Zdravotní knížky slouží pacientům, ne pojišťovnám
Milan Cabrnoch

V časopise E15 29. května 2012 uvažuje pan redaktor Martin Čaban o možnosti nahradit zdravotní informace v elektronických zdravotních knížkách informacemi z databází zdravotní pojišťovny. Uvádí současně, že zdravotní knížka má hlavně zabraňovat duplicitám v péči a poskytovat kontrolu nad vykázanými výkony. Tato úvaha je ovšem nesprávná.


 Hlavním cílem zdravotních knížek je od počátku zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotní péče. Zdraví je přece mnohem důležitější než odhalování švindlů ve vykazované péči.


Zdravotní knížky slouží k tomu, aby měl jak pacient, tak jeho lékaři k disposici co nejvíce existujících zdravotních informací. Když pacient přichází k lékaři, může mu ve své zdravotní knížce ukázat výsledky vyšetření, která již absolvoval, zprávy předcházejících lékařů, léky které bral a bere a další důležité informace. Lékař se může lépe a rychleji rozhodnout a lépe pacienta léčit. Pokud lékař současně neprovede nějaké vyšetření, protože se dozví potřebný výsledek ze zdravotní knížky, zabrání se duplicitě - ale to je vedlejší efekt, ne hlavní cíl.


Zdravotní pojišťovny mají ve svých databázích informace o vyúčtované péči, ale ne zdravotní informace. Pojišťovna ví, že lékař provedl vyšetření, ale neví, co nalezl a co pacientovi doporučil. Pojišťovna ví, že bylo provedeno laboratorní vyšetření, ale nezná jeho výsledek.


Informace o vyúčtované péči se navíc v databázích zdravotní pojišťovny objevují se značným zpožděním. Lékaři vykazují péči vždy za měsíc, někdy i za delší časové období. Proto se informace o tom, že bylo provedeno vyšetření, v databázi objeví až za měsíc. To ale pacientovi nijak nepomůže a opakovanému vyšetřování rozhodně nezabrání.


Zdravotní pojišťovny mohou na základě svých databází provádět kontroly. Jejich databáze však nepomohou zvýšit kvalitu péče pro pacienty. A tak se musíme rozhodnout: chceme pomáhat lidem k lepší zdravotní péči nebo pojišťovnám při kontrole?

Takže podle Cabrnocha jsou

Takže podle Cabrnocha jsou prý elektronické zdravotní knížky prospěšné pro pacienty.
Bejvaly časy, kdy osoby pravicového směřování by podpořily postup, aby si cokoli prospěšného pořídil příjemce dotyčného prospěchu (zde pacient) na vlastní náklady. Je-li to opravdu prospěšné, pacient do toho rád investuje ... ////

Naopak loupežníci a socialisté postupují tak, že vymyslí něco "prospěšného" a to pak vnucují všem potenciálním hejlům - státu, pojišťovně, pacientům. Samozřejmě podpořeno silou zákona a hrozbou arbitráží vůči státu a exekutorem vůči občanům. ////

Ubohá ODS! Jak chce cokoli reformovat, hlásí-li se k ní všichni Cabrnochové ?!?!

máte to těžké Herr Katerchen,

máte to těžké Herr Katerchen, vypadá to, že jste stále neukotvený....a to je potom problém.....

Tacite, těžko najít ve Vaší

Tacite, těžko najít ve Vaší argumentaci chybu. Jenom doufám, že správná myšlenka využití technologií IT ve zdravotnictví na dlouhou dobu neusne. Ušetřit díky tomu z cca 200 miliard pár procent, budou slušné peníze. Roli mohla také sehrát role, že část iniciátorů byla z ODS. Jak by přeci lékaři Cabrnoch a Ouzký mohli přijtí s něčím užitečným.

O smyslu a prospěšnosti

O smyslu a prospěšnosti elektronických z.knížek může pochybovat jen laik a navíc trulant. Něco na způsob bystrckého Jury.
Celá záslužná snaha zkrachovala na dobrovolnosti lékařů a částečně pro omezení jen na klienty VZP
Jediná trochu relevantní námitka o ochraně osobních údajů je silně nadsazená, jelikož ve všech zemích s uplatněním centrální evidence si dávno uvědomili, že naprosto stejně je zneužitelný i dnešní uplatněny dílčí systém v ordinacích či špitálech a analogicky u všech podobných systémů počínaje centrální evidence porušovatelů zákonnosti.
Úspory z povinně uplatněného systému na způsob IZIP by již velmi záhy umořily všechny minulé i budoucí náklady. Snad to moula Heger skutečně zařídí anebo ať přenechá místo Julínkovi.

