Vzniká ministerstvo pravdy
Petr Mach

Článek o tom, jak se dnešní EU nebezpečně podobá totalitní vizi z Orwellova románu 1984 a o tom, jak se naše Ministerstvo vnitra mění na orwellovské Ministerstvo pravdy.

George Orwell napsal v polovině minulého století slavný román „1984“. Jeho hlavní hrdina pracuje na „Ministerstvu pravdy“, což bylo v oficiální novořeči (newspeaku) pojmenování pro Ministerstvo vnitra, které ve skutečnosti systematicky ničilo životy lidí, kteří nesdíleli oficiální názory, a které upravovalo informace v médiích, aby byly vždy v souladu s oficiální propagandou.

Na Ministerstvu pravdy v Orwellově románu mají „ideopolicii“, která hlídá, aby si lidi mysleli jen to, co je úředně správné. Vláda, aby odvrátila pozornost od domácích problémů, vede trvalé pohraniční války a ideologickou válku se sousední říší, Eurasií. Televize vysílá každý den Dvě minuty nenávisti, aby občany upevnila v nenávisti k nepřátelům z Eurasie a v lásce ke straně a oficiální státní doktríně IngSoc. Oficiálními hesly jsou „Válka je mír“, „Svoboda je otroctví“ a „Nevědomost je síla“.

Tolik připomenutí Orwellova románu „1984“ a nyní se podívejme na realitu EU roku 2017.

EU chce bojovat proti „hybridním hrozbám“

Evropský parlament v prosinci odhlasoval „usnesení o společné zahraniční a bezpečnostní politice“, v němž „vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily svou schopnost čelit dezinformacím a propagandistickým kampaním zaměřeným na obyvatele EU.“

Dále „vyzývá orgány EU a členské státy, aby uznaly, že probíhající informační válka je nejen vnějším, ale i vnitřním problémem EU, s politováním konstatuje, že EU není schopna sdělovat a řádně prezentovat evropskému veřejnému mínění zásluhy EU“ a „naléhavě žádá Radu, Komisi a členské státy, aby vyplnily tuto mezeru a zviditelnily vnější činnost EU a dodaly jí váhu.“

Podle usnesení se Rusko snaží „poškodit jednotu Evropské unie...ať již ve formě dezinformačních kampaní nebo poskytování finanční podpory euroskeptickým a fašistickým skupinám v Unii.“

Podle EP „informační a kybernetická válka je promyšleným pokusem destabilizovat a diskreditovat politické, hospodářské a společenské struktury na státní i nestátní úrovni; v této souvislosti ...vyzývá členské státy, aby vytvořily automatizovaný systém sdílení informací o kybernetických a hybridních hrozbách.“

Evropská komise již chystá zřízení Evropského střediska pro hybridní hrozby.

Zapamatujte si, milí čtenáři, slovo „hybridní hrozby“, bude to důležitý pojem v evropské novořeči.

Mimochodem, pro usnesení hlasovalo 433, proti bylo 174 poslanců, a můžete si být jisti, že pro usnesení hlasovali pánové Štětina, Polčák, Telička, Svoboda, Zdechovský stejně jako ostatní poslanci ANO, ČSSD, KDU-ČSL a TOP09.

EU potřebuje vnějšího nepřítele na zakrytí vlastních potíží

Faktem je, že dnešní EU má obří problém s nekontrolovanou migrací a rozmachem islamistického terorismu. EU má také svoji oficiální ekonomickou doktrínu - jmenuje se „evropský sociální model“ nebo též sociálně-tržní hospodářství, ale klidně by se mohla jmenovat EuroSoc, řečeno s Orwellem. A faktem také je, že systém byrokracie, dotací, regulací, kvót a akčních plánů, na kterém je doktrína evropského sociálně-tržního hospodářství založena, nefunguje, ekonomika skomírá a předlužené státy EU doslova krachují.

Tváří v tvář těmto problémům je potřeba najít vnějšího nepřítele.

A hle máme ho - Rusko. V Rusku byl dřív Stalin, takže se hodí jako hlavní nepřítel. Rusko se hodí do role zlé Eurasie z Orwellova románu.

Od ledna máme nový úřad

Naše vláda poslušně následuje usnesení Evropského parlamentu. 1. ledna vznikl při Ministerstvu vnitra nový úřad. Jmenuje se „Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám“. Má zkoumat, jestli někdo na internetu nešíří dezinformace. „Zároveň se bude věnovat šíření odborných informací a osvětě o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti,“ podle webu MVČR.

Já v tomto úřadu vidím orwellovské Ministerstvo pravdy. Podle mě vláda nemá právo určovat, co je dezinformace a co je správná informace a nutná osvěta.

My občané – voliči – jsme svéprávní lidé a musíme si sami filtrovat, čemu a do jaké míry z informací, které se na nás valí, uvěříme. Nepotřebujeme elitáře, kteří nám obsah profiltrují a naservírují jen to, co si smíme myslet.

