Svobodní - klub pro bohaté, nebo strana budoucnosti?
Miroslav Návrat

Hlavní hodnotou Svobodných je svoboda. Jenže jaká a pro koho? Mají šanci dostat se příště do sněmovny? Co pro to musí udělat? A komu by pomohlo prosazení jejich programu?

Téměř všichni chtějí více svobody. A naše země by skutečně mohla být svobodnější, pokud bychom změnili některé zákony, daně, veřejné výdaje či regulace. Jenže jsou to Svobodní, kdo nabízí ten správný recept?

Ještě, než se dostanu ke kritice některých programových bodů, je třeba zmínit dvě věci. Byla chvíle, kdy jsem si myslel, že prosazování (klasicky) liberálních idejí, je pro Svobodné téma číslo jedna. Že to není nacionalistický boj proti Evropské unii. Ale dnes?

Vím, je to teď cool a spousta kritiky našeho společného evropského projektu je na místě. Jenže absurdní situace, kdy na předsedu kandiduje zároveň i člověk, který od pravicové sociologické kritiky velmi rychle přešel k něčemu, co si snad ani nezaslouží nazvat pravicovým populismem, přináší otázku, zda je to skutečně svoboda, co je pro tuto stranu nejdůležitější.

Liberalismus u nás byl sice i v době před první republikou spojen s emancipačním národoveckým hnutím, ale nevím, zda je šťastné, že Svobodní dnes působí dojmem, jako by Brusel považovali za něco, čím pro tehdejší politiky z českých zemí byla Vídeň.

Český pravicový volič by možná ocenil, kdybyste kromě boje proti EU či snad snahy o naše vystoupení z ní, akcentovali důležitější témata. Mimochodem, neměli byste bojovat na dvou frontách, a prát se za liberální ideje i na unijní úrovni? Jak například bojujete proti clům a zemědělským dotacím?

Vykašlat se na krajské volby by byla zbytečná chyba

Druhou věcí jsou volby do krajských zastupitelstev. Asi se shodneme na tom, že dlouhodobým problémem našich krajů jsou kromě regionálních mafií i oranžovo-rudé koalice a dnešní hrozba ovládnutí krajů těmi lidmi z ANO, kteří by jen prosazovali šéfův byznys. Proč mám tedy pocit, že vám na krajských volbách příliš nezáleží?

Jsem zvědavý, v kolika krajích uzavřete předvolební koalici napříč všemi pravicovými stranami - s ODS, TOP 09 i těmi malými. Myslíte si, že v krajích není prostor pro prosazování klasicky liberálních idejí? Proč už teď neiniciujete celospolečenskou diskuzi o tom, jak změnit jejich fungování? Zda by nebylo lepší, aby se (z části) kraje financovaly z vlastních daní? Zda by pro ČR nebyly vhodnější samosprávné okresy? Proč v parlamentu nehledáte podporu pro možnost lidového veta, které navrhujete?

Opravdu mají všechny kraje vyrovnaný rozpočet? Skutečně nejsou žádné z nich zadlužené? Má každý kraj naprosto transparentní online přehled o všech výdajích, smlouvách či veřejných zakázkách? Proč si neuděláte podrobnou analýzu toho, za co se v každém kraji za posledních několik let zbytečně utrácelo? A nedalo by se skrze kraje prosadit, aby děti na školách konečně získaly kvalitní ekonomické a finanční vzdělání?

Máte šanci?

Ale zpět k celostátní politice. Dneska bych na vás nevsadil. Sice máte velice dobře napsaný program, ale problém je, že ten je psán pro situaci, kdy byste vyhráli volby, a mohli zemi spravovat sami. A to se nestane. Bylo by proto vhodné, kdybyste měli i takový program, který by realisticky nabízel to, co můžete prosadit buď jako jedna z koaličních stran nějaké budoucí pravicové vlády. Nebo - a to je teď pravděpodobnější - co se budete snažit prosazovat, když budete v parlamentní opozici.

