Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Dávky jako cukr nebo jako bič

Petr Nečas

Dávky jako cukr nebo jako bič
09.07.2007, MF DNES

Dva protivníci diskutují a MF DNES hodnotí jejich argumenty. Dnešní téma: zpřísnit vyplácení dávek nezaměstnaným?

"ANO" PETR NEČAS místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí

Českým firmám se daří. Pozitivním důsledkem je slušný hospodářský růst a snižování nezaměstnanosti. Zatímco počet lidí bez práce poklesl na 380 tisíc, rekordně stoupl počet volných pracovních míst na 120 tisíc i počet zaměstnaných cizinců na 200 tisíc - přičemž zaměstnavatel musí prokázat, že nemůže najít českého zájemce, což je zdlouhavý administrativní proces. Podle odhadů další stovky tisíc lidí pracují načerno. Mnozí z nich jsou registrováni na úřadech práce a pobírají sociální dávky. Sociální systém je tak dnes rozsáhle zneužíván, na což doplácejí poctiví plátci daní. Řada firem má problém získat pracovní sílu, což brzdí jejich dynamičtější rozvoj. Trápí je velký nedostatek hlavně kvalifikovaných pracovníků. Mnohým se stále vyplatí dlouhodobě brát sociální dávky, aniž jsou nuceni aktivnějším přístupem řešit svoji situaci. Životu na dávkách před prací tak dává přednost až 80 tisíc lidí. Co z toho vyplývá? Ne vše je u nás v pořádku s pracovním trhem a s nastavením sociálního systému, který nedostatečně motivuje lidi získat práci - i když existují lokálně rozdílné podmínky. Ovšem s vědomím, že se lidé u nás zatím příliš nechtějí stěhovat či dojíždět za prací.

Proto jsem přesvědčený, že musí dojít k výraznějšímu propojení trhu práce se sociálním systémem. Lidé musí být více motivováni získat práci, aby se jim vyplatilo v případě, pokud o ni přijdou, pobývat v sociální síti co nejkratší dobu. Finanční výplaty sociálních dávek musí být navázány na aktivní chování člověka, tedy na jeho účast v rekvalifikacích, programech dalšího vzdělávání, jednorázových registrovaných pracích a veřejných pracích. Aktivní lidé přitom budou bonifikováni v podobě aktivizačních bonusů. Během doby, kdy člověk dostává podporu v nezaměstnanosti či jiné sociální dávky, však nesmí odmítnout nabízenou aktivitu. Ti, kteří nebudou ochotni hledat práci, by již v tomto období spadli na existenční minimum, které jim bude vypláceno věcným plněním, například poukázkami. Naopak ti, kteří v prvních měsících přejdou do jiného zaměstnání, budou proti dnešku finančně zvýhodněni. Přístup ke starším spoluobčanům, rodičům pečujícím o malé děti a zdravotně postiženým přitom bude odlišný a individuální. To však nestačí. Neobejdeme se bez větší liberalizace podmínek pro podnikání a vytvoření pružnějšího trhu práce, například umožněním částečných a flexibilních úvazků. Práce načerno bude přísněji trestána. Cílem je vytvořit systém, kdy bude vždy výhodnější pracovat než pobírat sociální dávky. V konečném důsledku tyto změny povedou k dalšímu snižování nezaměstnanosti pod 5 procent.Petr Nečas
Místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí
Osobní stránky
 
  Přístupy: 47064 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA