Tereza má problém, není sama!
Pavel Bárta

 

Bylo by jednoduché vyšklebovat se britské premiérce za to, co jí nadrobil její předchůdce. Přípravy na brexit (a jeho provedení) jsou něco jiného, než běhání s praporem v kampani před hlasováním. Končí sranda, jde o peníze. Jde o hrozně moc peněz!

Připomeňme si základní fakta: obchod je činnost, která umožňuje optimalizovat výrobu i spotřebu! Velká Británie je velkou ekonomikou v porovnání s ČR, ale jen malou částí ekonomiky EU. Protože na velikosti záleží, narušení volného obchodu mezi Británií a kontinentem je podstatně větším problémem pro Albion.

Připomeňme si iluze: nostalgii po viktoriánské velikosti a představy o tom, že vystoupení z EU v podstatě znamená sundání vlajky s hvězdičkami a posílení výjimek, které kdysi vyjednala M.T. podle toho, co si Britové nadiktují.

Připomeňme skutečnost: Velká Británie je jeden z řady významných států, ne více, ne méně a jeho otevřená ekonomika je autarkními snahami ohrožena stejně jako jiné otevřené ekonomiky, to není zákon parlamentní, ale přírodní.

Jenom pro pořádek je potřeba si připomenout, že zóny volného obchodu jsou fajn, ale skutečně volný trh (jeden trh) vzniká tehdy, kdy z něj jsou odstraněny nejen tarifní, ale též všechny netarifní překážky, kromě přírodních. Unii lze oprávněně kritizovat za kdeco, ale princip tří svobod to opravdu není! Omezení tržních svobod znamená omezení tvorby společenského bohatství!

Referendum dostalo Británii do velmi prekérní situace, východiska z ní nejsou nijak pěkná. „Měkký brexit“ podle agitačních hesel lze nazvat účtem bez hostinského, v tomto případě bez zemí, které by tuto formu brexitu měly financovat. Průchodnost tedy žádná. Tvrdý brexit znamená, že jeho náklady na své straně si Britové zaplatí ze svého a úkolem vlády je především minimalizovat dlouhodobé škody.

Je nutno přiznat, že k hledání východisek má Velká Británie zdaleka nejlepší výchozí podmínky ze všech členských zemí. Její míra integrace je relativně menší, než u srovnatelných ekonomik, například francouzské nebo německé (o malých ekonomikách typu české se vůbec nemá cenu bavit), je státem, který je zvyklý na námořní obchod a je formální hlavou Commonwealthu.

Právě proto se britská premiérka snaží nahradit ohrožené ekonomické vazby na kontinent posílením transoceánských vazeb se zbytkem světa. Tato změna orientace má ovšem smysl pouze tehdy, pokud tato snaha bude vyhovovat USA natolik, aby se v ní výrazně angažovaly. Zkoušet to ve chvíli, kdy nový americký president začíná svůj mandát inventurou mezinárodních vztahů a důrazem na to, že USA si nejdříve musejí udělat pořádek doma a až potom mohou zachraňovat vesmír, také nevypadá jako zázračný recept. Výsledná podoba americko-britského sbližování nade všechnu pochybnost bude v nejlepším případě připomínat spíše vztah USA a Kanady, než partnerství rovných. Pokud tudy vede cesta, zcela jistě není ani rychlá, ani levná, ani jednoduchá.

Nakonec zbývá ještě jedna, poslední možnost. Tou je veřejné prohlášení, že brexit, je pro Británii tak drahou záležitostí, že lepší je jít do rizika odmítnutí výsledku referenda a dlouhodobě a raději řešit vzniklou kocovinu, než ekonomické dopady brexitu. Taky nic moc.

Ve skutečnosti je potřeba přát Therese May co největší úspěch v úkolu, který má před sebou. Chyby, které v situaci vyvolané referendem o brexitu, britská reprezentace udělá, stejně budeme platit všichni, třebas někdo více a někdo méně. Úkol krále Alexandra nad uzlem krále Gordia byl totiž jednoduchý, jako Kolumbovo vejce.

a je to tady zase ......ruští

a je to tady zase ......ruští hackeři napadli Černínský palác .....(sic)
Situace je vážná ....dodává tamní velitel Zaanálek ......(sic)
PS ...to věřím, jestli praskne něco z jeho soukromí, bude sranda .....ale nikdo snad neuvěří tomu, že by se řešilo na našem Zamini něco důležitého .....kucky.

