UKRADENÁ HUDBA aneb NĚMECKÉ KOUZLENÍ S HYMNOU
Aleš Knapp

 

Zprávy a komentáře v zahraničí ke zvolenému prezidentu Zemanovi nezapomněly podtrhnout, že Zeman je politik „pro-ruský“. Dosud ale nikdy nikdo nenapsal, že ten nebo onen politik je „pro-německý“. Namísto „pro-německý“ je ve velkém užíváno zaklínadlo „proevropský“, kterýžto atribut zdobí i jméno Zemanova poraženého protikandidáta Drahoše. Diskutéři na Virtually mají tendenci se ptát, co že mi to Německo tak zlého provedlo, že na Němce tolik nadávám. Nenadávám.                                                                                                          

Právě po prezidentských volbách, které vyhrál Zeman a nikoli „proevropskýčili „pro-německý“ Drahoš, jsem pro čtenáře Virtually upravil svůj text „Ukradená hudba aneb německé kouzlení s hymnou“, který vyšel v roce 2015 v časopise Hudební rozhledy. Hudební rozhledy, jak není každému známo, (spolu)financuje německé vydavatelství Schott-Musik. Článek vyvolal takový cirkus, že webový editor v zuřivosti schválně překroutil titulek a text je na Internetu inzerován pod zavádějícím názvem „Ukradená hymna aneb německé kouzlení s hymnou“. Německo ale neukradlo hymnu, nýbrž ukradlo hudbu.                                             

A už to stačí, aby se člověk na Němce otravující i v české politice a v médiích hodně zlobil.

 

Několik nejlepších hráčů německého fotbalového týmu odmítlo na mistrovství světa 2014 v Brazílii zpívat hymnu. Čím dál méně Němců ví, že autorem melodie, kterou si Německo přivlastnilo jako paragrafy chráněný státní symbol, není žádný Němec, ale Rakušan Joseph Haydn. A už nikdo nemá vědet, že Haydn onu melodii nenapsal pro žádného německého císaře, ale napsal ji jako rakouskou císařskou hymnu pro císaře Františka, narozeného v italské Florencii a zemřelého v rakouské Vídni. Tedy pro téhož císaře, jenž s Napoleonovým přispěním a jako rakouský císař učinil konec německým snahám přivlastnit si společenství národů, které Němci dodnes nesmyslně nazývají „Svatá říše římská národa německého“.

 

O vztahu «papá Haydna» k Čechám, o jeho působení v Lukavici u Plzně či o Haydnovu otci pocházejícím z Čech, cvrdlikajíČechách i vrabci na střeše. Také Haydnova císařská hymna je spojujícím kulturním dědictvím Čechů a Rakušanů: S její melodií pracuje mimo jiné Bedřich Smetana ve své Triumfální symfonii, komponované ke svatbě rakouského císaře Františka Josefa I. s císařovnou Alžbětou zvanou Sissi. Skladatel svou symfonii uvedl v Praze v roce 1855. Po léta a prakticky dodnes pak má Smetanova Triumfální symfonie vstup zakázán jak na koncerty, tak na gramodesky.

Kdo nás hodlá vrátit do časů, kdy kolem této jediné skladatelovy symfonie všichni chodili jako pes kolem horké kaše a k dispozici bylo pouze Scherzo, tedy jediná z vět, ve které se téma Haydnovy hymny neozývá? Odkud vítr vane?

Vítr z Helgolandu

Text Haydnovy hymny, jejíž melodii skladatel varioval ve smyčcovém kvartetu C-dur, napsal rakouský básník Lorenz Haschka. Slova existují také ve všech jazycích tehdejšího mnohonárodnostního státu.                                                                                                        Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem / Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří / Říš rakouská nezahyne, sláva vlasti, císaři. Text je poctou rakouskému císaři Františkovi, a to v takovém slavnostním a imperiálním duchu, v jakém je anglická hymna poctou anglickému králi, dnes královně („God save the Queen“).

Mediální kouzelníci v Německu i u nás vědí, jak mají při tutlání Josepha Haydna jako autora hudby současné německé hymny čarovat. Televize v Německu se jala půlnoc co půlnoc vysílat Haydnovu melodii, doprovázenou romantickým záběrem na ostrůvek Helgoland, omývaný vlnícím se Severním mořem, a k tomu záběr na třepotající se černo-zlato-rudou německou vlajku. Na obrazovce je divákům písmem vtloukáno do hlavy, že autor Heinrich Hoffmann von Fallersleben své tužby po jednotě pro německou otčinu («Einigkeit und Recht und Freiheit / für das deutsche Vaterland»), které tvoří text dnešní hymny Německa, vyjádřil v roce 1841 v řeči vázané právě na Helgolandu. Jméno Josepha Haydna jako autora hudby jsme v pravidelném německém televizním rituálu nezahlédli.