Můj názor je ten, že pokud byste své reformy prosazovali podobně amatérsky jako předchozí pravicové vlády u nás, tak těžko pomůžete zvýšit svobodu těch voličů, o nichž říkáte, že je vaše politika v jejich zájmu. Tedy třeba těch malých a poctivých, co se snaží skrze tvrdou práci zlepšit životní podmínky pro sebe a své rodiny.

Taky je důležité, v jakém pořadí byste své reformy začali prosazovat. Pokud začnete s těmi, které nejdříve rapidně sníží životní úroveň nízkopříjmových občanů a zároveň s tím ji zvýší těm bohatším, tak způsobíte maximálně to, že se k moci hezky rychle dostane radikální levice.

Proto je podstatné, abyste začali s těmi reformami, které uškodí maximálně těm, kteří na současném systému skutečně parazitují. Zároveň, abyste začali s tím, pro co dokážete nalézt podporu i u jiných stran a ideálně i napříč spektrem.

Levici přece nemusí vadit, že výběr daní bude přehledný, jednoduchý a možný online, protože z jejího pohledu se alespoň vybere víc peněz třeba na sociální politiku. A vám to vadit taky nemusí, protože by to snížilo zátěž pro podnikatele, zaměstnance, občany, byli bychom bohatší a mohli bychom snižovat výdaje, rychleji splácet dluh a snižovat daně.

Komu pomůže vaše svoboda?

Tak a teď k tomu, co ze středo-pravicového pohledu považuju ve vašem programu za problematické. Nejen z hlediska toho, že se obávám, že by to nízkopříjmovým tvrdě pracujícím rodinám nepomohlo (krátkodobě ani systémově), ale i proto, že si myslím, že s takovými věcmi většina české (a ani středové či pravicové) veřejnosti nebude souhlasit.

V programu máte řadu dobrých věcí, ať už se to týká fiskální politiky, rušení těch regulací, které jsou zbytečné, větší transparentnosti a lepšího hospodaření státní správy, reformy základního a středního vzdělávání atd. Navíc je jasné, že v naší zemi rapidně potřebujeme posílit v lidech osobní odpovědnost, finanční vzdělanost, že potřebujeme omezit veřejné výdaje, snížit daně, přestat se zadlužovat, přehodnotit sociální systém, zvýšit bohatství společnosti a kvalitu našich životů.

Jenže dle mého potřebujeme i to, aby naše společnost zůstala i nadále systémově solidární, abychom zároveň neodstranili ty regulace, které vytvářejí určitý standard pro všechny (např. zaměstnance či spotřebitele). Abychom měli sociálně inkluzivní společnost s vysokou mírou sociální mobility směrem vzhůru. Aby lepší kvalita života nebyla jen privilegiem pro tržně nejúspěšnější, ale reálná možnost pro všechny, kteří se snaží a žijí poctivě.

Není mi příliš jasné, jak by kvalitě života u nízkopříjmových občanů pomohlo, kdybychom ukončili své členství v Mezinárodní organizaci práce, a kdybychom pracovně-právní legislativu "liberalizovali" i v těch věcech, které pro zaměstnavatele nejsou zbytečnou zátěží, ale které mohou být pro kvalitní život zaměstnanců klíčové. Ony "svobodné" pracovní smlouvy by taky mohly znamenat návrat námezdní práce, šíleně dlouhé pracovní doby atp.

Další věc je váš návrh na zrušení daně z příjmu fyzických osob. To zní krásně, problém je v tom, že v jiné části svého programu navrhujete tzv. negativní/zápornou daň jako náhradu za téměř všechny sociální dávky. Mám samozřejmě pochybnosti i o údajném motivačním efektu takovéto sociální politiky, ale jde o to, že když DPFO zrušíte, tak jak to teda bude fungovat?

U osobní daně z příjmu ale mluvíte i o tom, že řadu výjimek považujete za nespravedlivé a nesystémové. A podobně jako ODS už se nezmiňujete o tom, které z nich to konkrétně podle vás jsou. Skutečně je např. zvýhodnění spořádaných rodin s dětmi nespravedlivé a nesystémové? Nebo snad administrativně náročné?

