Koncertovaly tady známé kapely, ve zdejších kinech bylo možné vídat největší  světové hity, nikdo se tady nezabýval jejich ideologickou čistotou, s úžasem jsem zíral na hanbaté časopisy v místních trafikách, všude plno soukromých kšeftů - říkalo se tomu gulášovej socialismus…
Po pádu komunismu, když minimálně Praha začala úžasně vzkvétat, v Budapešti se, k mému překvapení, nic velkého nedělo, dokonce jsem měl pocit, že město začíná poněkud upadat…
Nějak jsem tomu nerozuměl, myslel jsem si, že Maďaři jsou dost před námi, že jsou mnohem podnikavější, mají s kapitalismem nesrovnatelně větší zkušenosti…
Až nyní, po letech, mohu o Maďarech zase mluvit s uznáním. Zatímco v ČR, přes ten nepopíratelný nárůst kriminality, je mnohem více pozornosti věnováno lidským právům nejrůznějších grázlů -  osudy obětí prakticky nikoho nezajímají. V Maďarsku se už z toho okouzlení všelijakými lidskými právy, zřejmě už dokázali vzpamatovat.
V minulých dnech Maďaři schválili zákony, ve prospěch ochrany soukromého vlastnictví, bezpečnosti a pořádku. Nové zákony připouštějí i trestní odpovědnost dětí od dvanácti let, umožňují občanům efektivněji bránit vlastní bezpečnost, majetek.
V případě napadení, při ochraně vlastního majetku, se v Maďarsku už nebudou příliš zajímat - na lékárnických vahách zkoumat přiměřenost obrany! Nové zákony už nedrží ochranou ruku nad zloději a násilníky.
Taková právní úprava pochopitelně obnáší i nejrůznější rizika, včetně zneužití. Jenže, zneužít se dá asi úplně všechno! Za důležité považuju zejména fakt, že příslušné zákony, v Maďarsku, přece jenom, konečně, začaly fandit slušným lidem…