V justici zůstal strach
Jan Suchánek

Dovolím si poukázat na strach a podřízenost před bolševickými prokurátory, které soudci museli poslouchat, když trestali Horákovou a mnoho dalších až po Havly, Cibulky a podobné. Teď mi to nedávno připomněl jeden senát toho soudu, co je jen odvolací. Už skoro dvanáct let se táhne soud, aby firma, která zpracovávala klientovi jeho účetnictví, mu jej vydala. Hned na začátku ta účtující firma spadla do pařátů justiční konkurzní mafie a její vlastní účetnictví a účetnictví si vzali pod kontrolu zkorumpovaní prokurátoři, aby z něho vydolovaly podvrhy důkazů pro nezákonné trestní stíhání jak zástupců účtujícího úpadce, tak toho klienta. Proto se ten spor tak dlouho vleče, protože účtující úpadce byl dle zákona pod kontrolou konkurzní soudu a současně konkurzní soud neměl odvahu chtít po prokurátorech, aby mu vydali to, co prokurátoři měli prostřednictvím negramotných policajtů v trestních spisech jako důkazy. 

Přeskočím dlouhý děj a popíšu, co se stalo před elitním odvolacím senátem. Žalobce, klient účtujícího úpadce, a žalovaný úpadce, který účtoval, odvolací soud upozorní, že problém je v tom, že nikomu z nich dosud prokuratura to účetnictví nevydala. Jakmile tato zmínka o prokuratuře padla, elitní odvolací soud jednání okamžitě přerušil a po přestávce vydal usnesení, že nalézací soud by měl zjistit, co účastníci řízení za účetnictví považují. Takže ze strachu z prokuratury a možné konfrontace s jejím korupčním jednáním soud řízení vrátil zpět o dvanáct roků na samý počátek. Tato otázka však nebyla mezi účastníky vůbec sporná, žalobci i žalovanému bylo naprosto přesně známo, co je účetnictví a co by mělo být vydáno. To muselo být zajímavé, jak v přestávce zoufale hledali, jak se konfrontace s korupcí prokurátorů a soudců, kteří zkorumpované prokurátory za ty roky kryli, zbavit.

Tím elitní odvolací senát zbavil už jako ostatní soudy po celých dvanáct let účastníky práva na spravedlivé soudní řízení garantované Ústavou, Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o jejich ochraně. Řízení má být ze zákona sporné, ne že má soud, jak nařídil ten odvolací, inkviziční metodou „nesporného“ řízení (kdy soud jedná z úřední povinnosti) hledat ve své ekonomické negramotnosti materiální pravdu „nesporného“ řízení, co je externě dodavatelem zpracovávané účetnictví. Tohle mezi účastníky tedy sporné nebylo. No a takhle nějak podobně mimo právní řád probíhá spousta dalších soudů vyvolaných nezákonným konkurzem a nezákonným trestním řízením, když už před deseti lety prokurátoři napsali soudci, že mu nic, žádné dokumenty k provedení důkazů nedají a skončilo to soudem poslední instance, který řekl, že se s nároky na odškodnění musí čekat na konec konkurzu. Za každou cenu popřít odpovědnost prokurátorů a tím i automaticky soudců. Takhle tady máme stále inkviziční model justice, model, který sloužil k prosazení zločinné třídní diktatury representované u soudů prokurátory a důstojníky STB. Takhle v trestních řízeních stále soudci usvědčují místo prokurátorů obviněné. Nikomu to nevadí, hnutí P+L v médiích pokračuje v intencích Havlovy dohody s agenty Gorbačova v podpoře kontinuity bolševické justice.   

Abychom tuhle korupci české justice pochopili, tak si musíme uvědomit, že zpracovávat účetnictví klientům, bylo součásti podnikání úpadce, v rámci provozování jeho podniku, v kterém by měl pokračovat ze zákona správce konkurzní podstaty. Jenže prokurátoři ten podnik svěřili jinému, svému falzifikátorovi důkazů a svému korunnímu svědku. Protože šlo o stovky miliónů v hotovosti a v majetku a právech přes miliardu, nemohli ti prokurátoři ten podnik podle zákona do konkurzní podstaty vydat, ani účetnictví klienta (když ani nechápali, co to je). Učinili z toho všeho důkaz, věc, předmět doličný, součást trestního spisu. Tím vznikla kolize trestního řádu a zákona o konkurzu a vyrovnání, kterou justice nechala vyznít ve prospěch prokurátorů. Vyšli prokurátorům vstříc i další soudci, kteří řekli, že klient nemůže žalovat o vydání účetnictví správce konkurzní podstaty ale přímo úpadce, který žádná práva k svému podniku ani v podniku zpracovávaným účetním agendám už neměl. To je nezákonnost jako prase, ale co by vyděšení, vystrašení a taky zkorumpovaní soudci pro zločinné prokurátory neudělali! Soud poslední instance jen neústavně konstatoval, že je nutno porušení základních práv do rozhodnutí trestního soudu strpět. 