Příliš nerozumím ani tomu, proč chcete rušit daň z nemovitých věcí. Argumentujete, jak už je napravo zvykem, že je nepřijatelné, aby stát danil majetek, protože je to v podstatě legalizovaná krádež. To jistě je a skrze parlament s ní souhlasíme, ale nějak se nemůžu zbavit dojmu, že z hlediska svobody jednotlivce je například daň z jeho práce ještě horší. Zvlášť pro liberála. Nemluvě o tom, že asi víte, že daň z nemovitosti je z hlediska výběru asi nejjednodušší a nejstabilnější (pokud se tedy nepočítá skrze odhadní cenu, ale skrze rozměry a účel).

Bohužel se v této věci ale dopouštíte ještě větší hlouposti. Navrhujete totiž nahradit daň z nemovitých věcí obecní daní z hlavy. Bez ohledu na to, že asi víte, že zrovna tato věc nebyla jedna z nejšťastnějších věcí, které premiérka Thatcherová tehdy prosazovala. Jak si jako myslíte, že by taková politika přispěla k větší svobodě jednotlivců, zvlášť těch s nižšími příjmy? Jak chcete středolevicový národ, který přece taky máte tak rádi, přesvědčit, že vám skrze podobné návrhy nejde o to prosadit sice větší svobodu, ale pouze pro některé?

Zdravotní péče jen pro bohaté?

Dnešní zdravotní systém není ideální. Jistě je v něm spousta příležitostí pro plýtvání, brzdění inovací, zbytečnou byrokracii i černé pasažéry. Vše by šlo zlepšit. Ale pochybuju, že by váš návrh byl žádoucí. Mít základní povinné pojištění, které by se vztahovalo jen na první pomoc a záchranu života, zní sice pěkně, ale má dvě základní chyby. Tou první je, že chcete, aby se do něj přispívalo bez ohledu na výši příjmu jednotlivce, a prosazujete tudíž již druhou daň z hlavy.

A druhý problém je v onom individuálním, doplňkovém pojištění u soukromých pojišťoven, které by opět znamenalo, že lidé s nižšími příjmy by si třeba nemohli dovolit mít kvalitní a dostatečné pojištění. A to bych se ještě bál, že váš ideologický boj proti všemožným regulacím, by způsobil, že by ty důležité v tomto chyběly. Taky mi není jasné, kdo by to pojištění platil dětem nebo práce neschopným občanům.

Do budoucna je navíc otázka, zda je vhodné, abychom něco tak citlivého, jako je zdravotní péče, nechali na neviditelné ruce trhu, prozřetelnosti či přirozeném výběru. Co když pokročilé a drahé technologie v oblasti zdravotnictví způsobí, že si velký rozsah zdravotní péče nebudou moct dovolit všichni, a ve společnosti vzniknou obrovské, třeba i geneticky modifikované nerovnosti?

Pak je tu ještě jedna věc, a to je vaše zmínka o tom, že pojišťovny by si měly určit výši pojištění i na základě toho, jestli člověk užívá návykové a psychotropní látky. Jenže je otázkou, jak to ty pojišťovny budou zjišťovat, aby to bylo v souladu s ideou svobodné společnosti. To se nebojíte, že by naše soukromí neohrožovala jen všemocná vláda, ale i velké korporace?

Taky by mě zajímalo, zda by ve vámi prosazeném systému lidé, kteří mají vrozené nebo jiné dispozice k tomu, že budou více potřebovat zdravotní péči, museli platit daleko vyšší pojištění? Neobáváte se, že by takový systém vedl k tomu, že by to často byli lidé s nižšími příjmy, a tudíž bychom ve společnosti vytvářeli ještě větší nerovnosti? A mimochodem - dosud jsem nepochopil, proč jste proti regulačním poplatkům, a proč je považujete za levicové?

Máte recept na důchodovou reformu?

