Šup s babou do pytla
Petr Paulczynski

Zaznamenal jsem zprávu že v Bruseli, té kosmopolitní Mecce všeho evropského dobra, pokřikují přivandrovalí ručníkáři povalující se v kavárničkách sprosťárny na bílé holky co chodí oblečené jak je v kraji zvykem. Také jsem zahlédl jakéhosi fousatého fanatického pomatence s plnovousem jak s planoucím okem sliboval, že až oni to tu vezmou do ruky, budou chodit zabalené v pytlu i naše baby. Věříci či nevěřící, "vsjo rovno".

 

Člověk se té jejich drzosti a roztahovačnosti nestačí divit. S rizikem toho, že mi zase nějaký multikulturní pomatenec přidělí nálepku xenofoba prohlašuji, že jenom sklízíme ovoce které jsme zaseli. V rámci politické korektnosti, což je v podstatě propagandistická deformace, vyklízíme prostor všem možným i nemožným mnohdy i nenormálním menšinám. Tento stav mnohdy přerůstá do myšlenkové tyranie vůči normální většině. Svého času napsal známý publicista Benjamin Kuras: „Těch menšin si dokážeme navymýšlet tolik, až z nich uděláme privilegovanou většinu a z normální většiny znevýhodněnou menšinu".

Myslím, že nastal čas odkázat ty netolerantní příznivce netolerantního náboženství do krajů, kde mohou své ženy kamenovat či polévat kyselinou jak je jim libo. U nás v Evropě na to nejsme zvyklí. Je čas odhodit falešné heslo multikulturnosti a říci jim, že pokud zde chtějí žít pak  přijmou pravidla hry. Tak jako je přijímáme byť jako turisté my u nich.

Dovoluji si připomenout  závěrečná slova nizozemského politika Geerta Wilderse z přednášky z 25.9.2009 v hotelu Four Seasons v New Yorku s názvem Evropa tu za dvě generace už nebude.

Teď není čas učit se poddávat se nepříteli, usmiřovat si jej, kapitulovat, skládat zbraně nebo ustupovat. Není vhodná doba na rady pana Chamberlaina. Je doba učit se od pana Churchilla a připomenout si jeho slova z roku 1942: “Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.“

A to je asi ta nejlepší rada všem evropským politikům kteří mají plnou hubu tolerance a multikulturality.

Nejlepší reakci k oné zprávě jsem zaznamenal na FB od jednoho mého přítele. Napsal. "Takže pro případ, že by mou krásnou vlast chtěl někdo mršit ( v originále byl použit mnohem expresívnější výrok) podobnými nápady. Který muslimák by chtěl tohle zavést v České republice, osobně mu přijdu rozflákat čuňu. U sebe v Arabáčlandu ať si zavádějí, co chtějí, ale tady to dělat prostě nebudou. NE-BU-DOU!"

Protože naše holky si do pytla balit nenecháme, že pánové? Protože jinak dopadneme jako tento pán na obrázku, který řeší problém: První z leva je moje žena,vedle je tchýně, vedle ní moje sestra a napravo je myslím ,švagrová a potom moje matka… Počkej, ne, ta nalevo je tchýně uprostřed moje žena a napravo je vlastně moje matka... Ale houby, teď si vzpomínám že tam taky byla moje dcera, tak ta asi bude ta první zleva a švagrová tam nebyla...??  Do zadele !!!!!!!

Jedna dobrá zpráva pro

Jedna dobrá zpráva pro všechny v Čechách:
Pokud by tady některá tato menšina chtěla ve většině prosazovat tyto muslimské idiocie, neuspěje. Občané tohoto státu jsou dost normální na to, aby vyklízeli pole těmto imbecilům.
No a v západní Evropě to vyřeší až extrémisté (jo ti s pálkama) - v Evropě se nikdy nic neřešilo zavčas, ale vždy až to mělo obludné rozměry - obludnýma metodama.

