Stát musí firmy motivovat, aby zaměstnávaly mladé lidi
Miroslav Jeník

V situaci, kdy se o jedno pracovní místo uchází až 30 nezaměstnaných, představují na trhu práce nejohroženější skupinu mladí lidé. Právě jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných lidí v České republice v posledních letech plíživě roste.

Na přelomu roku činila nezaměstnanost mezi mladými lidmi do 25 let věku již „úctyhodných“ 18 procent. V médiích se přesto píše zejména o vysoké nezaměstnanosti mladých Španělů, Italů či Řeků. My se zatím navzájem ujišťujme, že nás se to netýká. Nemůžeme se mýlit více.

Český trh práce tak vysoký podíl nezaměstnaných do 25 let věku doposud neznal. Najednou zde máme generaci vzdělaných, ale nezaměstnatelných mladých lidí. Český trh práce je přesycen ekonomy různých kvalit, konzultanty a poradci na všechno a na nic. Lidí s diplomem a teoretiků tak máme více než dost, ale těch, po kterých je na trhu skutečná poptávka – především lidí s technickým vzděláním - se nedostává. Právě tento nepoměr mezi světem vzdělání a skutečným světem práce vede ke vzniku armády nezaměstnaných mladých a vzdělaných lidí. Dokud se nám nepodaří tyto dva světy přiblížit, tak se z místa nepohneme. 
 
Pomohou především konkrétní opatření, která umožní plynulý přechod ze studií do zaměstnání. I když to zní jako otřepaná fráze, studenti musí mít především možnost získat praxi ještě během studia. Za důležité považuji zacílit na ty nezaměstnané, kteří jsou bez práce po škole více než jeden rok. Jako reálné vidím poskytnout výhody firmám, kteří mladého a dlouhodobě nezaměstnaného člověka přijmou. Je třeba motivovat firmy, aby opět najímaly mladé pracovníky, investovaly do trainingových center a přijímaly studenty na stáže a zkrácené úvazky. Mladý člověk, který dostane příležitost, bude jistě výkonným a loajálním zaměstnancem.
 
Zatím ještě stále platí, že nejnižší nezaměstnanost je mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, ale ani diplom jakékoli barvy nebude do budoucna zárukou na získání pracovního místa. Jedině zmenšením propasti mezi vzdělávacím systémem a skutečnými potřebami trhu práce můžeme v boji s rostoucí nezaměstnaností mezi mladými lidmi uspět. Mladí lidé se musí opět stát atraktivní a žádoucí komoditou na trhu práce. Nikoli nezkušenou a nevyužitou pracovní silou s nejistou budoucností.

jo, jo, achjo,...... těch

jo, jo, achjo,...... těch dubnových 7,7% je opravdu "děsivé" číslo, které nás řadí na 8. místo v Evropě ( Eurozóna má průměr 12, EU pak 11% )
A to ještě bez těch nešťastných absolventů VŠ, kteří vystudovali na přání rodičů, by to bylo ca. 6%.......bez cikánů a bílejch, kteří nikdy pracovat nebudou odhadem 4%, což je číslo, které ekonomové udávají, jako zdravá nezaměstnanost!!!!

PS. ...chce někdo lepší důkaz, že si Nečas a jeho vláda, vede znamenitě??!!

Vážený pane Janyško, 1. Pan

Vážený pane Janyško,

1. Pan Ing. Miroslav Jeník je poslancem za ODS.
2. Titul Ing. získal na komunistické VŠE za výbornou znalost marxismu-leninismu a politické ekonomie.

Po absolvování Vysoké školy ekonomické pracoval v Generálním ředitelství železničního průmyslového opravárenství. V první polovině 90. let působil ve společnostech Shell Czech Republic, a.s. a Philip Morris, a.s. Od roku 1996 byl deset let zaměstnán jako prokurista a manažer financí a lidských zdrojů v Alco Controls, spol. s.r.o. V letech 2006–2008 působil na pozici náměstka ministra práce a sociálních věcí P. Nečase. V roce 2006 se stal místostarostou města Nymburk. Od roku 2007 zasedá v představenstvu Nemocnice a sdružená zdravotnická zařízení Nymburk, a.s. a rovněž je místopředsedou představenstva Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. V roce 2008 a 2010 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR.

