Vítězné tažení národovců v eurovolbách? Spíše ne
Bohumír Žídek

Revue Politika 5/2014

Výraznější úspěch krajní pravice ve volbách do EP je nepravděpodobný

„Zisky si připíší pouze ty krajně pravicové strany, jejichž postavení je dlouhodobě silné a jejichž země nebyly příliš postiženy hospodářskou krizí. Tedy etablované strany jako FPÖ (posthaiderovská Svobodomyslná strana Rakouska – pozn. autora) nebo Front National. Žádné nové strany, které vznikly díky krizi a byly by úspěšné, tu nejsou,“ tvrdí nizozemský politolog Cas Mudde v rozhovoru pro internetovou verzi rakouského deníku Der Standard.

 

Jediná strana, která je v tuto chvíli o něco silnější než před krizí, je podle Muddeho maďarský Jobbik. Rakouští populisté i francouzští národovci byli velmi silní již před vypuknutím krize. Již v březnu na toto téma Mudde publikoval studii „Krajní pravice a evropské volby“.

 

V očekávání krajně pravicového triumfu

 

Mudde uvádí, že podle různých vyjádření mediálního i politického mainstreamu by se zdálo, že rok 2014 bude rokem neodvratného triumfu „antievropských pravicových populistů“. List New York Times jen v průběhu prvních tří dnů tohoto roku zveřejnil dva názorové komentáře varující před vzestupem evropské krajní pravice. Před růstem popularity populistických stran varovali i předseda Evropské rady Herman van Rompuy, předseda Evropského parlamentu Martin Schulz nebo italský premiér Enrico Letta. Tématu vzestupu některých krajně pravicových stran a jejich orientace na Rusko jsme se na Revue politika již věnovali zde.

 

Obavy z krajní pravice vycházejí ze dvou předpokladů:

 

Hospodářská krize vede k vzestupu krajní pravice,

Krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu zaznamená velké vítězství.

První předpoklad považuje Mudde za chybný. Druhý pak za krajně nepravděpodobný. 

 

Terminologické zmatení

 

Zmatek do těchto úvah vnáší používání množství nejasně definovaných termínů, pod které lze zahrnout poměrně širokou skupinu stran a hnutí. Nejen označení krajní či radikální pravice, ale stále častěji i problematické a vágní pojmy jako pravicový nebo dokonce „antievropský“ populismus. Pod poslední zmíněný pojem jsou zahrnovány i strany jako Alternativa pro Německo, Praví Finové, UKIP, italské protikorupční a ekologické hnutí Beppeho Grilla nebo nizozemská Socialistická strana.

 

Mudde sám zastává tradiční rozdělení krajní pravice na radikální a extrémní pravici, kde první zmíněná neodmítá demokracii jako takovou, ale jen její liberální formu. Většinu významných evropských krajně pravicových stran lze zařadit do kategorie populistická krajní pravice, která v různém poměru kombinuje nativismus, populismus a autoritářství. Nativismus Mudde chápe jako nacionalismus kombinovaný s xenofobií, který se zasazuje o etnicky homogenní národní stát a etnicky cizorodé elementy chápe jako jeho ohrožení. Populismus rozděluje společnost na poctivý lid a zkorumpované elity; politiku chápe jako prosazování vůle první jmenované skupiny.

 

Typickým příkladem takové strany je francouzská Front National, z mladších stran pak Wildersova PVV nebo Dánská lidová strana. Extrémně pravicové strany jako německá NPD jsou obvykle nepříliš úspěšné. Výjimkou je řecký Zlatý úsvit.

 

Někteří komentátoři na pravý okraj politického spektra řadí i UKIP nebo Pravé Finy – strany, které nejsou nacionalistické a do této kategorie nepatří. Podobně jako rakouský Team Stronach nebo Forza Italia, které Mudde označuje jako neoliberální populisty.

 

Opravdu krize radikálům svědčí?

 

Mudde nesouhlasí s tezí, že ekonomická krize vede k vzestupu krajní pravice. Zejména bailouty sice znamenaly pro širokou veřejnost šokující poznání důsledků evropské integrace a krajní pravice stála v čele boje proti nim, nicméně zdaleka ne sama.