Jedinou skutečnou pojistkou proti dezinformacím je konkurence a pluralita médií. Média nesmí být kontrolována státem, ani jednotlivými ministry. Bohužel v naší zemi stát provozuje hlavní zpravodajskou televizi a rozhlas, ministr financí vlastní hlavní komerční zpravodajskou rozhlasovou stanici a několik deníků. Evropská unie skrze různé fondy a neziskovky cpe inzercí v médiích do veřejnosti jediný správný sociálně-kulturní model - multikulturalismus, aby podpořila vlastní imigrační politiku.

Proto si obrovsky ceníme všech okrajových alternativních médií a nezávislých sociálních sítí. Proto nás štve, když unie tlačí na autocenzuru těchto sítí. Jsou v nich často zprávy, které oficiální média zamlčují. Jsou v nich jistě i všelijaké zavádějící informace a dezinformace. Ale to si lidé musí posoudit sami.

Já chci nechat lidem svobodu slova a projevu.

Proto jsem se jako europoslanec postavil proti výše uvedenému usnesení a proto se budu, až bude má strana – Svobodní – v našem parlamentu zasazovat i za zrušení čerstvě zřízeného úřadu při Ministerstvu vnitra. Beru to jako další úřad do mého dlouhého seznamu úřadů na zrušení.

Koukám, že si s obscaným

Koukám, že si s obscaným obscénním občasníkem notujete, černoprdelníku. Bodejť, jste rudočerní. Pěstujete spolu v kostelích a ústředních výborech do roku 1931 vrcholnou nespravedlnost lidstva na sobě samém, tzv. spravedlnost sociální... Dzp.

Jsou a to zcela.

Jsou a to zcela.

Nejsou, a to vůbec.Je to

Nejsou, a to vůbec.Je to právě obráceně. Křesťanisté byli civilizováni obchodem zatím aspoň v křesťany... Dzp.

To je neuvěřitelný

To je neuvěřitelný nevzdělanec. Cožpak liberalismus je politickým postojem ? Pokud někdo říká, že ano, je to socialista a takový liberalismus je socialismem. Lidský svět zvenčí prostě změnit nelze !!! To on sám, svými neosobními silami se uspořádává k lepšímu a přesnějšímu. A produktem takového vývoje je právě liberalismus. A ten v posledku spočívá ve zkvalitňování osobní právní domény každého z nás, která nás chrání před ostatními a zároveň nám zbraňuje jim ubližovat... Dzp.

Matuška, musíte být za každou

Matuška, musíte být za každou cenu takový starý blbec ? Dzp.

Chlapec si to porovnání s

Chlapec si to porovnání s Orwellovým Ministerstvem pravdy náramně popletl. Cílem připravovaných nových úřadů při EU (pro hybridní hrozby) a obdobného úřadu při vládě ČR není represe, či dokonce teror proti nositelům jiných názorů, ale pouhá slovní obrana demokratickéhoi státu vůči cíleným desinformacím a lžím, které sledují vědecky propracovanou propagandu oslabující přitažlivost demokracie před totalitou a autokracií.
Rozvojem internetu se zásadně změnily poměry v informovanosti občanů. Dříve tuto roli plnila žurnalistika, až na malé výjimky respektující profesionální standardy podle vyhlášených kodexů a zvyklostí, zatím co nyní je veřejnost zahlcena zdroji, které plánovitě ohlupují veřejnost s cílem likvidace demokratických režimů. Kdejaké placené i pouze rozumově omezené hovado typu zdejšího petrova si dovoluje deklasovat vše pozitivní pro kultivaci veřejnosti, jako třeba byl význam Charty 77 v odporu proti totalitě, kde charakterní lidé upřednostňovali ideje před karierními výhodami, často až i s ohrožením vlastního zdraví.
Mach pouze odkazem na porovnání s Orwellem dokumentoval, že místo solidní argumentace zvolil demagogii.

Je to dáno rozdílem mezi

Je to dáno rozdílem mezi tím, kam se lidský svět samovolně ubírá a tím, co si lidé o tom myslí. Samozřejmě, že samé kraviny, jako vy... Dzp.

ty už si se kadle samovolně

ty už si se kadle samovolně ubral doprdele.

Ježíšmarjá, ten blázen tu je

Ježíšmarjá, ten blázen tu je ve 4.45 hod... Dzp.

Pouhá slovní obrana

Pouhá slovní obrana demokratického státu vůči cíleným desinformacím a lžím, a to pomocí cílených desinformací a lží. ////

Na rozdíl od proti-bruselské propagandy, proti které chce Ministerstvo Pravdy bojovat, je ta pro-bruselská ministerská propaganda o poznání nešikovnější a hloupější. Že Romancovovic rodinka lže, to nepozná jediný pan Gardnes. ////

+

+

Zeman příjemně překvapil

Zeman příjemně překvapil jmenováním dvou členů rady ČNB - Dědka a Mory.