Strategicky důležitý Helgoland, ležící asi 50 kilometrů od ústí Labe na sever od Hamburku, patří tradičně Dánsku: je součástí vévodství Šlesvicko, které je s dánským královstvím spojeno personální unií. Počátkem 19. století jej obsazují Britové. V roce 1890 se mazané německé politice daří vyhandlovat Helgoland pro sebe, a to výměnou za uznání britské koloniální vlády nad africkým ostrovem Zanzibar. Na základě vůle obyvatel vyjádřené v referendu je po druhé světové válce sever Šlesvicka vrácen Dánsku, Helgoland se stává leteckým cvičištěm anglo-amerických spojeneckých vojsk. Po „znovusjednocení“ Německa v roce 1990 a po odchodu spojenců prohlašuje německý stát Helgoland za součást svých „výsostných vod“ a svého „celního prostoru“.

Heinrich Hoffmann von Fallersleben, podprůměrný veršotepec, člen „buršáckého sdruženíčili reakčního, nacionalistického německého studentského spolku, je v Německu znám také svými zpívanými dětskými veršovánkami o přilétnuvších ptáčcích nebo o šípku oblečeném jako mužíček v červeném kabátku. První sloku jeho «Písně o Německu» (Deutschlandlied), sepsané na Helgolandu k melodii Haydnovy hymny, zahajují neslavně proslulá slova «Deutschland, Deutschland über alles» (Německo, Německo nade všecko).

Po severně orientovaných expanzivních tužbách, cílených na připojení dánského Šlesvicka k Německu, obrací Hoffmann v německo-francouzské válce let 1870-1871 svou expanzivní nenávist proti Francouzům. Autor infantilních zpívánek, při kterých by jedno oko nemělo zůstat suché, nadává na Francouze jako na „národ podlosti“, „vzteklé psy“, „lidské obludy“.  Sjednocovací posedlost tuctového písmáka se promítá i do současného zacházení s Haydnovou hymnou a je nejvýraznějším příkladem organizované německé politiky.

Němci sice dnes oficiálne zpívají jen třetí sloku Hoffmannova textu, která vzývá jednotu, právo a svobodu, a zdá se proto na první poslech neškodná. Zato o slovech «Deutschland über alles» se leckdo domnívá, že jsou paragrafem zakázána. Nejsou. Zpráva tiskové agentury ČTK, zveřejněná 13.2. 2017 v časopise Týden, je mystifikace: Jakési německé sportovkyně se prý dotčením rozplakaly, když jim na mezinárodním fóru zazpíval hlas z amplionu hymnu s údajně zakázaným nacistickým textem. Brečet by ale neměly nad organizátory turnaje, ale nad svou zemí. Pravda o německé hymně totiž vypadá jinak: V roce 1990, v úporné snaze rozhodnout o hymně sjednoceného Německa mazaně, totiž německý Spolkový ústavní soud jen rozmazal staré máslo na hlavách německých politiků. Soud usoudil a vydal rozhodnutí: Z ničeho nevyplývá, že by hymnou neměl být kompletní Hoffmannův text.

Jak vidět, Německo si ani po kýženém sjednocení Spolkové republiky s NDR, které si nechalo odklepnout mimo jiné od Mitteranda a především od Gorbačova, nepřipadá patřičně sjednocené. Současná hymna, kterou strana CDU kancléřky Merkelové navrhovala zakotvit v kompletní podobě v německé ústavě jako chráněný státní symbol, nadále zahrnuje všechna Hoffmannova slova, napsaná jak v megalomanském deliriu: «Von der Maas bis an die Memel / von der Etsch bis an den Belt / Deutschland, Deutschland über alles / über alles in der Welt». Německo nechť tedy sahá na západě k řece Maas a na východě po litevský přístav Klaipéda (německy «Memel»), zaplaví severovýchodní Francii bezmála po Paříž, kompletní Lucembursko, notný kus Belgie i Holandska, na jihu celou severní Itálii po řeku Adiž (německy „Etsch“), na severu jižní část Dánska po mořskou úžinu Belt, směrem východním pak Litvu i ostatní pobaltské země Lotyšsko a Estonsko, a samozřejmě celé Polsko a země Koruny české.

Filosof a psycholog Karl Jaspers zaujal inspirativně odmítavé stanovisko i k navenek bezúhonným a oficiálně zpívaným slovům hymny: Nikoli, jak na Helgolandu Hoffmann spisuje a Němci dnes zpívají: nejprve „Einigkeit“ (jednota), pak „Recht“ (právo), a teprve potom a nakonec „Freiheit“ (svoboda). Ale pro demokratické, netotalitní myšlení musí bez výjimky platit pravý opak: napřed svoboda, ze které teprve vyplyne právo, a až zcela nakonec se lze bavit o “jednotě”. Jiná Hoffmannova slova “Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang”, která v hymně oslavují  “německé ženy”, “německou věrnost”, “německé víno” a “německý zpěv”, hodnotí Jaspers jako kýč. Jeho shovívavý soud nutno doplnit: Rýnský ryzlink je pravda dobrý, ale pod “německou věrností” si vybavujeme jen věrně natvrdlou zabetonovanost myšlení, a melodie rakouského skladatele Haydna není žádný “německý zpěv”. Kdo pak strávil polovinu dosavadního života v Čechách a poté víc než třicet let v Německu, ví lépe než kdo jiný, že na německých ženách není co opěvovat.   

