Tři argumenty proti přímé volbě starostů
Jan Kubalčík

http://konzervativnilisty.cz

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 absolvovali vrcholní představitelé hnutí Starostové a nezávislí (STAN), pánové Petr Gazdík a Jan Farský, plánovanou povolební schůzku s presidentem ČR Milošem Zemanem. Zmínili se na bezprostředně následujícím briefingu mimo jiné o tom, že se s panem presidentem shodnou na záměru zavést přímou volbu starostů. Tato shoda mezi nimi je prý již staršího data – ještě z doby, kdy byl Miloš Zeman, cituji, „důchodcem z Vysočiny“. Bůh nás chraň a opatruj! Proč?

Za prvé: V čem je současný stav, tedy systém správy obcí, vadný? Je nutné měnit postavení starosty? Pokud ano, proč? A jak? Podobně jako zvažování přímé volby presidenta měly nejprve předcházet pečlivé úvahy o tom, zda, popř. jak je nezbytné měnit jeho pravomoci – a teprve na základě výsledku těchto úvah dovodit, zda a jak je třeba upravit způsob jeho volby (viz Jan Kubalčík: „Jsem proti přímé volbě prezidenta!“, Jan Kubalčík: „Pod čarou ponoru“). Nestalo se, resp. stalo se pouze velice nesměle, a dnes sklízíme trpké plody tohoto „opomenutí“ – čelíme riziku destrukce celého ústavního pořádku.

Je to však ještě horší! Blíže než přímo volený president je představě přímo voleného starosty představa přímo voleného předsedy vlády. Takového premiéra by nemusel již nikdo jmenovat a až do dalších voleb by jej prakticky nemohl nikdo odvolat. Vazba exekutivy na zákonodárnou moc by byla zásadně rozvolněna. Ne že by to nešlo, vždyť v USA jim to funguje (včetně toho, že se president USA často neopírá o většinu v Kongresu...) – jen je ale třeba zopakovat, že posouzení vhodného způsobu volby je až na konci, že předcházet mu musí úvaha o celkové ústavní vyváženosti. A aby mělo smysl volit premiéra přímo (tedy učinit jeho osobně nezávislým na Parlamentu...), musela by se jeho posice velice posílit. Dnes by to pak byl téměř jistě Andrej Babiš. Jak by se to pánům ze STAN zamlouvalo?

Změnit jen tak postavení starosty, posílit jeho mandát až do té míry, že bude prakticky neodvolatelný, to přece není vůbec rozumné. Chápu touhy po silnějším mandátu některých starostů, kteří se třeba dostanou do křížku s kolegy v radě obce, nebo se jim „pod rukama“ nějak změní politická situace v zastupitelstvu... a mají obavy z odvolání. Samozřejmě si dokážu představit situace, kdy se chce „zlé“ okolí zbavit „dobrého“ starosty. Ale to přece nestačí! Stejně snadno představitelná je přece přesně opačná možnost, kdy je jen prospěšné ze řetězu utrženého starostu bez průtahů odvolat. Kromě toho, přímou volbou konfliktů neubude – spíše naopak. A když (či spíše ) k nim pak dojde, budou „zabetonované“ až do příštích voleb, takže i ryze provozní záležitosti se mohou snadno „zaseknout“, natož nějaká strategická rozhodnutí... Jak to obcím prospěje?

Navíc se s přímou volbou dostává do hry situace, kdy se starosta již od počátku neopírá o většinu v zastupitelstvu. I to ukazuje na výše naznačené, totiž že přímou volbu nelze bez dalšího vnést do současného systému – ten je nejprve případně třeba podstatně změnit tak, aby v něm měli (přímo volený?) starosta, rada i zastupitelstvo odpovídající role, takové, které nějak zásadně zlepší současné fungování obcí. Pak by teprve byl čas na úvahy o způsobu volby.

