Zákon jako nástroj zločinu
Martin Stín

Kouzlem nechtěného působí náhoda, že právě 3.června 2013, v den vyhlášení rozhodnutí Ústavního soudu ČR o ústavní stížnosti strany Věci veřejné proti zákonu o majetkovém vypořádání státu s církvemi, server ePravo přinesl inspirativní rozhovor s předsedkyní Nejvyššího soudu ČR Ivou Brožovou . Nejvyšší představitelka obecného soudnictví v něm mimo jiné upozorňuje, že zkušenost z nacistické a komunistické totalitní minulosti ospravedlňuje požadavek, aby se právo nevyčerpávalo jen formalistickým lpěním na znění zákonů, ale aby zachovávalo soulad s hodnotovým řádem. Připomíná, že právě totalitní režimy dokázaly pod zástěrkou dodržování zákonnosti zneužít formálního „práva ke kriminalizaci a likvidaci jednotlivce, což přesvědčivě dokládají Norimberské rasové zákony nebo zákony proti třídnímu nepříteli“.

Její výklad lze bohužel použít také k hodnocení přístupu prokorupční vlády Petra Nečase, ostatních politiků vládní koalice a posléze i Ústavního soudu ČR k nárokům církví a náboženských společností na vrácení majetku, jímž jsme v ohledu zneužití práva k porušení hodnotového řádu a následně k formálněprávnímu „posvěcení“ zločinu klesli zpět do totality.

Soudě podle rozhněvanosti velké části občanů na způsob, jímž se vyrovnání s církvemi řeší, hodnotové řády politické „věrchušky“ a mlčící většiny národa se podstatně liší.

Obyčejní zločinci svým jednáním porušují běžné zákony, „bílé límečky“ ve vrcholných politických funkcích jako specifičtí pachatelé zašantročení veřejných prostředků, spáchaného částí zákona  č.428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a navazujícími úkony, si vytvořili a „protlačili“ Parlamentem zákon, který jim kromě otevření cesty k dokonání protiprávního skutku má zajistit beztrestnost. Zákon se tak stal ochranným deštníkem nad protiprávním jednáním, poškozujícím národ (s výjimkou těch, kteří si při vracení církevního majetku namastí kapsy).

Neblahé účinky přijetí  zákona č.428/2012 Sb.  prohloubilo kvapné uzavření smluv mezi státem a církvemi, za které je odpovědný předseda prokorupční vlády Petr Nečas: nic se nesmělo nechat náhodě. Musel se vytvořit (pseudo)právní nástroj, jenž by církvím zajistil slíbený příjem i v případě, že by Ústavní soud ČR prohlásil zákon nebo jeho části za protiústavní. Uskuteční-li ještě ministr financí Miroslav Machiavelli Kalousek záměr vydat církvím státní dluhopisy na zajištění jejich pohledávky, nebude možné žádným právním prostředkem vyplacení jejich nároku zabránit, i kdyby se nějakým způsobem nakonec přece jen podařilo zrušit zákon i uzavřené smlouvy. Politici, kteří tímto způsobem postupovali ve prospěch církví a ke škodě národa, projevili mimořádnou horlivost, která je podezřelá. Zřejmě se jim dostalo bohatě odpustků a požehnání od chamtivých prznitelů odkazu Ježíše Krista.

Sám nárok církví a církevních společností na vrácení majetku, zabaveného po 25. únoru 1948 úřady  protiprávního režimu, je jako princip samozřejmý. Vracení nemovitostí, pokud oprávněné subjekty prokáží, že jim ke kritickému datu patřily, by proto nemělo vyvolávat rozpaky či dokonce nevoli. Poněkud jinak to je u uměleckých předmětů, které jsou součástí ucelených sbírek a galerií a měly by proto zůstat veřejným majetkem. Ale to je v rámci celého případu drobnost.

Ani sám nárok na finanční náhradu za majetky, které z jakýchkoli důvodů nelze církvím vydat, není nemravný. Má ovšem svou spornou stránku, kterou je skutečnost, že odškodnění nebude církvím platit státostrana a zločinný stát, které je poškodily, ale daňoví poplatníci, kteří byli předlistopadovým režimem poškozeni stejně jako církve: okradené odškodní okradení. Nicméně pokud společnost tento nárok po dlouhých debatách uznala za spravedlivý, nelze se bránit jeho uskutečnění jako takovému.