Tím ti zkorumpovaní soudci i prokurátoři mysleli, že problém smazali a prokurátorskou zlodějinu soudcům kompenzovanou prokurátory jinou zlodějinou legitimizovali. Jenže statutární orgán úpadce přežil nezákonné trestní stíhání a své vlastní okradení a proto ten soud, o kterém jsem psal, mohl pokračovat dodnes. To by mohlo být jen takové úsměvné poukázání na vyděšenost elitního odvolacího senátu, ale je za tím skryto něco nekonečně děsivějšího, s čímž si naše úplatné politické elity sociálního státu nemohou poradit, když to pravděpodobně ani nepochopí. Když ti prokurátoři udělali z podniku úpadce, důkaz, předmět doličný a součást trestního spisu, pak z takového nic nemůže popřít ustanovení § 18 odst. (4) zákona o konkurzu a vyrovnání, že prokuratura odpovídá za škodu, způsobenou tím, že podnik úpadce do konkurzní podstaty nevydala. Tuhle odpovědnost státu nelze ničím vyvrátit, jen dalším bezprávím, korupcí justice řízenou samotnou vládou. Ten podnik měl miliardovou hodnotu. Vzpomeňte, že na tohle taky nachytali někoho z Berkovy divize konkurzní mafie, když Vrchní soud v Olomouci poukázal na to, v rozporu se zákonem nebyl podnik Union banky zapsán do konkurzní podstaty ostravské Union banky. Jenže tehdy soudci dali přednost zákonu před konkurzní mafií, protože tehdy asi měli strach i z italské mafie.  

Takže to, o čem zde dlouhá léta píšu, je sice o justiční konkurzní mafii, ale celé to je postaveno současně na strachu soudců z prokurátorů. Pokud to někdo nechápe, tak si představte, že by Ratha chytli ještě za starého konkurzního zákona. Když Bradáčová prostřednictvím policajtů zabavila jako důkaz 10 miliónů v hotovosti, ke kterým se hlásí pouze Rathův otec, tak se mohlo stát, že tím Rathova otce přivedli do konkurzu. Bradáčová by těch 10 miliónů do konkurzu vydat ze zákona měla, ale nemohla, protože je hledání otisků mezitím znehodnotilo. Za konkurzního zákona by stát za prokuraturu odpovídal za škodu tím způsobenou. Co nezákonností by museli napáchat, aby škodu Rathovu otci nemuseli zaplatit! Teď už by z toho byla Bradáčová venku, protože to v insolvenčním zákoně z příslušného paragrafu vypadlo. Ta odpovědnost prokuratury za nevydání důkazu k uspořádání majetkových poměrů dlužníka. Tím je potvrzeno, že ta nejméně kontrolovatelná moc v zemi, tudíž z principu zkorumpovaní prokurátoři vodili Pospíšila na krátkém vodítku. Zkorumpovaní prokurátoři, ta mocná síla dokázala ovlivnit vládu i Parlament k tomu, aby mohli krást nerušeni odpovědností podle ustanovení § 18 odst. (4) zákona o konkurzu a vyrovnání. Ta beztrestnost, co jde dnes, musí být obhájena ministerstvy nespravedlnosti a zadlužení před soudy i do nepromlčené minulosti. No a o tom to je. O té korupci státní moci.       