V parlamentu dále intenzivně pracuje ve:

Výborech

Výbor pro sociální politiku, člen od 7. 7. 2010
Zemědělský výbor, člen od 7. 7. 2010
Výbor pro sociální politiku, místopředseda od 8. 7. 2010

Podvýborech

Podvýbor pro energetiku, člen od 6. 10. 2010
Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství, člen od 24. 11. 2010
Podvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost, člen od 25. 11. 2010
Podvýbor pro sociálně pojistné systémy, člen od 25. 11. 2010
Podvýbor pro evropské fondy, člen od 13. 1. 2011
Podvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost, místopředseda od 10. 2. 2011

Meziparlamentních skupinách v rámci MPU

Skupina ČR - Čínská lidová republika, člen od 9. 12. 2010
Skupina ČR - Kanada, člen od 9. 12. 2010
Skupina ČR - Slovensko, člen od 9. 12. 2010
Skupina ČR - Spojené státy americké, člen od 9. 12. 2010
Skupina ČR - Kypr, člen od 10. 12. 2010
Skupina ČR - Spojené království Velké Británie a Severního Irska, člen od 10. 12. 2010
Skupina ČR - Spolková republika Německo, člen od 10. 12. 2010
Skupina ČR - Austrálie, Nový Zéland, člen od 14. 12. 2010
Skupina ČR - Japonsko, člen od 14. 12. 2010
Skupina ČR - Rakousko, člen od 14. 12. 2010
Skupina ČR - Japonsko, předseda od 14. 12. 2010
Skupina ČR - Francie, člen od 20. 9. 2011
Skupina ČR - Brazílie, člen od 25. 10. 2011
Skupina ČR - Benelux, člen od 2. 11. 2011
Skupina ČR - Švýcarsko, člen od 2. 11. 2011
Skupina ČR - Ruská federace, člen od 14. 12. 2011
Skupina ČR - Kapverdská republika, člen od 21. 3. 2012
Skupina ČR - Spolková republika Německo, místopředseda od 13. 6. 2012
Skupina ČR - státy subsaharské Afriky, člen od 27. 11. 2012
Skupina ČR - Benelux, předseda od 7. 12. 2012

Neměli bychom mu přidat plat?

S pozdravem

Hlavně ten bod 2. je

Hlavně ten bod 2. je argumentační ocelová pěst. Proto už by bylo nadbytečné sdělovat, že též dělal uličního důvěrníka a také podle materiálů STB se prý v mládí počurával.

Jenomže tam chcou matiku,

Jenomže tam chcou matiku, představte si to. ;-)

Levicový článek na pravicovém

Levicový článek na pravicovém serveru. Jediný způsob kterým stát může motivovat podnikatele je, neobírat je tolik na daních. A oni už si sami rozhodnou, jaký věk mají mít lidi, kterým dají zaměstnání. Důvody vysoké nezaměstanosti jsou kromě vysokých daní i Zákoník práce a existence tzv. minimální mzdy.

No, kde vzít a nekrást - není

No, kde vzít a nekrást - není von Jeník poslrancem za pravicovou ODS?

Vzácná shoda se všemi, kteří

Vzácná shoda se všemi, kteří doposud přispěli do diskuse. Ještě bych dodal, že zvýhodňováním mladých by byli diskriminováni starší. Chápu, že státu může připadat výhodnější naučit pracovat mladého za cenu zničení staršího (bude ho moci delší dobu dojit), ale není to fér. Navíc by byla diskriminována slabší z obou skupin.Starší lidi se hůře učí novým kouskům, při změně oboru mají horší perspektivy, že někam pokročí...

Jenom bych doplnil, že

Jenom bych doplnil, že všechna "vládní" starostlivá opatření vedou nakonec k neočekávaným důsledkům, které zpravidla překonají a zlikvidují plánovaná positiva. Nakonec to vede ke kladné zpětné vazbě a dalšímu rozkmitu "státu".

(jsem zvědav, Kajane, jak se v tomto případě vyrovnáte s použitým označením >positivní< ;-)

Tak to jsem nepochodil ...

Tak to jsem nepochodil ... přestože právě opatření "státu" na podporu čehokoliv jsou - dle mého názoru - příkladem positivního myšlení a postupu.

Pro nepolíbené: http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013051902

"Stát" by motivoval "firmy"

"Stát" by motivoval "firmy" nejlíp tím, kdyby se do toho nesral a podstatně zjednodušil celou "agendu" pracovně právních vztahů; včetně zrušení supportu pro odborářské výpalnické organizace, nemravnjé zevzácňující cenu práce.
Dtto "sociální politiky", která je evidentně v důsledku asociální.