Ale, opakuji, je skutečně třeba měnit dnešní systém? Proč? A pokud ano, jak? Chceme například, aby si starosta jmenoval svoji radu, stejně jako premiér jmenuje ministry své vlády? Před případným zaváděním přímé volby starostů je nezbytné odpovědět přinejmenším na tyto otázky. Zatím platí: „Potenciální zavedení přímé volby starostů je bytostně politickým rozhodnutím bez dostatečné odborné argumentace.“ (Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D., JUDr. Marek Starý, Ph.D.: Přímá volba starostů. Qui bono?, XV. kolokvium o regionálních vědách, Valtice, 22.6.2012).

Za druhé: Často je právem kritizováno, když nově zvolená politická garnitura, bývalá oposice, prostě zlikviduje něco z toho, co její předchůdci ve vládě zavedli. Taková snaha je patrná např. u tzv. restitucí majetků církví, zcela se to podařilo u II. pilíře penzijního spoření a v jiném gardu by k tomu skoro jistě došlo u EET (kdyby ovšem nedávné volby dopadly poněkud jinak...).

Ano, děje se to, pochopitelně i na obecní úrovni, ale mohlo by se to dít ještě mnohem mnohem víc, kdyby např. nebylo poměrného volebního systému, díky kterému je velmi často nutné skládat koaliční vládu, resp. radu. To s sebou nese jednání, obrušování hran, kompromisy, což nesnášejí na jedné straně radikálové, na druhé straně ti, kteří argumentují nutností jasné vládní odpovědnosti – a navrhují většinový volební systém. Jistě, obě varianty mají svá pro a proti, ale co se předestřené otázky kontinuity týká, většinový systém vyžaduje ode všech daleko větší disciplínu a shodu na celkovém základním směřování země, resp. obce, zatímco systém poměrný si nějakou míru kontinuity vynutí, i když zmíněná disciplína a shoda nejsou na patřičné úrovni (viz např. dopad účasti KDU-ČSL ve vládě B. Sobotky na uvedené restituce majektů církví...).

Kde je tedy v systému zakódována větší nutnost jednání, tam je pravděpodobnost kontinuity vyšší. Je přitom zřejmé, že ani to často nestačí a „ode zdi ke zdi“ se stane skutečností, poměrnému systému navzdory. Je však třeba toto chování ještě zmnožovat? Vždyť přímo volený starosta je potenciálně právě tím, kdo si může dovolit vyjednávat podstatně méně, než starosta odpovědný zastupitelstvu, které jej může kdykoli odvolat. Přímou volbou bychom tedy zvýšili pravděpodobnost onoho „ode zdi ke zdi“ jednání. To považuji za nežádoucí.

Konečně za třetí: Jak je jasně patrné ze zkušenosti s přímou volbou presidenta, tento proces polarizuje společnost. Zdá se snad propagátorům této myšlenky, že je naše společnost málo rozeštvaná a je třeba ještě přidat? Kromě toho, zamýšlejí-li nějakou hlubší reformu, litují snad, že jsou to právě obecní zastupitelstva a starostové, kteří požívají mezi obyvateli nejvyšší důvěru? Je skutečně nezbytné zasahovat do něčeho, co zjevně funguje (resp. do něčeho, co rozhodně není mezi top palčivými problémy této země)? Já upřednostňuji konzervativní přístup representovaný zásadou vyřčenou již v 17. století lordem Falklandem: „Není-li nutné měnit, je nutné neměnit.

Přímá volba starostů je tedy v našich podmínkách přímo nebezpečným záměrem – srovnatelně nebezpečným s přímou volbou presidenta, možná dokonce ještě nebezpečnějším (i proto, že president je jeden, zatímco obcí a tedy starostů a primátorů je přes 6000, ba co hůř, přesnější paralela je mezi starosty a premiérem...). Pro nějakou hlubší reformu obecních zastupitelstev zjevně není žádný vážný důvod, naopak bychom zbytečně riskovali destabilisaci uspokojivě fungujícího prvku správy země a hazardovali s důvěrou občanů. Bez takové reformy je však přímo volený starosta v dnešním systému naprosto cizorodým tělesem, jehož implantací bychom na obecní úrovni snížili tlak na nutnost vyjednávání, zmnožili konflikty a zvýšili pravděpodobnost diskontinuity v řízení a vedení obcí. Navíc by rozmnožení přímé volby vedlo k další eskalaci rozdělení společnosti. Zkrátka, Bůh nás chraň a opatruj!

