Vláda bere peníze vám, aby je dávala jim...
Natálie Vachatová

Natálie VachatováRozpočet na občerstvení v přepočtu 1 326 Kč na den, výdej na cestování 4 550 Kč denně, náklady na mzdy přesahující 5 milionů korun - zní to jako dream job? Bude to nejspíš dream job - financovaný 12 000 000 Kč z vašich kapes.

Při rozhazování peněz, které vláda vezme z vašich výplat, mezd a kapes, jsem marně čekala na trochu té sebereflexe, odpovědnosti a třeba byť jen minimální snahu tahat je i z jiných řad než pořád jen od normálních pracujících lidí. A tak jsem tu práci udělala za ně a našla pár nejen že zbytečných, ale nebojím se říct dokonce škodlivých projektů a politických neziskovek, které kdyby naše vláda přestala financovat, bylo by nám všem nejspíš na světě o něco líp. Představuji první možnou úsporu:

Navrhuji tlačit na to, aby všechna ministerstva a další státní instituce přestaly financovat hnutí NESEHNUTÍ Brno a NESEHNUTÍ, které mají v popisu činnosti rozpoutat debatu o problematice migrace a uprchlictví v ČR, ovšem ne tak, jak byste si to nejspíš přáli. Podle hnutí jste totiž plni předsudků a nedostatku respektu vůči migrantům a to je třeba co nejdříve všemi možnými prostředky napravit. Ať už skrze vás či ještě lépe - prostřednictvím vašich dětí. S dětmi se totiž vždy manipuluje o něco líp. Taky bychom prý měli vytvářet prostor, v němž by se měnily postoje spojené se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti, všichni jsme si přeci rovni a kdo dnes z chlapů nepřebaluje, nevaří a pomalu nekojí, ten není skutečný progresivní muž. Nesehnutí taky řeší nejrůznější problémy, mezi jinými například mýtus krásy. To mě třeba zaujalo, stejně jako jejich báječná soutěž Sexistické prasátečko. Tuhle v rámci této soutěže nominovali reklamu kuchyňského studia s ženou v kuchyni (jaká to hrůza!), která má chilli papričky na hlavě, na vítěze sexistické reklamy, protože “využívá nahotu a sexualitu bez souvislosti s propagovaným produktem.” Přemýšlím, odkdy je vyobrazení hlavy považováno za nahotu, a docházím stále dokola k tomu, že fakt nevím. Tato politická neziskovka financována krom jiného hojně i zahraničními fondy a starou známou nadací OSF ještě něco financuje na Ukrajině a jižním Kavkazu. Bude to jistě něco pěkného, nějaké šíření demokracie nebo tak.

Vraťme se ale zpátky. Stát by ušetřil bezmála 12 000 000 korun, kdyby jim neposlalo:

Ministerstvo zahraničních věcí 6 972 000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 121 029 Kč

Ministerstvo školství 828 054 Kč

Ministerstvo životního prostředí 199 820 Kč

Úřad vlády České republiky 798 802 Kč

Státní fond životního prostředí České republiky 1 068 316 Kč

Řeknu vám, získat práci v hnutí Nesehnutí musí být hotový dream job. V hnutí si totiž docela hodně cestují, za rok 2018 vydali na cestovné 1 619 726 Kč, to máme 4 550 Kč DENNĚ včetně víkendů a svátků, a na vlastních akcích nejspíš jedí kaviár a pijí šampaňské, jinak si nedokážu vysvětlit, za co vydali za rok 2018 jen na občerstvení bezmála půl milionu korun. Kdybychom to rozpočítali na 365 dnů, vychází to na 1 326 Kč denně jen za občerstvení. Může si to dovolit vaše rodina?

Musím ale říct, že největší položka v roce 2018 padla stejně na platy - 5 180 945 . Chtěla bych vědět, kolik lidí z toho platí. Ostatní výdaje jsou tedy podobně zajímavé. Nemohu se dočkat výroční zprávy za loňský rok, podle výkazu zisku a ztrát za rok 2019 to bude neméně zajímavé čtení.

To vše vláda bere vám, aby to poslala jim. Tak jestli se někdo někdy bude zajímat o úspory, tady by se možná 12 milionů našlo...

Zdroje:

https://www.prasatecko.cz/nominace/dankuchen/

http://nesehnuti.cz/o-nas/

http://nesehnuti.cz/nabizime/vyrocni-zprava/

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62926628&subjektId=825971&spis=784817

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=777960

Zdroj: https://vachatova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=756541

___________________________________________________________________________________