Uhlí bez hysterie
Jan Kubata

Kdybychom spočítali, kolik slov bylo vysloveno a napsáno o prezidentově vetu horního zákona a kolik jich bylo publikováno o prolomení územních limitů těžby, mám pocit, že by diskuse o limitech vysoko převážila nad horním zákonem. A to je nelogické.

 

Vždy mi vadily nekonečné a většinou hysterické diskuse o prolomení limitů. Diskuse o jednom obyčejném usnesení jedné vlády, které z dlouhodobého hlediska nemá prakticky žádný význam. Zastánci těchto limitů se vždy tvářili a tváří, že v případě jejich prolomení přijdou lidé o střechy nad hlavou, že těžební společnosti po prolomení limitů začnou okamžitě těžit uhlí na místech, která dnes obývají lidé. To ovšem není pravda a nikdy to pravda nebyla. Takový scénář je nemyslitelný. Prolomení limitů neznamená automaticky těžbu, protože existuje něco, čemu říkáme horní zákon. A o něm veďme diskusi. Veďme ji klidně a korektně, nikoho neděsme ani neutěšujme. Náš stát má k dispozici zásoby uhlí a uhlím se (jak známo) dá dobře topit v elektrárnách či teplárnách. V našem státě žijí lidé, kteří elektřinu a teplo potřebují. 

 

Argumenty ekologů, kteří do omrzení vyprávějí o potřebě podporovat obnovitelné zdroje v zemi, kde ani moc nefouká ani moc nesvítí slunce, připadají úsměvné stále většímu množství lidí. Připadá mi nevyhnutelné, že jednoho dne to naše uhlí prostě vytěžíme, protože ignorovat ekonomické zákonitosti při výrobě energie je možné jen krátkodobě. Podmínky a okolnosti, za kterých k tomu dojde (nebo také ne), musí být rozumné, logické a jasné. A právě proto diskutujme o horním zákonu, předkládejme si vzájemně rozumné, logické a jasné argumenty a stejně rozumně, logicky a jasně si vzájemně oponujme. Teplo a elektřina v domácnostech našich dětí za to nepochybně stojí. 

myslím, že až situace

myslím, že až situace nazraje, nespočetné štáby rozhlasových a televizních štábů, v čele s Veselovským, nám zprostředkuje osobní pocity i té poslední babičky z Jiřetína a její slzy nad "vykoupeným" baráčkem nám bude ČT přenášet v HD kvalitě.......??!!
Nedávné soudní rozhodnutí (!) o povinném dodávání uhlí do Elektrárny Opatovice dává tušit ještě zajímavé kotrmelce.....??? Teď je na tahu Tykač a jeho Czech Coal.....

No ale zrovna zelení uhlí moc

No ale zrovna zelení uhlí moc nefandí. Zelení dostávají v Ústeckém kraji pravidelně vyšší % hlasů, než v jiných krajích. Proč asi?

Jediný poctivý postup je dohoda mezi majitelem pozemku a těžební firmou. Jsem zásadně proti vyvlastňování ve "veřejném zájmu"! Co je to vlastně ten "veřejný zájem"?

"Připadá mi nevyhnutelné, že

"Připadá mi nevyhnutelné, že jednoho dne to naše uhlí prostě vytěžíme, protože ignorovat ekonomické zákonitosti při výrobě energie je možno jen krátkodobě".

To je zásadní postoj! Rabujme dokud se dá a čerpejme z toho enormní zisky! Až se vytěží cenná surovina, tak si naši potomci (i podle pana Klause) nějak poradí. Již před sto lety byl vysloven názor, že topit uhlím je totéž jako topit bankovkami, protože to je ekonomicky nejméně efektivní způsob jeho využití.

Prolomení limitů je dříve nebo později rovno zahájení těžby, protože nikdo si nenechá viset tučné sousto před nosem.

Jen tak mimochodem . výroba elektrické energie v uhelných elektrárnách je dražší než v jaderných elektrárnách. Nehledě na emise a popílek. Proto topolánkova vláda "ekonomicky" zarazila rozvoj jaderné energetiky.

U tepla je to složitější, protože využití centrálních zdrojů odpadového tepla brání lokální zájmy. Tak například České Budějovice odmítly teplo z Temelína, protože horentně vydělávají na vlastní teplárně.

" Proto topolánkova vláda

" Proto topolánkova vláda "ekonomicky" zarazila rozvoj jaderné energetiky."

Tak tohle je bohapustá demagogie. Víte, kdy byla zpracována EIA na dostavbu Temelína? V roce 2008. Topolánkova vláda měla pouze v koaliční smlouvě jednu větičku, že se mezi lety 2006-2010 nezačně stavět žádná JE. Začít stavět JE v letech 2006-2010 nebylo ani možné, takže ta podmínka v koaliční smlouvě byla splněna jaksi automaticky. Zahájit stavbu ale nerovná se zahájit přípravu stavby. A příprava dostavby JETE 3. a 4. blok zahájena BYLA.

Co se týče uhlí. Pokud je to tak, jak interpretují media (a ty Klause desinterpretují až příliš často), tak se Klaus vetem novely Horního zákona zachoval v naprostém rozporu se svým údajným libertariánským přesvědčením. Tvrdit, že uhlí pod mým pozemkem je majetkem státu může jen etatista.

To čtyřleté moratorium na

To čtyřleté moratorium na zahájení stavby JE bylo jen úlitbou podmiňující účast Zelených na vládě Topolánkovy koalice. Pokud jde o zásoby uhlí, jde o dosti polemickou záležitost. Jedna možnost je zajišťování energie nějakým novým progresivním způsobem na bázi zplynování uhelných zásob, ale také může být vyvinut jiný zdroj energie a z uhlí se na věčné časy stane hlušina, která nebyla využita, když to ekonomika potřebovala.

___________________________________________________________________________________