Ztráty a nálezy Ústavního soudu ČR
Josef Havránek

Už předem bylo jasné, že nález ÚS, který osm měsíců před volbami mění - bourá volební systém v ČR, vyvolá obrovský rozruch...

Rozruch by až tolik nevadil, mnohem horší je skutečnost, že zmíněný nález nepostrádá potencionál přerůst ve fatální společenskou krizi.

Okamžitě po vyhlášení Nálezu, pochopitelně propukly a jen tak neskončí, nekonečné, často nekorektní diskuze, kterým dominuje výraz spravedlnost - který lze ovšem tak snadno ohýbat podle libosti. Že by snad mohlo časem dojít ke smíření, protichůdných stanovisek, si může ÚS jen nechat zdát...

Na tom, že nález ÚS nebyl odhlasován jednotně, není nic zvláštního, ale ten zveřejněný – kategorický, ostrý nesouhlas čtyř přehlasovaných ústavních soudců, rozhodně stojí za pozornost:

Soudce zpravodaj promeškal dobu pro předložení vyhovujícího návrhu, a to bez ohledu na skutečnost, že volby byly již vyhlášeny. Je snad nesporné, že ‚zbourání‘ volebního systému 8 měsíců před volbami vyvolá velké politické pnutí a nejistotu,... že toto může podlomit důvěru občanů ve fungování demokratického systému..."

Jen za sebe dodávám, že, ač bez právního vzdělání, zveřejněnému, nesouhlasnému - "disidentnímu" stanovisku čtyř ústavních soudců rozumím. Nejspíše také proto, že mi sporný nález ÚS přijde rovněž více jako politický, nežli právní.

Zdroj: https://josefhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=765098

___________________________________________________________________________________