Zmizení dvou žen
Aleš Knapp

(Ad: „Filozofka, která zatopila státní moci“, Literární noviny 38/2012

Z textu o filosofce Edith Stein(ové) - příponu "ová" připsala redakce - mi zmizely dvě ženy: filosofka Edith Stein, kterou - ač redakce měla k dispozici mnou i nakladatelstvím Herder dodané sympatické portréty a na Internetu je zdarma dostupná bohatá fotodokumentace - představují Literární noviny svým čtenářům na fotografii z neznámého "archivu" jako neživou, špatnou sochu, prý existující kdesi v USA ve státě Massachusets. A z textu zmizela i moje žena. Ji jsem v poznámce uvedl jako spoluautorku: bez mé ženy by totiž pojednání zatápějící právnické branži v takové podobě nevzniklo. Že by má žena měla platit za "nezvěstnou"? Nene, je naopak velmi zvěstná a bude ještě zvěstnější. Vzhledem k tomu i vzhledem k jiným zásahům publikovanou modifikaci textu neautorizuji. Literární noviny dluží veřejné vysvětlení i omluvu také za "životopisný medailon", za zády autora přilepený k textu, po straně podepsaný "red" a přetékající chybami,  nesmysly a špatnými časovymi údaji: Edith Stein nebyla v Göttingenu Husserlovou "spolupracovnicí", nýbrž jeho žákyní, Husserlovou asistentkou se stala poté, co složila doktorát na univerzitě ve Freiburgu; přesídlila do nizozemského Echtu, nikoliv "Echu", což vzhledem k ostatnímu není šotek, ani překlep. Nevíme - a to je vedle otázek po důvodu zmizení dvou žen další veřejně položený dotaz - odkud si "red" vycucala zjištění, že "během pobytu" (sic!) v koncentračním táboře Edith Stein "zorganizovala péči o děti, které byly odloučeny od svých matek, nebo se o ně zničené matky nedokázaly postarat". Podle spolehlivého, vědecky zpracovaného životopisu od Amaty Neyer se Edith Stein starala o děti hrůzou zhroucených matek během transportu. Po příjezdu do Osvětimi se ovšem už starat nemohla, jelikož byla spolu se svou sestrou hned vyčleněna jako "práce neschopná" a rovnou zavražděna v plynové komoře. 

Summa summarum, otázky veřejně položené redakci Literárních novin zní: 

Proč měl být vydaný text znehodnocen graficky, zbořením jeho kompozice, zmizením poukazu na spoluautorku, otištěním snímku neznámé sochy namísto živoucího portrétu, připsanými životopisnými nepravdami etc.? Mají Literární noviny něco proti autorovi, proti jeho ženě, proti Edith Stein, nebo proti čtenářům, pane šéfredaktore Bílku?

Uložit

Uložit