Na místě jsou ale zásadní námitky proti způsobu vyměření náhrad. Veřejnosti není známo, kterých nevydatelných majetků se odškodnění týká a jak byly oceněny. Z informací, jež se přece jen dostaly na denní světlo, vyplývá podezření blízké jistotě, že došlo k nadhodnocení možná až o desítky miliard Kč. Chybí také srozumitelné vysvětlení, proč ještě po dlouhou řadu let budou daňoví poplatníci přispívat církvím na jejich provoz, když jednorázově získávají obrovský majetek, z něhož budou mít výnosy.  Zákonem stanovená doba mi připadá být nepřiměřeně dlouhá.

Opoziční strany, jež se s námitkami proti zákonu č.428/2012 Sb. obrátily k Ústavnímu soudu, dávají najevo zklamání. Měly na ně ale být připraveny, neboť nepředvídatelnost rozhodování Ústavního soudu je dobře známá. Pustily se cestou nejvyššího možného rizika s vědomím, že ztroskotání je  velmi pravděpodobné. Až to působí dojmem, že podání ústavních stížností bylo především divadelním gestem pro nahněvané voliče, aby věděli, že strany udělaly pro zrušení nenáviděných „církevních restitucí“ vše, co bylo v jejich silách, a nemohou za to, že ústavní soudci necítí s okrádaným národem. Z předstírání nelze bohužel podezírat pouze Věci veřejné, které – dbajíce přísloví „lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše – v krátké době po přijetí zákona č.428/2012 Sb. doručily do Poslanecké sněmovny návrh jeho novely, který podstatně krátí paušální náhradu za nevydané majetky, zkracuje dobu vyplácení státního příspěvku na provoz církví, vylučuje možnost prolomení „restituční tečky“ 25.února 1948 a ruší nárok církví na  vydání uměleckých předmětů z veřejných museí, galerií a sbírek. Novela se ale nedostala ani do prvního čtení, protože v odporu proti jejímu zařazení na program jednání se projevila dojemná shoda převažující části opozice s vládní koalicí. Největší odpovědnost  nese ČSSD: kdyby jako největší opoziční strana zvedla výzvu Věcí veřejných a podpořila projednání novely nebo předložila svou vlastní, možná by zvrátila vývoj. Výsledek by byl ovšem velmi nejistý, ale „nezkusit je hřích“.

I když je rozhodnutí Ústavního soudu ČR, vyhlášené 3. června 2013 smutnou událostí, nemá smysl kvůli němu plakat a vzdát boj. Možnosti nápravy jsou velmi omezené a málo nadějné. I kdyby byly úspěšné, vyvolají řadu soudních sporů s církvemi, v nichž nebude mít stát vítězství zaručeno.

Představitelé ČSSD se nechali slyšet, že po vítězných volbách r.2014 zákon č.428/2012 Sb. zruší. Porcují ovšem kůži medvěda, běhajícího po lese: jejich vítězství ve volbách je možné, nikoli však jisté a už vůbec není jisté, že budou mít v Poslanecké sněmovně pohodlnou většinu. Zrušení zákona ale samo o sobě nic nevyřeší, pouze otevře cestu ke sporům (viz výše). Ostatně do té doby bude valná část nemovitostí vydána a církve patrně dostanou dluhopisy, takže „bude vymalováno“.

Pravděpodobně se vynoří úvahy o napadení rozhodnutí Ústavního soudu ČR žalobou u Evropského soudu pro lidská práva. Pokus o tuto cestu je možný, ale je to běh na dlouhou trať  s velmi nejistým výsledkem. Jeho účelnost bude během dlouhého čekání na rozhodnutí  klesat souběžně s postupem vydávání majetku.

Jako nejpraktičtější se stále jeví novelizace zákona č.428/2012, i když její úspěch by spustil spoustu soudních sporů.  Církve i stát  by aspoň získali legitimní tituly pro podání žalob.

Testem upřímnosti postoje ČSSD k zákonu č.428/201 bude nadcházejí schvalování prezidentových návrhů na jmenovaní dalších soudců Ústavního soudu ČR. Mezi jeho nominanty jsou také předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský a ústavní soudce Miloslav Výborný. Pokud pro ně senátoři ČSSD zvednou nadšeně ruce, podají nezpochybnitelný důkaz o své nestrannosti a ochotě nelpět na odporu k zákonu č.428/201. Platí to i pro předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, byť k jeho rozhodnutí vydal disentní stanovisko. Zkušený politik a právník a slušný člověk, který nedokáže získat pro svůj právní názor  podporu mezi kolegy, by měl raději včas odejít do ústraní., než se definitivně ztrapní.

soudci se opět rozhodli,

soudci se opět rozhodli, přesvědčit národ, že mají "hluboko do kapsy"....???
Jakási soudkyně se obrátila na krajský soud, se stížností.....že bere jen 90tis. + náhrady, ale "nárok" prý má na 105 tis. + náhrady??!!
A krajský soud místo, aby rozhodl, tak se alibisticky obrátil na ÚS..... ach jo......