Sobotka alias Kudrnáč dostal

Sobotka alias Kudrnáč dostal od svých jihočeských podruhů na zadelku ....(sic)
Když se mu doneslo, že jej Zimola a spol. nezvolili, ani nečekal na závěrečný přípitek a odjel svojí služební A8 ku Praze ......

Čéče petrof, máte hovno co na

Čéče petrof, máte hovno co na práci, tak zkuste někdy spočítat vaše optimistické nebo s kladným znaménkem opatřené příspěvky. Budete s tím brzy hotov, typuji zero. Ty vaše kriticko-impotentní si srolujte do trubičky a strčte si je do ....a vytáhněte je na zasedání zmrdovského zastupitelstva a tam se pokochejte. S vaším erbovním pozdravem "čím hůř tím lépe" . P.S. Radost z neúspěchu kohokoliv z vás prýští jako vody po lučinách, starej trollíku.

To říkáte vy, vy ujetá

To říkáte vy, vy ujetá sprostá kreaturo Lesniak ?, Dzp.

Lesníku?

Lesníku?

Blázne ? Dzp.

Blázne ? Dzp.

"To říkáte vy, vy ujetá

"To říkáte vy, vy ujetá sprostá kreaturo Lesniak ?, Dzp."

To je úplně jedno,který z

To je úplně jedno,který z těch sociaslitiských magorů a zločnců šéfuje kterékoli černé nebo rudé politické straně. Bohužel mezi ně počítám i Fialu v čele, kdysi modré ODS... Dzp.

Muž s koženou brašnou

Muž s koženou brašnou neprošel! V Moskvě zemřel generál Erovinkin, měl údajně prsty v hoaxu na Trumpa. To je fofr...

doposud se jako vrchol

doposud se jako vrchol optimismu pokládalo, ....když si dva buzíci koupí kočárek.
Nyní toto přebila TOP09, když včera na tiskovce představila svoji vizi do r. 2030 ...kucky.

Laudáta jsem v tom betlému

Laudáta jsem v tom betlému neviděl. Nekuje pikle s Babišem? Napřed ODS, pak TOP 09 a do třetice všeho dobrého ANO.

kdepak, byl tam ....ale

kdepak, byl tam ....ale poněvadž je malý, tak se "schoval" za Chalánkovou ....

Stanu se menším a ještě menším, až budu nejmenším na celém světě."
- "Kulíku, co tím chtěl básník říci?"...- "Prosím, že se chce stát trpaslíkem.

Jeden z největších myslitelů

Jeden z největších myslitelů lidstva, ne-li vůbec ten největší, nosilel Nobelovy ceny za ekonomii A.F. von Hayek, upozorňoval již před mnoha a mnoha lety na nebezpečí, které plyne z armády absolventů tzv. humanitních oborů, zejména oborů tzv. sociálních, kteří budou doslova přemnoženi a přitom nebudou mít v sobě základní vzdělání o tom, na jakých skutečných základech vyrostl a nezměnitelně stojí lidský svět. Budou se snažit uchytit za každou cenu v tom, co vystudovali a budou dále své už tak velmi mylné obory rozvíjet ve špatných směrech. A bude zle.

Nemají totiž tušení o tom, co je to spontánní řád lidského světa, který nás všechny svými zákazovými pravidly správného chování řídí. Myslí si, že jsou povoláni k tomu lidský svět vylepšovat. Jenže ono to nejde lidským rozumem. K přebírání efektivnějších a kvalitnějších pravidel správného chování dochází evoluční a samovolnou cestou nezáměrným přirozeným výběrem, který je lidskému rozumu v detailech navždy skryt. Rozum je produktem tohoto procesu, ne autorem.

Dokud nebude vyučována velmi složitá kompozitivní teorie, která tohle všechno na vědecké bázi vysvětluje, bude se vývoj lidského světa stále více a více a zbytečně zamotávat a následkem toho, že si lidé o lidském světě v tomto smyslu myslí něco jiného, než by si měli myslet, dojde ke kolapsu. Jeho náznaky už jsou jasně viditelné... Dzp.

Kajane, až na ten poslední

Kajane, až na ten poslední odstavec máte můj souhlas. .......ale s tou vědeckou bází běžte k šípku !!!
Hayek nic nedokazoval empiricky, ani pokusy, neb ani nemohl ......vysvětlil vše tak, jak si myslel, že to funguje. Říká se tomu abstraktní věda a používají ji filozofové !!!