Holá fakta při současných

Holá fakta při současných trendech ukazují, že dominantním faktorem, který ovlivní život obyvatel západních demokracií pro příští věk je neúprosná muslimalizace se všemi důsledky.
Zachování současné demografie lidské populace pro prostou reprodukci vyžaduje porodnost 2,11. Současná situace nejen v Severní Americe těchto hodnot zdaleka nedosahuje, ale i celá EU s hodnotou 1,38(vč. Německa či Rakouska 1,3) způsobí výrazně pokles podílu domorodého obyvatelstva, když muslimské rodiny mají násobně vyšší porodnost, navíc znásobenou narůstající imigrací. Jestliže USA před pár lety vykazovaly 100.000 Muslimů, během několika příštích let se oficiálně očekává jejich počet ve výši 50 milionů..
Nechci malovat čerta na zeď, ale jestli zůstane zachován silný vliv militantních Muslimů na celou komunitu, kteří plánovaně přijali za svoji doktrinu tímto způsobit rozvrat křesťanských hodnot, budou demokracie a svobody skutečně ohroženy. Lze jen doufat, že extrémní fanatici ztratí svůj vliv asimilací s původním obyvatelstvem a i tento trend bude mít pozitivní směr. Jinak všechny současné spory, např. o tvář EU budou malichernou prkotinou.
Co s tím? Nejprve si musí veřejnost uvědomit, kam vývoj spěje, jaké jsou důsledky, tato veřejnost se bude muset rozhodnout, jak se zachovat, podpořit žádané politické záměry ve volbách. Tedy začít vážně debatovat o vznikající situaci. Nenechme se mýlit stavem v české kotlině, kde tento problém prozatím(!) nenastal.

Gardnesi, není to zvláštní?

Gardnesi, není to zvláštní? Včera jsem v Krkonošské na Vinohradech zdravil
Dr. Kropáčka, byl to náš soused. Pouze jsme se zdravívali, snad jednou jsem ho oslovil. Víte na co jsem se ho chtěl zeptat. Jak to vidí právě s muslimskou natalitou a jestli jim to vydrží... Nakonec tohle prorokoval Kadáfí, že ne děly nás porazí, ale dělohami muslimských žen...

Věřím, že k realitě bude

Věřím, že k realitě bude nejblíže názor pana Mlicha. Vzdělání a asimilace asi otupí vliv muslimských fanatiků, ale snadné to určitě nebude, když záhy třeba ve Francii či v Německu bude většina muslimských voličů.Dnes vlivnému "zelenému" fanatismu se racionální odpor v našich luzích také příliš nepěstuje. Proto také ve finále v případě vyřazení P.Sobotky či Jakla nejvíce sázím na přímočarého Zemana, alergického na jakoukoliv skupinu s fanatickým podhoubím vč. s onou nadstavbou vtahu k nepřátelům lidstva - žurnalistickým pitbulům.

Já jsem optimista, co se týká

Já jsem optimista, co se týká vzdálené budoucnosti. S rostoucím vzděláním bude víra v nadpřirozené bytosti ustupovat i v muslimském světě a s ní bude klesat i jejich militantnost a taky porodnost. Ovšem pár nejbližších destiletí, než internet a vzdělání dorazí i tam, je potřeba držet je na uzdě.

Normálně jsem také optimista,

Normálně jsem také optimista, ale v této věci s Vámi bohužel nesouhlasím, jsem pesimista jako...honem mě nic nenapadá /napsat pesimista jako velký prase, to je asi nevhodné/.

EK: Existuje jediná metoda,

EK: Existuje jediná metoda, ale dosud není jasné, jak moc je účinná. Vyzkoušeli ji v Norsku. Pak se Norové rozdělili na dvě části - jedna část Norů intenzivně předstírá, že se kolem nich vůbec nic divného neděje a že si vůbec ničeho nevšimli. Druhá část (až na zřídkavé vyjímky) mlčí - asi aby nebyli osočování, že nejsou žádní demokrati, ale xenofobové s rasistickým pohledem na svět. ////

EK: Názory na ovladatelnost

EK: Názory na ovladatelnost se mohou různit, ale každopádně mi připadá, že v Česku dnes neexistuje jiná síla (než ti s pálkami) odhodlaná neustupovat. Inteligentními (ani jinými) články na webu cikány, mohamedány a veškerou podobnou multikulti verbež nezastavíte. A samozřejmě je třeba začít od těch, kdo to multikulti roztahování podporují. Třeba jakýsi Fištejn. ////

No, já bych tak příkře

No, já bych tak příkře nehodnotil, však on ten návod pan Paulczynski docela jasně napsal - neustupovat. Nicméně mi tím vytanula vzpomínka na mou někdější návštěvu Paříže.Tam mě moje manželka fotila na Avenue des Champs-Élysées s čímsi zajímavým v pozadí, když náhle vidím jak se na ní vrhá jakýsi Mohamedán a rve ji z ruky můůůůj foťák, kterým udajně kromě mě, byly zachyceny také jeho tři konkubíny jimž z hadříků nekoukali ani oči schované za síťkou. K jejich smůle se ale motaly v mé ohniskové vzdálenosti a zorném úhlu mého foťáku. Chtěl s foťákem mrštit o zem, ale můj neuvěřitelně rychlý pravoruký sot jej k zemi poslal dříve než tak stačil učinit. Byl pokořen a před Alláhem zahanben. Arabsky mě proklel (asi), ale můj vyšuměný vztek a opojný pocit z vítězství mi už nemohl vzít. Tak se na ně musí...:-)

___________________________________________________________________________________