Ostatně soudím, že je třeba zrušit přímou volbu presidenta.

Autor je předsedou Konzervativní strany.

P.S.: Na toto téma jsem psal již před jedenácti lety.

volba předsedy komise pro

volba předsedy komise pro GIBS je jak bruselská referenda !!!
Chlapi, je to jednoduché, prostě budete toho Ondráčka volit tak dlouho, až se to povede.

protože si včera ti idioti v

protože si včera ti idioti v Bruselu připomněli tu strašnou tragedii Evropy a sice výročí Lisabonské smlouvy, je asi dobré si též připomenout, co nám eurohujeři slibovali v roce 2003 před tím nešťastným referendem :
- volný pohyb osob s perfektní ochranou vnějších hranic, volný pohyb pracovní síly a kapitálu, rovné příležitosti všech členů a právo veta každého, atd. atd.

Sami tušíte, že nic z toho již dnes neplatí.
Volný pohyb osob sice platí, ale ke škodě věci, neboť se toulá po Evropě kdekdo. Ale legrační tanečky kolem migrace asi nemá cenu zde opakovat.
Pracovní síly .....mno Němci, a Rakušáci se toho tak báli, že se museli vzít 7 leté přechodové období .....a v Anglii je výraz "polský instalatér" téměř výzva napřesdržku !!
Kapitál je z toho všeho tak zblblý, že proudí jenom jedním směrem.

No, a právo veta v Bruselu ?? ....slyšel někdo lepší vtip ???

Téměř všechny státy EU jsou zadluženy, ECB nemá co nabídnout, jen rotačky na peníze a tak inflace se vymkla kontrole a Euro je typická inflační měna.

Brusel se již ani nesnaží předstírat, že by EU byla hospodářským tygrem. Je to jen ideologocký moloch, který stojí na hliněných nohou.

PS ....chce ještě někdo tvrdit, že nemáme jinou variantu ???? ....n-tsssss
.

Proč je EU socialistickým

Proč je EU socialistickým zločinem, zejména rudočerných socialistů ?

Jak známo, vývoj lidského světa je tažen civilizací jednotlivců obchodem, tedy jejich vyšším a vyšším osamostatňováním. Takoví lidé jsou pak už dlouhá tisíciletí tahouny dalšího jeho vybavování technickými prostředky, neboť svojí nekoordinovanou aktivitou vygenerovali neosobně a nezáměrně spontánní řád lidské interakce a lidského světa, který je svými evolučně vyvinutými pravidly řídí a nutí k efektivním a produktivním druhům jednání.

A přinutil je založit evoluční cestou a bez lidského záměru vlastní správní jednotky, národní státy.

Pomiňme tu eskapádu historických událostí, které vedly k dnešku a podívejme se na to, co je. Co vniklo a co dál vzniká. Jen za poslední 3 dekády vznikly desítky nových národních států a nikdo se jich, tedy každý toho svého, nechce vzdát. Jak to ? Vždyť EU je přece prý jakousi novou lepší formu lidského světa. Tak proč ne ?

Jednoduše proto, že to není mírovými cestami možné. Historickými vazbami a vzájemnou všemožnou sounáležitostí osazené skupiny lidí, kteří si říkají národ, dokonce až paradoxně na tom trvají i v USA, kde je national skoro všechno, totiž se této vlastnosti ani vzdát nemohu. Je vrostena v jejich historii a v jejich myslích, tedy v systému tzv. pravidel jejich
správného chování. Proto není znám případ, kdy by se někdo dobrovolně vzdal své národní identity.

