Justice

Ryba smrdí od hlavy i v justici II

Zdeněk Jemelík

24. března 2005 odsoudil senát Okresního soudu ve Znojmě předsedy Jaromíra Kapinuse, bývalého prokurátora a člena KSČ, za přepadení poštovních doručovatelek k trestům odnětí svobody a náhradě škody dva mladé muže, Jaroslava Schindlera a Tomáše Čepuru.

MUS a amnestie

Martin Stín

V souvislosti s rozeštváváním veřejnosti kvůli dopadům amnestie na poškozené se zakořenil obecný názor, že kdo byl obviněn, je zcela jistě vinen, musí být odsouzen a poškození se pak podělí o jeho majetek, i když už třeba ani žádný nemá. Z toho se odvozuje, že abolice zmařila nepochybně zasloužené dopravení obviněných za mříže a poškozeným ztížila až znemožnila přístup k náhradě škody. Presumpce viny Stalinova zločinného prokurátora Andreje Vyšinského se díky odpůrcům amnestie dočkala v českém Absurdistánu nového rozkvětu.

Dědictví zbožněného

Jan Suchánek

Tak nám našeho dosluhujícího presidenta chtějí soudit za velezradu. Jen v té kampani i naše katolické hvězdy vlády (jako Schwarzenberg a Kalousek) i hnutí P+L (jako Halík) hříšně resignovali na křesťanské odpuštění, kterého se každý den dovolávají, když v modlitbě žádají Boha, aby jim odpustil viny jejich

Veřejnoprávní bulvár a amnestie

Zdeněk Jemelík

Od pádu totality patří k dobrému tónu občas se přihlásit ke křesťanským kořenům naší civilizace. S proudem plují politici, umělci, novináři i prostí účastníci pivních sedánek. Dalo by se proto očekávat, že v přístupu k novoroční amnestii prezidenta republiky převládne porozumění, odpovídající moudré lidskosti kardinála Dominika Duky, pro něhož je amnestie kouzelné slovo (zde a zde).

Rudí prokurátoři II

Zdeněk Jemelík

Když jsem 3. listopadu 2012 komentoval články, útočící na bývalého vojenského prokurátora a člena KSČ Igora Stříže, dnes 1. náměstka nejvyššího státního zástupce, netušil jsem, že mediální zájem o něj bude mít další pokračování. Od 7. listopadu 2012 ale visí na internetovém vydání Parlamentních listů anonymní článek Rudá smrt z Olomouce, jehož sugestivní název má patrně vyvolat dojem, že zlý prokurátor Stříž posílal nebohé vojáčky na šibenici. 

Pachatel pod ochranou státu

Martin Stín

Střípky událostí z posledních dnů ukazují, že u nás lze beztrestně nedbat ustálené hierarchie hodnot, nectít autority a vyhlášená pravidla obcházet, takže výsledkem je nezřídka chaos v nejrůznějších vztazích. Příkladů pro toto tvrzení je možno najít bezpočet. 

Soud zachránil oběti provokace

Zdeněk Jemelík

Zmíněným ústavním nálezem byly zrušeny rozsudky obecných soudů nad Janem Marešem, specialistou pro finanční kriminalitu Policejního prezidia ČR, provádějícím operativní vyšetřovací úkony v jedné z dávno zapomenutých „privatizačních“ kauz, „vytunelování“ Skloexportu, části „rodinného stříbra“ státu.

V justici zůstal strach

Jan Suchánek

Ten strach, o kterém píšu a který korumpuje naše soudce, celou justici, vychází také z bolševické tradice ekonomické negramotnosti. Media ve prospěch těch, co s Dášou Havlovou střihali pásku na Letišti Ruzyně, se tváří, že není znakem nějaké skryté korupce, když Svoboda si vezme krátkodobou půjčku na 3 a půl mega k předčasnému splacení hypotéky. Pak je jasné, že médiím nevadí půjčka koalice Svoboda a TOP09 pro Prahu ve výši 200 miliónů EURO. To Janoušek přes Béma tu Prahu řídil líp.

Zákon přišel v sukni

Jan Suchánek

Tohle si představte v americké historii divokého západu a dojdete k závěru, že by asi bylo všechno jinak a naše civilizace by zůstala utopená temném středověku nebo v lepším případě v evropských národně socialistických sporech, kam bohužel teď fatálně směřuje. Nám se to na počátku prázdnin stalo s velkým mediálním humbukem, když hnutí P+L porazilo ODS a na křesle vrchního prokurátora vystřídala toho, co vymyslel mé dlouholeté nezákonné trestní stíhání, dáma ze stejné severočeské líhně těch, co vyrostli na neúctě k sudetským majetkovým právům, v třídním bezpráví.

Zavedení nového letopočtu v justici

Zdeněk Jemelík

Tisková konference ministra Pavla Blažka dne 30. července 2012 učinila konec dohadům o tom, zda po všech předcházejících tahanicích jmenuje Lenku Bradáčovou vrchní státní zástupkyní. Potvrdil se dojem,  že pan ministr si při hledání východiska z nepřehledné situace, vyvolané zpolitizováním a medializací věci vede inteligentně a nepouští se do krajních řešení 

Syndikovat obsah

___________________________________________________________________________________