Apologeti ODS svoje

Apologeti ODS svoje profláknuté loupežníky Cabrnocha a Ouzkého nehází přes palubu - to je chvályhodné! Jenom by si měli smluvit shodnou legendu - aby tady pan Gardnes nebájil něco úplně jiného, než si zrovna dneska cucá z palce Cabrnoch. ////

Nasazení IZIPu by mohlo vést k úžasným "úsporám" - kdyby se uzákonily všechny ty povinosti, co ODS navrhuje. Povině všechno hlásit a všechno zaznamenávat, nelépe ihned, jinak hrozí, že se lékaři budou v práci nudit. Ale úplně největší úspory by nastaly, kdyby se vynechali všichni prostředníci (např. VZP), a ty prachy by lidé ze zákona posílali rovnou Cabrnochovi na jeho konto někde na Kypru. ////

A teď k tomu Gardnesovu kádrování. Trulant možná jsem, ale laik nikoli. Třicet let ve výpočetní technice, z toho pár let na poměrně vysoké funkci v jedné hodně velké zdravotní pojišťovně. ////

Avšak ministerské návrhy pana Gardnese jednoznačně podporuji. Ať moula Heger přenechá místo Julínkovi! A ještě víc! Ať moula Nečas přenechá místo Topolánkovi! (Tedy, když už to nemůže vzít sám pan Gardnes ...) ////

K Vašemu neporozumnění pane

K Vašemu neporozumnění pane Kocourku, či obvyklé negaci několik připomínek:
- nespatřuji v IZIP dokonalost, slabiny řeší příspěvek p.Tacita, ale jde o myšlenku a solidní základ k propracování
- u socialistů je matkou pokroku práce, naštěstí u netmářů je matkou pokroku racionalizace
- celý pokrokový svět má našlápnuto k elektronizaci zdravotnictví, např. ve Švédsku prakticky všechna zdrav.místa uplatňují elektronickou dokumentaci, 80% je elektronických lék.předpisů, v Německu je již do systému zapojeno 2200 nemocnic, 100 t-lékařů, 21 t.farmaceutů a 200 zdrav.pojišťoven, atd
- v EU je mj. připravován systém kontaktních center, která budou propojena komunikační sítí(mj. Pražská deklarace)
- hlavní pozornost je věnována bezpečnosti osobních údajů, která by odstranila nynější možné zneužití, nejčastěji kryptováním dat
- přínos pro pacienty je skutečně obrovský zkvalitněním péče(vzájemná propojenost informací, informace nových postupů léčby, mj. efektivitou uspořené prostředky se odrazí ve vybavení, výzkumu
atd.

Pokud jde o připomínku k mému "kádrování" musíte si připustit, že to není žádné Vaše privilegium, jelikož téměř žádný Váš výstup se bez něj neobejde. Důkaz o chaotickém přístupu Hegera lze doložit řadou příkladů, naposled volbou operátorů za úplatu, která je ve zdravotnických kruzích odmítána(právem) nejen z hlediska ústavnosti, ale praktického využití, snad jen na pražských klinikách a i tam s tím vznikne chaos. Systém má platit již od pondělí a žádné zásady nebyly prodiskutovány.

- celý pokrokový svět má

- celý pokrokový svět má našlápnuto k elektronizaci zdravotnictví

Jsem asi protiřečící si pokrokový konservativec. Občas změny přinášejí zlepšení. Volbu operatérů za úplatu schvaluji, nezdaněné obálky mohou časem zajít na úbytě.

On ten ve světě uplatněný

On ten ve světě uplatněný systém, vážený příteli, jinak chaotický Heger neslíbil uplatnit?
Řeč je o podstatě, která při uzákonění by musela splňovat všechna ochranná opatření, takže krvavé sankce si strčte....

První věta je velmi silná.

První věta je velmi silná. Zajímá mě, jak moc jste kompetentní něco takového prohlásit. Jste odborníkem na medicínskou problematiku, lékovou problematiku, nebo jste alespoň informatik?

Každá novinka má klady a zápory. Porovnávat je a pochybovat o nich může kompetentně jenom člověk, který tomu rozumí, ať už je to laik anebo odborník. Ostatně laik může mít větší znalosti než lecjaký odborník.