Němčení

Bez ohledu na rakouského adresáta hymny, císaře Františka, i bez ohledu na rakouského skladatele Josepha Haydna, bývá Haydnova hymna v Německu také v nejnovějších muzikologických materiálech představována jako skladba, která už ve chvíli svého vzniku v roce 1797 je hymnou „Velkoněmecké říše“. Megalomanská slova, která dlouho po Haydnově úmrtí a tedy bez jakéhokoli skladatelova svolení přilepil k hymně Hoffmann von Fallersleben, si ve hře Osel a stín vzalo na paškál Voskovcovo, Werichovo a Ježkovo Osvobozené divadlo hned poté, co se v roce 1933 v Berlíně posadil do kancléřského křesla vřískající svobodník původem z bavorsko-rakouského pomezí:

Sám jsem válku prožil jak hrdinný frajtr / jakmile bylo po ní, řku: So geht es nicht weiter! / Z Versailles a Locarna svět nový se narodil / ale mně se nehodil / proto mám úderný oddíl! / Ich führe das Volk a vůbec nečekám vděku / vedu Německo z dneška do středověku / Každý socan, demokrat přede mnou zalez / ať máme všude dales / jen když Deutschland über alles…

Melodie Haydnovy rakouské císařské hymny se vnuceným  Hoffmannovým textem, kterou Němci do té doby nazývali „německou vlasteneckou písní“, je jako hymna německého státu oficiálně prosazena už nedlouho po první světové válce. Prosazuje ji s Hoffmannovými kompletními slovy, tedy včetne volání po německé expanzi do všech čtyř světovych stran, právě „socan“, který nezalez, ale naopak vylez: sociálně-demokratický politik Friedrich Ebert, prezident takzvané Výmarské republiky. V Německu ani jinde ho nenazývají „prezident republiky“, nýbrž Ebert je dodnes označován překrásným contradictio in adiecto: „Říšský prezident“. Německo, které způsobilo válku, když po sarajevském atentátu berlínský generální štáb donutil své rakouské spojence napadnout Srbsko, si tedy i po prohrané válce a ostudném brest-litevském separátním míru, umožnivším Leninovi cestu k vytvoření sovětského impéria, zatraceně vyskakuje: Německo na jedné straně dodnes jak chudinka heká, jak ošklivě ho po první světové válce ti zlí Francouzi v obsazeném Porúří dusili, zároveň si ale ve stejné době drze dovolilo považovat se za „Říši“. A bez skrupulí ukradlo svému bývalému, válkou rozdrobenému rakousko-uherskému spojenci Haydnovu hudbu.

Německé ozbrojené složky čili „Reichswehr“, předchůdce pozdějšího „Wehrmachtu“ i dnešního „Bundeswehru“, tak na výzvu prezidenta Eberta už od roku 1922 zpívají z plných plic: „Deutschland über alles“. A deset let pak stačí, aby za vlády frajtra coby říšského kancléře byl jako druhá část oficialní německé státní hymny zpíván bojový song úderného oddílu SA, mašírujícího pod vztyčenou fanglí v sevřených řadách. Guláš, uvařený z Haydnovy melodie, Hoffmannova němčení („Deutschtümelei“) a prušáckého marše definuje německá naučná literatura – i s ohledem na násilné připojení Rakouska k Německu v roce 1938 - dodnes jako hymnu „Velkoněmecké říše“. 

Rakousko, které po roce 1918 jako republika nemělo důvod ponechávat si Haydnovu císařskou hymnu, po druhé světové válce a ještě před vznikem dvou německých států ústy své vlády oficiálně žádá, aby Německo přestalo jako hymnu užívat Haydnovu melodii, která není německým, ale je rakouským kulturním dědictvím. Požadavek, vyplývající z důvodných obav Rakušanů z další německé anexe, tentokrát anexe kulturního charakteru, Spolková republika Německo nerespektuje. Spolkovému kancléři Adenauerovi, ač rozenému Porýňanovi, nevoní, že by mu jako bývalému starostovi Kolína nad Rýnem měli při státních návštevách hrát na uvítanou pitomé rýnskokolínské karnevalové odrhovačky, což mu pro legraci provedli v USA. Adenauer tak v roce 1952 prosazuje Haydnovu melodii s třetí slokou Hoffmannových slov jako státní hymnu Spolkové republiky Německo.

