Známka pro Kocourkov …?
Pavel Foltán

Tak tedy ani u nás v Kocourkově (ve století digitální páry) už se neznámkuje. Ale ne, dneska to nebude o tom, že školní děti koncem ledna nedostaly známky na pololetní vysvědčení (jak tomu doposud v celé historii téhle republiky tradičně bylo). Dneska to bude o takzvaných známkách dálničních, jimž by se ale správně mělo říkat kupóny. A těm starým tzv. papírovým definitivně odzvonilo s koncem loňského roku (právě na oltář toho století digitální páry). V souvislosti s tím je tu i pár úsměvně tragikomických a typicky po Kocourkovsku původně asi dost vážně myšlených detailů. Tak například:

 

V některých médiích (a už delší dobu) běží reklamní kampaň, kde se používá termín papírová dálniční známka, což je poněkud matoucí bublina (už na první pohled). Tak zaprvé – není to známka, ale je to kupón, a za druhé – není papírový, ale je plastový. No, a to je dost podstatný rozdíl. Ten kupón jako takový (an sich) je celý z plastu a je pouze nalepený na podkladu z papíru, na jeho dotykové ploše takzvaně voskové. To umí rozlišit i průměrné školní dítě. Avšak zdá se, že nikoliv některá média (bohužel).

 

Některá média (vcelku správně) upozorňují na to, že ten starý kupón z předchozího roku má být odstraněn z čelního skla dotčeného vozidla, a to nejpozději do 31. ledna, přičemž při porušení této povinnosti hrozí pokuta až 2.000 korun. Tak jest (respektive tak jest už bylo). Protože ono by to (jak aktuálně, tak akutně, ale i následně) mohlo mít i nějaký ten příslovečně Kocourkovský právně aplikační háček. A kdo ví, třeba nikoli nepodobný i tomu háčku s policejním vyhnáním sáňkujících dětí z Petřínské stráně (i tam to prý visí na tom tenkém háčku kocourkovštiny, když prý právě to místo vyhnání neviňátek z toho sáňkařského ráje vůbec nepodléhalo režimu zákazu podle příslušné vyhlášky, co tam prý použili strážníci). 

 

Ale zpět k těm lepícím kupónům. Takže rámcově – například a jen tak namátkou:

1. Povinnost odlepit starý tzv. dálniční kupón tu byla dost logicky proto, aby nemohlo dojít k záměně, či nejasnostem podobného druhu, při výskytu více kupónů na čelním skle (vedle sebe nalepených). Kdysi ta čelní skla byla olepená jak všechno, co lze na sportovcích a sportovištích olepit. Jenže u dálničních kupónů nejde o sponzoring, ani o reklamu, aj. Čili ta metoda jeden rok – jeden aktuální kupón – zde má svou logiku.

2. Shora zmíněnou logiku však daná metoda pozbývá už v tomto roce (v souvislosti s tou digitální změnou). Protože pro období 2021 už neexistuje žádný plastový kupón a tak je vyloučena jakákoliv možnost záměny kupónů za rok 2020 a za rok 2021 – čili ani právně nelze vynutit a nelze ani postihnout něco = cokoliv, co je nemožné. No, a právě ta záměna plastového kupónu na rok 2020 s novým digitálním „kupónem“ na rok 2021 je už zcela nemožná. A to jak prakticky, tak i teoreticky. Bez diskuse.

3. Logicky by neměla uspět ani eventuální a letos už irelevantní námitka, že ten starý kupón za rok 2020 nalepený (ještě loni podle předpisu) až dolů do toho pravého rohu čelního skla by mohl bránit ve výhledu z vozidla kvůli bezpečnosti jízdy, apod. Totiž – to by popíralo jak logiku, tak i relevanci té minulé právní úpravy o povinnosti vylepit aktuální kupón právě na to místo. (A mohlo by to být i v jiných kolizích s právem.)  