Obávám se, že jste dílo

Obávám se, že jste dílo Hayekovo vůbec nečetl. Bavíme se stále o něm proto, neboť je to absolutní špička mezi těmi, kdo se vysvětlením lidské situace bez pověr a mýtů, jak sám říkal, zabýval. On si dal záležet na tom, aby jeho práce byla vědecká, ne filosofická. Sám tvrdí, že kdo filosofuje nic neví. Jeho Kontrarevoluce vědy je velmi uznávanou metodikou postupu ve vědách přírodních i společenských a jasně prokazuje, že obojí jejich výsledky podléhají témuž důkazu a že filosofické postuláty je možno podrobit vedeckému zkoumání a vyvrátit jejich "platnost". Ovšem na podstatně vyšší úrovní, než tomu doposud bylo a než lidé byli schopni to udělat. Jeho Smyslový řád jde tak daleko, že vysvětluje princip, kterým pracuje lidská mysl. To ovšem jak rudým, tak zejména černým nejde vůbec pod vousy a tak ho zavrhli. Naházel je totiž všechny do jednoho pytle. V otázce existence Boha se vyjádřil tak, že nemá víra ve vědě co pohledávat, že je možné, že Bůh existuje, ale jen v poměru 50 na 50. To otvírá cestu k vědecké spolupráci rudých a čených ve vědeckém bádání, neboť nikomu nic nevyvrací ani nevnucuje... Dzp.

ale tím jste nevyvrátil nic z

ale tím jste nevyvrátil nic z toho, co jsem napsal ......Ufffff

Já vím, to je nevyvratitelné,

Já vím, to je nevyvratitelné, zdá se. Několkrát jsem tu však pracně opsal z jeho knihy pasáž, která na tuto věc jasně odpovídá. Až se mi zase bude chtít, udělám to znovu. Ale Kontrarevoluce vědy, tato jeho velmi uznávaná metodologie věd, všechno vysvětluje do šroubku... Dzp.

Dva pitomci o ničem...

Dva pitomci o ničem...

A které máte na mysli.

A které máte na mysli. Lesniaku ? Sebe a občasníka ? Dzp.

já vás chápu, pane občasný

já vás chápu, pane občasný ......stejně to ale musí být frustrující, čekat celé dny, týdny na myšlenku ....a ona ne a ne přijít ??!! Nedivím se, že pak jednáte tak zkratkovitě.

Petrof, myšlenka? Oheń,

Petrof, myšlenka? Oheń, voda. Ale stejně vám závidím ochcávacího ratlíka miuečka, čackého sekundanta. Správnější bude ..kundanta.

"To je úplně normální, Lůďo."

"To je úplně normální, Lůďo."

Je skutečně prezident Donald

Je skutečně prezident Donald Trump tak nevyzpytatelný? Před 240 léty...

... Poslouchali jste slova prezidenta Donalda Trumpa pozorně?
On řekl a několikrát opakoval, že nelze již přehlížet, aby USA tratily, zatímco ostatní státy si na jejich úkor plnily kapsy. Že mají s polovinou států deficit Mexikem počínaje a Čínou konče, zatímco americký dělník úpí na mzdě, za kterou se skoro neuživí.

... Musím říct, že pro mě osobně je fascinující poslouchat a číst ekonomické experty a zastánce trhu, jak na Trumpa nadávají a zuří. Přitom neřekl, že chce totálně uzavřít hranice a vyhlásit embargo. Ne, on řekl, že zruší všechny smlouvy a nepodepíše nové, pokud nebudou vyvážené.

... "Mnoho omylů v ekonomice vyplývá ze zanedbání prostého faktu, z tendence domnívat se, že existuje neměnný koláč, že jedna strana může získat pouze na úkor strany druhé."
Adam Smith

http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/494-je-skutecne-donald-trump-tak-n...
=====================
Mnohdy mám řadu výhrad proti Skryté pravdě, Petru Pokornému. Tentokrát podepisuji bez výhrad. Jako bonus jsou videa projevů DJT a Nigela Farage. Bunga bunga!

Ještě aby nezuřili, neřízená

Ještě aby nezuřili, neřízená střela s obrovskými pravomocemi a to nejen v ekonomice, musí být pro všechny normální lidi noční můrou. Ti méně normální, až nenormální jásají, psychologické signály osoby narušené, nevnímají.