 

Důvodem, proč se tato teze rozšířila, je zřejmě silný příklad vzestupu Hitlerových nacistů po propuknutí Velké deprese. Autor však následně ukazuje, že šlo o velmi specifický případ. V letech 1920-1939 sice počet demokratických režimů v Evropě klesl z 24 na 11, ale jen Německo extremisté vyhráli v demokratických volbách. Navíc i zde se dostali k moci díky koalici s národními demokraty, které pak převálcovali.

 

Podobně v současné době jsou za vzorové příklady vydávány spíše výjimky. Tedy znovuzrození Front National po odchodu Jean-Marie Le Pena a nástupu jeho dcery Marine, která ji z vod blízkých pravicovému extremismu posunula na pozice pravicového populismu. V roce 2012 tak FN zaznamenala svůj nejlepší volební výsledek v prezidentských volbách od svého založení v osmdesátých letech a druhý nejlepší výsledek ve volbách parlamentních. Druhým medializovaným případem je pak vstup řeckého neonacistického hnutí Zlatý úsvit do parlamentu.

 

V deseti ze zemí evropské osmadvacítky však o existenci významnější krajně pravicové strany vůbec nelze hovořit. Čtyři z nich – Kypr, Irsko, Portugalsko a Španělsko – patří s Řeckem mezi „bailoutové“ země. Pouze v polovině z těchto osmnácti zemí zaznamenala krajní pravice v letech 2005-2013 nárůst volebních zisků. V Belgii, Itálii, Rumunsko a na Slovensku zisk krajně pravicových stran naopak klesl.

 

Jen ve čtyřech případech šlo o nárůst překračující pět procentních bodů. A sice v Rakousku 8,9 a ve Francii a 9,1 ve Francii. To jsou přitom země, jichž se krize příliš nedotkla a jejich radikální strany jsou dlouhodobě etablované. Navíc FPÖ zaznamenala šokující úspěch již v roce 1999, kdy získala téměř 27 % a vstoupila do vlády s lidovci. NF svého nejlepšího výsledku dosáhla v roce 1997. Tedy dávno před krizí.

 

Tezi nejvíce odpovídá příklad Lotyšska, které se však v médiích příliš nepropíralo. Tato země byla krizí významně postižena a tamní Národní aliance ve volbách v roce 2011 nejen zvýšila své zastoupení v parlamentu, ale jako menší koaliční partner vstoupila i do lotyšské vlády. Nicméně krize zde vrcholila již na přelomu let 2009 a2010 a v roce 2010 již došlo ke stabilizaci. Roku 2011 Lotyšsko zaznamenalo 5.5% nárůst HDP. Přesto strana uspěla.

 

Mudde tedy dochází k tomu, že krajní pravici se daří především v bohatých a ekonomicky stabilních zemích. Jde totiž většinou o postmaterialistické strany (podobně jako zelení), kterým se podle knihy Ronalda Ingleharta Tichá revoluce daří, pokud u některých skupin obyvatel převáží kulturní témata nad ekonomickými. V ekonomicky stabilním prostředí budou častější obavy z kriminality a imigrace než z inflace či nezaměstnanosti.

 

Minimální změna

 

Předpovědi výrazného zisku krajní pravice v eurovolbách vycházejí ze tří předpokladů. Kromě zpochybněné teze o nárůstu její popularity v důsledku krize je to předpoklad, že eurovolby jsou volbami druhého řádu, ve kterých si voliči troufnou více experimentovat, a že v posledních letech narůstá celospolečenská skepse vůči Evropské unii.

 

U voleb druhého řádu však záleží na jejich termínu. Pokud se konají uprostřed volebního období, vládní strany zaznamenávají významný propad a prosazují se protestní a antiestablishmentové strany. Pokud se konají krátce po volbách prvního řádu, výsledek se výrazněji neliší. Toto načasování se bude lišit stát od státu a v konečném důsledku se tyto dva případy v celé EU vyrovnají. Vzhledem ke stále větší viditelnosti EU díky bailoutům a dalším záležitostem, navíc není jisté, zda půjde pro voliče i nadále o volby druhého řádu.

