak jasné předem).

Résumé: mluví rusky, tedy dopuje!)

Před závodem byla čistá.

Před závodem byla čistá. Potom šla do báru, dala si kolaloku a venku na ni čekali s šampuskou.
Vždycky trvám na tom, aby mi kolaloku otevírali až u stolu.

(je naivní)

FBI, CIA, MI 5, všichni po

FBI, CIA, MI 5, všichni po nich jdou, ví jak se bíti, jak sítě klásti,výpady krýti, úklady másti...to znaj už od Figara..,

Uložit

Uložit