Fráze, že stát má ponechat občanům prostředky po hledání individuálního řešení v oblasti zajištění se na stáří, zní sice krásně, ale nezohledňuje moji obavu, že pro lidi s nižšími příjmy by to mohlo znamenat méně příjmů nebo skoro žádný důchod. Do toho zase navrhujete, pokud to správně chápu, už třetí daň z hlavy - tedy předem pevně určenou (paušální) platbu poplatníka do státního průběžného systému - tedy opět bez ohledu na výši příjmu.

Na výstupu pak chcete zavedení paušálního státního důchodu z tohoto systému, a aby byl stanoven tak, aby zajišťoval přiměřený životní standard poplatníkům s podprůměrnými příjmy. To má podle mě zase dvě zásadní chyby. Proč by tu stejnou částku měli dostávat i lidé s průměrnými a nadprůměrnými příjmy?

A druhá věc je - jak vlastně stát pod vaší správou zjistí, jaké má kdo příjmy, když přece zrušíte daň z příjmu fyzických osob - a když ani do zdravotního a důchodového systému nebudou lidé odvádět částky na základě svého příjmu (a tedy své schopnosti platit)? Taky bych se mohl zeptat, z jakých daní byste to celé zaplatili, když navrhujete pro současné důchodce stávající systém ponechat, a zároveň nebudou skoro žádné daně (tedy např. sociální pojištění)?

Taktéž kritizujete, že v současném systému jsou důchody degresivně odvozené od výše příjmu, a že tedy lidé s vyššími příjmy dostávají nižší důchody. Mám ale dojem, že jeden z důvodů, proč je současný systém neudržitelný, je to, že důchody neposkytujeme pouze těm potřebným, ale všem - a čím více si člověk vydělával (a do systému odváděl), tím vyšší má (do určité hranice) nyní důchod, ne?

Budeme se Svobodnými svobodnější?

Byl bych rád, kdybyste některé věci ve svém programu ještě specifikovali. Taky mi není úplně jasné, jak se stavíte k antimonopolní politice a detailům v konstrukci firemní daně. Celkově je škoda, že u nás nemáme nějaký kvalitní think tank, který by návrhy našich stran dokázal ekonomicky propočítat, jako tak činí např. Tax Foundation v Americe.

Potom bychom se mohli bavit o tom, zda by náhodou i ti nízkopříjmoví lidé neměli dostatek peněz na své vlastní zdravotní, důchodové či nemocenské pojištění, pokud by platili rapidně nižší daně. Třeba ano. Mohli bychom se bavit, k čemu všemu by vaše politika mohla vést - zda by lidi motivovala zakládat rodiny a vytvářet skutečné hodnoty, nebo naopak. I když dle mého si naivně myslíte, že klasicky-liberální stát by byl z hlediska motivace lidí neutrální.

A dejte nám vědět, jaká je vaše vize pro Českou republiku. Chcete, abychom zaměstnance uvrhli do šíleností z 19. století a zadělali si na další komunistickou diktaturu? Chcete riskovat, že Češi jsou podobně vyspělí a politicky uvědomělí lidé jako Švýcaři, a předstírat, že u nás žádné ruské a čínské nebezpečí v případě odpoutání se od Ameriky a Evropy nehrozí?

Je ve vašich představách budoucnost naší země podobná Švýcarsku, Singapuru, Hong Kongu, Nevadě nebo snad dnešní Číně? Jste si jistí, že by vaše politika vedla k tomu, že bychom byli zemí svobodných a dobře zajištěných lidí, poctivých podnikatelů, spokojených zaměstnanců a rodin s kvalitně vzdělanými dětmi s otevřenými příležitostmi?

A jste si jistí, že by vaše politika nevedla spíše ke koncentraci mocných a bohatých korporací, k extrémním sociálním a ekonomickým nerovnostem, ke zvýšení svobody jen pro některé, a snížení kvality života pro méně bohaté? A že i těmto budete moct říct, že i jim vaše politika snížila daně a rozšířila jejich svobodu? Já si tím tak úplně jistý nejsem a budu rád, když nás všechny přesvědčíte o opaku.