Národy a jejich národní státy, není zatím dáno, že co národní stát to jeden národ, se staly jedinými možnými správci zemského povrchu, a každý vidí, že skoro o každý metr svého území jsou ochotny bojovat. Ale co je nejpodstatnější pro existenci lidského světa, že se staly největšími prvky jeho spontánního řádu, který je samotnou podstatou jakékoliv možnosti, aby lidský svět vůbec existoval. Přičemž vzájemné vazby prvků spontánního řádu jsou výsostně omezující, tedy negativní, tedy zákazové. On jediný umožňuje lidem a jejich organizacím, včetně národních států, sledovat nekonečné množství účelů a cílů svých jednání tak, aby při tom nenarážely do ostatních a zejména jejich záměrů, tedy lidí se stejným neosobním sebezáchovným úkolem přežití.

Tato neobkročitelná podstata musí každého, kdo se o zorganizování lidského světa snaží příkazy, varovat. Nejde to, není to možné, musel by nejprve umět zrušit vesmír a naučit se ho sestavovat, tedy nekonečně složité řády, příkazem (tedy lidským rozumem, který je ovšem produktem vývoje, takže to není možné už z tohoto důvodu), ne omezeními. To je každému, aspoň trochu málo zorientovanému člověku jasné.

EU je tedy silou anticivilizační a může existovat jen na základě 3 předpokladů.

1.Všichni lidští obyvatelé a všechny národy Evropy se prohlásí dobrovolně, podtruhuji dobrovolně, za Němce a vznikne německý superstát, který budě řízen klasickými metodami. Bude mít i svoji velkou armádu a policii.

2.Momentální vývoj bude pokračovat navzdory názorům Evropanů na EU a bude postavena silná eunijní policie a armáda k potlačování odporu a nesouhlasu. Takový stav známe ze Sovětského svazu a každý ví, jak to s ním dopadlo.

3. Evropská unie bude stát na stejném principu, na kterém stojí spontánní řád lidského světa v Evropě, tedy na negaivní velkosmlouvě mezi účastníky pro dosažení konsensu a grntování principu, já pán - ty pán.

3a. Žádná Evropská unie prostě nebude.

Vráťme se teď k názvu eseje a zdůvodněme ho. Kdo má všech pět pohromadě, všechno našel unitř. Kdo ne tomu nemá žádný smysl cokoliv dalšího povídat.

Snad až na termín rudočerní. Od roku 1931 je církev svatá přesvědčena o správnosti socialismu, neboť přijala do své doktríny tzv. sociální spravedlnost, takto socialismu právě středobod. Od té doby se sice všemožné druhy socialistů perou navzájem, ale táhnou ve skutečnosti za jeden organizační provaz. Nutí je k tomu uznání řídící autority, coby jediné
možné varianty uspořádání lidského světa a jedné možnosti, která lidstvo může přivést ke štěstí.

Hluboce, ale opravdu hluboce, se mýlí. V případě náboženských fanatiků je to dokonce pohrdání dílem božím. Kdyby to tak Bůh chtěl, udělal by to tak a možnost zorganizovat lidský svět by lidem poskytl. On to však neudělal... Dzp.

a jéje .....pro návrat

a jéje .....pro návrat Janukovyče hlasovalo 92% diváků ukrajinské TV ......(sic)
To se chovancům Bohnické léčebny a hlavně Gardnesovi asi nebude líbit ??4
PS ....Majdan už je zase zaplněný ......co odstřelovači budou ?? ....n-tsssss

Ono to ti levičáci, v čele se

Ono to ti levičáci, v čele se Zemanem, Babišem, Filipem, Okamurou a jiními vidí tak, že obec je vojenská jednotka nebo chovné lidské stádo a že potřebuje šéfa. Vůbec jim nedochází, že je to jen místo, kde bydlí občané státu řízeni soukromým právem, kde zastupitelstvo v čele se starostou jen spravuje věc veřejnou !!! Nic více... Dzp.

po sérii pádů několika mostů

po sérii pádů několika mostů a lávek v Čechách, se kapela Kabát rozhodla přetextovat známou lidovou píseň " Pec nám spadla " ......(sic).
PS ....odborníci soudí, že by remake mohl mít velký úspěch ......n-tsssss