"musí být pro všechny

"musí být pro všechny normální lidi noční můrou"

Ano, pro všechny normální občasníky ano.

Do roka a do dne, hin sa

Do roka a do dne, hin sa hukáže Lomikare.

Můžu se zeptat, kdo je Pavel

Můžu se zeptat, kdo je Pavel Bárta?

Ten článek neobsahuje žádné informace, žádné argumenty, jen jakési hodnocení, u kterého není ani za mák jasné, jak vzniklo. Vážně bych text mohl brát snad jedině, kdybych věděl, že Pavel Bárta je inteligentní persona a jeho úsudku lze nějak "předem" věřit.

Já ale vůbec netuším, kdo je Pavel Bárta. Z tohoto článku bych usuzoval, že idiot...

"Unii lze oprávněně kritizovat za kdeco, ale princip tří svobod to opravdu není!"
Za to EU taky nikdo nekritizuje. Kritika je o tom, že ty deklarované svobody nedodržuje nebo že je přebíjí tisíci regulačních debilit.
A není možné, že by to Pavel Bárta (ať je to kdokoliv a je odkudkoliv) nevěděl.

"Omezení tržních svobod znamená omezení tvorby společenského bohatství!"
Zbaví-li se Británie unijních regulací, zvýši si právě ty tržní svobody.
A není možné, že by to Pavel Bárta (ať je to kdokoliv a vyloupl se odkudkoliv) nikdy neslyšel.

EU je svinská instituce, do

EU je svinská instituce, do které členské země vyslaly svoje Špidly a Teličky (neboli beznadějné kretény a špičkové odborníky na kurvárny). Výraz "kritizuje" je příliš slabý na vyjádření pocitů občanů porobených protektorátů. Nicméně mám-li použít váš slovník, já ten princip kritizuji. ////

Ale k věci, k "principu tří svobod". Z našeho pohledu je nesmysl spojovat volný obchod (který většina zemí chce) a volný pohyb a práci osob (o který Britové deklarativně nestojí a o který fakticky, ale potichoučku, nestojí třeba Rakušáci). Nicméně tento nesmysl nyní Brusel nadšeně použije proti Británii. Brusel evidentně chce Británii "potrestat" a hraje vabank, protože pokud Britové necouvnou (a já očekávám, že necouvnou - Britové nějaké couvání nemají ve zvyku), Brusel bude muset "zakázat" obchodování s Británií a dopadne jako Napoleon, který přesně tohle také zkoušel. ////

Zvonka to vyzerá na

Zvonka to vyzerá na užitečného intelektuála, který v roce 1991 chumanisticky nadšeně vstoupil do ODS a ... po pár letech zjistil, jak ho "Klaus" podvedl.
Pak už pochopil dialektiku dějin a stal se věrným ke kavárně a k bruseli.
Publikuje na Psu a líp to nečíst.
Pes, dnes (čtěte):
P. Vinš Datum: 28.1.2017 8:58
že Brusel , potažmo EU je jen obrovská , drahá a čím dál tím více nefungující neziskovka. Nic jí nepatří , nic nevyrábí, jen spotřebovává a rozdává z cizího. Pokud skutečně bude hrozit chaos v důsledku tzv. tvrdého Brexitu, skuteční majitelé firem a bank začnou jednat mezi sebou přímo a bruselskou byrokracii hodí přes palubu. To bude faktický a okamžitý rozpad EU , tak jak existuje nyní a možná ,že proběhne dřív než Británie stačí odejít. V ekonomikách jednotlivých států se to jistě projeví, přechod na národní měny určitě některým státům prospěje (Řecko, Itálie, Španělsko). V ČR bude situace záviset od toho , jak se bude dařit Německu.

Podobné otázky napadly i mě.

Podobné otázky napadly i mě. Pavel Bárta má pár článků na Virtually, ale kdo to je, nevím. O Británii nás tady informuje pan Stan. Jsem mu vděčný za příspěvky...

je až dojemné, kolik lidí si

je až dojemné, kolik lidí si dělá starostí s budoucností Anglie .....pche.
Začal to již František Halas : Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon, Čí ruce ho rozhoupaly
Francie sladká hrdý Albion a my jsme je milovali ......
Když se dokázali odtrhnout od Vatikánu a jeho zločinecké katolické církve ....tak se zajisté vyrovnají i s odchodem z EU !!!
PS ...naopak jsou to průkopníci a zajisté ukáží cestu Holandsku, Francii a doufám, že i dalším ....především ČR ........n-tssssss

Ano, Mayová hledá "jak

Ano, Mayová hledá "jak ztohoven", z toho, co zavařil Cameron se svou osinou v zadnici Faragem.