Otázka povinné účasti v systému ála IZIP jsou naše postoje známy. Vaše latentní levicovost se projevuje právě zde. Touha něco kontrolovat a řídit. Navíc si možná myslíte, že to je dobré pro lidi, proto to nařídíte všem. Člověk, který si váží svobody, prosazuje v takovýchto otázkách dobrovolnost. Systém umožňuje sdílení, příp. zveřejnění osobních údajů pacientů, což může být výhoda i nevýhoda. V případě, že budete potřebovat při nehodě cizí krev, bude výhodné, když se doktorovi podaří rychle zjistit Vaši krevní skupinu a tato vlastnost systému Vám může zachránit život. Jsou však situace, kdy vás díky tomu mohou otravovat dealeři a třeba Vás i dokážou oškubat. Tato dvě rizika (například) by si měl každý rozhodnout sám, kterému dá přednost.

To říká ten pravý, který je

To říká ten pravý, který je přesvědčen o své kompetentnosti a odbornosti prakticky ve všem. Přece jde o názor, bez nichž by nebyly žádné diskuze. Navíc problematika je mi blízká, jako Vaše kantorská z důvodu nejbližších příbuzenských vztahů. Navíc jde o novinku, která je nová jen pro Vás, latentního echtpravičáka.

Podle Vašeho vyjádření může

Podle Vašeho vyjádření může pochybovat jen laik. Proto mě zajímá Vaše kompetentnost, protože nepochybujete, nejste tedy laikem a v některém předmětném směru jste tedy odborníkem. Neodpověděl jste v kterém, tak tedy nic. Jste tedy asi taky laikem a nemáte žádný důvod vydávat Váš laický názor za hodnotnější názoru jiného laika. Nebo se pletu a ještě jste něco neřekl? :-)

Nevím, jak jste přišel na to, že jsem přesvědčen o své kompetentnosti naprosto ve všem. Ve většině věcí, o nichž myslím, že je aspoň trochu chápu, mám nějaký názor. Pro svůj názor jsem ochoten argumentovat a když zjistím, že jsem si to myslel špatně anebo nepronikl dostatečně do podstaty, jsem schopen se poučit. Ale pokud se nejedná o něco exaktně dokázaného, nestupňoval bych nikdy tvrzení vyjadřící mou víru větami typu "kdo si myslí opak, je laik a k tomu trulant" a tak podobně.

Novinka pro mě nová není - k problematice zneužívání a krádeže dat dat jsem trochu profesně přičichl a myslím jsem, že bylo poznat, že vím, o čem mluvím, když jsem Vám to nedávno vysvětloval. Systém IZIP je z principu nedobře zabezpečený a kdyby mě někdo nutil, abych se do něj povinně zapojil, musel bych se bránit s ohledem na ochranu mých citlivých údajů.

Téměř denně a po mnoho let se

Téměř denně a po mnoho let se střetávám s názory tří nejbližších zainteresovaných příbuzných a proto lehce rozeznám názor, který je na hony vzdálen problematice a čiší z ní nevědomost. K opakování mé glosy z 13.21 již nemám sílu.
Pá.

To jsou jenom proklamace.

To jsou jenom proklamace. Nezbytný není, protože existujeme i bez něj. To je stejné jako když říkáte, že je pro nás životně důležité být v EU. Používáte silně nadsanzená tvrzení v situacích, o nichž je jasné, že to není pravda. Chcete říct ve skutečnosti asi něco jiného, o něco méně striktního. Ale pokud vstupujete do diskuse s takovýmito nekompromisními a přitom lehce vyvratitelnými tvrzeními, nemá cenu se s Vámi o něčem přít.

A znám lidi, kteří chodí na

A znám lidi, kteří chodí na přepážky a občas vídám lidi, kteří buší trvalé příkazy do bankomatů (zparvidla si jich všimnu, když potřebuju hotovost a oni zdržujou). Ale v tom je to dobré, že výhody byly natolik silné, že se prosadily samy. Kdyby nám před pár lety nařídili, že máme používat "elektrony", nebyla by kvůli tomu nařízení situace nyní lepší. Ten princip se prosadil zcela přirozeně sám, protože je lepší. A pokud se ukážou výhody IZIPu, lidi na něj taky časem přejdou sami. Proč jim to nařizovat? Ledaže by nešlo o to zlepšit něco lidem, ale zlepšit něco regulovčíkům na úkor lidských svobod. To bych potom chápal, ale tím víc bych s tím nesouhlasil.

