Velikonoční: MÍSTO NADĚJE
Emanuel Vejnar

(Marek 16,9-11)

Všichni čtyři evangelisté končí své spisy zprávou o Ježíšově vzkříšení. Zbožnou duši ovšem mate, že každý z nich líčí tuto událost trochu jinak. Nejvíce při zemi se drží Marek. V jeho podání ženám dosvědčuje Ježíšovo vzkříšení mládenec v bílém rouchu. Evangelista Matouš už situuje do této role anděla. A když ženy od otevřeného hrobu běží domů, setkají se se Vzkříšeným tváří v tvář. Lukáš jde ještě dál. U něj se stávají tlumočníky velikonočního evangelia dva muži v zářícím rouchu. Potom se Vzkříšený ukáže dvěma učedníkům jdoucím do Emauz, Šimonovi a všem Jedenácti. (Jidáš je v tu dobu už po smrti, proto v počtu chybí.) Janovu verzi zahajují dva andělé. Pak evangelista obšírně líčí zjevení Marii z Magdaly a trojí zjevení  učednickému kruhu.

    Čím je evangelium mladší, tím jsou jeho zprávy o Ježíšově vzkříšení barvitější. To má samozřejmě svoji logiku. V nejstarší době se se zvěstí o Ježíšovu vzkříšení nesnadno srovnávali i jeho nejbližší. Evangelista Marek to konec konců nijak nezastírá. Píše, že když Marie z Magdaly Ježíšovým učedníkům řekla, že jejich Mistr žije a že se jí ukázal, nevěřili jí. Postupně se však z původně niterné existenciální zkušenosti stalo základní jednotící vyznání rodící se církve. K tomu být křesťanem nestačilo pokládat Ježíše za sympaťáka. Křesťana charakterizuje přesvědčení, že Ježíšova mise v tomto světě neskončila fiaskem, ale navzdory jeho smrti na kříži je misí úspěšnou. Toto přesvědčení má v sobě obrovský a pro lidský život konstruktivní náboj.

    Evangelista Marek líčí Ježíšovo vzkříšení opravdu minimalisticky. I ta pasáž, která pojednává o Ježíšovu zjevení Marii z Magdaly, je až v dodatku, který nejstarší rukopisy jeho evangelia neobsahují. Ty končí pochmurně. Tři ženy, které se prvního dne po sobotě vydají pomazat Ježíšovo tělo, jsou otevřeným hrobem a mládencem zvěstujícím jim Ježíšovo vzkříšení tak vyvedeny z míry, že od hrobu utečou a nikomu nic neřeknou. Marie z Magdaly je jednou z této trojice. Pak se však její úděs změní v úžas. A ten strach zahání a ústa otevírá. Její proměna měla samozřejmě svůj důvod. Evangelista nám ho ve svém dodatku prozrazuje: Ježíš se jí zjevil! Tohle Marii vrací ztracenou rovnováhu a vede k tomu, že se svou čerstvou existenciální zkušenost vydá sdělit Ježíšovým učedníkům.

    Ti truchlí a pláčí. Mariino sdělení však přesto odmítnou. To je pro nás lidi typické. Jsme v úzkých, ale pomoc odmítáme: Nemůže žít, byl přece ukřižován, umřel a byl pohřben! Ani jeden z evangelistů tato fakta nepopírá. Všechno se to podle nich skutečně stalo. Ale pak Ježíš vstal. Evangelisté neřeší technologie a procesy, které to umožnily. Oni dotvrzují skutečnost Ježíšova vzkříšení jako takovou. Jeden to činí decentně, druhý rozmáchle. Ve své různosti však všichni čtyři dosvědčují totéž: Bůh prvního dne po sobotě napravuje, co jsme my lidé na Velký pátek pokazili. Svatého, kterého jsme přibili na kříž, rehabilituje a vrací tak světu dobrý řád. Ježíšovo vzkříšení svět opět činí místem naděje a člověk díky tomu znovu dostává chuť v něm žít.


