Velká cena Brna, natažená ruka, informace žádné
Vilém Barák

Nedávno skončil letošní 49. ročník Grand Prix České republiky silničních motocyklů. V jeho průběhu se vystupňoval i mediální nátlak vedení okruhu na získání dalších veřejných prostředků. Vláda pod hrozbou odřeknutí pořádání příští Velké ceny přislíbila dotaci 30 milionů korun. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek prohlásil, že kraj zachrání jubilejní 50. ročník Velké ceny v Brně. Dnes už je ticho po pěšině. Cíle bylo dosaženo, stát příští rok odsype z daní 70 milionů korun a vše má běžet při starém. Jako místní patriot, který bydlel u starého okruhu, dělal zde pořadatele, poklízel balíky slámy, při cestě z autobusu často bez řečí podlézal trať potokem, mám k Velké ceně Brna citový vztah. Co je ale moc, to je příliš.

Není rozhodující, zda dotace ze státního rozpočtu na „zalistovací poplatek“ budou vyplaceny prostřednictvím Českého svazu motocyklového sportu nebo přes jinou neziskovou organizaci. Z tohoto kroku bude profitovat akciová společnost Automotodrom Brno a s ní spojené osoby. O tom co se děje uvnitř této společnosti však ví pouze její vedení, hlavní akcionáři a možná tak nějak soukromě, bokem i politici, kteří organizují přísun peněz od daňových poplatníků. I když ti vlastně nepotřebují vědět vůbec nic. Z jejich kapes dotace nepůjde a za 70 milionů korun se budou hřát v mediálním odlesku Velké ceny Brna, fotit se v paddocku a podobně. Z hlediska informací se Automotodrom chová jako černá díra. Ve sbírce listin obchodního rejstříku není doplněna (stav z 2.9.2014) výroční zpráva za rok 2013. Zcela skryty zůstávají nájemní vztahy s majiteli nemovitostí (pozemků, staveb) v areálu okruhu. Dále nejsou známí současní akcionáři a peněžní toky mezi společností a osobami, které ji ovládají. Ostatně někteří z minoritních akcionářů by měli co říci veřejnosti. Na jejich popud soud rozhodl o neplatnosti usnesení valné hromady konané 19.4.2011. Zde mělo dojít k navýšení podílu majoritních akcionářů kapitalizací pohledávek. Sdělí vedení města Brna, které by mělo držet 5 procent akcií, něco bližšího o poměrech ve společnosti? Možná by byla zajímavá i historie samotného vzniku akciové společnosti Automotodrom Brno.

Hlavní problém však spočívá v nejasnostech v hospodaření této firmy v průběhu každoročně dotované Velké ceny Brna. Bezprostředně po skončení Velké ceny se veřejnost od vedení okruhu dozvěděla, že za všechny tři dny přišlo celkem 240 tisíc diváků a nedělní závod zhlédlo 138 tisíc lidí. Podle ředitelky Ivany Ulmanové však více než půlka návštěvníků neplatí. Každá stáj MotoGP prý dostává 1000 volných vstupů, u Moto2 a Moto3 zhruba 800. Celkem 56 závodních týmu mělo obdržet 46.400 volných vstupů, o kterých vedení okruhu tvrdí, že byly skutečně využity. Lehkými počty, při odhadnuté ceně 2000 korun za vstup, to znamená pro Automotodrom ztrátu 92.800.000 korun. Proč vlastně? Těžko si jde představit, že ze Španělska přijde závodníkovi tisíc příbuzných. Tolik snad nebylo ani Hujerů. Nepřipadá v úvahu ani rozdávání volných vstupů sponzorům, protože většina stájí nemá vazbu na české prostředí. Když se do toho všeho zamíchají volné vstupy pro seniory a děti, tak počet platících a neplatících návštěvníků prostě nejde spočítat. Není tedy znám celkový počet návštěvníků. Nejde ověřit, kolik vstupenek, jakého druhu, zda na jeden, dva či tři dny, a na jaké tribuny (přírodní, sedadlové) bylo prodáno. Nahlašovaná čísla jsou záhadná i pro obec Říčany a brněnskou městskou část Žebětín v jejichž katastru se okruh nachází, a na jejichž základě vybírají obecní poplatek ze vstupného. A to, co nejde spočítat, může lákat k nepravostem.

Podle dalšího vysvětlení ředitelky okruhu Ivana Ulmanové, návštěvnost zveřejňuje promotér závodů společnost Dorna na základě leteckých záběrů. Jestli pohledem z letadla finanční úřad kontroluje daňová přiznání a vybírají se tak místní poplatky, tak to se potěš poplatníku.