PS ...vláda přece jasně rozhodla o 2,75 násobku.....co chce na tom ÚS zkoumat???

(Dnes Pes) Dan Drápal,

(Dnes Pes)
Dan Drápal, kterého zajisté nelze podezřívat z nenávisti k náboženství a církvím:

"Celá otázka restitucí církev nesmírně poškodila. Skoro bych řekl, že Boží nepřítel tuto možnost vyčerpal do mrtě."

Když to řekl Dan Drápal, tak

Když to řekl Dan Drápal, tak to je síla. Tento vikář evangelické církve časem z této církve vystoupil a spoluzaložil novou církev Křesťanské společenství., kde se stal prvním seniorem, časem na tuto funkci také rezignoval. Byl také předsedou KDU-ČSL na Praze 8 a po 2 letech z této strany vystoupil.

Zaplatíme jak zvoranou

Zaplatíme jak zvoranou fotovoltaiku, tak pokoutné církevní restituce! A 1000 dalších tunelů a tunýlků.
Vybudovali jsme rozvinutý reálný socialismus, vybudujeme i typicky český postkomunismus. Jsme slovanský národ ruského typu, naším údělem je trpět a držet huby a poslouchat osvícenou vrchnost, která to s námi pitomci myslí tak dobře.
Ať žijí české církevní restituce, čisté jak Slovo Boží.

Pete, nejsme slovanským

Pete, nejsme slovanským národem ruského typu, jsme na křižovatce mezi východem a západem, mitteleuropa se vším všudy. Mísí se v nás keltské, slovanské, latino a germánské vlivy a nejde podle mne jednoznačně prohlásit, že jsme vysloveně východní byzantská, či západní katolicko-protestantská demokracie.

Bylo tomu tak v naší historii a je tomu tak dodnes. Občas se přikláníme k západu a občas k východu. Co se týče mne, preferuji západ, tedy Německo, Francii, EU, USA.

Mnohem mravnější je okrást

Mnohem mravnější je okrást daňové poplatníky a církvím zaplatit za cosi, co se církevně restituční vláda snaží pečlivě utajit. Pročpak všechny ty soupisy prý ukradeného majetku nevisí už dávno na webu? ////

Ale oni přece ještě ani

Ale oni přece ještě ani nevědí, co všechno budou chtít!
To se teprve ukáže co jim projde, jak je národ zmanipulovaný a blbý!
Všechen pochybný majetek po Židech, Sudeťácích, vyhnaných Češích, téměř cokoliv z rozkradeného 20.století se bude od nynějška moci cedit přes církevní restituce. Stačí najít nějakého soudce Berku, který to bude propasírovávat soudy.
Jak jste na tom vy? Nemáte nemovitost o kterou by mohl požádat Služebník Boží a s pomocí uplaceného soudce Berky napravit dějinnou nespravedlnost?
Gardnes se na to jen třese.

Tak Pete eště raz. Holý

Tak Pete eště raz. Holý příspěvek státu na chod církví činí 1,5 mld ročně. K tomu náklady spojené s údržbou a chodem památek církví, nyní v držení státu činí kolem 2 mld ročně. Proti tomu nové níáklady budou činit 2 mld ročně po dobu 30 let. Návratnost operace více než okamžitá a pak čistý přínos 3,5 - 4 mld ročně na věčné časy vč. ztrát z blokací půdy. O co Vám jde? Zajímá Vás výčet vypracovaný pod taktovkou marxisty Dostála, který byl původně a bez inflace dokonce vyšší? Přestože upřesnění může přinést snížení hodnoty skutečně navráceného majetku? Od Vás nelze očekávat, že musíte mít nějaké právní vědomí, ale autor Temný Stín zakládající si na právních souvislostech by měl vědět, že po 23 let byl postoj církví k prokazatelně jím vlastněného majetku ke státu více než ohleduplný, jelikož každý podnět v této záležitosti by jim u soudů přinesl úspěch, aniž by se musely odvolávat na mezinárodní soudní instituce, dokonce by hodnota jejich majetku byla mnohem větší. Jenže co chtít po autorovi, který se snižuje k primitivnímu bezargumentačnímu nálepkování, jako je "prokorupční Nečasova vláda" odpovídající Vašim bezduchým blábolům - všichni lžou, všichni kradou v tom ubohém čecháčkovském státě. Hlavní je, že se zbavíte frustrace ze zpackaného života a že Vám chutná jíst.