V roce 1990 se východních Němců nikdo neptá, jestli by jako hymnu sjednoceného Německa chtěli zachovat hymnu NDR od skladatele Hannse Eislera se slovy renomovaného básníka Johannese R. Bechera, která jsou přece jen jakýms takýms přiznáním válečné viny a příslibem polepšení: «Povstali jsme z trosek» (Auferstanden aus Ruinen). Při dobře utajeném jednání kancléře se spolkovým prezidentem na téma, zda západoněmecká hymna bude po „znovusjednocení“ hymnou celého Německa, zmínil jméno Josepha Haydna jen prezident Richard von Weizsäcker. Ze zveřejněného dopisu kancléře Kohla se Haydnovo jméno naopak  nemá nikdo dovědět. Takže po znovusjednocení všechno při starém, ať v Bonnu a pak v Berlíně vládne křesťan Kohl, socan Schröder a po nich kancléřka s velkou a černo-rudou, s „jamajkovou“ nebo jinak barevnou koalicí. 

Sportovní chování

V monografii ze 40. let o norském skladateli Edvardu Griegovi od německého autora, jehož jméno pisatel těchto řádků radši zapomněl, jsou všichni rakouští skladatelé – od Haydna a Mozarta přes Schuberta k Mahlerovi – označeni za skladatele německé. Vytrubovat z Německa do světa, že autor hudby současné německé hymny Joseph Haydn je Němec, si ale dnešní kejklíři s informacemi přece jen už nemůžou dovolit - a když jde o hymnu, tak o Haydnovi radši nemluví vůbec.

Při ohledání stavu hudební vzdělanosti v Německu zjišťujeme, že snahy ututlat Haydna  přinášejí komické plody. Úřednice na radnici, která pravidelně poslouchá veřejnoprávní rozhlas Deutschlandfunk, a proto si vůbec nepřipadá nevzdělaná, se domnívá, že německá hymna vznikla z jakési „dětské písničky“. (Hoffmannovy infantilní zpívánky tu nechají pozdravovat.) Deutschlandfunk ovšem na návrh poučit své posluchače o německé hymně mlčí jak partyzán. Redakce Cosmo rádia Westdeutscher Rundfunk, naparující se svým kosmopolitním zaměřením, dokonce zuří: „České vazby německé hymny nechceme!“, odpovídá, když se dozví, že by v Roce české hudby 2014 měla odvysílat alespoň cosi o ohlasu melodie dnešní německé hymny ve Smetanově Triumfální symfonii.

Institut Josepha Haydna v Kolíně nad Rýnem, tajemná organizace, která vlastní bohatý archiv a jejíž existence je dobře utajena, má k dispozici materiál k ohlasu Haydnovy hymny v Rossiniho skladbě „Viaggio à Reims“, napsané ke korunovaci francouzského krále Karla X., k ohlasu u skladatelů Maxe Regera a Richarda Strausse i v symfonii „Kossúth“ Bély Bartóka. Maďarský skladatel v ní cituje Haydnovu melodii ironicky zbarveným hlasem fagotu. Je znechucen, že i po rakousko-uherském vyrovnání v šedesatých letech 19. století se v mnohonárodnostním státě musí pod nátlakem Německa mluvit v armádě i nadále pouze německy: „Je už skutečně neudržitelné, aby nás v naší armádě nutili mluvit cizím jazykem, k radosti našich nepřátel…“

Německo si v roce 2014 odvezlo z Brazílie titul mistra světa ve fotbale po výkonech, které jsou pod vší kritiku. Tři hráči německého týmu Mesut Özil, Jerôme Boateng a Sami Khedira se vyjádřili jasně, když se k chabým výkonům přidalo nesportovní chování: před zápasem s Brazílií odmítli zpívat německou hymnu. Jak dopadne hymna letos na mistrovství světa v Rusku? Nad mlčením fotbalových reprezentantů Německa při statní hymně se nejvíc rozčiloval – hádejte kdo? Německý ministr vnitra. Hráči naopak ukázali smysl pro fair play, který Němcům také v zacházení s Haydnovou rakouskou hymnou setsakramentsky chybí. 

https://twitter.com/StanSczec

a prestižní cenu Českého lva

a prestižní cenu Českého lva vyhrává ......omlouváme se za zdržení, ale mezi tolika blbými filmy je těžké vybrat ten nejblbější ......film Bába z ledu !!!
Následuje děkovačka : Česká televize děkuje všem autorům soutěžních filmů ......

pokud zločinná EU schválí

pokud zločinná EU schválí Junckerův plán na federalizaci Evropy, Čechům zbývá buď definitivní ztráta státnosti a pád pod nadvládu novodobých Habsburků, nebo czexit.
Já osobně hlasuji v referendu pro czexit .......n-tsssss

Prolhané duo Lavrov-

Prolhané duo Lavrov- Petrov(f) jsou neustále v rozporu s fakty. Politika Zemana, který se staví sám do pozice evropského federalisty obdivuje a Junckera, který myšlenky Evropy co by federativního státu odmítá, kudy chodí kritizuje a dehonestuje :
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/463418-johnson-strasil-vznikem-...
Evropský kašpar č. 1 Johnson

Boris Johnson a v daném

Boris Johnson a v daném přřípadě i p. Petrof v žádném rozporu s fakty nejsou.