 

Pokud jde o nárůst euroskepse, ten vede k tomu, že stále více stran se vyjadřuje kriticky k některým aspektům integrace nebo k EU jako takové. V důsledku to znamená, že má krajní pravice v boji o euroskeptický hlas větší konkurenci.

 

Na základě analýzy volebních systémů jednotlivých zemí a výsledků krajně pravicových stran v parlamentních volbách Mudde počítá s jejich celkovým ziskem minimálně 34 křesel. Ta představují 4,4 % mandátů v EP. Při velkorysejší prognóze vycházející z volebních průzkumů, kde se FN pohybuje kolem 24 % a Wildersova PVV kolem 15 %, předpovídá krajní pravici celkový zisk 44 mandátů, tedy 5, 7 %. To znamená, že by krajní pravice mohla mít o sedm europoslanců více než nyní.

 

Pokud jde o všechny strany spadající pod zavádějící pojem „antiveropští populisté“, tedy vedle krajní pravice třeba i Alternativa pro Německo nebo UKIP, podle Muddeho lze očekávat nárůst zhruba o třicet poslanců. Pokud mají tedy „antievropští populisté“ dnes 92 poslanců, po volbách by to mohlo být 122. To je stále jen 15 % všech europoslanců.

 

Sjednocená krajní pravice? YEAH!

 

Ačkoliv by krajní pravice mohla získat 44 mandátů, automaticky to neznamená, že vznikne frakce 44 poslanců. Krajně pravicové síly byly v Evropském parlamentu vždy poměrně roztříštěné a velmi lehce se dokázaly rozhádat. Po posledních volbách zanikla v krajně pravicová frakce Svaz pro Evropu národů, když neměla dostatečný počet poslanců a národních stran, aby mohla pokračovat.

 

Italská Liga severu, slovenská SNS a Dánská lidová strana se tak pragmaticky spojily s UKIP Nigela Farage, jejíž dosavadní skupina Nezávislost/Demokracie rovněž nesplňovala podmínky, v nově vzniklé frakci Evropa svobody a demokracie. PVV, Front National, FPÖ, Vlámský zájem, Jobbik nebo neofašistická Strana velkého Rumunska dnes stojí mimo frakce a jejich poslanci jsou toto volební období nezařazení.

 

Na začátku dubna se přitom ve Vídni setkali zástupci mládežnických organizací FPÖ, Front National, Vlámského zájmu a Švédských demokratů, aby zde založili Mladou evropskou alianci pro naději (Young European Alliance for Hope – YEAH), což by mohl být určitý zárodek budoucí spolupráce těchto stran.

 

Geert Wilders a Marine Le Penová již dříve uzavřeli dohody, které podle Muddeho znamenají, že vznik poslanecké frakce v čele s Front National je téměř jistý. Pro vznik frakce bude třeba 25 členů ze sedmi zemí. Kolem dvaceti jich zajistí Francouzi, kteří tak budou ve frakci naprosto dominantní.  

 

doporučuji jako povinnou

doporučuji jako povinnou četbu pro všechny euro-levouny......hlavně pak pro Sobotku a jeho státního tajemníka Prouzu !!!!
http://www.mises.cz/clanky/jaka-je-cena-clenstvi-v-eu--1453.aspx

PS. ...hlavně pak se zaměřit na tzv. "omyl rozbitého okna" kterým již Bastiat či později Henry Hazlitt vyvrátili Keynesovy bludy.......n-tssss.

Zejména zájmena.

Zejména zájmena.

Samková rozhodně není můj

Samková rozhodně není můj "šálek čaje" ,.....ale je tragické a skoro symbolické, že popravu Samkové provedl za peníze daňových poplatníků Český rozhlas!!!
Přesně dva týdny před volbami odpálil zprávu o tom, že kandidátka měla údajně ošidit Českou spořitelnu. Zajímavé na tom je, že Česká spořitelna si nestěžuje, nežaluje, nepodala trestní oznámení, nevymáhá náhradu škody (vznikla vůbec nějaká škoda?). Takže za pár týdnů se nejspíš všechno vyjasní, ale to už bude po volbách. Úkol byl splněn.......
Podle výzkumů měla našlápnuto do Evropského parlamentu, kde měla působit ve Faragově sekci Europe for Freedom and Democracy a být výrazně vidět v celé Evropě....