Gardnesi, po 30 letech se

Gardnesi, po 30 letech se stát už nebude muset starat o kulturní památky /kostely atd./?

Proč by zeolite po úplné

Proč by zeolite po úplné odluce církví od státu měl? Přispívá snad Schwarzenberkovi na Orlík? Pokud ano, je to jen Kalouskova mimořádná soudružská pozornost.

Alespoň tak se domnívám, a

Alespoň tak se domnívám, a proto bych se nedivil, kdyby církve o navrácení některých objektů ani neusilovaly.

I spravedlonost v česku

I spravedlonost v česku musíme okecávat jak je ekonomiky výhodná. Navíc je podloudná, neveřejná a špinavá. Protože lidi jsou prý závistiví čecháčci, tak to je prý nutné. Přesně takhle dělají "spravedlnost" svině, Gardnesi, za kterou vás považuji.
V Česku je to pravidlem, to je co mi vadí, svině v Česku, protože jsem bohužel taky odtud. Bohužel se situace spíše zhoršuje.
Vaše blábolivé příspěvky by se nejsnáze daly replikovat googlováním, jsou o ničem, snaživý šprt, hujerismus, malá sviňka. A když to řekne i Kajan, tak s ním musím mimořádně souhlasit.

Panebože, další blb. Množí se

Panebože, další blb. Množí se mnohem rychleji než normální populace, jak krysy.

Typická reakce ubohých

Typická reakce ubohých nadávkami, když dojdou argumenty.

Kdybys Gardnesi neměl ve své

Kdybys Gardnesi neměl ve své encyklopedické hlavně vzor Ctrl C-Ctrl V samé sračky, možná by sis vzpomněl, kdo si začal s nadávkama o hlupácích. Znáš to přísloví o křiku chyťte zloděje? Že ses k tomu tak přihlásil.

Jak Vás nesnáším, musím

Jak Vás nesnáším, musím souhlasit. To věru hrozí.

Co se může stát se stane,

Co se může stát se stane, Ševečku. I Murphyho zákony nám o tom vypovídají jednoznačně.
A platí to obecně.
A protože kupříkladu česko se svou populací se zkurvit jistě může, tak se zkurví, pokud nebude součástí západního civilizačního okruhu, jak tomu bylo 1000 let.
Jsme slované, bez Západu se pomalu vracíme a jistojistě vrátíme zas do toho velkovýchodního hnoje, který je právě vám tak blízký.

Těžko můžu mávat nějakým

Těžko můžu mávat nějakým soupisem, když prý žádný neexistuje, popleto. Sám tvrdíte, že existovat ani nemůže. V tom případě jsou ty uzavřené smlouvy mezi státem a církvemi asi o ničem, nelze uzavřít smlouvu bez předmětu smlouvy. Co vy na to, kokote?
Česká legislativní džungle je prolobovaná, zákony jsou buď cinknuté nebo blbé a slouží sviním pro buzeraci a okrádání lidí.
České zákony nejlépe slouží na hedvábném papíře trojvrstvém.

Autor příjemně překvapil -

Autor příjemně překvapil - dosud jsem jej měl za nemastného neslaného uhejbáka, který podává právní rozklady k problematice okrajové a ještě okrajovější. A hleďme, teď se pustil do té nejžhavější politiky! Má v článku zdařilé hlášky a měl by na ně uplatnit copyright:
hodnotové řády politické „věrchušky“ a mlčící většiny národa se podstatně liší, Politici, kteří tímto způsobem postupovali ve prospěch církví a ke škodě národa, projevili mimořádnou horlivost, která je podezřelá. Zřejmě se jim dostalo bohatě odpustků a požehnání od chamtivých prznitelů odkazu Ježíše Krista, atd. ////

A mám tu jeden sporný bod, kde se moje prognóza liší od prognózy autorovy: vítězství (socdem) ve volbách je možné, nikoli však jisté a už vůbec není jisté, že budou mít v Poslanecké sněmovně pohodlnou většinu. -- Proti tomu můj odhad: socdem sice vyhrajou, ale ve Sněmovně budou mít s poctivými rudými většinu velice nepohodlnou! Nepohodlnou proto, že všechny dnešní sliby budou moci snadno splnit, a oni se z toho plnění budou pracně vylhávat. Protože ve skutečnosti jsou oranžgutani stejní nebo horší šmejdi jako Kalouskova církevně restituční koalice. ////

Poslední odstavec vidím

Poslední odstavec vidím naprosto stejně.I s těmi horšími šmejdy.