 

Resumé pro aktuální praxi „model Kocourkov“ je nasnadě: Pečlivý řidič by už měl mít onen starý kupón za rok 2020 dávno odlepený. Ostatně, vůbec nic mu v tom nebrání. A v případě sporu s příslušným orgánem (při event. silniční kontrole) má ale i takový řidič šmoula (a gender vyváženě i šmoulinka) naději, když ví o šikovném právníkovi, jemuž by taková maličkost v následném správním řízení neměla dělat potíže. J Asi v případě zmíněné silniční kontroly by ten orgán mohl namítnout i to, že podle dalšího předpisu na čelním skle nesmí být nic (kromě zpětného zrcátka). Ale pak by postačilo jen odlepit ten starý kupón z rohu toho skla před zraky toho orgánu, protože když je řidič schopen odstranit vytknutou závadu na místě, tak potom už je mimo sankci.

 

Ještě pro zajímavost – k těm termínům: Ať už kupón, anebo známka, tak přísl. zákon používá pojem časový poplatek (a to už po dobu bezmála čtvrt století – čili už skoro 25 let). Poslední novela toho zákona pojem časový poplatek nezměnila, ani nezrušila a pracuje s ním i nadále. Shora zmíněný pojem kupón zavedla v roce 2000 novela zmíněného zákona z roku 1997. Takže i pojem kupón tu ze zákona oficiálně existuje už 20 let a něco. Aby se to nepletlo, tak oficiální web edalnice.cz (asi v gesci ŘSD čili de facto v rámci přísl. státní agendy) používá jak pojem kupón pro ty časové poplatky lepené na čelní sklo do roku 2020, tak používá i pojmu známka v souvislosti s tím od letoška nově zavedeným časovým poplatkem už v elektronické podobě – neboli tzv. „elektronická dálniční známka“ – což je pojem poněkud abstraktní, že. Ale ani tahle pojmová dvojkolejnost (v oblasti právních úprav silničního provozu) není sama. Kdo si tu „elektronickou známku“ letos už elektronicky kupoval, ten se v rámci vyplňování nějakých povinných dat setkal s termínem SPZ (státní poznávací značka) a jinde i s termínem RZ (registrační značka), což tu sice zní jinak, ale je to v podstatě totéž = lidově řečeno „číslo autaJ jak znají zejména pamětníci. Ty dva různé pojmy pro jednu a tutéž věc = SPZ a RZ jsou tu už řadu let podle dvou různých zákonů ze stejné oblasti – z oblasti silničního provozu. Inu, aspoň je to přehlednější, a o zábavu tu není nouze, že? J

 

Každopádně ten časový poplatek v elektronické formě jistě je pokrokem v tom století digitální páry. To je bez debat. Aspoň ta všudypřítomnost oněch oček VB (tj. Velkého Bratra & a spol.) k něčemu je – aspoň k tomu, že už na to čelní sklo do toho dolního rohu nemusíte nic lepit a pak to velmi pracně odlepovat – už 20 let – no, to to trvalo – například kousek vedle v Maďarsku to dávno měli už asi tak alespoň před sedmi lety.

Zcela jasně nezpochybnitelný další digitální přínos je i v tom, že – abyste měli jistotu i pro případnou silniční, daňovou, či jinou kontrolu – tak stejně (jako dřív) musíte mít i u sebe v autě (natož pak i v lejstrech v rámci své daňové agendy) kopii potvrzení, že jste provedli (v rámci trendu VB pokud možno elektronicky) platbu za tu elektronickou dálniční známku – přesněji řečeno za ten časový poplatek v elektronické formě. Inu – ono to už v každodenní praxi tak chodí, že i ve století digitální páry je nutno všechno možné i nemožné dublovat na papíře. On ten e-stat apod. vymoženosti je sice e-stat, a jistě i funguje v rámci struktury e-stat (nic proti tomu, a nic proti ničemu) – ALE – i v tomhle století digitální páry přece globál-velkovýrobci tiskáren, papíru, kopírek, atd. atd. atd. musí být z něčeho živi, že. Tak si třeba zkuste představit, že hlídce v terénu při kontrole spadne síť. Anebo že vysadí komplet struktura VB i s infrastrukturou. Jak pak na místě bez toho papíru dokáže třeba takový uhlíř, že už má zaplacené daně na příští rok? A další, a další …    

___________________________________________________________________________________