Začínají v Praze ANO-čistky?
Milan Tausch

Konzervativní listy

Je už to sice asi dnes v ČR standardem, že když někdo umí, je profesionálem ve svém oboru s praxí a zkušeností, tak nemá co pohledávat na vedoucím postu nebo v tzv. manažerské pozici. Zdá se, že je nyní doba, kdy na manažerském postu je třeba poslušná loutka bez mozku, která plní zadání, jak naplnit excelovské tabulky potřebnými čísly.

Moderní childrenmanagement možná vládne plynulou američtinou, nemá problém přecházet mezi obory – např. od produkce nápojů, přes telefonního operátora se takový specialista propracuje do finančního sektoru, sic odbornost je zatěžující. Tak to po léta platí v komerční sféře, ale jak se zdá, už se podobné praktiky začínají uplatňovat i v komunální oblasti. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) – tedy městský podnik s obrovským jměním, počtem zaměstnanců, který má zajistit dopravní obslužnost v hlavním městě, je toho důkazem. Zde navíc je vše podbarveno politickým rozhodnutím ANO-Fertu, který si do role pražské primátorky dosadil Adrianu Krnáčovou.

Pokud tedy někdo dostane naprosto stupidní úkol zajistit lepší přepravní výkony a přitom je politicky a populisticky sníženo jízdné na již tak dotovanou MHD, tak to nemůže skončit jinak než fiaskem. Ale to bylo přeci zadání přímo primátorky a vládnoucí pražské koalice reprezentované zejména ANO a ČSSD zlevnit dlouhodobé časové jízdenky (získat si tak popularitu méně inteligentní cestující veřejnosti) a tím tedy snížit příjmy. Snížíme-li tržby (a Praha se u časových jízdenek dostala na úroveň nebo dokonce pod ceny jiných měst s výrazně menší sítí linek MHD), současně to znamená i minimalizaci prostředků pro vlastní provoz dopravce.

Nyní se paní primátorka s panem Dolínkem tváří, že jsou zhoršením hospodářských výsledků DPP překvapeni. Viník je rychle označen – je jím generální ředitel a předseda představenstva Ing. Jaroslav Ďuriš.

Ing. Ďuriš coby viník katastrofální situace v DPP? To je absurdní! On se snažil od r. 2013 eliminovat zvěrstva napáchaná v předchozích obdobích, kdy především za ředitelování M. Dvořáka byl dopravní podnik zdrojem příjmů pro nejrůznější skupiny. Odvolaný ředitel Ďuriš dělal, co mohl: napadl šíleně postavené dodávky předražených a nekvalitních tramvají 15T ze Škoda Transportation, snažil se odprodat do Prahy nevhodné, kolejový svršek ničící tramvaje 14T s pevnými podvozky. Zatímco ostatní DP v ČR jdou cestou rekonstrukcí starších tramvajových vozů ideálních do center českých měst, Praha šla cestou drahých, navíc nekvalitních vozidel vhodných pro předměstí a meziměstské linky, proto i DPP za Ďuriše našel jiného českého dodavatele tramvají, za nesrovnatelně nižší cenu, stejně tak tomu je i u elektrobusu. Měla být vypovězena nesmyslná reklamní smlouva na reklamu s Rencarem atd. Nelze tedy brát vážně tvrzení, že se nesnažil snižovat náklady a racionalizovat fungování DPP, patrně někomu vadilo, že coby profesionál v oboru městská doprava, kde působí od r. 1981, preferoval úroveň služeb a nikoli diktát nejrůznějších subjektů a osob parazitujících na DPP.

To jsme zase v 50. letech, že se budeme zbavovat odborníků a nahrazovat je neschopnými, leč věrnými vládnoucí straně, resp. koalici? Byť je role odborových sdružení diskutabilní, tak v případě DPP je třeba přiznat, že i odboráři rozpoznali podivnost politického kroku a výměny nejvyššího představitele a „tramvajáci“, „autobusáci“ a „metráci“ coby lidé z oboru, svojí stávkovou pohotovostí dali najevo, co si myslí o personálních čistkách a odvolávání profesionálů v DP Praha.

Jest tady otázkou, co bude následovat, kdo přijde na uvolněné místo, resp. kdo bude ovládat DPP.

Je prý třeba omezit provozně nákladnou závislou trakci a posílit autobusy. To může mít racionální podtext – náklady na vozokilometr elektrických drah a metra jsou zcela někde jinde než u autobusů, kdyby tu nebyla hypotéza, že za vším může být posílení role dodavatele PHM, resp. aby na zvýšené spotřebě bionafty mohl profitovat právě Andrej Babiš s jeho ANO-Fertem. Diskutabilní je, proč pro aktivity, jako je např. radikální zásah do linkového vedení, existuje speciální subjekt ROPID, proč se koncepcí MHD nezabývá přímo DPP a nebo zřizovatel – hl. město Praha? Co poradí ROPID příště? Prodá Praha typicky české a pro historické město ideální tramvaje typu T3 ev. T6? Asi ano, zatímco třeba Vídeň se pečlivě stará o památky, ve městě provozuje rekonstruované historické tramvaje dotvářející kolorit města, tak my Prahu zbouráme a na místě historických objektů developeři vybudují cosi, kam už vzhledově budou ladit i nové tramvaje s pořizovací cenou v desítkách miliónů za kus.

Odvolání Ing. Ďuriše, to je jeho skvělá odměna – skoro poprava za téměř bezvadně odváděnou práci. Měl asi smůlu v tom, že je profesionál v oboru s pětatřicetiletou praxí. To už primátorka spouští v hlavním městě ANO-procesy, ne nepodobné čistkám po únoru 1948 a srpnu 1968? Tady dosti pokulhává, že by řídila městský podnik jako firmu – firma, které direktivně omezíme tržby, nemůže přeci fungovat stejně, jako před zásahem! Zejména absurdní je snížit tržby u organizace, která je v přepravních výkonech závislá na omezeném rozpočtu města. A pokud toto někdo prosadí, měl by za to nést politickou odpovědnost, nedávat vinu výkonnému managementu dopravního podniku.

Před komunálními volbami se v mnoha městech objevily subjekty, které populisticky lákaly voliče na témata jako zlevnění jízdného, MHD za korunu, nebo dokonce bezplatnou přepravu a podobné nesmysly. Praha je důkazem a varováním pro ty, kteří by se snad chtěli vydat stejnou cestou: zlevnění jízdného u ztrátové a dotované MHD je při zachování stejných výkonů a kvality služeb ekonomickým nesmyslem. To platí všude v civilizovaném světě, ať už jde o města jako je Praha nebo i paní primátorky rodná Blava!

Funguje v nějakém městě

Funguje v nějakém městě hromadná doprava osob jako ryze komerční? T.j. vydělá si na sebe? Pokud ne, pokud je MHD VŠUDE více či méně dotovaná, pak je provozování MHD politické rozhodnutí a každé takové rozhodnutí je více či méně populistické. Označovat návrhy na MHD zdarma - bez dalšího rozboru pro a proti - za populistické je pošetilé. ////

Nemám proti pražákům nic,ale

Nemám proti pražákům nic,ale co si zvolili,to mají.A to je jen začátek.

___________________________________________________________________________________