Už nám došlo, že krmíme z našich daní své vrahy?
Jana Zwyrtek Hamplová

Islamisté čím dál častěji vraždí. Vraždí nás, Evropany. Nás, kteří jim poskytli bydlení a často štědrý sociální systém, a kteří velkoryse přihlíželi tomu, jak si tu staví své mešity, v nichž káží nenávist vůči nám. Je načase říct STOP. The End. Konec. Musíte odejít.

Za každou uřezanou hlavu ve Francii nesou vinu vítači imigrantů a zastánci myšlenky, že Evropa patří každému, kdo si vzpomene. Multikulturalismus nikdy nefungoval a nefunguje, je to jen taková rádoby ušlechtilá maska pro totální zradu evropských a křesťanských hodnot, a je tu mimo jiné proto, aby tisíce aktivistů nemusely nikdy pracovat, ale neustále jen žvanit a vykřikovat o lidských právech těch, kteří tu žádná práva nemají. Ti, kteří sem pozvali a pustili migranty, by proto měli být souzeni evropským soudem a zavřeni alespoň na dvacet let. Včetně madam Merkelové, která si tak notuje s Erdoganem. A i těch dvacet let je málo za to ohrožení, kterému nás všechny vystavili. Francie to dnes zažívá v přímém přenosu.

Nevidím jediný důvod, proč bychom my, kteří řádně pracujeme a odvádíme daně, měli přihlížet tomu, jak je naši a evropští politikové rozdávají lidem, kteří vykřikují agresivně o svých všemožných právech, aniž ovšem vnímají své povinnosti, a aby dvojí metr, který znamená jiné rozhodování vůči těm slušným, a jiné rozhodování vůči těm, kteří nerespektují nic, jen prostě „řvou“, se stal samozřejmou součástí našeho evropského života.

Dění ve Francii by nás mělo i v dnešní složité době přinutit zamyslet se nad budoucí existencí nás a našich dětí na evropském území, a konečně začít jednat. Naše hlasy by měli dostat ti politikové, kteří se jednoznačně vyjádří k nekompromisnímu odsunu nelegálních migrantů z evropského území, k členství Turecka v NATO, vyzve k vysoké míře ostražitosti vůči Německu, s nímž máme historicky jen špatné zkušenosti coby s jasným agresorem, a islám této podoby postavit v Evropě mimo zákon. A pak by taky měla začít platit přímá obecná úměra – kdo tu bez objektivních důvodů nepracuje, ať tu taky nejí.

Nezaměňujme slušnost za slabost a demokracii za bezmocnost. Jsme v Evropě ve vážném ohrožení, a nehovořím tentokrát o Covidu. Hovořím o tom, že si sami vyrábíme nemakačenky, kteří bez problémů vybydlí dům, protože dostanou bez jakéhokoli přičinění jiný, a přihlížíme tomu, jak sem přicházejí nezvaní hosté, kteří námi pohrdají, kteří nás považují za své slouhy, jež jsou povinni je živit, a kteří zastávají názor, že jak se dotkneme jejich víry, mají právo nám uřezat hlavu. Proč je v Evropě trpíme? Proč se na to všechno díváme? Proč už dávno nezatýkáme a nevyhošťujeme? Jediné, co dnes Evropu zachrání, je plošný odsun všech, kteří tu nemají co dělat, a všech agresivních vyznavačů islámu včetně celých jejich rodin. Trestné musí být sňatky s nezletilými, obřízky a veškeré projevy diskriminace žen. Trestné musí být každé organizování nelegální migrace. Naše území, naše pravidla. Komu se to nelíbí, ať jde.

Nedávno nám poklekali čeští fotbalisté. Vzdávali hold rabujícímu etniku, které pod záminkou boje za rovnoprávnost hromadně kradlo a vraždilo. Je načase, abychom začali poklekat na počest evropských obětí, které skončily s uříznutou hlavou.

A my v Česku? Měli bychom dobře naslouchat, zda adepti na českého premiéra se k těmto otázkám zcela jasně vyjádří. Chci českého premiéra, který je proti nelegální migraci, který je pro odsun imigrantů z naší Evropy, a který je zcela zásadně proti rozšiřování a projevům islámu na evropském území. Tedy který jasně prohlásí, že evropské území patří Evropanům, a na české území nevstoupí nikdo, kdo tu nemá co dělat. A zapomene na všechny ty žvásty o povinnosti nás Evropanů zachraňovat svět. Nastal totiž čas, abychom začali zachraňovat sebe. Nás, normální a slušné Evropany, kteří se starají o své rodiny, chodí do práce, a mají nezadatelné právo užívat toho, co naši předkové často tvrdě vybojovali. Tedy nastal čas, abychom o tom, co se kolem děje, začali mluvit pravdu. Ne ty lži o multikulturalismu, který je de facto vlastizradou Evropy.

Vykopejme zkrátka pud sebezáchovy, dokud je čas.

___________________________________________________________________________________