Úderná myšlenka, která vám

Úderná myšlenka, která vám tolik leží v žaludku, není moje, ale autora článku. Chválil jsem autorovy hlášky z hlediska vtipné formulace a hlavně "odvázání se", neboť mi zde připadá radikálnější a jednoznačnější než jindy. Pokud by vás zajímaly moje názory a moje myšlenky, možná by nebyly tak vtipně formulované, ale byly by méně smířlivé k současné politické věrchušce. ////

Do hloubky mého vzdělání se navážíte z jaké nebetyčné výše vaší vědecké kvalifikace, pane profesore? ////

Na rozdíl od vás mi situace na české politické scéně nepřipadá až tak jednoduchá. Máme totiž nejen Kalouskovu církevně restituční koalici a oranžgutany, což zajisté jsou šmejdi. Ale ještě existují lidovci (srovnatelní šmejdi, t.č. bez vlivu, zaplaťpámbu), zelení (hnusní šmejdi s vlivem např. ve školství), poctiví rudí bolševici, Zemanovci, Bojovná Bobo, VeVerky, Machovi svobodní berani a pár nových uskupení, jejichž směřování lze těžko odhadnout. Prorazit může kdokoli. ////

Kde se pan Kocourek

Kde se pan Kocourek vyjadřoval pohrdlivě ke křesťanské víře? Připadá mi, že kritici církve kritizují většinou ZNEUŽÍVÁNÍ VÍRY organizací, která už napáchala mnoho zla. Kritiků pokorné soustrastné víry vytvořené za účelem lepšího ovládání otroků (založené na pokorném pasivním přijímání utrpení) zas tak moc není. A nedělal to tady ani pan Kocourek. To by byla debata na úplně jiné úrovni.

Vsichni ne, vsak Kocourek

Vsichni ne, vsak Kocourek pise, ze rudi bolsevici jsou poctivci.

Omlouvám se za nemilé

Omlouvám se za nemilé nedorozumění, pane Konzerva. Pokud píšu "poctiví rudí", mám tím výhradně na mysli, že KSČM se poctivě hlásí ke své rudé barvě, že neskrývá svůj komunismus (socialismus), a to na rozdíl od (např.) oranžgutanů, kteří se vydávají (i jsou debilními kretény z ODS vydáváni) za stranu prý "demokratickou", jako by to na jejich komunismu (socialismu) cokoli měnilo. ////

Vážím si partaje (například poctivé rudé KSČM), která svoje politické směřování zřetelně deklaruje, a hnusí se mi partaje (např. ODS) a partajníci (např. Julínek), kteří schovávají svoje skutečné přesvědčení a skutečné cíle za falešné fráze a lživé sliby - pravicovost, prospěšnost pro všechny, rozpočtová odpovědnost. ////

Jestli máte jiný pohled na

Jestli máte jiný pohled na naši výstižnou společnost (viz posl. odstavec), tak tomu se říká růžové brýle.

Ne, pouze su realista.

Ne, pouze su realista. Očekávám, že tam jsou především šmejdi a oni mi to svým chováním dokazují.

Jak vůbec mohly být uzavřeny

Jak vůbec mohly být uzavřeny smlouvy na předmět smlouvy, který není definován?!!!
Jak je možné, že ani 23 let po Sametovce nevědí církve, co jim komanči sebrali, takže neumí udělat jasný výčet znárodněného a restituovaného majetku?
To je absurdní, to je možné jen fčesku.
A zarážející je postup Petra Nečase. Tento pan Slušný už jednou podobně pokoutně podepsal Klausovu amnestii, dnes tedy zase byl u pokoutného a velmi ukvapeného uzavírání smluv s církvemi.
V Česku může být za pana Slušného zřejmě každý kdo nemluví hrubě.
A ČSSD dostala pravděpodobně také kus krajíce, to by ani nešlo celé bez nich.
Nelžou nám zase, nedělají z nás blbečky ještě větší než jsme, naše česká vládnoucí prasátka?
Defenestrace by měla proběhnout co nejdříve, než budou všechny české svině za vodou a my se na ně budeme dívat po krk ve sračkách.

Skoc z okna sam, magore.

Skoc z okna sam, magore.

Postav se pod okno a klidně,

Postav se pod okno a klidně, pitomče.

Zdá se, že největší problém

Zdá se, že největší problém církevních restitucí je v tom, že stína pana Jemelíka nebyl tučnými preláty připuštěn k lizu, případně že se napakuje židovská sebranka.

Až na drobné výhrady (k

Až na drobné výhrady (k předmětné argumentaci) a na výhradu k politické části (závěr článku) dávám svůj plný souhlas.

___________________________________________________________________________________