Česká televize

20 let od televizní krize - díl pátý


Tentokrát na mě při otevření knihy vzpomínek na tzv. Televizní krizi «vykoukl»  můj kandidátský projev na prozatímní ředitelku České televize z února 2001.  Ve zjitřené atmosféře tehdy ředitele ČT volila přímo Poslanecká sněmovna.  Mě navrhla poslankyně ODS Kateřina Dostálová.  Před poslanci jsem hovořila o anarchii,  zvůli, nezasloužených privilegiích zaměstnanců ČT i o tom, komu ČT patří.

20 let od televizní krize - díl třetí

Jana Bobošíková

Televizní krize odhalovala charaktery jedněch a měnila lidské osudy druhých. Otevírám po třetí svou knihu „Nebudu mlčet“, abych si spolu s Vámi připomněla, jak dramaticky do života některých lidí zasáhla.

Chiméra nezávislosti České televize

Petr Štěpánek

Myšlenka, že existence tzv. koncesionářských poplatků garantuje nezávislost televize a rozhlasu veřejné služby, zatímco financování ze státního rozpočtu jejich nezávislost ohrožuje, je zcela iluzorní a ve skutečnosti je to jen zbožné přání odpůrců změny financování, ať už jsou jejich motivy jakékoli. Nic takového prostě neexistuje.

Je třeba otevřít druhou a třetí frontu

Petr Štěpánek

O peníze jde vždycky až na prvním místě. Proto se nabízí kruciální otázka: Proboha, proč si my, daňoví poplatníci, voliči, občané, platíme něco, co nám jen a jen škodí?

Česká televize a Nova jako nástroj manipulace

Petr Štěpánek

„Agenda setting“ je dle mediální teorie umění nastolovat téma. Volbou správných témat můžete dosáhnout politického úspěchu, třeba vyhrát volby. Něco úplně jiného ovšem je, když se „agenta setting“ stane hříčkou médií. Pak už nejde o nic jiného než o jednu z technik, kterou se manipuluje s veřejností. Něco se zcela zamlčuje, jiné věci se naopak zveličují. Co je na tom špatně? Média nemají politickou realitu vytvářet, nýbrž pouze zobrazovat. Minulý týden nabídl dva přímo ukázkové příklady.

Veřejnoprávní bulvár a amnestie

Zdeněk Jemelík

Od pádu totality patří k dobrému tónu občas se přihlásit ke křesťanským kořenům naší civilizace. S proudem plují politici, umělci, novináři i prostí účastníci pivních sedánek. Dalo by se proto očekávat, že v přístupu k novoroční amnestii prezidenta republiky převládne porozumění, odpovídající moudré lidskosti kardinála Dominika Duky, pro něhož je amnestie kouzelné slovo (zde a zde).

Krize ČT 2000/2001 - analýza britské Helsinské skupiny pro lidská práva


Začátkem ledna 2001 se účastnily tisíce lidí velkých demonstrací uprostřed Prahy, hlavního města České republiky. Podle vedoucích představitelů těchto demonstrací byli demonstranti rozhořčeni nedávným jmenováním nových lidí do České televize. Tato jmenování byla prý politicky motivována a ohrožovala nezávislost sdělovacích prostředků v České republice. Mluvilo se o nové hrozbě totality a o návratu stranické nadvlády nad státními sdělovacími prostředky.

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________