Vztah ČSSD k církvím? Pokrytectví
Marek Benda

Sněmovna bude v nejbližší době opět projednávat návrh zákona o narovnání vztahů s církvemi. ČSSD se tuto problematiku snaží zpolitizovat a již nezastřeně ji hraje jako jedno z hlavních předvolebních témat. Je to nezodpovědné a neslušné. Uvedu proč.

Zrovna od ČSSD je absolutně nemravné se zásadně vymezovat proti obecným principům restitucí, neboť jim právě na tomto základě byl vrácen Lidový dům. Když šlo o ně, byly jim restituce dobré, zato nepochybně více postiženým církvím je nechtějí přiznat. Zde si dovolím malou jedovatost: katolická církev se v rámci vyjednávání s menšími církvemi zachovala nesmírně velkoryse a ve snaze umožnit jejich další fungování jim smluvně přenechala nemalou část majetku, na nějž má nárok právní i morální. Zato kolegové z Lidového domu se na rozdíl od katolické církve s menšími či mladšími stranami o svůj restituovaný majetek ani v nejmenším nedělili.  

Postoje ČSSD jsou nekonzistentní, ba dokonce vnitřně rozporné. Na jednu stranu vykřikují, že ODS chce církve enormně zvýhodnit, podruhé tvrdí, že současný model financování je pro církve nevhodný a neudržitelný. Nedozvěděli jsme se však, co vlastně naši opoziční kolegové chtějí. Vládní model bezpochyby není jediný možný, variant by jistě mohlo být více. Ale ČSSD nikdy nepřišla s vlastním návrhem řešení, který by činil církve svobodné a nevytvářel další vládní dohled nad jejich činností. 

Toto vše jsou neslušné a pokrytecké, nicméně standardní politické tanečky naší opozice. Za skutečně vážný prohřešek však považuji skutečnost, že ČSSD se na proticírkevní vlně nejen veze, ale aktivně ji vyvolává. Účelové polopravdy, z kontextu vytržené věty, neudržitelné právní konstrukce, z prstu vycucaná hausnumera a temné strašení dlouhými prsty Vatikánu – tím vším představitelé ČSSD vypouštějí džina z lahve.  

Za účelem vytřískání krátkodobého politického kapitálu se neštítí vyvolávat již usínajícího démona protikřesťanské nenávisti, který byl probuzen v minulém století. Rozbíjení naší společnosti, vyvolávání závisti mezi jednotlivými skupinami, poštvávání majorit proti minoritám, rozdělování vlastníků na dobré a nedobré, to jsou nástroje z dílny jiných politických stran, jako jsou komunisté či nacionální socialisté. Moderní sociální demokracie by na něco takového měla být velmi opatrná. 

Cílem vládního návrhu není jen vyhovět Ústavnímu soudu a vyřešit již dvacet let zablokovanou otázku restitucí, ale dlouhodobě učinit církve nezávislé na státu a ukončit vyplácení duchovních ze státního rozpočtu. Je to velký, nesnadný, historicky významný cíl. 

Jako všechny takové činy se samozřejmě mnohým nelíbí. Přesto je nutný a v delším horizontu výhodný pro stát. A vláda Petra Nečase je v této dlouhodobé rozpočtové odpovědnosti zcela konzistentní. 

Opatrně, Jiříku! Nevíte, co

Opatrně, Jiříku! Nevíte, co vás čeká.
P.S. To je míněno jako přátelská rada, nikoliv jako snaha o konfrontaci.

A pane Jiříku, Vy jste byl

A pane Jiříku, Vy jste byl zrazen ? Osobně ? Výše vyjmenovanými poslanci ? Copak Vám provedli ? A jaký trest byste navrhoval ? Co takhle vpletení do kola, stětí, rozčtvrcení a vystavení hlavy po dobu deseti let na tribuně Staroměstské věže po vzoru Jana z Jesenu, stačilo by to ?
:-)

O cem to melete....sednete na

O cem to melete....sednete na misu...praktiky, ktere jste popsal jsou prave vlastni ideologii, ke ktere se tech 93 idiotu hlasi....