Emanuel Vejnar, evangelický farář

Čím je evangelium mladší, tím

Čím je evangelium mladší, tím jsou jeho zprávy o Ježíšově vzkříšení barvitější. To má samozřejmě svoji logiku. -- Jo. A předpokládám, že i ti nejvěrnější věřící, včetně farářů, tuto logiku chápou. Přestože občas - jako pan farář zde - předstírají totální zabedněnost. ////

Měl jsem na mysli autora

Měl jsem na mysli autora článku, který se pod článkem představuje jako evangelický farář. Předstíranou zabedněností mám na mysli povídání o tom, kterak se zvěst o zmrtvýchvstání posléze připojila k rukopisu Markova evangelia. ////

Máte naprostou pravdu, pane

Máte naprostou pravdu, pane vvenc. Věří tomu miliardy a desítky miliónů za to položily život. Stejné miliardy budou věřit, že Karol Wojtyla páchal zázraky, až dojde k jeho svatořečení. ////

Kdybych se chtěl hádat (což nechci), zeptal bych se, zda všichni ti věřící (miliardy lidí) věří církevním dějinám, popisujícím prvních cca 500 let existence křesťanství. ////

Je to záležitost víry. Jsou

Je to záležitost víry. Jsou věřící a jsou nevěřící. Znáte rčení: Víra Tvá Tě uzdravila?
Teta občas říkala: Komunisti na smrt nemocní drželi v rukou růženec a obraceli se k Bohu. Pozdě, ale co kdyby. Taky Husáka před smrtí navštívil farář.

..nebo Klaus, vole..

..nebo Klaus, vole..

Visely v hospodách takový

Visely v hospodách takový nápisy: "kibic drž tlamajznu, než tě pŕes ní šmajznu"...

Proto říkám, že jsou lidi

Proto říkám, že jsou lidi chybující, že se mejlejí, ať je učenej, nebo pitomej, nevzdělanej blbec. ... Nikdo k vám nepřijde a neřekne: ,Tohle nesmíte dělat, tohle se, pane,..../Schvejk/
Ty si to za tím "nebo" kadle...

mj. obsraný, mimo jiné,

mj. obsraný, mimo jiné, napŕíklad debila poznám po první větě....napŕ. když sem šoupne signifikantní aby ostatní viděli...jakej to je vůl...

slabota obsraný, slabota,

slabota obsraný, slabota, taháš za kratší konec a jestli chceš tahat ještě za kratší tak, si sundej domácí pumpky...

Nevíme kdy se Ježíš narodil a

Nevíme kdy se Ježíš narodil a ani nevíme kdy zemřel.
Svá slova psal jen do písku.
Přesto zůstala zachována po tisíciletí.

Co zůstane po tisíciletí zachováno z triliónů slov psaných v současné době?

Helisituosi fuhuole! Queshi fuhuole!

Naštěstí tvoje hlava je

Naštěstí tvoje hlava je nejblbější a tu tvoji pošahanou teorii neuznává nikdo , tak si ji nabouchej tŕeba do ŕiti, obsraný...

příjemné prožití svátků jara

příjemné prožití svátků jara (?) přeji všem .........bez ohledu na politickou příslušnost, stupeň senility i pokročilost inkontinence !!!

Naše ČT umí zázraky na

Naše ČT umí zázraky na počkání. Dnes večer budete mít "Zázraky přírody". Ale ty na počkání nejdou.
Při četbě teletextů se to chybami jen množí. Zřejmě ta slabá úroveň ze základních škol již nese své ovoce. Hlavně aby nechtěli kvůli zlepšení jazykové úrovně zvýšení koncesionářských poplatků.

Největší trest o Velikonocích

Největší trest o Velikonocích pro ministranta bylo klečet v kostele u nainstalovaného Božího hrobu. Střídání po hodině, od rána do večera. V sakristii byl rozpis od kostelníka. Dva kluci vydržet vkleče hodinu bez mluvení? Horší jak Čestná stáž na Pražském hradě. A modlící se babky žalovali kostelníkovi když to malí ministranti v klidu nevydrželi. Jo, to ještě chodilo více věřících do kostela.

___________________________________________________________________________________