PS. ...tuším, že pan Mařák bude jiného názoru...??? ....n-tssss

Ano, to je ono, vážení z

Ano, to je ono, vážení z vedení ODS....

Tak to dopadá, když je třeba

Tak to dopadá, když je třeba personálně obsadit nějaké nové hnutí, aby vůbec mělo nějaké kandidáty na koryta a přihlásí se řada sice ambiciozních, ale odborně nekvalitních lidí, kteří jsou ochotni přijmout cokoliv, jako např. Stropnický, třeba ministerstvo kultury, chvíli zase to vypadá na ministerstvo zahraničí a nakonec ze všech škatulí zůstane "jen" ministerstvo obrany. Neví o něm nic, neví, jaké jsou problémy a chce to vše jen tak okecávat. A to se někdy nevyplácí, protože vzniká riziko vyslovení faux pas, které se Stropnickému zdařilo a již je nebylo možno okecat. Kdyby zde byla normální politika odpovědnosti, měl by z funkce MO odstoupit a věnovat se nadále tomu, čemu rozumí,tj. divadlu. Udělal totiž ČR velikou ostudu v podobě nedůvěryhodného člena NATO, zejména když porovnáváme přístup ostatních členů z východní Evropy, počínaje Polskem a pobaltskými republikami.

Soudím, že problém je

Soudím, že problém je obecnější. Jednak ten Stropnický - nejen, že neví o co jde na MNO, ale hlavně on sám nevnímá smysl svých vlastních slov. Vás třeba pobouřily jeho kecy o NATO, mne nadzvedly jeho kecy o Rusech. Ale v obou (a všech dalších) případech jde o to, že ten chlap si prostě neuvědomuje, co říká, a musejí ho až dodatečně upozorňovat! ////

Druhak personální vybavenost nového hnutí. Stropnický zdá se býti hovadem k pohledání, ale nepřipadá mi to jako nějaká specifická vlastnost nového hnutí. I strany existující 20 a více let mají ve svých řadách ... Němcovou, Marečka Bendu, Kalouska, Šláfenberka (TOP samozřejmě beru jenom jako přemalovaný firemní štít na sto let existujících lidovcích), ... ////

Normální politika odpovědnosti je pěkná věc, ale každá názorová platforma ji chce aplikovat výhradně na své nepřátele. Stropnický se dopustil verbální hovadiny a měl by táhnout, tvrdí příznivci ODS. Avšak když se verbálních hovadin dopouštěl Šláfenberk, případně když se organizačních hovadin dopouštěl Nečas a když se zlodějin dopouštěl Drábek, bylo (z pozice příznivců ODS) vše v nejlepším pořádku. ////

Vámi uváděné příklady

Vámi uváděné příklady politických mezulánů jsou pane Kocourku jen výsledkem Vaší primitivní osobní antipatie a nesdílí je řada rozumných lidí. Faktem totiž je, že klasické zavedené politické strany mají i v opozici politiky, kteří se dané oblasti obšírněji věnují a se svým aparátem jsou schopni posuzovat zákonné změny ap.
Jen taková rychlokvašná "hnutí", kde se pár jednotlivců rozhodne vstoupit do politiky (s naivními představami) pak za pochodu smolí ochotné korytáře, když jim "lid" sedne na populistický lep a hodí jim hlas, jak se stalo pravičákům volbou Babiše a u voličské spodiny volící dříve VV a nyní Úsvit. Dokonce té Hubálkově konstantně ani nevadí, že si Okamura nakládá se získanými melouny za voličské hlasy jak chce, možná s nějakými drobky pro dalších 8 členů Úsvitu. Česká média opravdu vyprodukovala podivnou politickou scénu.
I někteří zasloužilí straníci aspirující na exekutivní funkce z klasických stran nejsou ve všech případech tím nejlepším výběrem, ale přece jen k těm nýmandům z ANO a Úsvitu jde o jinou kvalitu. Určitě by komediant nebo něco podobného jako Peaková neaspirovali na ministra obrany.