Ten spolek má "ever closer union" v DNA po celou svoji historii. Pro Junckerovy výroky zde platí slova jednoho z otců zakladatelů - Arnolda Toynbee:

"pracujeme diskrétně ... a po celou dobu naše rty popírají to co děláme našima rukama"

(“We are working discreetly …….. and all the time we are denying with our lips what we are doing with our hands” Arnold Toynbee – Historical researcher and founding father of the EU)

Poslední důkaz: povýšení Martina Selmayra z funkce vedoucího Junckerovy kanceláře na generáního sekretáře EU. Tento nyní fanatický eurofederalista (donedávna stoupenec unitárního státu Evropa, ale v jeho pojetí jde o změnu pouze z taktických důvodů) - samotným Junckerem nazvaný "Monstrum" (myslel to pochvalně), jinak všemi ostatními přezdívaný "Rasputin" je mužem, kterého se bojí i eurokomisaři. a který bude těmi svými špinavými metodami nyní vládnout celé té 33 000 armádě bruselských glotových rukávů.

Copak pako Juncker, ale

Copak pako Juncker, ale zvolil jste nam prezidenta, ktery o sobe dodnes hrde prohlasuje ze je eurofederalista. Ale mozna uz nevi co rika, to je taky mozny.

za co pane Bože za co,

za co pane Bože za co, trestáš tento prostý lid, ......
To si asi včera večer říkali všichni ti, co zhlédli v ČT další Hře-bejkovinu Učitelka.
Strašné a ještě k tomu ve slovenštině ......

PS ...všichni ti skuteční a slavní režiséři ( Podskalský, Krejčík, Jasný, Kachyňa atd. ) se asi musí v hrobě obracet ......Uffff

Však to sledují jen omezení

Však to sledují jen omezení pitomečkové, kteří si nechtějí přiznat, že to jiné, co stvoří dnešní umělecké rychlokvašky na výplatní listině ČT za pár šupů, nebude. Ta levná hoolywoodská béčková produkce má alespoň trochu přijatelnou technickou úroveň, když se spokojí s naivním obsahem.

Ten co to zpívá je taky pěkný

Ten co to zpívá je taky pěkný trouba... Dzp.

Nedokoukal jsem, takhle blbej

Nedokoukal jsem, takhle blbej scénář by nevymyslel ani janyška...

Blbe, tebe ta kompozitivní

Blbe, tebe ta kompozitivní teorie ničí. To jsem chtěl. Vynalezl jsem na vás novou, vy naivní lidé, nemám-li říkat blbci, velmi sofistikovanou, metodu... Dzp.

Utikate od tématu. Takze

Utikate od tématu. Takze ukoncuji diskusi.
Zajimavé pro me bylo nejvic, ze nejvetsi tabu pro ctenare meho textu jsou a zustavaji nemecke zeny(?).
AK

Ukradnu Vam portmonku,

Ukradnu Vam portmonku, "Obcasniku". A kdyz ji u Vas predtim v krame uz videlo spousta lidi, podle Vasi logiky to znamena, ze jsem Vam ji neukradl? Budete se citit okradeny, anebo ne?
Uzivate-li vyrazu "déjà-vu" (coz znamena "uz videno"), nepiste prosim "dezavi", ale vezte, ze i v cestine zustava zachovan francouzsky pravopis "déjà-vu". Je to takzvany galicismus, abyste se pro své pristi chytraceni dovzdelal. A dejte na sebe hlavne pozor, at se zase neutopite v typicky nemecké vlastnosti zvané "Besserwisserei", cesky se tomu da rikat "chytrolinstvi".
Pokud myslite, ze jsem proti Nemecku prehnane zaujaty, upozornuji, ze na to, co Nemecko vyvadi za psi kusy, s nim jednam jeste prilis v rukavickach.
AK
(ke komentari „Obcasnika“ z: St, 02/14/2018 - 19:47.)

Ano tati, vím jak se co píše,

Ano tati, vím jak se co píše, například hned Vás musím opravit, páč se nepíše "chytrolínství", alébrž "vychcanost", well, to je ten správný spisovný výraz v jazyce českém. To za prvé. Za druhé: nemluvil jsem o pocitu, ale o skutečnosti, že někdo někomu něco šlohnul. "Šlohnul", je také přiléhavější než to Vaše "ukradl ". A za třetí: "portmonka" je výraz "archaický", tady tomu říkáme "šrajtofle". Pokud Vám tedy někdo šlohne šrajtofli, jde evidentně o krádež a Vy ji nemáte! ! Pokud zažijete dežaví v muzice, nemusí jít o krádež, páč sedm tónů plus pět půltónů, je dohromady dvanáct, a tedy může jít o náhodu, pokud Vám to někdo šlohne, původní partituru máte nadále.
Pokud se tedy jó nudíte, začněte studovat kompozitivní teorii a spojte se s jistým Kadlem Janyškou, zakladatelem ODS a máte o duchaplnou diskuzi vystaráno do konce žití. Kdyby se Vám dlouho neozýval, stačí zvolat : "Hej sprintere s NDR" a ON už bude vědět, že má začít přednášet. Doufám, že tu nebudeme mít sprintery dva...
Odpověď ke komentáři autora AK, chvilku před šestou hodinou ranní, 15.2.2018.