Dobře, pane Jiříku, sedám na

Dobře, pane Jiříku, sedám na mísu. To ale nic nemění na tom, že jste mi neodpověděl. Jak a čím jste byl zrazen ? Kým, už je jasné. Zrádci a idioty. Tak teď ještě ten zbytek. Zkuste se rozepsat, začal jste pěkně a ve škole jste dobře poslouchal, to je zřejmé.
:-))

Treba souhlasim s

Treba souhlasim s nasledujicim.....Pokud jde o financování církví, naším
společným cílem musí být, aby byl na
základě širokého politického a
společenského konsensu nalezen
takový model financování církví, který
umožní nejen fungování církví, ale i
financování obnovy a údržby
církevních památek a který – na druhé
straně – znovu neznejistí vlastnické a
právní poměry v zemi a nevytvoří
nové problémy a nespravedlnosti pro
další subjekty. Obávám se, že
kategoricky nastolený požadavek
fyzického navrácení církevního
majetku takovým řešením není. Pokud
bychom šli tímto směrem, pak
bychom museli být důslední a provést
naprostou odluku církví od státu. Stát
by pak musel nejen zcela zastavit
jakékoli toky peněz daňových (i
nevěřících) poplatníků, ale i přestat
uznávat plnohodnotnost církevních
sňatků, zamezit začlenění církevních
škol do sítě atd.
.....upozornuji, ze to nepsal Grebenicek....uhodnete kdo to psal?....v nejhorsim si to vyguglujte...

Haha, tak to je jasný český

Haha, tak to je jasný český obchodní zástupce Lukoilu (nikoliv Šlouf), s tím na mě nechoďte. Od Grebeníčka se zas tak moc neliší, zahraniční politiku vidí docela podobně, so as církevní restituce.
Takže jsme pokročili a teď ještě ti idioti, kteří Vás zradili. Oni Vám chtějí ukrást něco, co Vám, zástupci "všeholidu", patří ? Chápete přece někdejší církevní majetek jako majetek nás všech, anebo ne ?
:-)
P.S.: A jak Vás vlastně napadlo, že výše citovaná slova by mohla být nedopatřením přisouzena Grebeníčkovi ? :-))

Církev v důsledku

Církev v důsledku historických souvislostí vlastnila majetek, z jehož výnosů financovala svoji činnost. Po Vítězném únoru došlo k odklonu(jak aktuální!) jejich majetku a zabezpečení výkonu převzal stát. Komunistický stát, tedy k živoření. Tato praxe přetrvává dodnes a působí nebývalé potíže v trhu nemovitostí, pozemků, atd. To vedlo k restitučnímu návrhu, k němuž snad může zaujmout objektivní stanovisko jen opravdu dokonale informovaný činitel.
To, že návrh atakují rudoši vyplývá z jejich materialistické filozofie. To, že se k nim přidávají socialisté vyplývá z toho, že většina české společnosti ve skutečnosti je ateistická, takže populistické je stavět se proti církvím. Kdyby církve byly přijímány jako třeba katolíci v Polsku, ČSSD by restituce s nadšením podpořila.
V každém případě by restituce po dvaceti letech průtahů měly proběhnout s vědomím, že platba 2 miliard ročně církvím po dobu 30 let by se vrátila v neomezeném hrazení nákladů i v uvolnění blokace nemovitého majetku. Myslím, že ani požadavek VV na hrazení daní v případě prodeje není k zahození, jelikož je logický.

"Vlastnila" ? - jak který.

"Vlastnila" ? - jak který.

"došlo k odklonu" - jak kde.

"dokonale informovaný činitel" - kerej to je? Zejména poslranci? Jaká je sumarizace problému, počínaje rokem 1990 ... platí ještě tehdy vyprodukované zákony?

"restituce" - ?

Tentokrát s vámi souhlasím ve

Tentokrát s vámi souhlasím ve všech vámi uváděných bodech této zkratky problému.
Pouze doplňuji, že moje podpora vracení majetků církvím není vedena jen logickými důvody, jak vyplývá z vašeho, ale zejména, že současný stav a historie jak se k němu došlo, je hanba nejvyššího kalibru.
A to je třeba napravit.

S tím se nedá nesouhlasit.To

S tím se nedá nesouhlasit.To je i můj názor,za kterým si stojím již od roku 1970,tedy v době,kdy mně s danou tématikou seznámil můj ateistický,ale přesto demokraticky smýšlející děda,přičemž mu babička,jako katolička,rázně přitakávala.Já na ty dvě,pro mně nezapomenutelné osoby,vždycky dal.Krize,nekrize,ale spravedlnost musi bejt.

