recenze

Boží pravda zvítězí

Josef Mlejnek

Je podivuhodné, jaký zájem široké veřejnosti vyvolala kniha Miloše Doležala o umučeném katolickém knězi Josefu Toufarovi a o „číhošťském zázraku“. Jako bychom dnes zemřít měli. Navíc kromě čtenářského zájmu inspirovala zhruba dva roky po svém prvním vydání už k druhému scénickému opusu. Po opeře Aleše Březiny Toufar z roku 2013 měla letos v lednu premiéru inscenace Alžběty Michalové a Barbary Herzové z tvůrčí platformy DOK.TRIN Zpráva o zázraku (Josef Toufar).

Krvelačnost i autocenzura médií

František Schilla

Přednost mívají krvavé záběry dopadů kriminality vůči lidem „zámožným“ („well-off“) ze strany „chudých vrstev nebo menšin“. – Takto formuluje ředitelka zpráv požadavek externímu fotoreportérovi v losangeleské komerční televizi ve filmu z prostředí komerčních médií Slídil (Nightcrawler) amerického režiséra Dana Gilroye.

Faust ztracený a zachráněný

Josef Mlejnek

Divadlo F. X. Šaldy uvedlo na komorní scéně Malého divadla dramatizaci klasického Goethova díla Faust v režii uměleckého šéfa Ivana Rajmonta. Inscenace však nijak „komorní“ není.

Konvertuj, nebo kušuj?!

František Schilla

„Asi budu taky konvertovat … Je to dobré pro kariéru,“ mudruje před zákaznicí losangeleský taxikář s ambicemi scénáristickými v satiře ze světa filmového průmyslu Mapy ke hvězdám (Maps to the Stars). Režisér David Cronenberg, herec Robert Pattison (v roli taxikáře) i další zúčastnění se dušují, že všechny dialogy z filmu byly předtím proneseny „v reálu“…

Mikuláškova spektrální analýza Cizince

Josef Mlejnek

Tvůrčí skupina soustředěná kolem Dory Viceníkové a Petra Štědroně se po několika úspěšných sezonách v brněnské Redutě loni přesunula do pražského Divadla Na zábradlí a kromě několika svých úspěšných kusů v pozměněné podobě si s sebou přinesla z minulého působiště svébytný divadelní rukopis a poetiku. To je zjevné i u inscenace Camusova Cizince, poslední premiéry v této sezoně.

Berija, dvojtvářný Janus z Kremlu

Josef Mlejnek

Už ve své první knize Novořeč (La Langue de bois, 1987) prokázala Françoise Thomová výjimečnou intuitivní vnímavost vůči sovětskému fenoménu. Od té doby jen v ještě větší míře prohloubila své filosofické a historické pojetí. Velice podrobně se přitom zabývala ruským tiskem, bádáním v archivech a rozborem aktuálních událostí. Její knihy Okamžik Gorbačov (1989) nebo Cíle komunismu (1994) byly v rozporu s tehdy obecně rozšířenými.

Rumunský film – náš vzor?

František Schilla

Než kohout, vůz i husárek / buch bác! letí do kouta,“ líčí báseň Polednice vztekání dítěte … V rumunském filmu Pozice dítěte (Pozitia copilului / Child´s Pose, z roku 2013) odmrští vzdorovitě do kouta jisté nosní kapky syn bezmála čtyřicetiletý. Marně mu matka vysvětluje, že běží přesně o ty kapky, pro které ji poslal – jenomže ve verzi „forte“, tedy verzi s daleko silnějším účinkem …

Pravé velikosti nabýváme na kolenou

Josef Mlejnek

Nastal čas ohlédnout se za první várkou knih o novém papeži Františkovi, které docela rychle doputovaly na české pulty.

Po zvolení Josepha Ratzingera papežem před osmi lety označil věhlasný francouzský historik Alain Besançon v komentáři věnovaném situaci katolické církve za jedno z klíčových rozhodnutí Jana Pavla II. jmenování svého pozdějšího nástupce do čela Kongregace pro učení víry.

Když klejete, nekoktáte!

Josef Mlejnek

O oscarovém filmu Králova řeč (2010) se můžeme dočíst, že byl natočen podle prý neuvěřitelné „skutečné události“, což je nemístná a poněkud zavádějící zkratka. Britsko-americký dramatik David Seidler, autor filmového scénáře, napsal svůj text nejprve jako divadelní hru, ta však byla dána do oběhu až v roce 2012. Nejde tedy, jak by se při současné inflaci podobných počinů mohlo zdát, o scénický remake původně filmového díla.

O odpovědnosti umělce – Maritain aktuální po padesáti letech

Josef Mlejnek

Francouzský filosof Jacques Maritain (1882–1973) pocházel z francouzských liberálně protestantských vyšších kruhů: byl vnukem významného politika druhého císařství Julesa Favra, který podepisoval po bitvě u Sedanu v roce 1870 Bismarckovi potupnou francouzskou kapitulaci

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________