Rannimu ptaceti

Rannimu ptaceti "Obcasnikovi":
Je videt, ze neumite poradne cesky. Dobra znalost cestiny se totiz pozna krom jiného a predevsim ve schopnosti uzivani lidového jazyka: "chytrolinstvi" je neco jiného nez "vychcanost", lidové "slohnul" je neco jiného nez spisovné "ukradl". "Portmonka" je galicismus prevzaty z francouzského slova "porte-monnaie" cili penezenka na drobné (francouzsky "monnaie"), zatimco "srajtofle" je penezenka na papirové bankovky a vhodnejsi je pro ni cesky lidovy vyraz "prkenice". Chtel jsem jako ucitel cestiny, vystudovany v Cechach, cestinu v Nemecku vyucovat, ale Nemci vyucovat cestinu na fakulte i ve vsech jazykovych skolach principialne odmitli. Takze vysledkem jsou pak napriklad Vase znalosti.
Ocenuji ale snahu i to, ze jste si privstal. Stojite-li o dalsi konzultace (doucovani propadajicich zaku se nazyva také "kondice"), a to o doucovani v jazyce ceském, francouzském a nemeckém, za mensi "baksis" jsem Vam po dohode k dispozici.
Pokud moje konzultace nechcete, budeme se o tom, ze Nemecko ukradlo hudbu ke sve soucasne hymne, bavit i pri uzivani Vasi spatné cestiny. Ja si to tady uz nejak preberu.
AK

No a jsme doma. Nemci si

No a jsme doma.

Nemci si dostatecne nesedli na prdel pred jeho Nabubrelstvem Akackem (neni divu, jestli tam cesky ucitylek cestiny vystupoval stejne namistrovane jako tady), a dokonce pohrdli jeho uzasnou nabidkou, ze je bude ucit cesky. On to ted hlupacek sice svadi na to, ze Nemci vyucovat cestinu odmitli principilane i ve vsech jazykovych skolach, ale takovemu nesmyslu nemuze verit ani on sam. Cestina samozrejme neni svetovym jazykem, neni to svetova anglictina, dokonce to neni ani libozvucna a snadna italstina, je to proste okrajovy a pro normalniho smrtelnika temer nenaucitelny jazyk, a tomu odpovida zajem a nabidka na jazykovkach, je proste primo umerny vyznamu a neprimo obtiznosti. Presto se v nemecky mluvicich zemich cestina coby jazyk sousedu samozrejme vyucuje (sam par ucitelu znam) a je totalnim nesmyslem, ze byla jeho vyuka na vsech jazykovksach dokonce principilane (!) odmitnuta. To spis asi Nemci principilane odmitli mazat se s jednim nabubrelcem Akackem, ktery je tam prijel poucovat a urazet.
Proste, pres 30 let Akackovi nevadilo, ze Nemci "kradou hymny" a delaji mozna i horsi veci, a vsemozne se snazl prave v tom jim dnes tak nenavidenem Nemecku nekde upichnout. Kdyz ucitylka a naboba odmitli, zacal je nenavidet. Konecne jako kazdy zneuznany "genius". Doufejme jen, ze nas zneuznany ucitylek neskonci tak spatne, jako jisty zneuznany nemecky malir.

P.S. Pane pomocny uciteli, mohl byste nam hloupym nevzdelancum vysvetlit, co jste chtel ve svem uvodnim prispevku rict germanismem, ze vykony mistru sveta byly "pod vsi kritiku" ? Nejak mi to u mistru sveta, kteri navic domaci Brazilii porazili nevidanym vyslekem 7:1, nedava smysl. Leda byste nevedel, co ten vyraz, ktery pouzivate, znamena. Odmenu 3,50 kc vam posilam na Konto na pomoc nabubrelcum.

Integrace národů Evropy v

Integrace národů Evropy v jeden národ, v posledku německý, prostřednicvím EU ?

Název, jak z hororu, co ? A přesto popisující realitu. Co se tedy děje ?

Lidský svět, coby celek, se snaží zorganizovat (já vím, že marně, ono to nejde ze známých důvodů, je navždy lidmi nezorganizovatelným spontánním řádem, který řídí je, ne oni jeho) skupina nejbohatších lidí světa, tedy špičkových socialistů. Ano, bohatí mentálně propadnou dojmu, že když umějí zorganizovat tak obří a výnosné firmy a majetky, že by to mohlo jít i z celým lidským světem. A tak pilně zasedají v různých světových podivných institucích a radí se, jak to udělat.