Vedení Automotodromu pouští na veřejnost čísla o počtu diváků podle toho jak se to kdy hodí. Ve snaze nadsadit  ekonomický význam Velké ceny Brna uvádí 200 až 250 tisíc návštěvníků a z těchto čísel konstruuje přínos pro státní rozpočet. Následně zjistíme, že jde o součet všech diváků za tři dny. V posledku, ve snaze vyloudit dotaci z veřejných peněz, se od ředitelky okruhu dozvíme, že platících lidí má být pouze 40-50 tisíc. Zastánci pořádání Velké ceny v Brně zdůrazňují význam akce pro propagaci Česka, příjezd desítek tisíc návštěvníků spojený s růstem tržeb za ubytování, občerstvení a obecně daňových příjmů. Teoretický přínos by snad mohli mít zahraniční diváci, ti domácí svoji spotřebu pouze přemístili ze svého bydliště do Brna. No, opět jsme u problému, kolik lidí a odkud vlastně do Brna přijíždí, kolik peněz skutečně utratí, jaký z toho mám jako občan přínos. Pochybuji totiž, že majitelé stánků s buřty a pivem či sexuální pracovnice odvedou na daních více než zlomek ze 70-ti milionové dotace. V podstatě jde ale o nesmyslnou diskusi, která se vede vždy, když se má prosadit nějaká akce přinášející soukromý profit z veřejných peněz, jako třeba olympiáda, mistrovství světa v lyžování v Liberci a podobně. Za současné informační mlhy není Velká cena Brna hodna obdržet z veřejných rozpočtů ani jednu jedinou korunu. Nenechme se opět postavit před hotovou věc.

Ten problém má úskalí v tom,

Ten problém má úskalí v tom, že někdy jde o objektivní okolnosti, kdy státní podpora je potřebná, jelikož zisky pro stát( i morální a společenské) převyšují náklady. Jak víme, téměř každá iniciativa a činnost má v sobě prvky pozitivní a negativní a rozhodující je tzv."úhel pohledu".
Např. fanda rychlobruslení podpoří novou halu za miliardy pro 10 aktivních sportovců a antisportovec to zkritizuje jako zbytečně vyhozené prostředky, zvláště když to připepří třeba betonovou lobby a ideálně i s příp. jmenovitým hříšníkem.
Jedním z nejodpornějších lidí byl pro mne Hušák, ale s těmi omezenými informacemi se mi to jevilo tak, že nebýt jeho zištné iniciativy, hala by se nedokončila s odřeknutím MS. Že se nakonec spravedlnost jakž takž prosadila je možno kvitovat, ale ta proluka, kdy Hušák byl v pozici neomezeného sultána byla neuvěřitelně dlouhá a nezbývá se divit, co dělali lidé okolo a kontrolní a nadřízené orgány.

"Privatizace zisků,

"Privatizace zisků, socializace ztrát".

Případ "Velké ceny Brna" v. "stát" je klasický, cílem je, jak píše autor
"soukromý profit z veřejných peněz", což je variantou známého rčení.

Scénář je vždy stejný, vydíráním prostřednictvím (sportovního) podniku, který má dobrou "značku", vydojit stát a naplnit kapsy, případně sklidit slávu.

Vydírání probíhá také podle stejného vzoru: pokud se podnik neuskuteční podle NAŠICH představ a s VAŠIMI penězi (tj. penězi daňových poplatníků), bude to nenahraditelná ztráta pro občany ČR.

Vzorové chování, jak v takových případech postupovat, předvedl před lety premiér Špidla, když vyběhl s ředitelem Sazky Hušákem, požadujícím státní záruky za soukromý projekt Sazka Arény. Podnikem, kterým se vydíralo bylo mistrovství světa v ledním hokeji 2004 (těžko říci, v jaké míře se toto "vyběhnutí" podílelo na Špidlově pádu v témže roce).

Této větě nerozumím, pane

Této větě nerozumím, pane Baráku - resp. proč ji sem píšete.

Vždyť přesně to odpovědní

Vždyť přesně to odpovědní krajští a vládní činitelé dělají, a vám se to nelíbí?

Zatímco řada států neúspěšně,

Zatímco řada států neúspěšně, a za velkých nákladů ze státních prostředků, usiluje o pořádání MS motocyklů, českého človíčka zajímá jenom hokynaření, a kdo a kolik na tom vydělá nebo nevydělá.

Protože naši čeští politici,

Protože naši čeští politici, občanští aktivisti a soc. U.I. jsou nejvyspělejší Karkulíni na Světě.
To takovej kapitalistickej premiér v Austrálii je proti nim úplnej hlupák a ekonomice nerozumí - prohlásil, že jeho vláda udrží pořádání Formule1 minimálně do roku 2020 a ten zalistovací poplatek - kolem 1,5 miliardy korun ročně - zaplatí! Kde na to bere, debil?!

P.s.: Nejlepší je nepořádat nic a nechat Lit válet se doma u telky. Ať žije trvale udržitelný růst entropie!

Zřejmě jste čestná výjimka

Zřejmě jste čestná výjimka když Vás to hokynaření nezajímá. Mně tedy vadí, že má do této "černé díry hospodaření VC" strkat každý rok stát peníze. Ať si na to hejtman Hašek zažádá V Bruselu o dotaci.
Jsem rád že tam stánkaři neprodávají smrtící alkohol, ale jen "Babišovy buřty".

___________________________________________________________________________________