Ale okecaval to vytrvale....

Ale okecaval to vytrvale....

Upadkem k vyssi volebni

Kolik jich tam pod tim hadrem

Kolik jich tam pod tim hadrem je u Volfove schovanych ? Cela suverenita i se Zeoliotem?
Jeji druhy klip se sudetackou mapkou je ale obsahove jeste vyzivnejsi.

Cikani jdou do Evropy je ale taky bomba klip... :-)

Autor zde operuje s termíny

Autor zde operuje s termíny "pravicový extremismus, či extrémní pravice" nebo "pravicový populismus" aniž by vysvětlil, co tím vlastně myslí a co je obsahem.... vyjmenovávání politických stran zde naprosto nestačí.... je to takové ´posuzování kvality restaurace podle obalu na jídelních lístcích´......
Ale zase mne pobavila informace, že Rompuy, Schulz a další varují před nárůstem populistických stran.....

Výklad pojmů politická

Výklad pojmů politická pravice, krajní pravice,atd. trpí trvale a dlohodobě matením pojmů a co je horší, že celosvětově. Jestliže jedním z hlavních znaků politické pravice je minimalizace kompetencí státu(tedy svoboda jednotlivce), to co se označuje za krajní pravici by mělo být téměř bez zásahů státu se širokou liberalizací všeho. Ve skutečnosti je za krajní pravici vydáván zešroubovaný stát s nadměrným množstvím zákazů, příkazů, omezení, tak jak je rozšiřoval fašistický režim proti socialistickému. Tudíž fašismus by měl být označován stejně jako komunismus za krajní levici.

Obsahu pojmů ´krajní pravice,

Obsahu pojmů ´krajní pravice, pravicový populismus´ se uživatelé vyhýbají záměrně - jednak neumí obsah dostatečně objasnit, a nebo, a to je horší, záměrně takto nečiní a nechávají v lidech dojem, že se jedná o fašismus, nacismus...... přičemž jde samozřejmě o lež, nehoráznou lež.

Já myslím, že by to bylo

Já myslím, že by to bylo dobré téma do Katovny ;-)

Takže plešatí krajní levičáci

Takže plešatí krajní levičáci v bomberech se kvůli zásadním ideologickým neshodám po ulicích rvou s dredovanými a zhulenými krajními levičáky? Není někde v Matrixu chyba?

Jinak - že se rvou nejvíc ti,

Jinak - že se rvou nejvíc ti, kteří k sobě mají nejblíž, to je normální, to tou chybou není :-)

Těch chyb je v Matrixu celá

Těch chyb je v Matrixu celá řada. Už někdy někdo viděl nějaký SW bez chyb? Na konzervu pozor, citace z filmů používá taky, tady teď jenom dělá blbého ;-)

V Matrixu ? Vy jste Babisuv

V Matrixu ? Vy jste Babisuv papousek ?

No ano, plesati narodovecky-konzervativni extremni levicaci proti liberalne rozevlatym zdredovanym extremnim levicakum, v cem je problem ?

V tom, že ve veškerých

V tom, že ve veškerých odkazech jsou plešouni v bomberech označování jako ultrapravice. To je zvláštní, ne?

Proč se Vám na slovo Matrix vybaví zrovna Babiš fakt nevím, skočte si s tím ke klempíři....:-)

To neni vubec zvlastni,

To neni vubec zvlastni, stejne casto se nacionalnim socialistum nekde rika fasisti, napriklad. Ale je to proste blbe, bez ohledu na to, kolik lidi to tad rika.
Podobne je blbe protĚžovat, i kdyz to rika 99% lidi, podobne je blbe ze DIKY teto katastrofe prislo o zivot RADOVE NECELYCH 500 lidi, respektivĚ atd atd atd.

Protoze ten Matrix Bures pouziva stejne legracne jako vy.

Sice hovno víte, co já čtu,

Sice hovno víte, co já čtu, ale pro poučení několik odkazů

https://en.wikipedia.org/wiki/Skinhead
http://en.wikipedia.org/wiki/Far-right_politics
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Far-right_political_parties

Schovejte si to pěkně pod víčko.

