STOP předražování veřejných zakázek!
Rudolf Fiala

   Někdy už mám dojem,  že korupce a ceny předražených veřejných zakázek jsou u nás nějakou platnou normou. Vypadá to, že zde jde o systémové předražování veřejných zakázek, jež nemohu a nechci tolerovat. Celkově se jedná o stamiliony a miliardy z veřejných rozpočtů, jde tedy o peníze nás všech. Je to katastrofální zjištění a zklamání.


Zaměřím-li se na stavebnictví, tak například ve výkazu výměr, který vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení vaší stavby, a je tak podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavby, jsou uváděny práce, které jsou zcela nelogické a uměle tak prodražují stavbu. Dále jsou u některých položek uvedeny ceny, jejichž výše přesahuje cenovou hladinou ÚRS, která se používá pro porovnání nabídek dodavatelů dle aktuální cenové hladiny směrných cen vydávaných jednotlivými garanty. A samozřejmě pak vznikají „vícenáklady“. Je nutné zamezit svévolnému předražování zakázek a nákupů materiálu, přístrojů a zboží, jejichž ceny jsou  založené na tichém kartelu soutěžících firem, zkorumpovaných úředníků a politiků.


Strany nekradou, ale kradou lidé ve stranách. Stav veřejných financí obcí, krajů a státu pak má negativní dopady na ceny energií, vodného a stočného, nájmů i na stav komunikací v našich obcích. Dochází tím i ke krácení příspěvků ze státního rozpočtu třeba invalidům. V tom horším případě, když instituce (stát, kraj, obec) „nedokáže“ uhlídat úniky, tak stát zvyšuje DPH v době hospodářské krize a nebo recese, tím dělá pravý opak toho, co by se mělo dělat pro zvýšení spotřeby obyvatel. Obec pak zvyšuje ceny nájmů, vodného a stočného, záplatuje silnice namísto zhotovení jejího kvalitního povrchu. A to opět všichni platíme!. Myslíte, že by takto někdo „hospodařil“ na svém účtu a nebo se takto nezodpovědně choval při stavbě domku či garáže? Já si to nemyslím. Ani nejnižší cena (jak je dnes zvykem, že vyhrává) neznamená u zakázky, že dílo bude provedeno řádně a za použitých materiálů z projektové dokumentace.


Co s tím? Jednoznačně musí být posílena veřejná kontrola, a to od samého začátku každé zakázky. Veřejnou kontrolu myslím tím, že například na webových stránkách kraje, města, obce (nebo na jejich veřejných deskách) budou  zveřejněny informace,  jakým způsobem a za jakou částku byla zakázka vysoutěžena, dále jaké jsou podmínky a nabídky, jaký je průběh a celková cena. V otázce anonymních akcií bych se přikláněl k variantě, že ten, kdo nepředloží vlastnickou strukturu společnosti, bude vyřazen ze soutěže. Nebude postačovat, že vlastník má sídlo někde v Tichomoří.  K tomu je nutné upravit legislativu. (Akcie na majitele v listinné podobě jsou na zeměkouli povoleny bez omezení pouze v Česku, dále toto mají Marshallovy ostrovy a Nauru.) Samozřejmostí je, že  policie a státní zastupitelství bude mít volné ruce pro vymahatelnost práva.
Důležité je zavedení majetkové odpovědnosti státních úředníků i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku. Je nepřijatelné, aby selhání při výkonu funkce zaplatili namísto viníků všichni daňoví poplatníci.


Měl by být zvolen postup a zákon, který přikáže zveřejňování všech smluv, faktur a objednávek státu, ministerstev, krajů, obcí, veřejných vysokých škol, Lesů ČR, ČEZu atd.
Věřím také, že bude zákonem upravena povinnost obcí elektronicky hlasovat a zveřejňovat jmenný seznam hlasování zastupitelů k bodům jednání zastupitelstva města.
Někde se už konečně začít musí a jako první krok bych podporoval změnu financování politických stran!

"NKÚ se chce přestěhovat, za

"NKÚ se chce přestěhovat, za nové sídlo zaplatí nejméně čtvrt miliardy." STOP zbytečným veřejným zakázkám! Pak že stát nemá peníze... Doufám, že zůstane jenom u toho chtění.

Vážený pane Fialo, na to, že

Vážený pane Fialo,

na to, že nechcete něco tolerovat, politické strany vrcholně kašlou.

Ale kromě obecných povidel jsem od Vás žádný propracovaný návrh neviděl. Kde jste ho zveřejnil, komu jste ho poslal, jak Vám kdo odpověděl?

Pěkný termín, ta obecná

Pěkný termín, ta obecná povidla, pane Hrbku.
Taky mám něco podobného - to se jim povidlo.

Mnoho zdraví přeju, z antibiotické kůry.

Bronchopneumonia

Bronchopneumonia paracardialis.
Diabetes mellitus nepokázán.

___________________________________________________________________________________