Docente, a víte co je to

Docente, a víte co je to spontánním řád lidského světa ? Ne ? A já na vás tak kdysi spoléhal... Dzp.

Mísa bruselice je to

Mísa bruselice je to nejdůležitější.

Vypadá to tak... Dzp.

Vypadá to tak... Dzp.

Obesraný to ví docente, když

Obesraný to ví docente, když tak mu zavolejte: Bohnice pavilon 1, klec 1a.Stále kvoká, stále kvoká...

Stále přemýšlím jak nazvat ty

Stále přemýšlím jak nazvat ty vaše projevy. Aha, už to mám. obchcané anonymní potkaní pištění... Dzp.

Kadle nepřemejšlej nebo se ti

Kadle nepřemejšlej nebo se ti to hovno v řepě zapaří...

Stále přemýšlím jak nazvat ty

Stále přemýšlím jak nazvat ty vaše projevy, Lesniaku. . Aha, už to mám. obchcané anonymní potkaní pištění... Dzp.

Ano, kreativní textaři to

Ano, kreativní textaři to mají těžké, něco o tom vím kadle, tak zapařuj to hovno v makovici, zapařuj..

Stále přemýšlím jak nazvat ty

Stále přemýšlím jak nazvat ty vaše projevy, Lesniaku. Aha, už to mám. obchcané anonymní potkaní pištění... Dzp.

S nadějí vítám vznik Centra

S nadějí vítám vznik Centra proti terorismu a hybridním hrozbám - konečně se dozvím PRAVDU!

V roce 2015 jsem shlédl otřesné video. Pokoušel jsem se zjistit, kdo stojí za tou dezinformací nebo snad realitou. Podrobně se rozepisuji o svých občanských krocích v minulosti. Veškerá námaha byla marná. Nyní mi svitla naděje. Vzniknul "orgán", který by mohl objevit doposud SKRYTOU PRAVDU. Ti, kdo vytvořili něco tak hnusného by měli být odhaleni. Video je pod příspěvkem. Pozor - jenom pro otrlé! V podstatě předkládám "sestřih" diskusních příspěvků na internetovém webu Virtually.

http://www.skrytapravda.cz/domaci/423-s-nadeji-vitam-vznik-centra-proti-...

Já se z toho picnu. Kdy už

Já se z toho picnu. Kdy už začne CTHH pracovat?:

Švédsko: Znásilněné hlavní město západu http://zboril.blog.ihned.cz/c1-63568760-svedsko-znasilnene-hlavni-mesto-...

BL: "Lživý rozhovor Martina Veselovského s Kateřinou Janouchovou v DVTV ohrožuje demokracii"

Ještě tady mám kolegu Gardnese. Při nejhorším mně to vysvětlí. On má na "pravdu" nos.

Už pracují... :-):-)

Vtipný je ten úvodní obrázek

Vtipný je ten úvodní obrázek na jejich ksichtbůčku - "propaganda" míří přímo vpřed a jejich "pravda" uhejbá doleva ... ti sosáci se svojí zásadní levicovostí už efinitivně zbláznili.

Jiriku, dík. Už jsem jim tam

Jiriku, dík. Už jsem jim tam ten článek poslal.

Jsem rád, že už pracují,

Jsem rád, že už pracují, aspoň se ode mne něco přiučí..... Dzp.

já také doufám, že nám v tom

já také doufám, že nám v tom konečně udělají jasno ??!!
Např. začít by měli Ukrajinou .....v Americe pořád tvrdí, že to byla revoluce, ale my přece víme, že to byl státní převrat !!! Takže je potřeba vrátit slovům ten správný význam.

Protože navedený nejsem, budu

Protože navedený nejsem, budu se muset smířit s tím, že jsem blbý… Myslím, že monitorování otevřených zdrojů a vyhledávání potenciálních rizik je samozřejmá součást činnosti služeb, které mají na starosti vnitřní a vnější bezpečnost státu. Pevně věřím, že taková činnost se u nás provozuje už dávno, a je samozřejmé a správné, že o ní mnoho nevíme. CTHH je podle mého soudu trochu neobratný pokus o kontrapropagandu. Myslím, možná spíš doufám, že do obsahu médií se to valně nepromítne. Trochu to přeženu, ale „česká“ reakce na propagandistické působení z východu v sobě obsahuje past, kterou nazývám „vábení mccarthismu“. Zdá se mi už dnes, že neprojevovat dostatečně halasné protiruské a protiputinovské postoje vede téměř automaticky k nařčení z proruských postojů. Stejně jako v první polovině 90. let byl „stará struktura“, kdo se pokusil kritizovat polistopadové poměry. Teď už zbývá založit nějaký „Výbor pro nečeskou činnost“ a začít kádrovat…

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Skakani-do-reci-jak-na-pr...

Ano, to co říká Jirák musí

Ano, to co říká Jirák musí pozorovat na ČT každý, kdo má všech pět pohromadě. ČT slouží cizí mocnosti, pěkně podle informační směrnice... Dzp.

___________________________________________________________________________________