Vážený Gardnesi, Největšími

Vážený Gardnesi,

Největšími odkloňovateli církevního "majetku" (ve skutečnosti ze značné míry veřejnoprávního, jen kultovní majetek byl ve "vlastnictví" církve) byli Habsburkové a První republika. Císař FJI. si do církevních věcí, včetně majetku, nenechal kecat ani papežem! Podobně Masaryk. To byli, podle Vás ti praví komunisté.

Vy si to nepamatujete, já ale ano, existovaly dvě zásadní věci:
1. Církve nemohly veřejnoprávní majetek bez souhlasu státu zcizit (zato voršilky neoprávněně vydaný majetek okamžitě zcizily)
2. Byla zaveden a kongrua, tj. platby duchovních státem a kněží byli povinni složit přísahu věrnosti státu.

I po roce 1945 pokračovala do roku 1948 pozemková reforma a to se zpřesněnými parametry zbytkového majetku.

Ať je církvím vydán ten majetek, který dle uznaných dokumentů skutečně vlastnily, a to co nejdříve! Ale ani o haléř více.

S pozdravem

Spravne pane ucetni, ani o

Spravne pane ucetni, ani o haler vice!!

Koukám, že pamatujete Franz

Koukám, že pamatujete Franz Josefa a možná i Josefa Osvíceného. K tomu ovšem není co dodat, snad si jen zhluboka povzdechnout.

Vážený Gregory, pro někoho

Vážený Gregory,

pro někoho není problém pamatovat si první republiku, pro někoho je problém pamatovat si co říkal před rokem. Inu jsme jinací.

Le savoir et le pouvoir

Vážený pane Bendo, nazývejme

Vážený pane Bendo,

nazývejme věci pravými jmény. Církev katolická zkorumpovala malé církve, aby souhlasily s návrhem zákona, který vypracovala římskokatolická biskupská biskupská konference.

Míra korupce vyplývá z následující tabulky:

Církev - Datum registrace Nárokovaný majetek Finanční vyrovnání

Římskokatolická církev - 1918 102 800 000 000 Kč 47 200 000 000 Kč
Federace židovských obcí - 1918 695 000 000 Kč 272 000 000 Kč
Církev československá husitská - 1920 216 000 000 Kč 3 085 000 000 Kč
Starokatolická církev - 1918 112 000 000 Kč 272 000 000 Kč
Českobratrská církev evangelická - 1918 85 000 000 Kč 2 266 000 000 Kč
Církev bratrská -1951 56 000 000 Kč 761 000 000 Kč
Svědkové Jehovovi - 1993 9 000 000 Kč 0 Kč
Církev adventistů sedmého dne - 1951 3 300 000 Kč 521 000 000 Kč
Jednota bratrská - 1918 2 400 000 Kč 601 000 000 Kč
Bratrská jednota baptistů -1951 1 250 000 Kč 227 000 000 Kč
Pravoslavná církev - 1918 146 000 000 Kč
Apoštolská církev - 1989 1 056 000 000 Kč
Slezská církev evangelická a.v.- 1918 654 000 000 Kč
Evangelická církev metodistická - 1951 367 000 000 Kč
Církev řeckokatolická -1918 298 000 000 Kč
Evangelická cirkev a.v. v ČR - 1918 118 000 000 Kč
Luterská evangelická církvev a.v. v ČR -1995 113 000 000 Kč
Náboženská společnost českých unitářů - 1930 35 000 000 Kč

celkem bude vyplaceno 58 992 000 000 Kč
bude vydáno v majetku 75 000 000 000 Kč
financování církví v přechodném období 16 997 000 000 Kč

celkem: nárokovaný majetek 103 979 950 000 Kč, finanční vyrovnání 150 989 000 000 Kč

Nejde vůbec ale vůbec o to, že to co bylo ukradeno, má býti vráceno, ale o kúhandel.

Jenom pro ilustraci - počet věřících hlásicích se k církvím:
římskokatolická - 1 084 tis.
českobratská evangelická - 52 tis
československá husitská - 39 tis.
pravoslavná - 21 tis.
svědkové Jehovovi 13 tis.
bratrská - 10 tis

Snadno si lze vypočítat, kolik dostane jeden věřící v určité církvi.
Tak například každý katolík 44 tis. Kč, každý bratr 60 tis. a každý husita dokonce 79 tis.