Realistický článek, takový se na virtually jen tak nevidí.

Jo ? A to je zvláštní, že se

Jo ? A to je zvláštní, že se VB daří a že ji investoři neopouštějí a ekonomika neklesá. Naopak. EU je rudočerná zločinecká svěrací kazajka, řečeno eufemisticky... Dzp.

Ale jo, Anglie to tak nějak

Ale jo, Anglie to tak nějak přežije, přežila už leccos.

Vylhaný článek, a virtuální

Vylhaný článek, a virtuální lháři už nad ním slintají blahem. ////

Autor by si měl ujasnit, zda popisuje realitu nebo nějaký svůj vysněný bruselský svět tří svobod. V reálu žádné tři svobody neexistují. Konkrétně svoboda pohybu osob je pouhá fikce, napomáhající přesunům neevidovaných čmoudů kam se jim zlíbí, zatímco pro slušné bílé občany Česka neplatí ani náhodou. Z poslední doby všichni známe případ řidičů kamionů, kterým v cizině chtějí vnucovat, za jakou mzdu mají jezdit. Není to tolik publikované, ale v jiných branžích jsou podobné problémy. ////

Takže autorovy řečičky o třech svobodách jsou lži. Svobody lze snadno oddělit - vždyť v reálu oddělené jsou. Stačí podporovat volný obchod. To jenom Brusel se snaží volný obchod co nejvíc komplikovat a vázat ho na zbytečné sračky, aby Britům jejich odchod co nejvíc ztížil. Lháři jako autor článku svým lhaním podporují Brusel. ////

Komu lze pouze o peníze, ten samozřejmě podpoří Brusel, aby si zasloužil svoje dotace. Zdá se, že většinu Britů zajímá spíš svoboda. Svoboda hraje pro volný obchod, navzdory všem překážkám, které si v Bruseli budou vymýšlet. ////

Ad E.Kocourek dne So,

Ad E.Kocourek dne So, 01/28/2017 - 09:07.
Výborný komentář! Vidím to stejně.
Problém s brexitem by byl pro UK opravdu vážný pouze a jenom v případě, že by EU fungovala jako perfektní ekonomická velmoc, bez finančních, korupčních, nacionálních a jiných problémů.
Podle mého názoru se VB musí snažit, aby se EU brzy rozpadla a potom již nebude mít vůbec žádný problém. Věrchuška EU si toto určitě uvědomuje a na rozdíl o siláckých prohlášeních bude nakonec ráda řešit brexit velmi smířlivě, pokud bude ještě co řešit.

Překvapivý příspěvek od

Překvapivý příspěvek od vás... Dzp.

Jo referendum, následný

Jo referendum, následný brexit, přímá volba prezidenta, následné rozdělení společnosti v kotlině, to jsou důsledky hlasu ulice, nebude ta demokracie ad absurdum nakonec k ničemu? Je čas nových filozofů, teorií a osvícených panovníků a to fofrem, páč 2064 je tu coby dup. Zdejší poštěkávači a ochcávači ze Zmrdova to asi nebudou, přece jen nějaké to íkvé je potřeba...to ňaf, ňaf je sice ukojí, ale jinak je k hovnu.

obechcaný, co se děje ???

obechcaný, co se děje ??? ......postrádáte-li filozofa ....je tu Kajan, postrádáte-li odborníky na cokoliv, jsou tu pánové Ševeček a Kocourek, postrádáte-li psychologa jsem tady já či pan mirek. S problematikou EU vám poradí pánové Stan či Ondřej ....a v záležitostech ohledně Krymu se vyzná náš pan Garnes !! Co co tady fňukáte ?? ......n-tsssss

ňaf, ňaf, potrefená buzno?

ňaf, ňaf, potrefená buzno?

Koukám, že v každém vidíte

Koukám, že v každém vidíte toho svého. To tak, vy buzíci, máte... Dzp.

Co to máte pořád s tím

Co to máte pořád s tím dělením nerozdělitelného spontánního řádu občanstva, tedy jakési společnosti, coby ve vašich hlavách jednotně myslící a jednající osoby, nebo chovného stáda a nebo organizace ? Pošuci... Dzp.

Uložit

Uložit