Špičkou a centrem takového celosvětového radění, tedy socialistického řádění, je Bilderberg. Na něm se tajně, naposledy na konci minulého roku na 3 denním jednání, domlouvají. Kdo to nechce vidět - nevidí, stačí však vyhledat všechno na netu a jen ignorant si myslí, že na tajném jednání si porovnávají, kdo má dražší slipy nebo hodinky. Dohodnou se a konají. A samozřejmě, že v první řadě ovlivňují politické dění všude ve světě tak, aby to jejich záměrům vyhovovalo. A jedním z jejich hlavních zájmů je samozřejmě Evropa.

Mimochodem, Macron pracoval přímo v administrativě Bilderbergu a tak není divu, že náhle z ničeho nic získal takovou podporu Francouzů prakticky neznámý člověk, když mu Bilderberg patřičně pomohl. Totéž platí o předsedovi francouzské vlády, který byl účastníkem Bilderbergu také. Také, o podle všeho vydírané, Merkelové. Každý si pamatuje, když vypukla aféra s tím, že ji sledovala roky tajně polostátní americká agentura, jak rychle změnila názor na jí před tím tolik kritizovaný mulitikulturalismus.

Německo a Francie se dohodly pod tlakem svých mocenských choutek, tažených inspirací socialismem, který má ve Francii své "vědecké" rodné hnízdo a kterým se Němci velmi rychle nakazili už dávno. Dokonce přes linie první světové války se hádaly, řečeno s mistrem Hayekem z jeho slavné Kontrarevoluce vědy, kdo z nich lépe ovládá umění socialismu, tedy kdo umí lépe zorganizovat lidský svět. No a taková ideologická nálož v obou národech se Bilderbergu velmi hodila a hodí. Tlačí je už roky k založení jednoho evropského velkostátu, který by mohli mocní lépe svými penězi ovládat. EU ničím jiným, než takovým zárodkem, neustále se vyvíjejícím v tomto směru, není.

Ale vraťme se k tzv. integraci Evropy, tedy neustále omílanému termínu, jakoby vůbec nešlo o pohlcení malých velkými a likvidaci národních států a dokonce národů na evropském kontinentu. Ano, tzv. integrace Evropy nic jiného neznamená. Kdo si pod takovým termínem představuje něco jiného, měl by to vyložit. Já, coby znalec kompozitivní teorie, to nedokáži. Kdo potom jiný, mi není jasné.

Momentální model EU podle LS, jak jinak, byla přijata za předsednictví Německa, je skvělým nástrojem pro tak zločinný úkol. Vždyť z ní vycházející euorgány neslouží ničemu jinému, než podřízení všeho v EU Německu, coby nejsilnějšímu jeho členovi. Každý vidí, že za EU v případě skutečně velkých věcí jedná Merkelová, ne ty loutky, které Německu v čele EU slouží. Mimochodem, Německo už těží z EU a eura teď. Má největší přebytek státních financí na světě, přestože růst HDP jen průměrný.

A intergrace, tedy podřízení národních států a národů Evropské unii prostřednictvím tzv. implementace tzv. evropského práva, čti evropského, tedy vlastně novoněmeckého, příkaznického práva, postupuje. Někdy tempem až závratným. Najednou se mluví o Evropanech, o Evropě jako státu, o evropanství a populismu těch, kteří se odmítají takovému vývoji podřídit. A Macron do toho přijde na poradě se svojí rupočernou německou soudružkou s návrhem na urychlení integrace a zapojení do této nelidskosti dalších a dalších oblastí tak, aby evropský stát skutečně vznikl, a to co možná nejrychleji.

Neznikne však. Vznikne jen strašné napětí, které může skončit obřím krveprolitím při zpětném osvobozování národů a národních států z područí tohoto zločinného molochu. Návrhy na evropskou armádu a společnou policii a zdanění nejsou ničím jiným, než dalšími střípky do mozaiky euvýstavby, tedy v budoucnu podřízení Evropy tomu nejsilnějšímu, tedy v posledku právě Německu. To, že si to Francouzi a další neuvědomují, není vůbec důležité. Prostě jim chybí vzdělání stran spontánního řádu lidského světa.

Nemá cenu nikoho o takovém vývoji přesvědčovat. Pro sečtělého je však až neuvěřitelně a nápadně shodný s vývojem a koncem SSSR a pěstováním tzv. sovětského člověka, mimochodem, u nás Čechoslováka a v EU teď tzv. Evropana, které tak krutě a přirozeně selhalo. Stalo se to proto, že se to stát muselo. Spontánní řád lidského světa nic jiného nedovolí a už vůbec ne lidskou hloupost a nadutost ve věcech, které náleží jen a jen jemu, coby nezničitelné neosobní spontánní řídící struktuře všeho ve vesmíru, tedy i lidského světa. Je jedinou možností existence lidstva... Dzp.