Státní moc se opět bojí

Státní moc se opět bojí .......dnes, stejně jako před 26 lety !!! Dnešní demonstrace zase rozháněli či přerušovali těžkooděnci, policajti a tajní ......(sic)
Co kdyby se tady sešli ti, kteří se omylem domnívají, že svoboda je mít vlastní názor ??

Definitivně tak skončil pokus o demokracii v Česku !!!

PS ....a ČT ??? ...jen to povinné ...a už zase honem do Francie ...chce se mi zvracet.

Kde se koná příští rok

Kde se koná příští rok fotbalové ME? Bude se tam vůbec konat? V Belgii přátelák se Španělskem nééééé. V Německu přátelák také néééééé. Snad ta nákaza nedorazí dnes večer až do Polska.
Ale, nějaký ruský maratonec vyhrál v Japonsku. To teda neměl dělat. Běžel a vyhrál a zadarmo. Dostane disciplinární trest že běžel a navíc si dovolil vyhrát, hajzl jeden amatérský, zcela jistě nadopovaný.

mezi prvními, kteří přišli

mezi prvními, kteří přišli zapálit svíčku na Národní třídu byl Milouš Jakeš ......(sic)
PS ...účastníci tvrdí, že byl přivítán bouřlivým potleskem .......

No ano, protoze az cas

No ano, protoze az cas ukazal, ze Milous byl nejen ekonom, politik, ale predevsim statnik, ktery to myslel s ceskym lidem dobre. No prijel nekdo z Brusela, aby podporil cesky lid? Ne. Ale Milous prijel, i kdyz mel plne pravo se citit urazeny. Ale on ne. Tady jde o lid.

Ale Milous kazdeho varoval vcas: "Kdyz si myslite, ze delnici maji na Zapade na ruzich ustlano, tak jdete! Jdete si to vyzkouset. A mate to. Vzdyt se podivejte kolem. Korupce, rozprodej narodniho majetku, alkohol a drogy, konzumerismus, a skutecne hodnoty, jako laska k praci, laska k rodine, a ucta k pracujicimu lidu a svetovemu proletariatu, je v prdeli. A ja to rikam tak jak to je, a ne ty detinske hlouposti, jako -- svobodny trh bez privlastku, a ze ten hodny trh vsechno zaridi, a take ta legislativa za pochodu, ciste a spinave penize... Myslite ty dotace a almuzny zahranicniho kapitalu? Zadluzili nas, ze se v tom dnes topime az po usi, vsude kam se podivate, a pomalu uz nic nam nerika pane... Take jsme se mohli tehdy zadluzit, zit na dluh nejaky cas a delat hogo-fogo, a vydavat ruzne ty -- karticky, a tydlencto, a tamdlencto... ale podivejte se tedy jak maji ustlano na ruzich dnes soudruzi v Recku, a jinde, a proletariat ze Stredniho Vychodu, zblbly nabozenstvim. Opium narodu. A nejde o nic jineho nez zase o prachy, nerostne suroviny patrici pracujicimu lidu, a profit, at uz to zabali do jakehokoliv nabozenstvi. Jde jen o kseft, levnou pracovni silu, a vykoristovani. Ale i my jsme davali lidem moznost se mit dobre, ze... Treba tahlencta, nase holka, co tak rada zpivala a hopsala, a 400 tisic korun si tehdy vydelavala. Vic nez ja. A zlobim se? Ne. Ja ji to i dnes preju, holce. At zpiva a hopsa. Ale at pak nerika, ze kdyz vsichni budeme jen zpivat a hopsat, ze si vydelame 400 tisic korun, a vic. My jsme potrebovali, aby nekdo take neco delal, ze... a aby bylo take maso, mliko, a treba i ten toaletni papir. Nebo tenhleten, co stale neco psal a potloukal se kolem divadel, po klubech a po hospodach. To co psal bylo absurdni, nedalo se to ani cist. A take psali na Zapade, ze jde o absurdni literaturu a divadlo. Oni maji radi absurdno, kdyz vite uplny prd co vlastne ctete, ze. O cem to vubec bylo? O nicem. A o to jim slo. To je to absurdni. A dnes, zijeme v absurdni dobe. Vime uplny prd vo co de. To je realita. Jsem si koupil jedno pivo a balicek olomouckych. 50 korun po me chteli. Jak z toho ma nekdo vyzit? A ty jejich mobily, internet, a ta jejich svoboda slova pro blbce, ze muzete vsechno psat, i soukrome emajly, aby oni mohli vsechno cist a ukladat si do databaze, a pak delat zakuklene prepady vedoucich politiku, a obcanu... a zavirat lidi bezduvodne do cel -- toho, no -- preventivniho opatreni, nebo zajisteni. A pak nam vycitaji, ze jsme se jen tak ptali, treba lidi v praci, a lidi kolem, treba -- jestli nekdo by chtel nejaky ten statni prevrat? A ozbrojeny? A nam oni toto vycitaji...? To je to absurdni divadlo. Tady to mate primo pred sebou, na taliri. A v novinach. A v TV. Kazdy den. Ale proletariat neni hloupy. Ani ten na Strednim Vychode. Lide to vidi... Nejdrive byla komunisticka strana zlocinecka, a dnes uz to neni tak jiste, vidte, kdyz to srovnate s tim, co se deje kolem. I v Rusku uz to lide chapou. Lide zacinaji chapat. Oni mluvi, ze dve tretiny lidi si mysli, ze ta jejich revoluce byla dobra. Uz vam ale nereknou, ze dnes uz jedna tretina lidi si to nemysli, a ze KSCM je na tretim miste, a plno soudruhu uz davno pracuje v jinych partajich, a ve statnich sluzbach, i na Hrade, uz od zacatku, nebo od konce. Jak chcete. A ja vam tady mohu ted povidat a psat cele hodiny, a hodiny... a stale bude co povidat a psat, o imperialismu treba..." Ja uz Milouse znam. :-)))