Pane šachisto - IZIP byl

Pane šachisto - IZIP byl líčen jako systém usnadňující a zlepšující život uživatelům - pacientům a doktorům. Nyní tady tvrdíte, že těmto naopak přibude práce a že celý systém je vyráběn v první řadě za účelem kontroly všech a všeho. Tyto velkobratrské manýry považující každého apriori za potenciálního zločince, kterého musí hlídat, se mi nelíbí. Většina lidí je slušných a neměli by být zbytečně zatěžováni jenom kvůli pár šmejdům, kvůli kterým se to vlastně buduje.

Ono je to v podstatě jedno,

Ono je to v podstatě jedno, jelikož elektronizace zdravotnictví(eHealth) má našlápnuto všude a jistě se tak stane přes všechnu nedůvěru ze zneužití i v centrální evidenci, protože proti obavám stojí značný přínos pro pacienty, zdravotníky a ekonomiku. Stejné obavy ze zneužití panovaly i v jiných oborech, vč.bankovnictví. Pan Juras lamentuje za porušení tabu horlivou nepoučenou úřednicí v případě zrození jeho potomka, ale to je možné i v dnešním primitivním systému evidence ve ZP a přitom nevidí přínos v podobných projektech jako je e-EHIC, elektronickém Evropském průkazu zdravotního pojištění atd. jako třeba v případě, kdyby paní Jurasová rodila např. v Bulharsku. Třeba zrovna to Bulharsko patří mezi země pokročilé ve snaze o centrální zdravotní evidenci Problém asi bude u lidí jako je Juras, kteří budou zcela odmítat uplatnění, přestože zneužitelné záznamy o zdravotní službě, lécích ap. již dávno dnešní ZP mají, stejně jako jednotlivé ordinace a ústavy.

Vždyť Vám píšu, že to je

Vždyť Vám píšu, že to je argument na dvě strany. Snadná dosažitelnost údajů o pacientovi znamená i snadnou zneužitelnost. Může mít pro jednoho konkrétního člověka cenu života, protože poskytne informaci nutnou k záchraně, pro jiného naopak nesnáze, protože jeho údaje někdo zneužije. Přínosy pro pacienta jsou diskutabilní, rizika velká. V našem prostředí spíš pokládám za jisté, že ke zneužití dojde. Ještě tady ani IZIP nebyl a druhý den po narození dcery mi volala ženská z pojišťovny, že mi gratuluje k narození dítěte - ještě si manželka lízala rány v porodnici a já po opici - a už ty údaje někdo z personálu předal komerci. Lékařské tajemství. Prdlačka. S IZIPem to půjde všechno jednodušeji.

S ženskou s pojišťovny jsem si sjednal schůzku, protože jsem jí chtěl vyhrožovat podáním trestního oznámení a nahnat trochu strachu. Když jsem dorazil na sjednanou schůzku, byli tam jenom dva její kolegové a říkali, že je nemocná. To mě nejdřív naštvalo - nepokládala ani za slušnost zavolat mi, abych tam zbytečně nejezdil. Řekl jsem jim, ať jí vyřídí, že jsem tam byl - ona se už neozvala. Asi jí řekli, jak jsem se netakticky vyptával, odkud berou informace o narození dítěte (na to mi oni řekli, že to je veřejná informace, protože to vychází v každém plátku vydávaného obecním zastupitelstvím). Já se na to potom vykašlal.Dneska toho lituju - zase mě to zpětně naštvalo :-)

Jestli jste se snad

Jestli jste se snad nezbláznil, oni by si pacienti založili nějakou centrální evidenci? Jsou proti systému pacienti a nebo lékaři pro svou pohodlnost a z obavy o kontrolu nad jejich činností? A tou třešinkou na dortu je značný ekonomický efekt. A to, že zrovna Vy nevíte, která v této problematice bije není žádný argument.

Pokud by pacienti tlačili na

Pokud by pacienti tlačili na lékaře, ať používají IZIP a ať jim tam udržují záznamy v pořádku, tak jasně. Lékaři, kteří by tyto pacienty neposlouchali, by o pacienty přišli. To jsou zákony trhu.

Nátura je záležitost

Nátura je záležitost odjakživa a cokoliv na tom měnit se zdaří zcela výjimečně. Naštěstí se to týká i pozitiv, mezi které já mj. zařazuji i úpřimnost, přestože někdy rozčiluje.

Uložit

Uložit