Byla to celé bráno jako

Byla to celé bráno jako nadsázka, ale jak je vidět, že jako správný fritzczech nemáte smysl pro humor, lépe řečeno máte ten jejich ala Friedrichstadt palace...to se potkala paní Ventilšlaušková s paní .....a jinak to, že Vás odmítli v Německu jako učitele má za následek moje znalosti češtiny? Že Vy budete momentálně zaostalej, ale pište dál, aspoň bude prdel/to je v hantýrce sranda, po Vašem legrace/

Kajan II. Jestli to nebude

Kajan II. Jestli to nebude mít něco společného se starým kamnářem Knapem, jak se o něm kdysi zmiňoval Felix Holzman.

Dobry vecer: Prosim, hovorte

Dobry vecer:
Prosim, hovorte k tématu. Ukradli podle vas Nemci hudbu k hymne, anebo si myslite, ze ji neukradli? A proc?
za prve...
za druhe...
ze treti..
Dekuji za spolupraci.
AK

Pokud se hudbou zabýváte a

Pokud se hudbou zabýváte a trochu slyšíte, tak jste určitě zažil dežaví, odkud já to znám?
Platí ve všech kategoriích od Bacha po Vlacha. Proč by německá hymna měla být výjimkou?

Vazena "Konzervo", kapnete

Vazena "Konzervo", kapnete bozskou. Jste Sudetak z "Reichenbergu" (Liberec), z "Gablonze" (Jablonec), z "Egeru" (Cheb), nebo dokonce z "Karlsbadu" (Karlovy Vary)?
Uz to z Vas pomalu leze, co? Ostatne, v Nemecku jsem zil vic jak 30 let "dobrovolne" proto, abych to na Nemecko (i na Vas) ted vsechno sakumprdum mel. Takze klidek.
A.K.

Plechovka je nejspíš zapálený

Plechovka je nejspíš zapálený laický katolík, někde z kraje od Čunka. Snad nemá nic společného s tím udavačským dopisem papežovi na kardinála Duku. No, možná to jen podepsal.

Ten zmrd je od Pohořelic.

Ten zmrd je od Pohořelic. Otročí v Rakousku a pro žrádlo na pondělí až pátek - cibuli, chleba a sádlo ve sklince - si vozí z domova od své mutti, multikulturně obohacené nějakým ožralým sudeťákem, kterému dala, služka v hotelu Myslivna, na Silvestra.

Nejsu sudetak, v tech mestech

Nejsu sudetak, v tech mestech jsem ani nikdy nebyl.

Abych pochopil, co se mi na Nemecku nelibi, nemusel jsem tam pres 30 let zit (to mate tak pomale vedeni ze jste to nepochopil driv?), a nejsu ani masochista. abych pulku dospeleho zivota dobrovolne zil v zemi, ke ktere bych choval takovou nenavist jako vy.

Pripominate spis prostitutku, ktera tvrdi, jak se ji chlapi hnusi, ale presto se jimi opakovane nechava kupovat, zvlast kdyz maji marky.
A kdyz uz ji na stara kolena nikdo nechce, tak si svou nenavist k chlapum - a k sobe - vyrvava do sveta.

Ze je pan autor psychopat,

Ze je pan autor psychopat, ktery nevi co pise a dokaze si odporovat v jedne vete, o tom svedci napriklad jen ten jeho posledni odstavecek.

Nemecko se stalo mistrem sveta po vykonech, ktere jsou "pod vsi kritiku" (navic, proc germanofob pouziva v ceskem textu germanismy, a jeste uplne zmatene a nesmyslne?) ???
Porazit domaci Brazilii 7:1 je "slaby vykon" ?
Nezpivat pred zapasem hymnu je tedy "nesportovni chovani" a nebo naopak ukazka "smyslu pro fair play" ? Ktery z tech zmatenych vyroku ucinenych jednim dechem plati ?
Nemluve o tom, ze jen blazen si muze myslet, ze nejaky fotbalista z Ghany nezpival, nebot tise a uvedomele protestoval proti haydnovskemu puvodu nemecke hymny a podobnym nuancim :-)

Tezko rict, proc pani majitelka nahle doprava tolika prostoru tomuto psychopatovi. Je-li to z humanitarnich duvodu, aby se dotycny z traumat sveho vice nez tricetileteho dobrovolneho totalniho nasazeni v Nemecku vypsal, pak to sveci o jejim velkem srdci :-)
Porad lepsi nez kdyby autor nasedl do nemeckeho Mercedesu a napalil to v Berline do zbytku nemecke zdi. to radeji at zde pise hovadiny... :-)

To musi byt fakt na palicu (a

To musi byt fakt na palicu (a vysledek vidime na psychice autora dnes), kdyz nekdo pres 30 let dobrovolne zije v zemi, kterou tak silne nenavidi.

Možná je to stejně tak

Možná je to stejně tak hrozné, když údajný Moravák žije v Rakousku a leze jim doprdele hlavou napřed až po kotníky, k tomu se modlí rakousky.

Uložit

Uložit