Teď jsem se dostal k zajímavému svědectví, kam to všechno vede. Obecně korupce prokurátorů vede k tomu, že jako kompenzaci musí nechat nakrást taky soudce. Soudci musí nechat vydělat advokáty v konkurzech a exekucích. K tomu patří i kšeft celníků a lihové mafie, který se jim teď tak trochu nepovedl, a netušené, co se děje na berních úřadech. Představte si ale lidštější rozměr. Například, že nomenklaturní kádr ÚV KSČ začne po revoluci podnikat. Z bolševické minulosti má obrovský sociální kapitál vztahů, který Havlova kontinuita umožnila proměnit v peníze. Pro jistotu se obklopil bývalými důstojníky STB, aby jej chránili, a stal se miliardářem. Ale protože vedle takových, jako je on, už jsou pouze absolventi moskevské university pro bolševické špióny a podobně, musí zákonitě někdy dojít ke konfliktu justiční konkurzní mafie i s takovými miliardáři. Tenhle, aby se po dlouhých letech domohl toho, že prokurátor sám soudu navrhl zproštění jeho viny, utratil 60 miliónů za zprostředkovatele této spravedlnosti, bývalého podplukovníka SNB, který byl dříve nadřízeným nového podplukovníka, který jej na zakázku prokurátorů z konkurzní mafie nezákonně trestně stíhal.  

Ten strach, o kterém píšu a který korumpuje naše soudce, celou justici, vychází také z bolševické tradice ekonomické negramotnosti. Media ve prospěch těch, co s Dášou Havlovou střihali pásku na Letišti Ruzyně, se tváří, že není znakem nějaké skryté korupce, když Svoboda si vezme krátkodobou půjčku na 3 a půl mega k předčasnému splacení hypotéky. Pak je jasné, že médiím nevadí půjčka koalice Svoboda a TOP09 pro Prahu ve výši 200 miliónů EURO. To Janoušek přes Béma tu Prahu řídil líp. Nikdo asi neviděl porodníkovu rozpočtově odpovědnou analýzu, jak tu půjčku splatit a jak příští rok nepotřebovat další a další. Nebo je to jen spekulace na kurz koruny k EURu jako kapitálové investice mnohých radnic prostřednictvím Key Investments? Hlavně, aby byly provize za utracení miliard, než se pravicový pražský volič taky naštve a k volbám radši ani nepůjde. To ale nemůže bránit tomu, že Svoboda s TOP09 Havlův odkaz ponesou dál. Proto také najednou novinářům nevadí, když TOP09 na sociálních věcech slibuje zakázku softwarové firmě, že to TOP09 vede jako běžné důvěrné obchodní jednání, když ze zákona to jde jen veřejnou nabídkou. V rámci toho dostal Drábek, který zprasil důchodovou reformu a zločinně pronásleduje české podnikatele, odvahu takovou nezákonnost veřejně na Primě v neděli obhajovat. Dokonce přiznal účastenství na podplácení, kterého se jeho náměstek dopustil.  

Tohle zmatení a degradaci právního státu demonstrovali dva marxisti v neděli na ČT24. Pan předseda soudu poslední instance si stěžoval jako militantní socialista, že celou EU ohrožuje neoliberalismus, kterému zřejmě dal za vinu to, že nikdo nechce vládám sociálních států půjčovat dle jejich potřeb. Tím prý je narušen princip sociálního státu, když připomněl jeho zakladatele, německého císaře. Na důkaz blízkosti justičních feudálů s feudály rodovými. Taky řekl, že jde a tím i soudu poslední instance hlavně o právo na lidskou důstojnost. Tedy podle praxe našeho soudu poslední instance tam, kde není v rozporu se zájmy postbolševických prokurátorů. Přiznal, že jeho strach z neoliberalismu sdílí justiční elity EU tak, jak to v Itálii vedlo k organizaci sdružující soudce, Magistratura Democratica, provázané s levicí a jinými sociálními hnutími. Takovým soudcům stále uniká, že základním lidským právem je právo, které je pro svobodu rozhodující, ne na důstojnost ale vlastnické, které nacisti uzmuli židům a marxisti buržoasii a sedlákům. Nadějí je, že až ve finálním dojde na vzájemné okrádání soudců a prokurátorů, tak přijdou na to, že právní stát potřebuje ochranu hlavně od nich.

"optimalizováním a

"optimalizováním a zdokonalováním státních funkcí"

Ano - všichni si myslí, že "zdokonalením systému řízení" se to všechno vylepší až napraví a že nastane "demokracie". To je bludný kámen "znalostní civilizace".
ˇ
(pěkné, vvenci)

Ano, obyčejný fašismus, tedy

Ano, obyčejný fašismus, tedy socialistický kolektivismus zájmových skupin a politické třídy.

(nazývaji to demokracie)

___________________________________________________________________________________