vybíráme ze středečního tisku

vybíráme ze středečního tisku 1.11.2015 :
Na včerejší demonstraci na Albertově a Klárově se sešlo několik tisíc, převážně protistátních, protisocialistický a revanšistických osob. S akcí však již dopředu počitala Policie ČR a tak některé osoby zatkla ještě před konáním demonstrace.
Proti demonstrujícím, vykřikujícím protistátní hesla, pak tvrdě zakročily bezpečnostní orgány a demonstrace byla za použití pendreků, vodních děl, obrněných transportérů a psů rozehnána. 133 účastníků bylo zadrženo, s 29 účastníky bylo zahájeno trestní řízení.....

PS ....socialismus si rozvracet nedáme ....!!! ....( ty vole, těch 25 let uteklo jako voda ).

Jeden evidentně psychicky

Jeden evidentně psychicky narušený občan petrof byl převezen na psychiatrickou kliniku v Bohnicích.

Jeden vám někam

Jeden vám někam migroval...rok...

Demokracie, nebo svoboda?

Demokracie, nebo svoboda? Slepice, nebo vejce?

http://vetvicka.blog.idnes.cz/c/483508/sila-slova.html

Větvička je mimo. Demokracie

Větvička je mimo. Demokracie není vůbec žádná svoboda, natožpak svoboda slova. Demokracie je likvidátorem svobody. ////

I v názoru na (pozitivní) vliv svobody projevu na správu věcí veřejných se Větvička mýlí. V situaci, kdy si každý mele cokoli mu slina přinese na jazyk, je vám svoboda projevu k ničemu. ////

Vejce... O slepice at se

Vejce... O slepice at se stara nekdo jinej. :-)

Znate to: Lepsi holub v hrsti, nezli vrabec na strese!

Překvapujete mě, viki - že

Překvapujete mě, viki - že byste byl na šušně?

jediná šance pro pravici je

jediná šance pro pravici je spojení dnes roztříštěných stran ( ODS, TOP, Svobodní, Piráti, DSSS, atd. ) !!!
PS . ....pak by volby mohly dopadnout jednoznačně, jako v Maďarsku či Turecku ??!!

"Máš rád Turky?" obrátil se

"Máš rád Turky?" obrátil se Švejk na hostinského Palivce, "máš rád ty pohanský psy? Viď že nemáš."