Rád, dáte mi odkaz? Nejsem si

Rád, dáte mi odkaz? Nejsem si totiž jistý, jestli dokáži rozeznat ty skutečné od těch neskutečných.

To je vsechno odkaz na Wiki.

To je vsechno odkaz na Wiki.

No a co? Na wiki je spousta

No a co? Na wiki je spousta věcí dobře, řekl bych, že drtivá většina. Pokud se Vám tam zdá něco špatně, nic Vám nebrání to opravit. Že je nějaká informace na wiki, to není argument, neznamená to automaticky, že by to bylo špatně.

Skinheadi jsou levičáci a s nimi spojené strany hrají na populistickou levičáckou notu. Proti blbosti je potřeba argumentovat věcně, nikoliv jinou blbostí.

A jeee, pan pomocny ucitel

A jeee, pan pomocny ucitel zase v akci.

Tak ja si zahraju na Juraskyho:
A ja jsem nekde napsal, NECHAPAVY Jurasi, ze to znamena automaticky ze je to spatne ? Naucte se cist, nechapavce :-) Moje replika se tykala toho, ze neslo o vice ruznych zdroju ale jen jeden, Wiki, a to nestaci, jak jste nakonec sam dokazal tim, ze jste napsal opak toho, co tvrdi Wiki. Opravte si to tam sam, me je Wiki ukradena.

A ted Juraskyho zlaty hreb: Nakonec se ukazalo, ze mame na skiny stejny nazor, stacilo jen byt chapavejsi a mohl jste si vase reci usetrit. :-))))

Všichni víme, že jste

Všichni víme, že jste agresivní konfliktní typ. Nemusíte to znovu dokazovat :-D

Kdo vsichni ? Vy vsichni co

Kdo vsichni ? Vy vsichni co me nezate ?

Vam se zdal ten na chvili vypujceny Jurasovsky styl agresivni ? No jo, to jsou veci....

Všichni, co vaše vystupování

Všichni, co vaše vystupování na virtually znají. Jste agresivní bezduchý komik, korodisto.

Nesouhlaste, pro mě za mě...

Nesouhlaste, pro mě za mě... :-) Já vycházím z toho, jak se chová tady. Netolerantní bulík :-)

Ha ha, tech co me vystupovani

Ha ha, tech co me vystupovani na Virtually (a nekteri z nich dokonce i jinde) znaji a nemysli si to by se naslo dost, takze vas vyrok ("vsichni" je prokazatelne zcela nepravdivy. A to jste jindy takovy puntickar na kazde slovo, kdyz jde o druhe.

Ale chapu, ze se vam muj minuly jarusovsky ladeny prispevek nelibil, no tak si na zrcadlo jeste trochu zaplivejte...

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ NEJSOU

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ NEJSOU PRAVICE ! Již název je dostatečně výmluvný, nehledě na politiku, pojatá čistě kolektivisticky, socialisticky, kterou NSDAP praktikovala,......
Do polohy "pravice" je dostala svou propagandou jiná ideologie - ideologie komunismu. Jdete přesně ve stopách komunistického učení. Mezi komunismem a nacismem jde o soupeření o občana a jeho ztrátu svobody. Ideologie komunismu po válce využila té "výhody", že nacisté vedli otevřenou válku v Evropě a tudíž se komunisté stavěli do lepšího světla..... komunismus vyhlásil válku svým občanům, aniž by si to většina lidí uvědomila..... a bylo pozdě. Možná fabriky na ostnaté dráty měly i stejné tržby.

No jo, ale všude to píšou,

No jo, ale všude to píšou, jak je to možné?

protože to píšou debilové pro

protože to píšou debilové pro debily.

A mohl byste mi tedy dát tedy

A mohl byste mi tedy dát tedy nějaký releventní odkaz na opravdu seriózní literaturu, kde bych se dočetl, jak to tedy opravdu je? Musí přece něco existovat. děkuji.

Já vím Kajmane, Vy jste taky

Já vím Kajmane, Vy jste taky v životě nic jiného nečetl, tak co byste taky doporučil jiného, tomu rozumím, ale obávám se, že F.A.Hayek o ideologickém zařazení skinheadů ve svém díle asi nic pojednávat nebude, že?

