Věc: stížnost na nevyváženost a neobjektivitu v televizních programech ČT1, ČT24, Nova a Prima family
Petr Štěpánek

Vážená rado!

 

Zákon 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, stanoví v § 31 tyto povinnosti:

 

odst. 2: Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

 

odst. 3: Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

 

Podávám tímto stížnost na porušení těchto povinností provozovateli vysílání provozujícími televizní programy ČT1, ČT 24, Nova a Prima family.

 

Česká televize odvysílala dne 6. 1. 2013 na programech ČT1 a ČT24 ve 12:00 v pořadu Otázky Václava Moravce názorově zcela nevyváženou debatu o amnestii prezidenta republiky. Hosty první hodiny pořadu byli pouze kritici amnestie z řad opozice i vládní koalice. 

 

Společnost CET 21, s. r. o., odvysílala na programu Nova dne 5. 1. 2013 v hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny v čase 19:33 zcela spekulativní reportáž o údajných následcích amnestie, jež se opírala pouze o domněnky a jejímž jediným smyslem bylo poštvat veřejnost proti prezidentovi republiky. Obdobně tendenční bylo veškeré ostatní zpravodajství této televizní stanice v období po vyhlášení amnestie prezidenta republiky.

 

Společnost FTV Prima, s. r. o., odvysílala dne 4. 1. 2013 ve 20:15 na programu Prima family pořad Prezidentský duel 2013. Tím, že v takto atraktivním čase a navíc krátce před samotnou volbou televize pozvala do svého pořadu pouze dva z kandidujících, totiž Jana Fischera a Miloše Zemana, znevýhodnila všechny ostatní kandidáty, kterých je celkem devět. Takto nevyvážený postup může ohrozit samotnou regulérnost celé prezidentské volby.

___________________________________________________________________________________