"Host jako host," řekl Palivec, "třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada."

A který z těch dnešních 10 ti

A který z těch dnešních 10 ti předsedů stran zůstane předsedovat?

V Turecku je současná

V Turecku je současná konzervativní pravice neoddělitelně spjata s tradičními hodnotami a náboženstvím. O něco podobného se v českém spíše ateistickém prostředí zcela neúspěšně pokouší D.O.S.T. a jiné podobné spolky z pražské kavárny, tedy z občanské společnosti.

Piráti, národní socialisté z DSSS, ODS, TOP...., zapomněl jste na zelené, socialisty a komouše, Vaše klasická petrofní bramboračka je zhruba na úrovni "Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort".

http://a.da.mek.sweb.cz/capek.j/dort.htm

Blbý vtip. Proč by kdokoli

Blbý vtip. Proč by kdokoli jiný kromě blbečků z ODSI pomáhal ke zvolení Kraďouskovi? A k čemu by byla nesmyslná koalice naivků s těmi nejhoršími hajzly? ////

Svobodní a DSSS nejhorší

Svobodní a DSSS nejhorší hajzlové?

Souhlas, jeví se tak, ale doufám, že nebudou mít příležitost to prokázat.

nebojte, však oni by se už v

nebojte, však oni by se už v Parlamentu porovnali ....tak, jako jiní ....n-tssss

Petrof se nam rozkrocil az k

Petrof se nam rozkrocil az k socialne spravedlivym delnikum a piratum, tedy zlodejum. Uz chybi jen pravicove soudruzky Volfova a Bobo a pravicak Zeman s Vyvadilem a dalsimi prateli Kremlu. Vot sanca kak svina.

Bobo s Klausem, aneb: Teď už

Bobo s Klausem,

aneb:

Teď už máte koho volit!

Strana Svobodných je sice

Strana Svobodných je sice strana idiotů s idiotským programem a užitečnými idiotskými členy. Mach ovšem idiot není, ten přesně věděl, jak žvanit, aby se dostal do parlamentu EU. To byl jeho jediný cíl a má vystaráno až do smrti. Vše ostatní je pro něj nepodstatné, ale musí přece něco blábolit, když už musí na nějakou dotěrnou otázku novinářů odpovědět.

Proč se na Virtually (občas)

Proč se na Virtually (občas) objevují texty DĚTÍ?... Tohle přece nepsal dospělý člověk.

Dospělost není podmínka

Dospělost není podmínka kvality(viz "dospělý"Kajan a spol.), nehledě na to, že jsem na článku neobjevil nic, co bych považoval za dětsky naivní ( a nedozvěděli jsme se se to ani z podnětné glosy pana Vítovského).přestože se s některými názory býv.studenta p.N. občas neztotožňuji. Je sympatické, že mladí lidé nenaskakují na primitivní antievropanství jen proto, že současné vedení EU se dopustilo systémových chyb v absenci demokratických principů, od počátku vše postavilo na nekontrolovatelné byrokracii a hlavně příkaznické politice jdoucí do nejzasších detailů, které se tak neuplatňují ani ve federativní republice USA.

Ztotožnit Evropu a EU je

Ztotožnit Evropu a EU je nesmysl, označovat kritiky EU jako anti-evropany je čirá demagogie. Anti-evropany hledejte jinde (kde, to je zvláště dnes ráno zbytečné připomínat).
Praxe současného vedení EU se v ničem neliší od politiky předchozích vedení EU. Přejete si důkazy?

v demagogii a nesmyslech je

v demagogii a nesmyslech je Gardnes jako doma ....mno, přece archivář ....pche.

Žádní Svobodní! ČSSD navrhla

Žádní Svobodní! ČSSD navrhla 1200 Kč! Důchodci jsoucí i budoucí, víte už koho volit?

Jasně že to vím. ČSSD to ale

Jasně že to vím. ČSSD to ale není, občasníku.

Bohužel, strana Svobodných =

Bohužel, strana Svobodných = klub pro bohaté...

___________________________________________________________________________________