To je ušetřená "církevní daň" na desitky let dopředu, kterou ovšem zaplatí i ti, kteří k žádné církvi nepříslušejí a kterých je naprostá většina.

Zaplatí to (v naprosté

Zaplatí to (v naprosté většině) ti, kteří to nechali ukrást nebo jejich přímí potomci. To mi připadá docela spravedlivé.
A ještě něco: závist je opravdu ošklivá vlastnost, jedna z nehorších. Neříká to jen Bible.

Tak,tak, pane Hrbku. Ten

Tak,tak, pane Hrbku.

Ten kuhhandel je spíš podle vzoru z pohádky o syčce.

Srdečně Vás zdravím.

Já jsem husita, pane Hrbku,

Já jsem husita, pane Hrbku, ale dosud mi nikdo neřekl, že se mohu těšit na bratru 80 tisíc. Jak mi ty peníze doručí? Přijde listonoš a vyplatí je na dřevo?

Vazeny sachisto, dlouha leta

Vazeny sachisto,

dlouha leta zastavam zasadu, ze kdyz neco chci, tak si to musim zaplatit.

Kdyz chcete mit husitskou cirkev, tak by jste si ji mel platit.A ne aby za Vas platili na husitskou cirkev jini. Cirkve jsou organizacemi jako jine a podle toho by melo byt s nimi zachazeno. A jiste jste si vsimnul jaky mela majetek a co ma dostat. Rozdil plati i nehusitsti danovi poplatnici.

S pozdravem

Jasně, já si ji také platím.

Jasně, já si ji také platím. Každý člen dává příspěvky korunu denně a ti movitější z nás přidávají sponzorské dary. Já jsem v našem svatostánku zaplatil mj. kamna na pevná paliva, neboť členové naší pospolitosti rádi utužují vztahy při přípravě dřeva na zimu a vždy se najde někdo, kdo přijde v neděli před mší zatopit ve čtyři ráno, když je dvacet pod nulou. Sestra farářka je po vzoru bratra Žižky odhodlána šířit víru s nasazením vlastního života a proto podniká misijní výpravy do ubytoven pro nepřizpůsobivé. Naposledy tam, naštěstí, přišla jen o kabelku.
P.S. Původně jsem vás chtěl vzít cepem po hlavě za zpěvu chorálu "Kdož su boží bojovníci", ale skutek utek. Změkčilost moderní doby, jak vidno, neblaze dopadla i na nás, husity:)

Já znám jednoho husitu -

Já znám jednoho husitu - šachistu. Dokonce se výborného!. Jmenuje se Václav Klaus jr.

Já jsem lepší šachista, než

Já jsem lepší šachista, než VK jr. a jeho bratr.

Už jste jej vícekrát porazil?

Už jste jej vícekrát porazil? ELO není měřítko ve všech případech, každý nemá stejný čas pro hraní, vážený profíku v důchodě.

A k čemu je Vám to dobré? ;-)

A k čemu je Vám to dobré? ;-)

Šachisté, kteří se účastní

Šachisté, kteří se účastní oficiálních soutěží, mají osobní koeficient na základě dosavadních výsledků. Lidé většinou raději vyhrávají, než naopak. I když mne to neživí, je dobré mít vyšší ELO, neboť to umožňuje přístup na kvalitnější turnaje, či znamená zařazení na vyšší šachovnici za družstva.

Gratuluji! Tak proč někdy

Gratuluji!

Tak proč někdy blbnete? Časová tíseň nebo nedostatečná příprava nebo to není v encyklopediích?

S přátelským pozdravem

Z čeho tak usuzujete? Můžete

Z čeho tak usuzujete? Můžete uvést konkrétní příklad?

V minulosti bylo hojně

V minulosti bylo hojně citováno Haškovo rčení, že vláda, která zdraží pivo, padne. Obávám se, že v současnosti platí: Vláda, která se pokusí vrátit církvím ukradený majetek, padne.
Vše nasvědčuje tomu, že i kdyby byl nakrásně zákon schválen, nenajde se stojedničková většina poslanců, která by přehlasovala očekávané veto senátu.