USA vzkazují Evropě :

USA vzkazují Evropě : ...zablokujte Nord Stream a kupujte plyn od nás .....(sic)
PS ....zatím vám to jen radíme, pak vám to nařídíme a vojensky potvrdíme ....n-tsssss

Sotva se u nás uhnízdil nový

Sotva se u nás uhnízdil nový velvyslanec USA už víme, že bude dohlížet na ekonomické zájmy USA. Výběrové řízení na stavbu jaderných bloků si ohlídá.

To je ale hajzlík, ten nový

To je ale hajzlík, ten nový americký velvyslanec!

vypadá to, že Vánoce budou v

vypadá to, že Vánoce budou v pohodě ..???
Strýček Doník a strýček Vovka spolu zase mluví a Kim jim do toho nekecá, protože odjel lyžovat. Jeruzalém bude stát pořád tam, co je ...a bude pořád napůl palestinský a napůl izraelský ( to byl taky nápad, dát tyto dva barbarské státy vedle sebe ?? ).
Obviněný, nikoliv odsouzený ( jak dnes připomněl pražské kavárně komunista Falmer) premier Bureš bude v klidu shánět dál podporu pro svojí vládu.
PS ....a že ji nakonec dostane, je již téměř jisté .......ale co potom .......n-tsssss

Bude-li mu štěstí přát, může

Bude-li mu štěstí přát, může tam narazit na populárního českého běžkaře z Vysočiny.

Zvonka to vyzerá, že Babiš

Zvonka to vyzerá, že Babiš krájí krajíc, aby si do Vánoc ty "demokraty" namazal na chleba.

STAN řekl nahlas to, co se

STAN řekl nahlas to, co se 25 let naší legrační pseudomokracie snažili ostatní skrývat :
....náš volební systém je neústavní a protiprávní .....(sic).
PS ...zajímavé na tom všem je, že se připojila i Eliška Wagner, bývalá členka ÚS ...Uffff

Není to 25 let ale jen asi 16

Není to 25 let ale jen asi 16 let. Před šestnácti lety Klaus se Zemanem prosadili změnu volebního zákona. Ten obsahoval dvě úpravy? Zrušení druhého skrutinia a jeho nahrazení d'Hondtovou metodou přepočtu mandátů. Druhá změna spočívala v úpravě volebních regionů, aby ty nebyly různě veliké. Ve výsledku to mělo prakticky zvyšovat pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu. To sice bylo diskutabilní, ale samo o sobě by to tu nerovnost nezpůsobilo. Pak se do toho vložil Ústavní soud a zrušil jen úpravu volebních obvodů. Nikoli už to druhou část.

O tom, proč to udělal tak nelogicky, lze jenom spekulovat. Nejpravděpodobnější ale je, že soudci tomu způsobu počítání prostě nerozuměli a neobtěžovali se byť jen pokusit mu porozumět. Jsou to právnicky vysoce vzdělaní lidé. Čili v obyčejné matematice jsou to úplní kreténi.

A takhle to v politice chodí... Že se v tom teď E. Wagnerová angažuje, je nehorázná drzost.

Omlouvám se. Eliška Wagnerová

Omlouvám se. Eliška Wagnerová v té době nebyla členkou ÚS. Až od roku 2002. Takže jsem jí křivdil.

Respekt.

Respekt.

Není, prošel všemi

Není, prošel všemi procedurami podle zákona a tak je legální.

Možná však, že je nelegitimní. Za to ale může tlak bláznů, požadujících většinový volební systém, který zvýhodnil vítěze v systému poměrném... Dzp.

také si myslím, že to tak

také si myslím, že to tak bude hodnoceno ??!!
Stačí, že po 25 letech máme bývalého komouše na Hradě, dalšího v Senátu, další předsedá prý Ústavnímu soudu ....a teď ještě bude jejich kámoš premiérovat ....no, toto.

