Situaci v České republice nezlepší nadávání na všechny a na všechno. Žádný problém se tímto nevyřeší. Daniel Vlček přichází s radikálním nápadem na výrazné zjednodušení státní správy pod heslem, ve stylu, že elektronické služby jsou tak jednoduché, že je mohou používat prakticky všichni a ti zbývající si poradí jinak.

Myšlenka, že stát by sjednotil všechny své nabízené služby na internetu do jednoho portálu veřejné správy, není nová, ale funguje například již ve Velké Británii. Zkrátka ne jedné webové adrese by člověk mohl zjistit kde a jak zaplatit poplatky za rozhlas a televizi, jak se podává daňové přiznání, co potřebuji k vyřízení občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního pasu atd.

Takový portál by ovšem neměl vzniknout seshora, nýbrž zdola, tedy lidé by měli dávat podněty, co by na něm mělo být. To je logické, protože on má sloužit jim, ne oni jemu. Nechci, aby můj blog vyzněl jako politická propagace, ale jako podnět k diskusi nad myšlenkou, která je dobrá a může lidem hodně pomoci.