Ideologie panslavismu je popřením univerzálních hodnot, a především té nejcennější - svobody jednotlivce. Ta musí být stejná pro Germány, Romány, Slovany, Balty, křesťany, Židy atd. A zdůrazňováním příslušnosti k rase, národu, třídě apod. je proti duchu tohoto principu.

Jistý Adolf Hitler kdysi došel k tomu, že Němci jsou vyvoleným národem s právem vládnout ostatním a všichni víme, k čemu to vedlo. Panslavismus by proto mohl lehce sklouznout na úroveň nacismu. Navíc je to jenom účelově vymyšlená teorie, která sloužila hlavně ruským a později sovětským bolševickým agresivním choutkám.

Pod jakousi zločinnou a stupidní představou „všeobecného slovanského bratrství" se kryjí zločiny spáchané proti jiným národům a to i proti slovanským. Panslavismus měl třeba zastřít brutální potlačení polského povstání carským Ruskem v roce 1863 a také takt, že jednotky ruského generála Suvorova zmasakrovaly v devadesátých letech 18. století při likvidaci polské nezávislosti desetitisíce Poláků včetně žen a dětí.

V roce 1939 si Sovětský svaz rozdělil s hitlerovským Německem vládu nad Polskem, okupoval jeho východní území a desítky tisíc lidí pak NKVD odtud násilím odvlékla nebo rovnou pozabíjela. Na podzim roku 1941 pak Sovětský svaz po napadení Německem najednou prozřel a začal vzývat slovanskou vzájemnost.

Panslavismus je blud. Dosáhnout toho, aby například Rusové s Poláky svorně křepčili a jásali ve stylu „My jsme Slované jedna rodina" je z hlediska historie nemožné. Podle panslavistů by hlavní roli v jejich úchylných představách mělo hrát Rusko. Tedy země, která měla a má ke svobodě jednotlivce stejně daleko jako já k islámu. Uvědomme si, že v ruských dějinách měl lidský život nulovou hodnotu a důsledkem toho byly zvláště za sovětské za sovětské éry desítky milionů zavražděných lidí.

Proto jakési všeslovanské objímání nemá v civilizované společnosti místo. Důležitější jsou pro nás obecně sdílené humanitní hodnoty euroamerické a křesťanskožidovské civilizace než „stejná krev". Naštěstí podle průzkumů veřejného mínění to chápe i většina obyvatel České republiky.

Tento můj blog není o tom, že by mně Slované vadili, to v žádném případě, ale jsou hodnoty, kterých si cením víc.