Agent Bureš při svém

Agent Bureš při svém jmenování premierem prohlásil, že .....si Česko zaslouží být opět na špici Evropy .....(sic).
No jo, ale to bychom se museli vrátit do minulého režimu, to jsme byli opravdu průmyslová a exportní velmoc .... Uffff

Ale, fuuuuj... Dzp.

Ale, fuuuuj... Dzp.

něco mi říká, že v českém

něco mi říká, že v českém dějepise bude jednou napsána kapitola :
Konec demokracie v Čechách :
- poté, co všichni bývalí komunisti našli svá teplá místa ve státní, soudní a výkonné moci, pokus o demokracii se po 30.letech zhroutil a veškerá moc se zase vrátila lidu.

Fandíte té demokracii příliš.

Fandíte té demokracii příliš. Kdepak kapitola! Odbude se to jedinou větičkou v poznámce pod čarou u odstavce o vládnutí VK. ////

Lidu náleží nemoce a emoce,

Lidu náleží nemoce a emoce, moce jsou obsazeny.

média dělají psí kusy, aby

média dělají psí kusy, aby dehonestovali komunistu Ondráčka, za jeho působení v listopadu 89, aniž by si uvědomily, že ten chlapec to měl jako práci a z rozkazu velitele !!!
Zřejmě jsou jim daleko milejší ti, kteří pak další měsíce odkládali své rudé legitimace do sběrného dvora a dnes se bijí v prsa ....že Gardnesi ?? .......n-tsssss

'Zřejmě jsou jim daleko

'Zřejmě jsou jim daleko milejší ti, kteří pak další měsíce odkládali své rudé legitimace do sběrného dvora...'

...a Miuecek hned nadsene kyva a ani mu, blbeckovi, nedoslo, ze jestli to na nekoho plati, pak prave na nej. To jemu je prece nejen milejsi, ale dokonce nejmilejsi exsoudruh Babis, ktery odlozil rudou legitku a sel delat 'kapitalistu'.

Ale mozna ze se nakonec dozvime, ze i chudak soudruh Babis dostal udavani znamych jako rozkaz od sveho ridiciho dustojnika a tak taky vlastne za nic nemohl.

Do vrcholné funkce, jakou má

Do vrcholné funkce, jakou má exmilicionář Štěch (v listopadu 1989 čekal v záloze, ozbrojený, na rozkaz) se Ondráček jistě nedoškrábe. Máte pravdu, jeden to měl jako rozkaz a druhý jako koníčka.

Lidová tvořivost v jistém

Lidová tvořivost v jistém rozsahu a ve vybraných tématech je vítaná, pokud se taková iniciativa nepřežene na ty nejzávažnější okruhy důležité pro chod státu, se kterými netřeba experimentovat, pokud nejsou patrné přínosy a výhody. Dokonce si myslím, že i ten Okamura s přímou volbou si hledal neobsazená témata pro oslovení voličů, než aby věřil prezentovaným výhodám.
V podstatě efekty jsou nejasné, navíc likvidující stranický systém jako základ zastupitelské parlamentní demokracie, protože jednotlivé orgány nespojuje politická ideologie, ale jde o nahodilé uskupení, což k větší soudržnosti nepřispěje.
Volit přímo vše vyžaduje určitou tradici, když třeba v USA jim asi nečiní potíže volit přímo šerifa, státního návladního ap. ikdyž bych o možných nevýhodách věděl.
Chodit v této politicky nevyjasněné době s nápady, jako Gazdík či Fárský, příliš konstruktivní a prozíravý není.

volby v Česku jsou cinknuté

volby v Česku jsou cinknuté .....volební komise selhávají .....(sic)
Jak to řeší ( v Česku) ??? ....přidáme ved. komisí 500,-Kč ...mají přece odpovědnost !!!

Přesvědčený konzervativní

Přesvědčený konzervativní demokrat zkrátka nechá starosti na bedrech poblitických stran.
Ať žije zastupytelská demokracie !

Uložit

Uložit