To je zajímavé. Několikrát

To je zajímavé. Několikrát jste prezentovala názor, že pravičáci nejsou zastánci chudých a slabých. Jako jedinou stranu spojenou se skinheady tady máme jakousi Dělnickou stranu, která se bije za (opravdu) pracující. Považujete je za krajní pravici. Necítíte v tom aspoň nějakou malou nesrovnalost?

A co osa jedinec x masa

A co osa jedinec x masa (strana, trida, narod, rasa,...) ?

To uz tady bylo stokrat....

Delnicka strana byla vzdy pro

Delnicka strana byla vzdy pro "socialne-ekonomickou rovnost", jinak by nebyla delnicka ale treba velkostatkarska nebo uhlobaronska. :-)

Krestanska filosofie vychazi z jedinecne hodnoty kazdeho lidskeho jedince, to jste uz uplne mimo.

.... jako se "rvali" nacisté

.... jako se "rvali" nacisté s komunisty.....

Nálepku národovce,

Nálepku národovce, radikálního nebo extremního pravičáka, antievropského (? snad anti EU populisty) populisty vám přišijí na čelo než se nadějete. Prostě - kdo nejde s námi, je proti nám.
Stačí - tak málo jako - ohradit se proti té bezmezné aroganci, bohorovnosti těch bruselských carů.
Podívejme se na poslední interview, které poskytl Van Rompuy vlivnému De Standaard.
Nazývá "inspirujícím myšlením" ideu, že celá Evropa mimo Ruska bude v delším horizontu "přivázána k EU". Dále v interview přiznává, že neví, jestli existuje podpora veřejnosti pro takovou ideu, ale říká, my to uděláme v každém případě. ("But we do it anyway.”). Kromě arogance je to ve stávající konstelaci také hodně mizerný "timing".

Nebo takový Jena Claude Juncker - kandidát údajně pravicové EPP na presidenta komise: jeho pojetí demokracie vystihuje výrok, kterým anticipoval výsledek referenda o euroústavě ve Francii v roce 2005: „Pokud zvítězí Ano, řekneme, že jdeme dál, pokud zvítězí Ne, řekneme, že pokračujeme.“ Nebo - "je-li situace vážná, musíte lhát".

Dlouho jsem to pokládal jen za vzácné záblesky upřímnosti těchto "politicos" (Asi aby bylo vůbec něco na obhajobu u Posledního Soudu).

Problém je daleko vážnější.

Zřejmě tu čekám marně, že mi

Zřejmě tu čekám marně, že mi to někdo ze zdejších četných eurohujerů přijde vyvrátit nebo vysvětlit.

Ale pořád se mi nechce věřit,

Ale pořád se mi nechce věřit, že jsme čekatelé na Godota.
Vždyť obvykle jsou připraveni nám doručit poučení na jakékoliv téma.

Pokud si někdo myslí, že

Pokud si někdo myslí, že evropští socialisté, křesťanští demokraté a liberálové v Evropském parlamentu se něčím liší, nechť si udělá test Daniela Hannana na 10 výrocích představitelů těchto stran.
Pokud se trefí, bude první, zatím se to nikomu nepodařilo.

http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100265859/can-anyone-tell...

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Treba ten, kdo se tady

Treba ten, kdo se tady holedbal, ze by radeji volil autentickeho ceskeho komance Filipa nez o promile horsiho "cizaka" (zrejme mu premeroval lebecni kosti, ze to tak poznal) Schwarzenberga.

Že by plechová kavalerie

Že by plechová kavalerie opravdu nepoznala osobu jednající proti zájmům Česka, tedy cizáka, podle chování? Ano, správně - je to knížepán! No přece ten, pro kterého pan Konzerva hlasoval - vzpomeňte si! ////

Ze by zajmem Ceska bylo mit

Ze by zajmem Ceska bylo mit prezidenta ozraleho jak dogu a humpolackeho jak megakrupan ? Mym zajmem to ale nebylo a nebude.

Na NP došlo nakonec i na

Na NP došlo nakonec i na Grebeníčka !

___________________________________________________________________________________