Ále houbeles! Kajan je jen

Ále houbeles! Kajan je jen jeden. ////

Absolutní blbost v nadpisu.

Absolutní blbost v nadpisu. Není sebemenší důvod pro to, aby stát motivoval firmy k zaměstnávání mladých lidí.

1. Není posláním státu motivovat firmy k přijímání určitých pracovníků a tím deformovat pracovní trh. Za chvilku bude někdo chtít by motivoval zaměstnání lidí v předdůchodovém věku, ženy po mateřské, handicapované atd. atd. Firmy nejlépe vědí koho potřebují a kdo se jim vyplatí.
2. Za uplynulých 23 let měl každý plnou možnost vybrat si takový obor a takový stupeň vzdělání, aby o něj na pracovním trhu byl zájem. Do toho, že si někdo vybral obor a stupeň vzdělání jen podle svého zájmu státu nic není. Přitom stát velkoryse dotuje řadu soukromých škol produkující absolventy, o které není zájem.
3. Nesmyslná teorie o tom, že skoro každý má mít vysokoškolské vzdělání a v současné době cca 70% populace odchází na nějakou vysokou školu, vede jednak k degradaci vysokoškolského vzdělání jednak k nedostatku kvalifikovaných sil s manuální činností. Průměrná úroveň vzdělání klesá, každý by chtěl dělat jen dobře placenou "zajištěnou" činnost; noví podnikatelé riskující vše jsou výjimkou. Každý nezaměstnaný má přece možnost podnikat a tím ukázat, co skutečně umí.
4. Každý je svého štěstí strůjcem a za chyby se vždy osobně platí. Nikdo nesmí chtít aby mu stát dělal neustále chůvu.

S výroky na adresu

S výroky na adresu pečovatelského státu souhlas. Ohledně vzdělání drobné poznámky. ////

Každý opravdu měl plnou možnost vybrat si takový obor a takový stupeň vzdělání, aby o něj na pracovním trhu byl zájem, ale bohužel chybí základní informace - který obor to je, o který je ten zájem zaměstnavatelů. ////

I kdyby 100 % (nebo nějaká jiná značná část) populace absolvovalo vysokou školu, samo o sobě to nemusí degradovat KVALITU vysokoškolského vzdělání. Pouze to likviduje exkluzivitu tohoto vzdělání. Není to totéž a odstranění exkluzivity nevidím jako problém. ////

Líbilo by se mi, kdyby v české společnosti se více oceňovaly schopnosti a méně diplom, ale od toho jsme strašně daleko a brání tomu i ten stát, který samozřejmě reprezentuje všechny neschopné šéfy ministerstev, úřadů a inštitucí, kteří sami žádné schopnosti nemají a ani u kohokoli jiného je nedokáží rozpoznat. ////

Vážený E.Kocourku, Schopnost

Vážený E.Kocourku,

Schopnost populace přijímat nové poznatky učením má Gaußovo rozdělení. Takže podle Vás může absolvovat průměrně náročné vysokoškolské vzdělání úplný dement? Ale podle některých politiků máte možná pravdu.

S pozdravem

Kvůli politikům a dementům

Kvůli politikům a dementům jsem napsal "nebo jiná značná část". K vašemu dotazu - nemůže, ale to já neřeším. ////

Můj synovec má bakalářský

Můj synovec má bakalářský titul z filmologie a magisterský z "multimediální komunikace".
Naštěstí se živí poctivě (SW) a studoval (přičemž již pracoval) uměnovědu protože ho to baví; titul potřebuje kvůli mamince ;-)
Zážitkem bylo, když moje tchyně - synovcova babička - šťastná to žena, po přednesu názvu toho titulárního "vědního oboru" spráskla ruce a se starostí v hlase zvolala Co budeš teď, proboha, dělat!

P.s.: Nevím však (to myslím obecně, nikoliv speciálně na mého synovce), proč by daňový poplatník měl platiti koníčky svým občanům. Navíc když jsem četl synovcovu diplomní práci - samozřejmě vedenou a korigovanou "odborníky, zjistil jsem, co je to za verbež, ti "profesoři", obchodníci s deštěm.

Proč má daňový poplatník

Proč má daňový poplatník platit to či ono (např. koníčky komukoli)? Vždyť víte. O to či ono vůbec nejde, jde o záminku, proč bohatě platit moudré přerozdělovače, kteří nejlépe vědí, jak toho koníčka zorganizovat, odpřednášet, zaplatit. ////

Uložit

Uložit